قیمت 19,000 تومان

نمایشگر تمام صفحه محتوا
اشتراک 0دیدگاه 97 بازدید

سازمان همکاری اقتصادی اکو – سازمان اکو

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق سازمان همکاری اقتصادی اکو چیست؟ – ادبیات و مبانی نظری سازمان اکو را خدمت شما عزیزان در 122 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع لاتین و فارسی بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

فصل اول سازمان همكاري اقتصادي (سازمان اكو). 7

سازمان همكاري اقتصادي (اكو). 7

مبحث اول: مقدمه سازمان اکو . 8

مبحث دوم: سازمان همكاري براي عمران منطقه‌اي (آر.سي.دي). 9

گفتار اول: مقدمه. 9

گفتار دوم: كاركرد. 10

گفتار سوم: روابط تجاري… 11

گفتار چهارم: عوامل ناكامي.. 12

مبحث دوم: سازمان همكاري اقتصادي (سازمان اکو ) و گسترش آن.. 14

گفتار اول: مقدمه. 14

گفتار دوم: اهداف… 15

گفتار سوم: اركان.. 16

گفتار چهارم: تشكيلات… 19

گفتار پنجم: همكاري با سازمان‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي.. 20

مبحث سوم: رويكردها و راهبردهاي اكو. 21

گفتار اول: مقدمه. 21

گفتار روم: بيانيه‌ي كويته (طرح عمل سازمان اکو ). 24

گفتار سوم: بيانيه‌ي استانبول (دورنماي بلند مدت اكو). 27

گفتار چهارم: موافقت نامه‌هاي مهم سازمان اكو. 30

مبحث چهارم: اعضاي سازمان اکو در يك نگاه. 34

گفتار اول: مقدمه. 34

گفتار دوم: موقعيت و وسعت اكو. 35

گفتار سوم: تجزيه و تحليل نقاط قوت، ضعف، تهديدها و فرصت‌هاي منطقه اكو. 35

گفتار چهارم: بررسي شاخص‌ها و مؤلفه‌هاي اقتصادي اكو در نگاهي كوتاه. 38

مبحث پنجم: همكاري‌هاي بين‌المللي اكو. 39

مبحث ششم: نگاهي كوتاه به دست‌آوردهاي اكو. 42

فصل دوم بررسي روابط حقوقی در سازمان اکو

سازمان همكاری اقتصادی (اكو) و به صورت اختصاصي ايران با اتحاديه اروپا . 47

مبحث اول: مقدمه. 48

مبحث دوم: چالش‌هاي اقتصادي موجود بر سر راه سند چشم‌انداز 2.15 اكو. 57

مبحث سوم: نقش و تأثير قدرت‌هاي خارجي در عدم همگرايي در ميان اعضاي سازمان اکو . 61

گفتار اول: ارزيابي عملكرد سازمان اکو . 62

گفتار دوم: جمهوري آسياي مركزي و قفقاز. 64

مبحث چهارم: نظام حقوقي اتحاديه‌ي اروپا 70

گفتار اول: منابع حقوق.. 71

گفتار دوم: ارتباط بين نظام حقوقي اتحاديه اروپا با نظام‌هاي حقوقي ملي دول عضو. 72

مبحث پنجم: روند قانونگذاري در اتحاديه اروپا 73

مبحث ششم: شخصيت حقوقي اتحاديه اروپا 78

مبحث هفتم: روابط ايران با اتحاديه اروپا: پيشينه و موانع پيش رو. 82

مبحث هشتم: آسيب شناسي روابط ايران و اتحاديه اروپا : پيشنهادهايي براي تنظيم روابط… 97

مبحث نهم: درس‌ها و آزمون‌هاي اتحاديه اروپا (اروپاي متحد) براي ايران.. 101

مبحث دهم: تحريم‌ها، موضوع هسته‌اي ايران: مواضع قدرت‌هاي اروپايي در قابل آنها 110

گفتار اول: مواضع سه قدرت بزرگ اروپايي در قبال تحريم‌ها 110

گفتار دوم: ديدگاه شهروندان اروپايي در قبال موضوع هسته‌اي ايران.. 111

گفتار سوم: نتيجه سازمان اکو. 115

فهرست منابع و مآخذ سازمان اکو .. 117

الف: فارسي سازمان اکو .. 117

ب: انگلیسی.. 120

 

سازمان همكاری اقتصادی (اكو) و گسترش آن

مقدمه

انقلاب اسلامي ايران گامي براي پايان بخشيدن به فعاليت سازمان همكاري براي عمران منطقه‌اي بود. اما از سال 1985 ج.ا.ايران، تركيه و پاكستان بار ديگر تلاش‌هاي تازه‌اي را براي توسعه‌ي همكاري‌هاي منطقه‌اي آغاز كردند. سازمان آر.سي.دي اين بار با نام سازمان همكاري اقتصادي (اكو) دوران جديدي از فعاليت خود را آغاز كرد.

دگرگوني در نظام سياسي ايران اميد تازه‌اي را براي توسعه همكاري‌هاي منطقه‌اي ايجاد كرد. رهبران جمهوري اسلامي ايران، تركيه و پاكستان با اصلاح پروتكل ازمير كه اساس توافق‌ها و همكاري‌هاي اعضا در سازمان آر.سي.دي بود، مرحله‌ي نويني را براي توسعه‌ي همكاري‌هاي چند جانبه آغاز كردند. بر اساس عهدنامه‌ي ازمير، دولت‌هاي ياد شده بر گسترش همكاري‌هاي اقتصادي در ميان خود تأكيد كردند.

سه كشور بنيان‌گذار عهدنامه ازمير را به عنوان سند پايه‌ي سازمان همكاري اقتصادي (اكو) و منشور اين سازمان در 1977 به تصويب رساندند؛ اين عهدنامه اهداف كلي سازمان، چارچوب سازماني و ارگان‌هاي مختلف آن را مشخص مي‌كند و بر اساس پروتكل اصلاحي ازمير تأييد شده در 18 ژوئن 1990 در اسلام‌آباد، در 28 نوامبر 1992 به اجرا گذاشته شد.

به دنبال افزايش اعضاي اكو، شوراي وزيران اكو در سال 1995 گروهي از خبرگان اكو را تشكيل داد تا اسناد بنيادين جديد اكو را تهيه كنند. يك سال بعد يعني در سال 1996 عهدنامه‌ي ازمير جديد به همراه ده سند ديگر به تصويب رسيد. بر اساس عهدنامه‌ي ازمير، سازمان اكو براي تأمين همكاري اقتصادي، فنّي و فرهنگي در ميان اعضا تشكيل شد؛ لذا در اين زمينه و براي تحقق اهداف آن، در موارد زير موافقت شد:

ـ توسعه‌ي بازرگاني از طريق دسترسي آزادتر به بازارهاي يكديگر؛

ـ تشويق به ايجاد شرايط مساعد در كشورهاي عضو براي رشد پايدار اقتصادي به منظور تأمين ارتقاي مستمر سطح زندگي مردم؛

ـ تحكيم پيوندهاي فرهنگي و علايق معنوي و برادرانه كه مردم اين كشورها را از مسيرهاي فرهنگي و اجتماعي به هم پيوند مي‌دهد؛

ـ كمك به رشد تجارت جهاني و تلاش براي رفع نظام‌هاي بازرگاني غير عادلانه كه براي كشورهاي در حال توسعه شرايط تجاري نامناسبي ايجاد كرده است.

اهداف سازمان اکو

بر اساس سند پايه‌ي سازمان همكاري اقتصادي، اهداف سازمان به شرح زيرا است:

ـ ايجاد شرايط براي توسعه‌ي اقتصادي پايدار و ارتقاء زندگي و افزايش رفاه در كشورهاي عضو از طريق بكارگيري امكانات بالقوه اقتصادي و اجتماعي منطقه؛

ـ انجام اقدام‌هايي براي حذف تدريجي موانع تجاري در منطقه اكو و گسترش تجارت درون منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي، با توجه به تجربه‌هاي ديگر مناطق و روندهاي اقتصاد جهاني؛

ـ تشويق همكاري اقتصادي فزاينده در زمينه آرمان‌هاي بنيادين كشورهاي عضو براي تأمين نقش مهم‌تر و كمك منطقه اكو به رشد تجارت جهاني؛

ـ از ميان بردن سياست‌هاي ناعادلانه تجاري كه براي همه كشورهاي در حال توسعه، به ويژه كشورهاي عضو اكو، شرايط تجاري نامساعدي را ايجاد كرده است؛

ـ فراهم آوردن شرايط يكپارچه شدن تدريجي و آرام اقتصاد كشورهاي عضو در اقتصاد جهاني، براي تأمين مشاركت كامل‌تر آنها در روند جهاني شدن اقتصاد؛

ـ ارتقاي همكاري منطقه‌اي فعال و كمك متقابل در زمينه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، فنّي و علمي؛

ـ تسريع در گسترش زير بناهاي حمل و نقل و ارتباطات كه كشورهاي عضو را با يكديگر و با جهان خارج پيوند مي‌دهد؛

ـ ارتقاي همگرايي فعاليت‌هاي بخش عمومي و خصوصي با تأكيد بر آزادسازي اقتصادي و خصوصي‌سازي به منظور سرمايه‌گذاري و مشاركت فزاينده‌ي بخش خصوصي براي توسعه‌ي اقتصادي منطقه‌اي از طريق مشاركت؛

ـ تهيه برنامه‌هاي مشترك براي توسعه منابع انساني در منطقه‌ي اكو؛

ـ تقويت بسيج منطقه‌اي براي بهره‌برداري از منابع طبيعي منطقه‌ي اكو به ويژه منابع انرژي؛

ـ افزايش تلاش براي بهره‌برداري مؤثر از توانمندي‌هاي بالقوه صنعتي و كشاورزي منطقه اكو؛

ـ گسترش همكاري منطقه‌اي براي ريشه‌كني مصرف مواد مخدر؛

ـ تسهيل همكاري در زمينه‌هاي زيست محيطي و حفاظت از محيط زيست در منطقه‌ي اكو؛

ـ ارتقاء روابط و همكاري بر اساس منافع متقابل ميان اكو و ديگر سازمان‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي و همچنين مؤسسه‌هاي مالي؛

ـ تحكيم بيشتر پيوندهاي تاريخي و فرهنگي در ميان مردم منطقه اكو و همچنين گسترش مبادلات در زمينه‌ي گردشگري.[1]

 

موافقت نامه‌هاي مهم سازمان اكو

سازمان اکو طي دهه‌ي گذشته، براي گسترش همكاري اقتصادي و همگرايي بين كشورهاي عضو و ايجاد چارچوب‌ها و بسترهاي حقوقي و قانوني لازم، موافقت‌نامه‌ها و اسناد تأسيس چند مؤسسه‌ي منطقه‌اي را به شرح زير تدوين كرده است:

ـ موافقت‌نامه‌ي تجاري سازمان اکو (اكوتا): ايران، تركيه، پاكستان، تاجيكستان و افغانستان در سال 2003 با هدف كاهش تعرفه‌ها، موافقت‌نامه‌ي تجاري اكوتا را در اسلام‌آباد امضا كردند. در دومين نشست وزراي بازرگاني اكو، سه كشور بنيان‌گذار به پيشنهاد وزير بازرگاني جمهوري اسلامي ايران تصميم گرفتند سقف تعرفه‌ها را به ميزان حداكثر ده درصد در مدت پنج سال كاهش دهند؛

ـ موافقت‌نامه‌ي چارچوب حمل و نقل و ترانزيت: به دنبال اجرايي شدن اين موافقت‌نامه‌، برگزاري شش نشست شوراي هماهنگي حمل و نقل و ترانزيت از اقدام‌هاي مهم اكو در سال‌هاي گذشته بوده است. «شوراي هماهنگي حمل و نقل»[1] (TTCC) كه در واقع امر نظارت بر عمليات «موافقت‌نامه‌ي چارچوب حمل و نقل و ترانزيت» را بر عهده دارد، داراي پنج كميته است. اين كميته‌ها عبارتند از: كميته‌ي حقوقي، كميته‌ي بيمه، كميته‌ي جاده‌اي، كميته‌ي راه‌آهن و كميته‌ي حمل كالاهاي تجاري؛

ـ تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري: سه كشور افغانستان، آذربايجان و تركيه اين موافقت‌نامه را امضا كردند. جمهوري اسلامي ايران تاكنون اين موافقت‌نامه را تصويب نكرده است؛

ـ همكاري بخش‌هاي تعاوني از سوي ايران در هفدهمين نشست شوراي برنامه‌ريزي منطقه‌اي مطرح و بررسي شده است؛

ـ تأسيس بانك اطلاعات جرايم گمركي و قاچاق اكو، كه تاكنون افغانستان، آذربايجان، پاكستان، تاجيكستان و تركيه اين موافقت‌نامه را تصويب كرده‌اند؛

ـ تأسيس شركت بيمه‌ي اتكايي اكو: سه كشور ايران، تركيه و پاكستان براي نهايي كردن آن موافقت‌نامه، تشكيل كميته‌ي سه‌جانبه را بررسي كردند؛

ـ تسهيل صدور رواديد تجّار و بازرگانان عضو اكو: اين موافقت‌نامه در سال 1998 تنظيم شد و با تصويب سه كشور در 2002 حد نصاب لازم را براي اجرا به دست آورد؛

ـ تأسيس بانك تجارت و توسعه‌ي اكو: از سال 2006 بانك اكو فعاليت خود را شروع كرده است. مقر بانك در استانبول است و در تهران و اسلام‌آباد شعبه خواهد داشت؛

ـ موافقت‌نامه‌ي ايجاد بانك اطلاعات جرايم گمركي و قاچاق كالا در منطقه‌ي اكو؛

ـ پروتكل اجراي سريع اكوتا؛

ـ يادداشت تفاهم روساي راه‌آهن‌هاي كشورهاي عضو اكو در مورد يكسان‌سازي مقررات مسير حركت قطارهاي باربري و مسافربري در منطقه؛

ـ راهبرد همكاري صنعتي در منطقه‌ي اكو؛

ـ سند چشم‌انداز 2015 اكو.

 

تجزيه و تحليل نقاط قوت، ضعف، تهديدها و فرصت‌هاي منطقه سازمان اکو

الف: نقاط قوت سازمان اکو

 1. مجاورت منطقه اكو با بازارهاي بالقوه،
 2. وجود نيروي كار جوان، فعال و تحصيل كرده در بخش‌هاي مختلف،
 3. موقعيت ويژه جغرافيايي و ترانزيتي منطقه،
 4. وجود منابع سرشار انرژي و اهميت انتقال اين منابع به بازارهاي مصرف،
 5. موقعيت ژئوپليتيك اكو در منطقه خاورميانه،
 6. توليد انبوه مواد خام مورد نياز صنايع مختلف،
 7. ارتباط با آب‌هاي بين‌المللي و قابليت ايجاد اسكله‌ها و بنادر صادراتي،
 8. پتانسيل‌هاي بالاي سرمايه‌گذاري در كشورهاي اكو،
 9. وجود روابط تجاري دوستانه بين اعضاي اكو،
 10. نزديكي فرهنگي بين مردم منطقه،
 11. نگاه مثبت كشورهاي منطقه به توسعه روابط تجاري دو و چند جانبه،
 12. وجود يادداشت‌هاي تفاهم و موافقت‌نامه‌هاي تجاري بين كشورهاي عضو،
 13. وجود پتانسيل‌ها و ظرفيت‌هاي مناسب در توليد و صادرات كالاهاي مورد نياز براي منطقه،
 14. مكمل بودن اقتصاد كشورها.

ب: نقاط ضعف سازمان اکو

 1. ضعف نظام بانكي منطقه در گشايش L/C و دسترسي محدود بخش خصوصي به تسهيلات؛
 2. مشكلات فراوان در خصوص صدور ويزا ميان كشورهاي عضو؛
 3. عدم رشد زير ساخت‌ها در منطقه به ويژه كمبود زيرساخت‌هاي صنعتي به منظور توليد كالاها و خدمات با ارزش افزوده بالا؛
 4. عدم وجود قوانين يكپارچه و نهادهاي مسئول براي رسيدگي به مشكلات قانوني بخش خصوصي؛
 5. نامناسب بودن راه‌هاي زميني در كشورهاي منطقه؛
 6. ناهمگوني توانمندي‌هاي اتاق‌هاي بازرگاني؛
 7. عدم اتصال شبكه راه‌آهن سراسري؛
 8. نابرابري سطح توسعه اقتصادي و توزيع ناعادلانه ثروت؛
 9. عدم بهره‌برداري مناسب از موقعيت استراتژيكي كشورهاي منطقه در زمينه ترانزيت كالا؛
 10. مشكلات گمركي و تعرفه‌هاي بالاي كشورهاي آسياي ميانه؛
 11. محدوديت‌هاي موجود در تأمين منابع مالي و جذب سرمايه‌هاي خارجي؛
 12. پايين بودن بهره‌وري كل (توليد، مواد اوليه، سرمايه، انرژي، نيروي انساني) در مقايسه با نُرم‌هاي جهاني؛
 13. عدم تمايل برخي از كشورهاي عضو اكو به شركت در اجلاس‌ها و نشست‌هاي مربوط به اكو؛
 14. نبود زبان مشترك در كشورهاي حوزه اكو و ارائه اطلاعات به زبان‌هاي مختلف؛

ج: فرصت‌ها سازمان اکو

 1. گشوده شدن بازارهاي جديد در كشورهاي آسياي ميانه؛
 2. افزايش رقابت، بهبود تجارت و كاهش هزينه‌ها؛
 3. ترانزيت كالا با توجه به موقعيت جغرافيايي كشورهاي عضو؛
 4. بازار مستعد براي صدور خدمات فني و مهندسي؛
 5. زمينه‌هاي مناسب سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در صنايع منطقه؛
 6. روند گسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات؛
 7. بازار مصرف گسترده؛
 8. منابع غني معدني در آسياي ميانه؛
 9. بهره‌برداري از مواد خام توليدي منطقه.

د: تهديدها سازمان اکو

 1. عدم شناخت لازم نسبت به امكانات و ظرفيت‌هاي همكاري مشترك؛
 2. مشكلات ناشي از روند سريع جهاني شدن؛
 3. امكان تحريم از سوي برخي كشورها؛
 4. رقابت‌هاي مخرب؛
 5. فشارهاي سياسي شركاي تجاري كشورهاي خارج به منطقه اكو؛
 6. عدم وجود اطمينان كامل به ثبات، ضعف قوانين و مقررات و تمايل برخي كشورهاي عضو به ديگر اتحاديه‌ها؛
 7. محدوديت در استفاده از سيستم‌هاي بانكي بين‌المللي؛
 8. رقابت شركت‌هاي كشورهاي عضو با يكديگر در مناقصه‌هاي بين‌المللي و بازارها؛
 9. عدم دسترسي كامل سرمايه‌گذاران و برنامه‌ريزان به اطلاعات (خام و فرآوري‌ شده) به علت بوروكراسي و مسائل امنيتي در كشورهاي عضو اكو؛
 10. نبود ثبات سياسي در برخي از كشورها كه به علت كندي روند كار يا در برخي از موارد باعث متوقف شدن پروژه‌هاي در دست انجام مي‌شود.

سازمان اکو

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

فهرست منابع و مآخذ سازمان اکو

 • 1-اميدي، علي، منطقه‌گرايي در آسيا: نگاهي به سازمان‌هاي آسه.آن، سارك و اكو. تهران: وزارت امور خارجه، مؤسسه چاپ و انتشارت، 1388.
 • 2-اميدي، علي، فرآيند همگرايي در اكو و آسه‌آن. فصلنامه اطلاعات سياسي ـ اقتصادي، 224-223، 1386،
 • 3-اميري، مهدي، ارزيابي روابط ايران: جمهوري آذربايجان در قرن 20. مجلس و پژوهش، سال 12، 53 ، 1384،
 • 4-ايزدي، پيروزي، اسلام در اتحاديه اروپا، پژوهشكده تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام، 25، 1389.
 • 5-بهمن، شعيب، بررسي چالش‌ها و موانع منطقه‌گرايي در آسياي مركزي، فصلنامه مطالعات آسياي مركزي و قفقاز، 59، 1389،
 • 6-پيشداد، سعيد، ماهيت ارتباطات در اكو و تأثير آن بر همگرايي كشورهاي عضو. مطالعات خاورميانه، 34، 1387،
 • 7-حقيقي، رضا، فرهنگ و ديپلماسي (ديپلماسي فرهنگي اتحاديه اروپا در قبال ايران)، تهران: انتشارات بين‌المللي الهدي، 1386.
 • 8-خاكپور، بهزاد، «صندوق ويژه اكو براي بازسازي افغانستان و مشاركت جمهوري اسلامي ايران»، اداره امور اكو، شهريور 87.
 • 9-خالوزاده، سعيد و كياني، داوود، اتحاديه اروپا و نظام بين‌الملل. تهران: مركز تحقيقات استراتژيك، 1388.
 • 10-خالوزاده، سعيد، اتحاديه اروپايي. تهران: سمت، 1385.
 • 11-خورشيدي، غلامحسين، بازار مشترك اسلامي، تهران: اميركبير، 1367.
 • 12-…
 • 13-…

سازمان اکو

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ادبیات و مبانی نظری سازمان اکو – سازمان همکاری اقتصادی اکو چیست؟”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید