قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 46 بازدید

سلول‌ های خورشیدی (فتوولتاییک یا فتوولتائیک)

-3-3-2 سیستم های فعال خورشیدی …………………………………….

-4-3-2 فتوولتائیک ………………………………………………………………………………..

-1-4-3-2 تاریخچه فتوولتائیک………………………………………………………..

-2-4-3-2 سلول‌های خورشیدی (فتوولتاییک)………………………………………

-3-4-3-2جهت گیری پنلهای فتوولتائیک……………………………………………………

-4-4-3-2 فتوولتائیک یکپارچه ساختمان……………………………………………………

-5-4-3-2 صفحات نمای ساختمان……………………………………………………………

-6-4-3-2نماهای نیمه شفاف…………………………………………………………………..

-7-4-3-2 سیستم‌های سایبان……………………………………………………………………

8-4-3-2  -مصالح بام…………………………………………………………………………….

-9-4-3-2مزایای استفاده از سیستم‌های فتوولتاییک……………………………………..

-10-4-3-2اجزا اصلی سیستمهای فتوولتائیک…………………………………………….

-1-10-4-3-2سلول های خورشیدی………………………………………………………….

-10-4-3-2  -2مدولها…………………………………………………………………………….

-10-4-3-2 -3 آرایه ها…………………………………………………………………………..

-10-4-3-2 4- رگلاتو ر وکنترل کننده ها………………………………………………….

-5-10-4-3-2 مبدل………………………………………………………………………………..

-11-4-3-2 سیستمهای فتو ولتائیک یکپارچه در معماری به اشکال زیر موجود….

-12-4-3-2 سیستمهای خورشیدی متکی بر نما…………………………………………..

-13-4-3-2 سيستم هاي فتوولتائيک يکپارچه با ساختمان……………………………..

-14-4-3-2شيوه هاي طراحي سيستم هاي فتوولتائيک يکپارچه با ساختمان………

-1-14-4-3-2 تعيين جهت و شيب بهينۀ پنل هاي فتوولتائيک…………………………

-14-4-3-22 -تأثير سايه اندازها بر پنلهاي فتوولتائيک………………………………….

-1-2-14-4-3-2 سايه اندازي خود ساختمان ، همسايگي ها، و موانع………………

-2-2-14-4-3-2 سايه اندازي درختان…………………………………………………………

-14-4-3-22-3 – سايه اندازي آسمان ابري…………………………………………………

-14-4-3-22-4 – سايه اندازي آلودگي ها……………………………………………………

-15-4-3-2 هماهنگي ميان سيستمهاي فتوولتائيک باسيستمهاي غير فعال …………

-16-4-3-2 تهويۀ سيستمهاي فتوولتائيک…………………………………………………….

-17-4-3-2 شيوه هاي ترکيب سيستمهاي فتوولتائيک با ساختمان……………………..

-1-17-4-3-2 سيستمهاي فتوولتائيک يکپارچه با بام……………………………………..

17-4-3-2  -2-سیستم هاي فتوولتائيک يکپارچه با  پنجرههاي سقفي و آتريوم ها……

17-4-3-2  -3-سيستمهاي فتوولتائيک يکپارچه با نما…………………………………….

-17-4-3-2 4- سيستمهاي فتوولتائيک يکپارچه با سايبان ها……………………………

-18-4-3-2 تأثير فرم پلان ساختمان بر نيروي سيستم فتوولتائيک…………………….

-19-4-3-2 تعيين نوع و توان سيستم فتوولتائيک…………………………………………

4-2  -الزامات طراحی ساختمان با سلول های فتوولتائیک………………………………….

-1-4-2 مقدمه………………………………………………………………………………………..

-4-22- ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﺑﺶ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ و ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ………………………………….

4-2 -3- ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻯ ﻃﺮﺍﺣﻰ…………………………………………………………………………

5-2 – ﺷﻴﻮﻩ ﻫﺎﻯ ﺑﻮﻣﻰ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻯ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ ﺑﺎ ﻓﺘﻮﻭﻟﺘﺎﻳﻴﻚ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ…..

-1-5-2 ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻗﻠﻴﻤﻰ………………………………………………………………………

-2-5-2 تعیین ﺟﻬﺖ ﻭ ﺷﻴﺐ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﭘﻨﻞ ﻫﺎﻯ ﻓﺘﻮﻭﻟﺘﺎﻳﻴﻚ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ…………………….

-3-5-2 ﻧﻤﻮﺩﺍﺭﻫﺎﻯ ﺗﺎﺑﺶ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ…………………………………………………………

-4-5-2 ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﺮ ﻣﻜﺎﻥ ﻭ ﺯﺍﻭﻳﺔ………………………………………….

-5-5-2 ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ ﻓﺘﻮﻭﻟﺘﺎﻳﻴﻚ ﻫﺎ………………..

-6-5-2 ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﺎﻳﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻫﺎ ﺑﺮ ﭼﻴﺪﻣﺎﻥ ﻭ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻭ ﻓﺎﺻﻠﺔ ﭘﻨﻞ ﻫﺎﻯ ﻓﺘﻮﻭﻟﺘﺎﻳﻴﻚ……

-7-5-2 ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻰ ﻓﺘﻮﻭﻟﺘﺎﻳﻴﻚ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﻣﺘﺪﺍﻭﻝ……………………….

-6-2 نتيجه گیری…………………………………………………………………………………..

منابع

سلول‌های خورشیدی (فتوولتاییک یا فتوولتائیک)

سیستم های فعال خورشیدی (Active )  :

سيستم‌هاي خورشيدي فعال به سيستم‌هايي اطلاق مي‌شود كه در آنها براي انتقال انرژي حرارتي حاصله به فضاهاي موردنظر و يا خازن‌ها و يا مبدل‌هاي حرارتي از انرژي ديگري (معمولاً الكتريكي) استفاده شود. اجزاي مصرف كننده انرژي الكتريكي مزبور پمپ‌ها و يا بادبزن‌هايي‌اند كه در مسير انتقال انرژي حرارتي حاصله قرار داده شده‌اند. این شیوه باعث صرفه جویی زیاد در هزینه گرمایش خانه شده وبه راحتی قابل تطبیق با ساختمان می‌باشد و جزیی از سفت کاری بنا محسوب می‌شود. این سیستم اجزا مکانیکی والکتریکی توام با استهلاک را ندارد و دارای عمری دراز می‌باشد. از جمله عدم ایجاد صدا دود و عدم نیاز به لوله کشی از موارد ان است.

انواع اصلي سيستم‌هاي خورشيدي فعال در ساختمان عبارتند از:

1-    گردآورنده مسطح با سيال مايع

2-    گردآورنده مسطح با سيال هوا

3-    گردآورنده متمركز

4-    پمپ‌ گرمايي

5-    پمپ گرمايي خورشيدي

6-     سلول خورشيدي ( فتوولتائیک )

 

تاریخچه فتوولتائیک:

عبارت فتوولتاییک “Photovoltaic” ترکیـبی از کلمه یونانی “Photos” به معنی نور با “Volt” به معنای تولید الکتریسیته از نور است. کشف پدیده فتوولتاییک به فیزیکدان فرانسوی Edmond Becquerel نسبت داده می‌شود که در سال ۱۸۳۹ با چاپ مقاله‌ای (Becquerel، ۱۸۳۹) تجربیات خود را با باتری‌تر (Wet Cell) ارائه نمود. او مشاهده نمود که ولتاژ باتری وقتی که صفحات نقره‌ای آن تحت تابش نور خورشید قرار می‌گیرند، افزایش نمی یابد .

اما اولین گزارش از پدیده PV در یک ماده جامد در سال ۱۸۷۷ بود وقتیکه دو دانشمند کمبریج R.E. Day و W.G.Adams در مقاله‌ای به انجمن سلطنتی تغییراتی که در خواص الکتریکی سلنیوم وقتی که تحت تابش نور قرار می‌گیرد را، توضیح دادند (Adams and Day، ۱۸۷۷).

 

 سلول‌های خورشیدی (فتوولتاییک) :

عنصر اصلی فناوری فتوولتاییک، سلول خورشیدی است. سلول‌های فتوولتاییک (PV) که عموم آن را با نام سلول‌های خورشیدی می‌شناسند، از مواد نیمه رسانای حالت جامد تشکیل شده‌اند. سیلیکون، عمومی‌ترین ماده نیمه رسانا است که به واسطه فراوانی آن در سلول‌های PV مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگر چه سلیکون عنصر فراوانی است و درصد زیادی از پوسته زمین را تشکیل می‌دهد، ولی سلول‌های سیلیکونی به خاطر فرایند ساخت و خالص سازی سیلیکون، قیمت بالایی دارند.

سلو لهای فتوولتائیک با استفاده از اشعه خورشید و سلو لهای خورشیدی، و با ایجاد اختلاف فشار الکتریکی در نیمه هادی‌هایی که بطور مناسب ساخته شده‌اند الکتریسیته تولید می‌شود. امروزه موثرترین و ارزان ترین سلو لهای خورشیدی ماده‌ای به نام سیلیسم می‌باشد. ماسه یکی از منابع مهم سیلیسم بوده که پس از پالایش آن کریستال‌های سیلیسم بدست می‌آید و پس از بریده شدن به صورت صفحه آماده می‌شود. به عبارت دیگر سلول‌های فتوولتائیک که گاه نام سلولهای خورشیدی نیز به آن اطلاق می‌گردد از پولک‌هایی ساخته می‌شوند که نور را مستقیماً به الکتریسیته تبدیل می‌کند. ( وفائی ، 1388)

 

جهت گیری پنلهای فتوولتائیک :

حداکثر جمع‌آوری امواج تابشی خورشید زمانی اتفاق می‌افتد که گردآور (کلکتور)، عمود بر پرتوهای تابش مستقیم باشد.   بهترین زوایه برای یک آرایهPVاساساً تابع زمانی از سال است که بیشترین مقدار برق در آن مورد نیاز می‌باشد. اقلیم‌های گرم بیشترین الکتریسیته را در طول تابستان و برای تهویه مطبوع نیاز دارند در حالیکه اقلیم‌های سرد نیاز به حداکثر الکتریسیته در زمستان و برای پمپها و پنکه‌های سامانه‌های گرمایش و روشنایی دارند. معمولا جهت گیری مطلوب رو به جنوب می‌باشد با این حال تا ۲۰ درجه به سمت شرق یا غرب از جهت جنوب افت بسیار ناچیزی در سامانه وجود دارد با این وجود مقدار بارهای روزانه می‌تواند بر جهت گیری تاثیر گذارد. ( وفائی ، 1388)

 

فتوولتائیک یکپارچه ساختمان :

فتوولتاییک (pv)امروزه می‌تواند در ساختمانهای موجود و جدید استفاده شود. کاربرد آن در پوشش ساختمان بسیار متنوع بوده و راه‌های جدیدی به سوی طراحان خلاق می‌گشاید. با توجه با این که منبع تغذیه سلولهای فتوولتائیک نور خورشید می‌باشد، لذا محل قرارگیری سلولها، جداره‌هایی از ساختمان است که زمینه مناسبی برای تابش مستقیم نور خورشید دارا باشند. از این رو محل استفاده تایل‌های فتوولتائیک، غالباً نماهای بیرونی و سطوح خارجی بام ساختمان می‌باشد.

سلول‌های فتوولتائیک در شیشه‌هایی به رنگهای مختلف ساخته می‌شوند، به طوری که مهندسان معمار می‌توانندآن‌ها را علاوه برکارکرد اصلی، برای زیباسازی ساختمان‌ها نیز به کارگیرند. این سلولها این قابلیت را دارند که بین۸۰٪تا ۹۰٪نور خورشید را از خود عبور دهند. این کیفیت باعث می‌شود که پنجره‌های مجهز به سلولهای خورشیدی بتوانند به خنک ماندن هوای داخل خانه در تابستان کمک کنند و علاوه بر زیبا نمودن نمای ساختمان، انرژی الکتریسیته مورد نیاز را تهیه کنند. ( وفائی ، 1388)

 

مزایای استفاده از سیستم‌های فتوولتاییک :

 • ۱. فناوری فتوولتائیک بالغ، محکم و قابل اعتماد بوده، و هیچگونه اجزای متحرک نداشته و نیاز به نگهداری کمی دارد.
 • ۲. به سوخت یا شبکه تأمین سوخت نیاز ندارد.
 • ۳. نصب سیستم فتوولتائیک نسبتا آسان و سریع است، بخصوص سیستم‌های متصل به شبکه.
 • ۴. اجزاء مورد استفاده در سیستم‌های فتوولتاییک طی استفاده‌های طولانی مدت، قابلیت اطمینان خود را ثابت کرده‌اند.
 • ۵. به اشعه ماوراء بنفش و آب و هوا مقاومند و تحمل دمای بالا را دارند.
 • ۶. به صورت ماژولی هستند و سیستم‌ها می‌توانند در هر سایزی وجود داشته باشند.
 • ۷. سیستم فتوولتاییک مستقل می‌تواند توان را تقریباً در هر نقطه از سیاره زمین تأمین کند.
 • ۸. سیستم فتوولتاییک تشعشعات گاز گلخانه‌ای و دی اکسید کربن را کاهش می‌دهد.
 • ۹. سیستم فتوولتاییک عموماً آلودگی را کاهش می‌دهد.
 • ۱۰. سیستم فتوولتاییک به حفاظت از منابع کمیاب کمک می‌کند.

 

 اجزا اصلی سیستمهای فتوولتائیک:

– سلولهای خورشیدی
– مدول ها
– رگلاتور و کنترل کننده
– آرایه ها
– باتری ذخیره ساز
– مبدل

اجزا اصلی سیستمهای فتوولتائیک

شيوه هاي طراحي سيستم هاي فتوولتائيک يکپارچه با ساختمان :

تعيين جهت و شيب بهينۀ پنل هاي فتوولتائيک:

با افزایش شدت تابش پرتوهای خورشید، مقدار خروج نیروی الکتریکي سیستم فتوولتائیک نیز افزایش مي یابد؛ بنابراین، بازده نیروی سیستم فتوولتائیک با میزان دریافت انرژی خورشید رابطه ای مسـتقیم دارد.

از طرفي دیگر، تغییر زاویۀ تابش خورشـید و مقدار تابش در زمان های مختلف در طول روز نیز بر تولید نیروی فتوولتائیکها اثر مي گذارد؛ از این رو، بازده سیستم فتوولتائیک به جهت و شیب پنل های مستقر شده در رابطه با تابش خورشید بستگي دارد .و در نتیجه جهت گیری و شـیب پنلهای فتوولتائیک متأثر از میزان دریافت انرژی خورشید است.

میــزان دریافت انرژی خورشید در نقاط مختلف بر اساس تفاوت عرض جغرافیایي، ارتفاع از سطح دریا، پدیده های جوی، و غیره، متفاوت است؛ بدین سبب، برای کسب اطلاعات مربوط به تابش، باید ایستگاه هواشناسي عرض و ارتفاع جغرافیایي آن مکان مشــخص شود تا بتوان میانگین ماهانه و سالانه تابش دریافتي از خورشــید را در سطح افق و تمامي سطوح با  جهت ها و شیب های مختلف، برای مکان مورد نظر تعیین کرد.(وفائی ، 1388 )

یکي از روش هایي که برای دست یابي به جهت و شیب مناسب پنلهای فتوولتائیک در دنیا کاربرد دارد، استفاده از کردارهای است. در این روش بر اساس داده های هواشناسي تابش مستقیم و پراکندۀ خورشید و با استفاده از برنامه های رایانه ای، میزان تابش خورشید بر کلیۀ سطوح افقي و عمودی در جهت ها و شیب های مختلف در کرداری به صورت ماهانه یا سالانه ترسیم مي شود.

چنانچه پنلهای فتوولتائیک متناسب با زاویۀ هر یک از این شیب ها قرار گیرند، بر اساس میزان انرژی ای که از خورشـید دریافت مي کنند، بازدهي متفاوتي خواهند داشت. بر همین اساس مي توان جهت ها و زوایای شیب بهینۀ پنلهای فتوولتائیک را تعیین کرد.نقطۀ حداکثر در این کردار جایي است که در طول سال بیشترین میزان انرژی را از خورشـید دریافت می کند؛ زیرا هر چه خورشید بر یک سطح عمودتر بتابد، میزان انرژی ای که به آن سطح مي رسد بیشتر خواهد بود. در نتیجه چنانچه یک پنل فتوولتائیک در این جهت و زاویۀ شیب قرار گیرد، حداکثر انرژی الکتریسیته را تولید خواهد کرد.

بنابراین، جهت یابي پنلهای فتولتائیک مسئله ای مهم است اما تعیین زاویۀ آن نیازمند دقت زیادی نیست؛ چرا که کمي اختلاف انحراف نسبت به جهت بهینه اشکالي ایجاد نخواهد کرد، لیکن زاویۀ شـیب پنل ها نسـبت به افق مسئلۀ مهم تری است. با تعیین زاویۀ شیب بهینه بسته به زمان های استفاده از سیستم می توان حدود 95% حداکثر انرژی خروجي را به دست آورد.

 

تعيين نوع و توان سيستم فتوولتائيک :

نوع یک سیستم فتوولتائیک تابع شرایطي چون نوع بارهای متصل به سیستم ای سي یا دی سي یا هر دو، وجود یا عدم وجود مولد کمکي برق، اتصال یا عدم اتصال به شبکۀ محلي یا سراسری، و چگونگي ارتباط با آن شبکه یک طرفه یا دو طرفه است. قبل از طراحي ابتدا باید تصمیم گرفت که سیستم فتوولتائیک مستقل خوداتکاء باشد یا متصل به شبکه برق شهری سیستم های مستقل به باتری های ویژه برای ذخیرۀ الکتریسیته نیاز دارند و تولید برق آنها نسبت به سیستمهای متصل به شبکه کمتر است و اغلب در نقاط دورافتاده از شبکۀ برق استفاده مي شود.

اگر سیستم فتوولتائیک متصل به شبکۀ برق شهری باشد، تضمیني برای تأمین برق وجود خواهد داشت؛ زیرا نیروی برق بین سیستم و شبکه مبادله مي شود و شبکه همچون ذخیره سازی نامحدود عمل مي کند. سیستمهای باتری دار هم نیاز به تعمیر و نگهداری باتری ها دارند؛ اما در مقابل سیستم های متصل به شبکه نیازمند نگهداری خاصي نیستند. البته در تصمیم گیری برای نوع سیستم، باید هزینه های باتری و نگهداری را در نظر گرفت و بر اساس نیاز و نوع زندگي تعیین کرد که چه نوع سیستمي مناسبتر خواهد بود.

توان یک سیستم فتوولتائیک، به اندازۀ حداکثر بازده جریان مستقیم  دی سي سیستم خورشیدی به کیلووات معین شده است؛ بنا بر این، یک سیستم 2 کیلووات هنگامي که کامالدر معرض پرتوهای خورشــید قرار گیرد، 2000 وات الکتریسیتۀ دی سي تولید ميکند، سپس این جریان مستقیم از طریق یک مبدل به جریان متناوب ای سي قابل استفاده تبدیل مي شود و خروجي آن به 1/7 کیلووات کاهش مي یابد.

توان سیستم های فتوولتائیک وابسـته به این موارد است: میزان بار الکتریکي مصرفي و نیازهای شخصي، زمان استفاده همۀ سال، فقط تابستان و غیره، مکان سیستم و اقلیم تابش خورشید، و مساحت فضای موجود در بام یا نما. اما مهم ترین محدودیت برای توان سیستم فتوولتائیک بودجۀ موجود است. این سیستم افزون بر اینکه بر معماری و طراحي آن اثر مي کند، دست اندرکاران طرح و فرایند طراحي، یعني معماران و دیگر مهندسان، را نیز به رقابت مي طلبد تا برای یکپارچگي سیستم پشتیباني ساختمان با نیروی تأمین شدۀ فتوولتائیک،راه حلهای ابتکاری خود را گسترش دهند.(وفائی،1388)

مهندس تعمیر و نگهداری ساختمان آن را همچون یک سیستم الکتریکي مي نگرد که نیازمند طراحي، ارتباطات، و نظارت خاص است. از معمار و مهندساني که با یکدیگر سر و کار دارند، خواسته مي شود که فتوولتائیک را در طي برنامه ریزی و شناخت ساختمان، دست کم در چهار سطح ادغام یکپارچه کنند:

 1. طراحي یک ساختمان (شکل، اندازه، جهت یابي، رنگ)
 2. یکپارچگي مکانیکــي (چند عملکردی بودن یک عنصر فتوولتائیک)
 3. یکپارچگي الکتریکي (متصل به شبکه یا استفادۀ مستقیم از برق)
 4. سیستم باید با مراقبت و نگهداری ساختمان معمولي یکپارچه شود.

 

 الزامات طراحی ساختمان با سلول های فتوولتائیک:

 مقدمه :

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﺑﺮﻕ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺍﺯ ﺍﻧﺮژﻯ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮﻕ  (ﺭﻭﺷﻨﺎﻳﻰ، ﺳﺮﻣﺎﻳﺶ، ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ ﻭ…) ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎﺯ ﺭﻭﺯﺍﻓﺰﻭﻥ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺮژﻯ ﻭ ﻛﻢ ﺷﺪﻥ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺮژﻯ ﻓﺴﻴﻠﻰ ﻭ ﺁﺏ ﺳﺪﻫﺎ، ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﻫﺎﻯ ﺑﺮﻕ ﺭﺳﺎﻧﻰ ﻭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﻧﻘﺎﻁ ﺩﻭﺭﺍﻓﺘﺎﺩﻩ، ﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺁﻟﻮﺩﮔﻰ ﻫﻮﺍ، ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻧﺮژﻯ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮﻕ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻛﻪ ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮﺭ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻭ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﻯ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﺯ ﺍﻧﺮژﻯ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪﻯ ﺍﺳﺖ، ﺍﻣﺮﻯ ﺿﺮﻭﺭﻯ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰ ﺭﺳد.

ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓﻦ ﺁﻭﺭﻯ ﻭ ﻟﺰﻭﻡ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻰ ﺩﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻧﺮژﻯ، ﺩﻧﻴﺎﻯ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ ﻛﺮﺩﻥ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﺘﻮﻭﻟﺘﺎﻳﻴﻚ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ (ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮﻕ) ﭘﻴﺶ ﻣﻰ ﺭﻭﺩ ﻭ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻯ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺖ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺭﻭﺯﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺭﻭ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺍﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻰ ﻓﺘﻮﻭﻟﺘﺎﻳﻴﻚ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻳﻪ (ﻋﻨﺼﺮ) ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﻳﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﺎ ﺑﻨﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻣﺰﺍﻳﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺩﺭ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ ﻓﻮﺍﻳﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﻓﻘﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﺓ ﺍﻧﺮژﻯ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ. ( علی اكبر نوشين، شناخت و كاربرد انواع انرژى ، پيشنهادى نو براى تأمين انرژى انسانها، ص 235.)

ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﻣﻌﻤﺎﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺮﺩﻥ ﻓﺘﻮﻭﻟﺘﺎﻳﻴﻚ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﻨﺎ ﻭ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻰ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﭘﻴﺶ ﻣﻰ ﺭﻭﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻯ ﺭﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻯ ﺩﺭ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﺍﻥ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ.

ﺩﺭﺑﺎﺭﺓ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺨﺎﺭﺝ، ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﺍﻭﻟﻴﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻓﺘﻮﻭﻟﺘﺎﻳﻴﻚ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺟﺰﺍﻯ ﺍﺻﻠﻰ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﻭ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻰ ﺁﻥ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎ ﻭ ﭼﻨﺪﻋﻤﻠﻜﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻥ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺁﺭﺍﻡ ﺁﺭﺍﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺗﺮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﺭﻭﺑﻪ ﺭﺷﺪﻯ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺍﻯ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺮﻕ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﻓﺘﻮﻭﻟﺘﺎﻳﻴﻚ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺮﻕ ﺷﺒﻜﺔ ﺷﻬﺮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ ﻭ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻧﻔﺖ ﻭ ﺑﺮﻕ ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺑﺮﻕ ﻓﺘﻮﻭﻟﺘﺎﻳﻴﻚ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﻯ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺑﺮﻕ ﺷﺒﻜﻪ ﺳﺮﺍﺳﺮﻯ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺍﻧﺮژﻯ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪﻯ ﻭ ﻓﺘﻮﻭﻟﺘﺎﻳﻴﻚ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎﻯ ﻫﺮ ﻣﻜﺎﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﺘﻮﻭﻟﺘﺎﻳﻴﻚ ﻫﺎ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﺑﺶ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺗﺎﺑﺶ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻰ ﺷﻬﺮﻫﺎﻯ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻰ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

 

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های مهندسی معماری کلیک کنید.

نمونه ای از منابع :

 • احمدی شلمانی، محمد حسین، 1386، معماری معاصر جهان معرفی هفت معمار؛ نشر علوم پویا، چاپ اول، اساس نامه شورای موزه ها ICOM .
 • اعتصامي، عبدالرحمن، 1364 ، معماري موزه ها ،تهران، انتشارات كل موزهها.
 • آقایی ، مهتاب ، موزه تاریخ معاصر (طرح ساماندهی مجموعه سعد آباد ) ، 1382 ، استاد راهنما : اسماعیل طلایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز ی، دانشکده هنر و معماری.
 • آفتابي، پرديس، 1380 ، موزه نفت، پايان نامه كارشناسي ارشد معماري، دانشگاه علم و صنعت، دانشكده معماري و شهرسازي.
 • اميني، عليرضا، 1376 ، موزه هنرهاي معاصر قزوين، پايان نامه كارشناسي ارشد معماري ، دانشگاه تهران، دانشكده هنرهاي زيبا.
 • استادی ، آسیه ، طراحی موزه هنرهای معاصر مشهد ، 1384 ، استاد راهنما : رضوانی ، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ، دانشکده فنی و مهندسی.
 • باغیشنی، و. ، 1389. کاربرد سلو لهای فتوولتاییک در معماری ساختمان. ماهنامه آموزشی، اطلاع رسانی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی. خرداد و تیر 1389.
 • بللا، پيتر، برتنباخ، كرستين، 1980 نورپردازي فضاهاي موزه، كار؛ مجله ساختن و سكونت، شماره 12
 • پیمان ، سمانه ، باغ موزه تاریخ معاصر ( سیاسی –فرهنگی ) ، 1385 ، استاد راهنما : کاوه بذر افکن ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، دانشکده هنر و معماری 
 • تیمور تاش ، شبنم ، موزه آرایه های معماری ایران ، 1384 ، استاد راهنما : خسرو صحاف ، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ، دانشکده فنی و مهندسی
 • جوادی ، محمد رضا ، 1383 ، باغ ایرانی : حکمت کهن منظر جدید ، موزه هنرهای معاصر تهران
 • جوانی دیزجی ، آیدین ، 1388 ، تاریخ معماری ( معماری معاصر،معماری جهان ، معماری ایران و کشورهای اسلامی ) ، گنج هنر

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فتوولتائیک یا سلول‌ های خورشیدی (فتوولتاییک)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید