قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 437 بازدید

پیشینه تحقیق و ادبیات بررسی رفتار نظریه مزد

بررسی رفتار نظریه مزد

نظریه مزد

مروری بر ادبیات پژوهش و پیشینه تحقیق نظریه مزد …………………………………………….

 • مقدمه نظریه مزد ………………………………………………………………………………………………………………………..
 • مطالعات صورت گرفته در بحث نظریه مزد  ………………………………………………………………………………………………
  • مطالعات خارجی …………………………………………………………………………………………………
  • مطالعات داخلی …………………………………………………………………………………………………..

  روش شناسی نظریه مزد …………………………………………………………………………..

 • مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..
 • مدل اولیه سولو و مزد کارایی ……………………………………………………………………………………
  • فرضیه مزد کارایی سولو ……………………………………………………………………………………..
  • نمودار تلاش سولو ………………………………………………………………………………………………
 • مدل کم کاری و نظریه مزد کارایی………………………………………………………………………………………
  • منحنی ………………………………………………………………………………………………….
  • مزدهای کارآمد و تهدید اتحادیه به فسخ قرارداد ………………………………………………
 • مدل انصاف و مزد کارایی ………………………………………………………………………………………….
  • انصاف مبنایی برای پرداخت مزدهای بالاتر ……………………………………………………….
  • انصاف و بیکاری …………………………………………………………………………………………………..
  • فرضیه تلاش- مزد منصفانه ………………………………………………………………………………..
  • چهار دیدگاه مرتبط با نظریه انصاف …………………………………………………………………..
 • مدل گردش نیروی کار و مزد کارایی ……………………………………………………………………….
  • رفتار بنگاه شهری بر مبنای گردش نیروی کار ………………………………………………….
  • اشتغال در بخش شهری ……………………………………………………………………………………..
 • مدل انتخاب نامساعد و مزد کارایی……………………………………………………………………………
  • مدل انتخاب نامساعد ………………………………………………………………………………………….

علامت دهی در بازار کار

منابع

نظریه مزد

بررسی رفتار نظریه مزد

نظریه مزد
نظریه مزد (پیشینه تحقیق و ادبیات بررسی رفتار نظریه مزد)

 مدل اولیه سولو و مزد کارایی

 فرضيه مزد كارايی سولو

براي اولين بار ليبن اشتاين (1857 و 1958) بحث نظریه مزد كارايي را بيان نمود. طبق نگرش وی اگر بنگاه‌ها مزد بالاتري بپردازند، كارگران باانگیزه تر و با بهره‌وري بالاتر را جذب مي‌كنند. اين فرضيه تأثير زيادي در مطالعه شاپيرو و استيگليتز (1984) داشت. آنها در مطالعه خود از الگوي ليبن اشتاين براي تبيين بيكاري غیرارادي استفاده نمودند .

همانگونه که بیان شد ليبن اشتاين (1957) بحث سلامت فيزيكي كارگر و بهره وری نيروي كار را مرتبط با مزد حقيقي دانست. يعني اگر بنگاه‌ها مزد بالاتري بپردازند، كارگران سالم‌‌تر و با بهره‌وري بالاتر را جذب مي‌كنند. سولو (1979) مدل ساده‌اي را براي اقتصاد‌هاي پيشرفته مطرح نمود كه در آن مزدهاي بالاتر موجب بهبود روحيه و از اين رو بهره‌وري را از طريق افزايش در تلاش كارگران تحت تأثير قرار مي‌دهد.

فرض كنيد در كوتاه مدت هستيم و موجودي سرمايه بنگاه برابر است. نكته اصلي مدل سولو آن است كه مانند يك تابع توليد معمولي، مقدار توليد تابعي از تعداد نيروي كار نمي‌باشد. بلكه توليد تابعي از تعداد كارگران موثر يا كارا است. لذا مسأله تعداد كارگران نيست بلكه مسأله ميزان تلاش و بهره‌وري آن‌ها است. فرض كنيد ‌باشد، كه ميزان تلاشي است كه تابعي از نظریه مزد مي‌باشد.

يعني افزايش‌موجب افزايش تلاش مي‌شود اما با نرخ نزولي.

 

نظریه مزد

 مدل كم كاري و مزد کارایی

در اكثر مشاغل قرارداد‌ها كارا نيستند و در نتيجه، كارگران مي‌توانند با صلاحديد خود در مورد سطح تلاششان عمل نمايند. از آن‌جايي كه در قرارداد‌ها، تمام جنبه‌هاي عملكرد و وظايف كارگر تصريح نمي‌شود لذا مسأله‌اي به نام صلاحديد تلاش وجود دارد كه توسط ليبن اشتاين (1979) مطرح شد. از آن‌جايي كه جمع‌آوري اطلاعات مربوط به بهره‌وري كارگران به صورت تك به تك و كنترل مداوم آن‌ها براي بنگاه پر هزينه است، لذا پرداخت مزد كارايي در سطحي بالاتر از مزد تسويه كننده بازار مي‌تواند به عنوان انگيزه‌اي جهت ممانعت از كم‌كاري كارگر عمل نمايد. البته ممكن است كشف و نمايان ساختن رفتار كم كاري در شرايطي كه كار به صورت گروهي است مشكل باشد. احتمال اين كه كارگران تلاش خود را تغيير دهند مثال ديگري از مشكلاتي است كه مي‌تواند در صورت وجود اطلاعات نامتقارن ظاهر گردد.

شاپیرو و استيگليتز (1984) مدلي را گسترش دادند كه طبق آن پرداخت مزد كارايي به عنوان عاملي جهت كاهش انگيزه كم كاري عمل مي‌كند. در صورتي كه نظارت بر كارگران ناقص باشد و اشتغال كامل وجود داشته باشد، كارگران به كم‌كاري روي خواهند آورد.

لذا بنگاه افزايش مزد را مي‌تواند به عنوان يك الگوي كاهش كم كاري انتخاب كند وليكن اين مزد چون تسويه كننده بازار نيست لذا بيكاري غيرارادي به وجود خواهد آمد. حال اگر خيل بيكاران در نتيجه اتخاذ چنين سياستي توسط بنگاه‌ها زياد شود و فرد بداند پس از اخراج از كار به راحتي شغل جديدي نمي‌يابد سعي  مي‌كند كم كاري نكند و تلاش بيشتري انجام دهد. لذا تلاش و بهره‌وري فرد در اين شرايط به نرخ بيكاري، مزد بنگاه و مزد بنگاه رقيب بستگي دارد. لذا در اين مدل شاپير و استيگلیتز بيان مي‌كنند كارفرمايان بايستي مكانيسمي پيدا كنند تا كارگران خود را وادار به تلاش كافي نمايند لذا ممكن است براي بنگاه سودآور باشد در چنين شرايطي مزدها را به سطحي بالاتر از هزينه فرصت كارگران افزايش دهد.

لذا با افزايش مزد، بنگاه هزينه ترك شغل را براي كارگران افزايش داده و كارگران را وادار مي‌كند تا تلاش بيشتري را ارائه دهند. هنگامي كه كارگران مزد بالاتر از هزينه فرصتشان دريافت مي‌كنند، آن‌ها شغل خود را با ارزش مي‌دانند و از اين كه وقت خود را بيهوده تلف كنند مي‌ترسند و لذا انگيزه كم كاري آن‌ها از بين مي‌رود. حال سوالي كه در مدل كم‌كاري شاپيرو- استيگليتز مطرح مي‌شود آن است كه سياست اشتغال و مزد بهينه هر بنگاه كدام است و چگونه مي‌توانيم تعادل عمومي را مشخص نمايند. به عبارتي چه سطح از مزد به عنوان مزد بهينه شناخته مي شود كه در آن كارگران كم‌كاري نمي‌كنند؟ براي پاسخ دقيق‌تر منحني NSCB را معرفي مي‌كنيم.

 

نظریه مزد

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات و پیشینه تحقیق پایان نامه های اقتصاد کلیک کنید .

 

نظریه مزد  – مزدهای کارآمد و تهدید اتحادیه به فسخ قرارداد

طریق دیگری که بنگاهها می توانند بوسیله آن پاداش کارکنان را به عملکردشان مرتبط سازند، تهدید اخراج است. بنگاهها اغلب با کارکنان قراردادهایی منعقد نمی کنند که درآن قید شده باشد اگر بعضی از ابعاد به سهولت قابل اندازه گیری عملکرد کارگر از استاندارد از پیش تعیین شده ای کمتر باشد، اخراج خواهد شد. در عوض، بنگاهها به کارکنانی که عملکردشان رضایت بخش باشد پیشنهاد اشتغال دائم می دهند. برای بررسی انگیزه های مبتنی بر اخراج مدل ساده ای ترسیم می شود که در آن هر کارگر باید در خصوص سخت کار کردن تصمیم بگیرد.

فرض کنید که هزینه سخت کار کردن برای کارگر 50 دلار باشد. این بدان معنی است که کارگر تنها در صورتی که سخت کار کردن مزد انتظاری وی را تا حداقل 50 دلار افزایش دهد سخت کار خواهد کرد. اگر کارگر سخت کار کند، احتمال آنکه بنگاه از عملکرد وی راضی باشد یک است. از طرف دیگر، اگر سخت کار نکند بنگاه می تواند این عدم تلاش را با احتمال p شناسایی کند، کهp<1 است. اگر بنگاه متوجه شود که کارگر سخت کار نکرده است، عملکرد کارگر غیر رضایت بخش تلقی می گردد و وی اخراج می شود. اگر کارگر شغل را نگه دارد، مزد w را بدست می آورد. اگر اخراج شود بدنبال بهترین موقعیت شغلی خود می گردد، که مزد w** را پرداخت می کند.

کارگر برای تعیین سخت کار کردن، بازده خالص سخت کار کردن را با بازده خالص کم کاری مقایسه می کند. اگر سخت کار کند، هزینه ای معادل 50 دلار را متحمل می شود، اما می تواند شغل را حفظ کند. در این مورد بازده انتظاری وی عبارت است از w-50 دلار. اگر کارگر کم کاری کند، هیچ هزینه ای متحمل نمی گردد. کم کاری با احتمال p شناسایی می شود و در این مورد کارگر بهترین مزد بعدی یعنی w** را بدست می آورد. اگر متوجه کم کاری نشوند، او شغل را حفظ می کند و مزد w را می گیرد.

بررسی رفتار نظریه مزد

نمونه ای از فهرست منابع

 1. ازوجی. علاءالدین، امینی. علیرضا، (1387)، ” تحلیل و بررسی رابطه دستمزد و بهره وری نیروی کار در صنایع ایران: یک مدل خودهمبسته با وقفه های توزیعی “، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، شماره 37، 105- 81.
 2. زراءنژاد. منصور، خداداد کاشی. فرهاد، حاجی آباد. رضایوسفی، (1391)، ” ارزیابی کارایی فنی صنایع کارخانه ای ایران ” ، فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی های اقتصادی سابق)، دوره 9، شماره 2، 48-31.
 3. سوری. علی، (1384)، ” تفاوت دستمزدهای دولتی و خصوصی در کارگاههای بزرگ صنعتی بر مبنای نظریه دستمزد کارایی “، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 75، 147- 131.
 4. سوری. علی، ابراهیمی. محسن، حسینی دوست. احسان، (1389)، ” رابطه بهره وری و دستمزد، با تأکید بر تحصیلات نیروی کار (مطالعه موردی صنعت ایران) “، پژوهشنامه اقتصادی، شماره سوم، 329- 311.
 5. صیادزاده. علی، احمدی. سید محمدمهدی، (1386)، ” بررسی انتقادی نظریه دستمزد کارایی: ارائه شواهد تجربی “، پژوهشها و سیاست های اقتصادی،شماره 41 و 42، 94- 67.
 6. طاهری. عبدالله، (1382)، “ تحلیل مزد و بهره وری در صنایع ایران “، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، شماره 17، 146- 125.
 7. طائی. حسن، بهرامی. جاوید، باقری. نازیلا، (1389)، ” آیا در صنایع کارخانه ای ایران دستمزد با توجه به بهره وری تعیین می شود؟ “، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، شماره 43، 160- 141.
 8. عبادی. جعفر، پاسبانی صومعه. ابوالفضل، (1392)، ” مهمترین عوامل مؤثر بر مزد منصفانه، آزمون نظریه آکرلوف در ایران “، مجله تحقیقات اقتصادی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.
 9. ﻋﻠﯿﺮﺿﺎﯾﯽ، ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ. (1382)، ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻈﺎم ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻌﺐ ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺠﺎري، ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ.
 10. کازرونی. علیرضا، سجودی. سکینه، (1385)، ” نقش بهره وری در تعیین سطح دستمزد نیروی کار در بخش صنعت ایران (1376 تا 1382) “، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 76، 187- 169.

 

https://era.ed.ac.uk

 نظریه مزد
مشخصات اصلی
رشته اقتصاد
گرایش علوم اقتصاد
تعداد صفحات 80 صفحه
منبع فارسی دارد
منبع لاتین دارد
حجم 240 kb
فرمت فایل ورد (Word)
موارد استفاده پایان نامه (جهت داشتن منبع معتبر داخلی و خارجی ) ، پروپوزال ، مقاله ، تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “نظریه مزد (پیشینه تحقیق و ادبیات بررسی رفتار نظریه مزد)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید