قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 137 بازدید

شادكامی

شادكامی  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ديدگاه لذت گرايي……………………………………………………………………………………………………………………………………..

ديدگاه معنوي ………………………………………………………………………………………………………………………………………

نظريه داينر……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

نظريه آرگايل………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ديدگاه هاي شناختي و شادكامی ………………………………………………………………………………………………………………..

ديدگاه هاي زمينه اي در مورد شادكامی ……………………………………………………………………………………………………….

شادي در نظريه فرويد………………………………………………………………………………………………………………………………..

نظريه تعادل حالات هيجاني………………………………………………………………………………………………………………………

شادي در نظريه اليس…………………………………………………………………………………………………………………………………

نظريه زيست شناختي در مورد شادي……………………………………………………………………………………………………….

شادي در نظريه فاوا…………………………………………………………………………………………………………………………………..

شادي در نظريه فرلو………………………………………………………………………………………………………………………………….

مؤ لفه هاي تشكيل دهنده شادكامی ………………………………………………………………………………………………………….

عواطف مثبت و منفي…………………………………………………………………………………………………………………………………

صفات شخصيتي و روان شناختي مرتبط با شادماني………………………………………………………………………………..

برون گرايي و روان نژندي…………………………………………………………………………………………………………………………..

شخصيت و شادكامي………………………………………………………………………………………………………………………………….

منابع

شادكامی و شادمانی چیست؟ و طریقه شاد بودن

شادكامی

واژه شادكامی چندين مفهوم متفاوت را به ذهن متبادر مي كند ( براي مثال شادي ، ‌خشنودي ، لذت ، خوشايندي و … ) از اين رو تعدادي از روان شناسان به اصطلاح بهزيستي ذهني اشاره مي كنند كه يك اصطلاح چتري و در برگيرنده انواع ارزشيابي هايي است كه فرد از خود و زندگي اش به عمل مي آورد ( دانير ، 2002).

اين ارزشيابي ها ، مواردي از قبيل رضايت از زندگي ، هيجان و خلق مثبت و فقدان افسردگي و اضطراب را شامل مي شود و جنبه هاي مختلف آن نيز به شكل شناخت ها و عواطف است ( دانير و ساه ، 1997).

در صورتي كه افراد از شرايط زندگي راضي بوده و عواطف مثبت بيشتر و عواطف منفي كمتري را تجربه كنند ،‌گفته مي شود كه از بهزيستي ذهني بالايي برخوردارند. اصطلاح بهزيستي ذهني ، اصطلاح روان شناختي معادل شادي است كه به دليل مفاهيم بسياري كه در خود نهفته دارد ، ارجح است . اما با اين وجود در ادبيات مربوط به جاي يكديگر بكار مي روند ( ادينگتون و شومن ، 2004).

شادكامی صرفنظر از چگونگي كسب آن مي تواند سلامت جسماني را بهبود بخشد. افراد شاد احساس سرزندگي بيشتري مي كنند، آسانتر تصميم مي گيرند ،‌ روحيه مشاركتي بيشتري دارند و نسبت به كساني كه با آنها زندگي مي كنند ، بيشتر احساس رضايت مي كنند ( مايرز ،‌2002).

به نظر كارلسون (1380) عادي ترين حالت ذهني ما ،‌ حالت خشنودي و شادي است. موانعي كه ما از دستيابي و تجربه كردن احساس شادي باز مي دارد و يا در فاصله قرار مي دهد ، فرايندهاي منفي اكتسابي هستند. وقتي كه احساس مثبت ذاتي را كشف مي كنيم و موانعي كه ما را از رسيدن به آن باز مي دارد ، از سر راه برمـي داريم ، به تجربه بسـيار معنـي دارتر و زيباتر زندگي دست مي يابيم. اين احساسات مثبت ، عواطف گذرايي نيستند كه صرفاً با تغيير اوضاع بيايند و بروند ، بلكه در زندگي ما نفوذ مي كنند و جزئي از ما مي شوند. يافتن اين حالت ذهني به ما اجازه مي دهد سرزنده و بي تكلف باشيم ، ‌چه اين اوضاع ، اين ديدگاه مثبت را توجيه كند و يا نكند.

 

ديدگاه هاي نظري در مورد شادكامی

 ديدگاه لذت گرايي

تاريخچه طولاني اين ديدگاه به قرن چهارم قبل از ميلاد مي رسد. برخي از فيلسوفان يوناني هدف از زندگي را تجربه لذت و به حداكثر رساندن آن مي دانستند. از نظر آنان ، شادكامی ،كل لحظات لذت بخش زندگي افراد است. اين از طريق افراد ديگر از جمله هابز ، دي سد و بنتهام [2]پيروي گرديده است. هابز معتقد بود كه شادكامي ، دنبال كردن موفقيت آميز اميال ذاتي انسان است . دي سد بر اين باور بود كه دنبال كردن احساس لذت ، هدف نهايي زندگي است. بنتهام نيز  ادعا داشت كه براي ساختن يك جامعه خوب ،‌كوشش افراد براي به حداكثر رساندن لذت و علائق فردي مهم مي باشد ( به نقل از رايان و دسي[3] ، 2001).

دامنه توجه ديدگاه لذت گرايي ، از لذت هاي بدني تا اميال ذاتي و علائق فردي در نوسان مي باشد. روان شناساني كه اين  نظريه را مي پذيرند بر مفهوم گسترده اي از لذت گرايي تاكيد دارند كه شامل رجحان ها و لذائذ ذهني و بدني است( كوبووي[4]، 1999 ؛ به نقل از يزداني ، 1382) .

كانمنو دانير و شوارز (1999) روان شناسي لذت گرايي را مطالعه امور و پديده هايي مي دانند كه تجارب لـذت بخش و غيــر لذت بخــش زنـدگي را به وجــود مي آورند. در واقع ديدگاه مسلط در بين روان شناسان لذت گرا آن است كه خوشبختي شامل بهزيستي ذهني و تجارب لذت بخش مي باشد. اكثر پژوهشگران در روانشناسي لذت گرايي جديد ، از مفهوم بهزيستي ذهني به عنوان متغير اصلي استفاده مي كنند. اين مفهوم شامل سه جزء يعني رضايت از زندگي ، وجود خلق مثبت و فقدان خلق منفي مي‌باشد كه غالباً  تحت عنوان شادكامي ناميده مي شود (به نقل از دانير و لوكاس[5] ، 2002 ).

 

مؤ لفه هاي تشكيل دهنده شادكامی

شادي از عوامل چندي از قبيل رضايت كمي از زندگي ، رضايت از مقوله هاي خاص زندگي ، وجود عواطف مثبت فراوان (خلق و عواطف خوشايند) و فقدان مبني عواطف منفي ( خلق و عواطف ناخوشايند ) تشكيل مي گردد. اين مؤلفه ها را مي توان به اجزاي كوچكتر تقسيم كرد. عواطف مثبت را مي توان تحت مفاهيمي مانند : خوشي ،‌وجد رضايت ، غرور ، محبت ،‌شادي و شور تقسيم بندي كرد. عواطف منفي را نيز مي توان به مفاهيمي مانند : احساس گناه ،‌ شرم ، غمگيني ، ‌اضطراب ، نگراني ،‌خشم ، استرس ، افسردگي و حسادت طبقه بندي كرد. رضايت از زندگي را نيز مي توان به اجزايي از قبيل : رضايت از زندگي فعلي ،‌ رضايت از گذشته ، آينده و افراد مهم تقسيم بندي نمود. رضايت از مقوله هاي مهم را نيز مي توان به مقوله هايي مانند: كار ، خانواده ، ‌تفريح ،‌سلامتي ، ‌امور مالي خود و گروه تقسيم بندي نمود ( ادنيگتون و شومن، 2004).

شادكامی

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های روانشناسی کلیک کنید.

نمونه ای از منابع فارسی شادكامی

 • احمدی، عزت ا…؛ شیخ علیزاده، سیاوش؛ شیر محمدزاده، محسن. (1385). بررسی آزمایشی تأثیر ورزش برسلامت روانی دانشجویان. مجلة حرکت، شمارة 28، 19-29.
 • آرگايل، مايکل. (1383). روان شناسي شادي. ترجمه مسعود گوهري انارکي و همکاران. چاپ دوم. انتشارات جهاد دانشگاهي واحد اصفهان.
 • آقايی نژاد جان بابا، فرامرزی سالار، عابدی احمد. تأثير يک دوره فعاليت منظم ورزشی بر عزت نفس دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذير. تعلیم و تربیت استثنایی. 1392; 5 (118) :5-13
 • ام. هي وود،كاتلين-رشد و تكامل حركتي در طول عمر ، چاپ نهم –مترجمين : مهدي نمازي زاد ومحمدعلي اصلان خاني (۱۳۸۷) –انتشارات سمت
 • امیرتاش ع.، سبحانی نژاد م. و عابدی ا. (1385). مقایسه رشد اجتماعی دانش آموزان پسر ورزشکار و غیرورزشکار دوره راهنمایی تحصیلی. فصلنامه المپیک. 2، 61-53.
 • اميني، ا (1390) ارتباط ابعاد شادکامي وکيفيت ورزش کردن دانش آموزان پسردبيرستاني. اولين همايش ملي شادکامي.
 • انصاري جابري، علي.(1374) بررسي تأثير برنامه ورزشي طراحي شده بر ميزان عزّت نفس سالمندان ساكن در مجتمع خدمات بهزيستي و معلولين و سالمندان شهيد هاشمي نژاد كهريزك.پايان نامه كارشناسي ارشد رشته آموزش پرستاري. دانشگاه تربيت مدرّس، دانشكده علوم پزشكي، 1374
 •  انور الخلولي ، امين – ورزش وجامعه ، چاپ دوم – مترجم حميدرضاشيخي ( ۱۳۸۳ )- انتشارات وزارت امورخارجه
 • باقری، پیمان: «زنجیرة اعتیاد در نوجوانان و جوانان»، نشر علم و ورزش، 1387
 • برزو سميرا، ارسطو علي اصغر، قاسم زاده رؤيا، زاهدنژاد شهلا، حبيبي عبدالحميد، لطيفي سيدمحمود. تأثير تمرين هاي ورزشي هوازي بر کيفيت زندگي سالمندان مقيم سراي سالمندان شهرستان اهواز. مجله سالمندي ايران. 1390، 6 (19).
 • بنائي،مهدي،(1384). ورزش واکسني براي پيشگيري ازبيماريهاوناهنجاريها. انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد
 • بیابانگرد، اسماعیل(1372). روش های افزایش عزت نفس در کودکان و نوجوانان. تهران. انتشارات انجمن اولیا و مربیان.

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “شادكامی و شادمانی چیست؟ و طریقه شاد بودن”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید