قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 205 بازدید

جرم در نیروهای مسلح

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق بررسی پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح را خدمت شما عزیزان در 100 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع لاتین و فارسی بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

بخش اول : مفهوم جرم  و ارکان وقوع جرم
مقدمه
مفهوم جرم
تعریف جرم در فقه اسلامی
تعریف علمای حقوق از جرم
سیر تحولی جرم در قانون
عناصر و ارکان جرم
عناصر متشکله جرم
دیدگاه جامعه شناختی از جرم
مفهوم جرایم نظامی
تقسیم بندی عوامل جرایم نظامی
ضابطه تشخیص جرایم نظامی
جرایم  نیروهای مسلح
انواع جرایم درنیروهای مسلح
حدود صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح
بخش دوم : پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح
مقدمه جرم در نیروهای مسلح
مفهوم  پیشگیری
اسلام و پیشگیری از وقوع جرم
اقسام پيشگيري
انواع پيشگيري ازجرم
پیشگیری وضعی
پیشگیری وضعی و انتظامی
تاریخچه پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح
قانون مجازات جرم در نیروهای مسلح
پيشگيري از جرم و جايگاه دستگاه قضايي در آن
راههای پیشگیری از جرایم نظامی و انتظامی در نیروهای مسلح
راهکارهای پیشگیرانه ، جرایم نظامی ، سربازان وظیفه ، کارکنان پایور
پيشگيري از وقوع جرم سربازی در نيروهاي مسلح
ارائه پیشنهادهای سازمان قضایی برای پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح
کارکرد های پلیس اجتماع محور در پیشگیری از جرم
جرائم رایانه ای و راهکارهای پیشگیرانه آن در نیروهای مسلح
منابع

جرم در نیروهای مسلح

جرایم و جرم در نیروهای مسلح[1]

همان طور که می دانیم، نیروهای مسلح یک سازمان محسوب می شوند و مشخصات یک سازمان را دارند. از نظر گالبرایت، قدرت نظامی از سه رکن اصلی سلاح، سازمان و نیرو تشکیل می شود. سازمان های نظامی در جوامع معاصر، از سه منبع اصلی: قدرت دو منبع مالکیت و سازمان را کاملاً در اختیار دارند و عنصر شخصیت کمرنگ شده است. در واقع قدرت نظامی، سه بعد عقلانی، احساسی وبدنی دارد که بعد عقلانی، موجب می شود که اندیشه جنگیدن تقویت شود.

بعد احساسی، موجب می شود جسارت جنگیدن زیاد شود و بعد بدنی، نیروهای جسمانی لازم را برای آن فراهم سازد. اهمیت نیروهای فردی و انسجام اجتماعی آنان، همراه با انگیزه های درونی در پیکره قدرت نظامی، مسأله ای نیست که با متراک شدن، پیچیدگی شدید سازمان و تکامل سلاح های جنگی، به فراموشی سپرده شود. در واقع، هنوز ایمان و دلبستگی نیروها به سازمان خود و اعتقاد به جنگیدن، مهمترین رکن در نیروهای مسلح محسوب می شود که اگر این روحیه دچار آسیب شود، کارایی ارتش ها کاهش می یابد.

به نظر هانتیگتون، ارتش امروز، دارای چهار ویژگی است:1ـ تخصص در مدیریت سلاح، 2ـ وابستگی به دولت 3ـ به هم پیوستگی در درون، 4ـ ایدئولوژی روح نظامی که منجر به تبعیت فرد از خواست های گروهی و نیز برقراری نظم و انضباط می شود.

همان طور که اشاره شد، کارایی یک ارتش ارتباط مستقیم با روحیه افراد و نگرش آن ها نسبت به سازمان دارد. در صورتی که نیروها از نگرش مثبتی برخوردار باشند، رفتارهایشان بهنجار خواهد بود و از هنجارهای سازمان نیز تبعیت خواهند کرد اما اگر نگرش منفی داشته باشند، این نگرش تأثیر مستقیمی بر رفتار آن ها خواهد گذاشت و در نتیجه، مرتکب رفتارهای نامعقولی مانند ارتکاب جرم خواهند شد و این امر، ارکان نیروهای مسلح را تزلزل خواهد کرد. برای رفع این آسیب، باید در درجه اول، نگرش های افراد نسبت به سازمان مثبت باشد و در درجه دوم، شرایط خدمتی و محیط خدمت برای افراد خوشایند باشد.

 

انواع جرایم درنیروهای مسلح

جرم در نیروهای مسلح به دو دسته اصلی تقسیم می شوند:[2]

1ـ جرایم عمومی: کلیه رفتارهایی هستند که در جامعه و نیروهای مسلح به طور مشترک جرم محسوب می شوند، به عنوان مثال: سرقت، اختلاس، جعل و غیره.

2ـ جرایم خاص: جرایمی هستند که تنها در نیروهای مسلح جرم محسوب می شوند و خارج از نیروهای مسلح، جرم تلقی نمی شوند، جرایمی مانند: فرار از خدمت: لغو دستور، ترک پست و… این گونه جرایم در جامعه، جرم محسوب نمی شوند و اما چرا قانونگذار، رفتارهایی مانند ترک پست، خوابیدن سرپست و لغو دستور را به عنوان جرم تلقی می نماید؟ باید علت آن را در اهمیت نیروهای مسلح و اقتدار آن را دانست. یک نیروی نظامی، باید از قدرت و کارایی بالایی برخوردار باشد تا هر زمان که احساس نیاز شد، امکان اعمال قدرت در سلسله مراتب وجود داشته باشد. اما جرایم و تخلفات، منجر به کاهش اقتدار نظامی و در نهایت عدم کارایی نیروهای مسلح می شوند.

در واقع می توان گفت، ارتشی کاراتر است که در زمان لازم، قدرت مانور بهتری را داشته باشد و این امر محقق نمی شود، مگر این که نابهنجاری ها به حداقل ممکن برسد.

 

پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح

مقدمه جرم در نیروهای مسلح

مأموريت و مسؤوليت های خاص نيروهای مسلح موجب شده است تا از حقوق انضباطی خاصی پيروی كنند كه با حقوق انضباطی و اداری ديگر بخش های اعمال حاكميت دولت، تفاوت اساسی دارد. اين حقوق انضباطی پادگانی، تابع قوانين و مقررات كيفری مخصوصی است كه از آن به حقوق جزای نظامی تعبير میشود.

امنيت ملی و نظم عمومی، بستر آرامش جامعه و همه فعاليت­های اجتماعی انسان است. دولت­ها به منظور برقراری امنيت اجتماعی و نگهبانی از نظم عمومی، نيروهای نظامی و انتظامی مسلح و متعهدی را آماده می­كنند كه آراسته به نظم و انضباط خاصی هستند، زيرا عقيده دارند نيروی منظم و منضبط است كه می­تواند از استقلال و امنيت ملی در برابر دولت­های متجاوز دفاع كند و نظم داخلی جامعه را برقرار سازد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران مأموريت پاسداری از تماميت ارضی كشور و نگهبانی از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن و نظم عمومی را بر عهده نيروهای مسلح نهاده است. (اصل 150 ق.ا)

«حقوق جزای نظامی شاخه ای از حقوق جزا است و موضوع آن مطالعه مجموعه قوانين و مقررات مربوط به جرم نظامی است. هرچند قانون اساسی، سازمان و تشكيلات قضايی رسيدگی كننده به جرایم نظامی را بخشی از قوه قضائيه و مشمول اصول و قواعد مربوط به اين قوه دانسته است؛ ليكن با تأسيس دادگاه‌های نظامی، صلاحيت دادرسی جرایم نظامی به دادگاه های نظامی اختصاص یافته است و مرجع رسيدگی كننده به جرایم نظامی را از مراجع قضايی صالح رسيدگی به جرم عمومی، جدا كرده است. علاوه بر قانون اساسی، قوانين و مقررات عادی نيز از نظر آئين دادرسی و رژيم مجازات قانونی و روابط بين الملل ميان جرم نظامی و جرم عمومی تفاوت قایل شده است».[1]

[1] – حسيني نژاد، مرتضي؛ بررسي علل و اقتصادي جرم در نیروهای مسلح ايران با استفاده از يك مدل داده‌هاي تلفيقي؛ مجله برنامه و بودجه، شماره 95، بهمن و اسفند 1389، صفحات 81-35.

 

پيشگيري از وقوع جرم سربازی در نيروهاي مسلح

سربازي به عنوان يك وظيفه عمومي در كشورهاي مختلف دنيا در اشكال مختلف وجود دارد.افزايش ميانگين سن برخي كشورها و پيري جمعيت و همچنين تجهيزات محورشدن برخي كشورها سبب شده است كه اين افراد به رويكرد تخصصي شدن سربازان باز گردند در حالي كه در ايران رويكرد دفاع مردم پايه غالب است.نيروهاي مسلح آماده، عامل بازدارنده براي عدم تحقق تهديدات دشمنان هستند واگر نيروهاي مسلح آماده نباشند تهديدات دشمنان به وقوع مي‌پيوندد.

تقدس اين خدمت بايد همواره مورد توجه قرار گيرد كه متأسفانه تقدس خدمت سربازي كمرنگ شده است.وظيفه دفاع، يك وظيفه ضروري است،آمادگي سربازان در مواقع حساس مانع از وقوع حوادث مي‌شود و اين آمادگي سربازان اجازه عملي شدن تهديدات را به دشمنان نخواهد داد.سربازان كار بزرگي انجام مي‌دهند چرا كه عاملي براي عملي نشدن تهديدات هستند.در حال حاضر مردم تصور مي‌كنند دوران سربازي دوران علافي است و اوج جواني يك فرد را از او مي‌گيرد، درحالي اين نگرش بايد تغيير كند.دقت صيانت و مراقبت در نيروهاي مسلح امري مهم است، به علت ضعف امكانات بخشي از نيروها به درستي نگهداري و مراقبت نمي‌شود و نظارت و كنترل نيروها در عصر هنگام با قدرت و قوام نيست و بايد اين كنترل 24 ساعته استمرار يابد.

 

جرم در نیروهای مسلح

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع و ماخذ جرم در نیروهای مسلح

 • – اردبيلي، محمدعلي و حسيني، سيد محمد و فرجي‌ها ، محمد، «پيشگيري از جرم در حقوق كنوني ايران» (ميزگرد)، مجله حقوقي دادگستري، شماره‌هاي 49 ـ 48، پاييز و زمستان 1383.
 • –  آقاپور، كمال و نوجوان ، داوود، «پيشگيري وضعي و انتظامی از جرم»، ويژه‌نامه دومين كارگاه علمي ـ كاربردي مديريت پيشگيري از وقوع جرم و آسيب‌هاي اجتماعي (تبريز) ، 1390.
 • – ايروانيان، امير، «سياست جنايي، پيشينه تاريخي، ساختار و ويژگي‌ها» ، در تازه‌هاي علوم جنايي، تهران ، ميزان ، 1388.
 • – رحمدل، منصور، «آمار جنايي و كاركردهاي آن» ، مجله حقوقي دادگستري، شماره‌هاي 49 ـ 48 ، پاييز و زمستان 1383.
 • – زرگري ، سيدمهدي، «پيشگيري اجتماعي از جرم» ، مدرسه حقوق، شماره 65 ، 1390.
 • – سيد اصفهاني، سيد حسام‌الدين، «نقش پليس در پيشگيري از بزهكاري كودكان و نوجوانان»، تازه‌هاي علوم جنايي، تهران، ميزان ، 1388.
 • – صفاري، علي، «مباني نظري پيشگيري وضعي از وقوع جرم نظامی»، مجله تحقيقات حقوقي، تهران، دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، شماره‌هاي 34 ـ 33 ، 1388.
 • – صفاري، علي، «انتقادات وارده به پيشگيري وضعي از جرم» ، مجله تحقيقات حقوقي، شماره‌هاي 36 ـ 35 ، 1381.
 • – صديق سروستاني، رحمت‌الله، «آسيب‌شناسي اجتماعي (جامعه‌شناسي انحرافات اجتماعي)»، تهران، سمت،1387.
 • -…
 • -…

جرم در نیروهای مسلح

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید