قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 507 بازدید

صندوق های سرمایه گذاری در بورس

صندوق های سرمایه گذاری

فصل دوم :ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق.

مقدمه :

2- 1 تاریخچه و سیر تاریخی صندوق های مشترک سرمایه گذاری..

2- 2  تعریف صندوق های سرمایه گذاری مشترک..

2- 3  تفاوت صندوق های سرمایه گذاری با شرکتهای سرمایه گذاری..

2- 4  ساختار صندوق های سرمایه گذاری..

شکل شماره (2- 2): ساختار صندوق های سرمایه گذاری..

2- 5  عواید حاصل از  صندوق هاي مشترك سرمايه گذاري برای سرمایه گذار

2- 6  مزاياي صندوق های  سرمايه گذاري مشترك..

2- 6- 1  مديريت حرفه اي..

2- 6- 2  تنوع بخشی

2- 6- 3  صرفه جويي ناشی از مقیاس…

2- 6- 4  نقدينگي.

2- 6- 5  آساني و سهولت..

2- 6- 6  انعطاف پذیری و  تنوع

2- 6- 7  ارائه خدمات به سهام داران.

2- 6- 8  اطمینان از اقدامات مدیران.

2- 7  معايب صندوق های  مشترك سرمايه گذاري..

2- 7- 1  مديريت حرفه اي..

2- 7- 2  هزينه ها

2- 7- 3  رقيق سازي..

2- 8  انواع صندوق های سرمایه گذاری..

2- 8- 1  صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت..

2- 8- 2  صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه متغیر.

2- 8- 3  مقایسه صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت و صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه متغیر:

الف ) وجوه اشتراک..

ب ) وجوه افتراق:

2- 8- 4  انواع صندوق ها از نظر ابزارهای مورد استفاده

2- 8- 4- 1  صندوق های بازار پول.

2- 8- 4- 2  صندوق های اوراق قرضه.

2- 8- 4- 3  صندوق های سهام

2- 8- 4- 4  صندوق های ترکیبی.

2- 9  صندوق های سرمایه گذاری در ایران.

2- 9- 1  فعالیت معاملاتی و سرمایه ای صندوق های  سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران.

2- 9- 2  تعداد و ترکیب سرمایه گذاران صندوق های سرمایه گذاری..

2- 9- 3  ترکیب دارایی های صندوق های سرمایه گذاری..

2- 9- 4  ضرورت گسترش صنعت صندوق های سرمایه گذاری در کشور

2- 10  ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری..

منابع

صندوق های سرمایه گذاری بورس

مقدمه :

ارتباط مستقيم و تاثير مثبت و معني دار توسعه بازارهاي مالي بر رشد و توسعه اقتصادي مبين اين مطلب است كه بدون داشتن بازارهاي مالي سازمان يافته رقابتي و كارآمد ، امكان داشتن اقتصادي توسعه يافته بعيد به نظر مي رسد . بنابراين فراهم كردن زمينه وجود بازارهاي مالي پويا ، رقابتي وكارآمد به منظور تجهيز منابع پس اندازي و هدايت و تخصيص بهينه آن، بين فعاليت هاي متعدد اقتصادي، بايد جزء مباني پايه اي و اصولي در هرنظام اقتصادي و در كانون توجه مسئولان و سياست گذاران قرار گيرد.

اهمیت صندوق های مشترک سرمایه گذاری را می توان از منظر شرکتهای سرمایه پذیر، سرمایه گذاران، بازار بورس و کل اقتصاد، مورد توجه قرار داد. از منظر شرکتهای سرمایه پذیر، جایگزینی مالکیت عمده، از سرمایه گذاران انفرادی به سوی صندوق های سرمایه گذاری، مطلوب تر می باشد.زیرا سرمایه گذاران در قالب اشخاص حقوقی قادرند تصمیمات سرمایه گذاری، تأمین مالی و عملیاتی بهتری را اتخاذ نمایند. این در حالی است که، سرمایه گذاران جزء، غالباً تفکر بلند مدت و مشخصی ندارند.

از منظر سرمایه گذاران نیز توان صندوق های سرمایه گذاری در کسب بازده های اضافی نسبت به بازار سرمایه، تمایل آنها را در خرید واحدهای سرمایه گذاری این صندوقها بیشتر میکند. از سوی دیگر، سرمایه گذاری از طریق صندوق های سرمایه گذاری، سبب خواهد شد که تصمیمات تخصصی تر و بهینه تری اتخاذ شود تا از نوسانات شدید قیمت سهام در بازار سرمایه جلوگیری شود و از این لحاظ، صندوق های سرمایه گذاری نقش برجسته ای در اقتصاد کشور ایفا میکنند.

تحقیق حاضر تلاش می کند تا مسئله نمایندگی را در قالب بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری ، مورد آزمون قرار دهد. صندوق های سرمایه گذاری به این دلیل که مؤسسات مالی هستند که با پس انداز سرمایه گذاران و از جانب آنها اقدام به خرید و فروش و تشکیل پرتفوی می نمایند، نقش نمایندگی روشن و بی بدیلی را ایفا میکنند. بنابراین، بررسی عملکرد این صندوق های سرمایه گذاری میتواند شواهد روشنی را در راستای نحوۀ ایفای وظیفه نمایندگی و مباشرت این واسطه های مالی برای مالکان و سایر استفاده کنندگان فراهم کند.

در این فصل مباحث نظری پیرامون صندوق های مشترک سرمایه گذاری و پیشینه تحقیق در مورد بررسی عملکرد این واسطه های مالی، آورده شده است. همچنین در این بخش معیار های لازم جهت ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری به طور کامل تبیین شده است.در بخش مربوط به پیشینه تحقیق نیز سعی شده تا تحقیقات معتبر و مشهوری که توسط پژوشگران در زمینه بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری وجود دارد، آورده شود.

جهت مشاهده و دانلود ادبیات پیش بینی بهای عوامل تولید توسط مدیران، در زمان انتشار گزارشات کلیک کنید .
جهت مشاهده و دانلود کیفیت سود در شرکت های بورسی کلیک کنید .
جهت مشاهده و دانلود ادبیات و مبانی نظری کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام کلیک کنید .

 

تعریف صندوق های سرمایه گذاری مشترک

صندوق های مشترک سرمایه گذاری به عنوان یکی از انواع شرکتهای سرمایه گذاری از جمله واسطه های مالی هستند که با فروش سهام خود به عامۀ مردم ، وجوهی را تحصیل و در ترکیب متنوعی از اوراق بهادار شامل سهام،اوراق قرضه،ابزارهای کوتاه مدت بازار پول و دارایی های دیگر با توجه به هدف صندوق، به طور حرفه ای سرمایه گذاری میکنند.

هر واحد سرمایه گذاری که در صندوق های سرمایه گذاری فروخته میشود، نماینده نسبت متناسبی از پرتفوی اوراق بهاداری است که صندوق سرمایه گذاری به وکالت از سهامداران خود اداره مینماید.

بند20 از  ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران صندوق سرمایه گذاری این چنین تعریف نموده است : « نهادی مالی است که فعالیت اصلی آن سرمایه گذاری در اوراق بهادار میباشد و مالکان آن به نسبت سرمایه گذاری خود، در سود و زیان شریک اند»

 

عواید حاصل از  صندوق هاي مشترك سرمايه گذاري برای سرمایه گذار

سرمایه گذار  از سه طريق مي تواند با سرمايه گذاري در صندوق هاي مشترك سرمايه گذاري درآمد كسب نماید(وزیری[1]،2009):

 • درآمد هايي كه از طريق سود نقدي سهام هاي صندوق و یا بهره اوراق قرضه موجود در صندوق بدست مي آيد. اين درآمد ها هر ساله توسط صندوق های سرمایه گذاری بین سرمايه گذاران بعنوان سود نقدي توزيع مي شوند.
 • اگر صندوق، اوراق بهاداري را كه قيمت آن افزايش يافته است، بفروشد، بازده سرمايه اي[2] بدست خواهد آورد. بيشتر صندوق ها اين عايدي ها را هم بعنوان سود بين سرمايه گذاران تقسيم مي كنند.
 • اگر ارزش اوراق بهادار موجود در صندوق افزايش پيدا كند ، اما مديران صندوق، آن را براي شناسايي بازده سرمايه اي به فروش نرسانند ،ارزش سهام صندوق افزايش پيدا خواهد كرد. در اين صورت سرمایه گذار مي تواند سهام خود را با سود بيشتری بفروش برساند. معمولا صندوق ها اين امكان را برای سرمایه گذاران خود فراهم میکنند كه بجاي دريافت سود هاي خود، آنها را مجددا در صندوق های سرمايه گذاري، سرمایه گذاری  كرده و سهام بيشتري دريافت نمایند.

1 – M.T Vaziri (2009)

2 – Capital Gain

جهت مشاهده و دانلود ادبیات و مبانی نظری نقدشوندگی (نقدشوندگی سهام در شرکت های بورسی) کلیک کنید .
جهت مشاهده و دانلود پیش بینی سود در شركت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران کلیک کنید .
جهت مشاهده و دانلود ادبیات و مبانی نظری و پیشینه تحقیق مالکیت چیست و ترتیب مالکیت در شرکت های بورسی کلیک کنید .

 

تفاوت صندوق های سرمایه گذاری با شرکتهای سرمایه گذاری

موضوع شركت سرمايه‌گذاري صندوق های سرمایه گذاری
كوچكترين جزء سرمايه سهم واحد سرمايه‌گذاري (UNIT)
ورود سرمايه‌گذار خريد سهم صدور واحد سرمايه‌گذاري
خروج سرمايه‌گذار فروش سهم ابطال واحد سرمايه‌گذاري
مكانيزم قيمت گذاري عرضه و تقاضا خالص ارزش روز داراييها (NAV)
سرمايه ثابت – طبق اساسنامه متغير – در محدوده تعيين شده در اساسنامه
نحوه افزايش و كاهش سرمايه برگزاري مجمع فوق العاده و تصويب افزايش يا كاهش سرمايه توسط سهامداران صدور و ابطال واحدهاي سرمايه‌گذاري
اركان مجمع عمومي سهامداران
بازرس
هيات مديره
مديرعامل
مدير
ضامن
امين
حسابرس
نقد شوندگي كم زیاد
دوره فعاليت معمولا نامحدود محدود
دوره پذيره نويسي دارد دارد

 

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حسابداری کلیک کنید

https://ung.edu/

نمونه ای از منابع فارسی

 • آذر، ع؛ مؤمنی، ع،1383، کاربرد آمار در مدیریت. تهران: انتشارات سمت.
 • اسدالهی، س، 1379، بررسی عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس تهران از نظر ریسک و بازده، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
 • اسلامی بیگدلی، غ؛ هیبتی، ف، مدیریت پرتفوی با استفاده از مدل تک شاخصی. پژوهش های مالی، سال سوم
 • بست، ج، 1372، روشهای تحقیق در علوم رفتاری و تربیتی. ترجمه ح پاشا شریفی ، ن طالقانی، انتشارات رشد
 • تهرانی، ر؛ پیمانی، م، 1387، بررسی مقایسه ای معیارهای رایج ریسک و معیارهای ریسک نامطلوب، تحقیقات مالی، دوره 10 شماره 26.
 • خاکی، غ، 1384، روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی. انتشارات بازتاب
 • خان زاده، ع، 1382، صندوق های سرمایه گذاری مشترک، ماهنامه بورس
 • راعی، ر؛ سعیدی، ع، مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک.تهران: انتشارات سمت
 • راعی، ر؛ تلنگی، الف، 1383، مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته. تهران: انتشارات سمت
 • راعی، ر؛ خسروی، الف، 1386، تبیین مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای با رویکرد ریسک نامطلوب در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهش نامه علوم انسانی و اجتماعی، سال هفتم شماره 26

 

صندوق های سرمایه گذاری بورس

صندوق های سرمایه گذاری چیست

مشخصات اصلی
رشته حسابداری
گرایش حسابداری
تعداد صفحات 32 صفحه
منبع فارسی دارد
منبع لاتین دارد
حجم 100 kb
فرمت فایل ورد (Word)
موارد استفاده پایان نامه (جهت داشتن منبع معتبر داخلی و خارجی ) ، پروپوزال ، مقاله ، تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “صندوق های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید