قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 285 بازدید

شهید بهشتی – زندگینامه و آثار شهید دکتر محمّد حسینی بهشتی

 

زندگینامه و آثار شهید بهشتی

شهید بهشتی – زندگینامه و آثار شهید دکتر محمد حسینی بهشتی در 45 صفحه همراه با منابع خدمت شما عزیزان ارائه می شود .

شهید دکتر محمّد حسینی بهشتی

3-1-مقدّمه…………………………………………………………………………………………………………………………

3-2- سالشمار زندگی  شهید بهشتی ……………………………………………………………………………………..

3-3- زندگی نامۀ شهید بهشتی به روایت خود شهید……………………………………………………………..

3-4- برنامه ریزی برای سازماندهی حوزه…………………………………………………………………………….

3-5- زندگی نامۀ شهید بهشتی به روایت داستان ………………………………………………………………….

3-6- گوشه ای از  فعّالیّتهای علمی فرهنگی شهید دکتر بهشتی……………………………………………..

3-6-1-   فعّالیّتهای علمی- فرهنگی در داخل ایران……………………………………………………………..

3-6-2- تأسیس دبیرستان «دین و دانش»………………………………………………………………………………

3-6-3- مدرسۀ علمیّۀ حقّانی (منتظریّه)………………………………………………………………………………..

3-6-4- تدریس در دبیرستان حکیم نظامی…………………………………………………………………………..

3-7- تدوین کتب درسی دبیرستانها……………………………………………………………………………………..

3-7-1- بررسی کتب کودکان…………………………………………………………………………………………….

3-7-2- رسیدگی به امور کتابخانه ها…………………………………………………………………………………..

3-7-3- جلسات «گفتار ماه»………………………………………………………………………………………………..

3-7-4- مرکز علمی خواهران مسلمان…………………………………………………………………………………

3-7-5-کانون توحید………………………………………………………………………………………………………….

3-7-6-  فعّالیّتهای علمی و فرهنگی شهید بهشتی در خارج از کشور (آلمان)………………………..

3-8- نتایج فصل سوم …………………………………………………………………………………………………………

منابع

شهید بهشتی – زندگینامه و آثار شهید دکتر محمد حسینی بهشتی در 45 صفحه همراه با منابع خدمت شما عزیزان ارائه می شود .

زندگینامه شهید بهشتی

مقدّمه

در میان شخصیّتهای اثر گذار در پیروزی انقلاب، شاید کمتر چهره ای را به قوّت و قدرت شهید بهشتی بتوان سراغ گرفت. جدّ مادری ایشان علّامه مجلسی بود و نبوغ سرشار او از همان کودکی بر همگان آشکار شده، و در انتظار آینده ای درخشان برای او بودند. شهید بهشتی نه تنها در داخل ایران به اقدامات بزرگ فرهنگی مذهبی پرداخت؛ بلکه در دنیای غرب و در قلب اروپا نیز صدای اسلام را به گوش جهانیان رسانید. شهید بهشتی شخصیّتی متفاوت با دیگران داشت و گویی فراتر از زمان و مکان زندگی می کرد. از همین رو، گاه؛ نا اهلان او را بر نمی تابیدند، و سکوت و تواضع این شهید بزرگ آنقدر بود که او را شهید مظلوم لقب داد.

شهید بهشتی به همراه یاران صدّیقش، که در این پژوهش به آنها نیز پرداخته شده است؛ به سامان دهی اوضاع فرهنگی و علمی کشور پرداخت، و به اوضاع حوزه های علمیّۀ قم سر و سامانی بخشید و درسهای تعلیمات دینی مدارس را با گروهی مجرّب تدوین کرد و بسیاری از سازمانها و ادارات دولتی را سامان بخشید و هدفمند ساخت. شهید بهشتی بارها مورد سوء قصد منافقان کوردل قرار گرفت تا اینکه در هفتم تیر سال 1360، با انفجار بمب در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی همرا 72 یار انقلاب به شهادت رسید.

سالشمار زندگی شهید بهشتی

2 آبان 1307، تولد در محلۀ لنبان اصفهان در خانواده ای روحانی (پدر، حجت الاسلام سیدفضل الله حسینی بهشتی، مادر، معصومه بیگم خاتون آبادی. پدربزرگ مادری، آیت الله العظمی میرمحمّد صادق خاتون آبادی).

1311، آغاز تحصیل در چهار سالگی.

1314، تحصیل در دبستان «ثروت» (اصفهان)

1317، تحصیل در دبیرستان «سعدی» (اصفهان)

1321، آغاز تحصیل علوم حوزوی در مدرسۀ «صدر» (اصفهان)

1324، تحصیل ادبیّات عرب، فقه و اصول، منطق و دروس ابتدایی فلسفه (اصفهان).

شهریور 1325، مهاجرت به قم و اقامت در مدرسۀ «حجتیّه» و استفاده از محضر اساتیدی چون آیت الله داماد و آیت الله اردکانی (قم).

فروردین 1326، شروع درس در محضر امام خمینی، آیت الله حجت و آیت الله العظمی بروجردی (قم).

رمضان 1326، آغاز سفرهای تبلیغی به دورترین روستاها به توصیۀ آیت الله العظمی بروجردی.

1328، شروع جلسات «گفتار ماه» و انتشار مقالات آن جلسه ها در کتابهای «گفتار ماه» و «گفتار عاشورا».

1329، شرکت در امتحانات دیپلم ادبی و امتحان ورودی دانشکدۀ معقول و منقول (الهیّات و معارف اسلامی) دانشگاه تهران.

1330، عزیمت به تهران و آموختن زبان انگلیسی.

29/4/1330، حضور در ستاد اعتصاب تلگراف خانۀ اصفهان، علیه صحبت های قوام و ایراد سخنرانی که منجر به احضار در شهربانی شد.

1330، بازگشت به قم و تدریس زبان انگلیسی در دبیرستانها و تکمیل تحصیلات و تدریس در حوزۀ علمیّۀ قم، آشنایی با علّامه طباطبایی و شرکت در جلسات بحث کتاب «اصول فلسفه و روش رئالیسم».

اردیبهشت 1331، ازدواج با یکی از بستگان خویش به نام خانم «عزت الشریعه مدرس مطلق»، در 24 سالگی.

1333، تأسیس دبیرستان «دین و دانش» در قم.

1334، اخذ مدرک کارشناسی رشتۀ معقول (فلسفه و حکمت اسلامی) با پایانامۀ «بساطت یا ترکب جسم» زیر نظر دکتر محمود شهابی و تصویب هیئت داوران، با درجۀ «عالی» از دانشگاه تهران.

1335، آغاز دورۀ دکتری در رشتۀ معقول.

1338، تهیه و تنظیم کتاب «نماز چیست؟»

1339، سازماندهی نحوۀ آموزش در حوزۀ علمیۀ قم با همکاری جمعی از فضلا و تشکیل کلاس زبان انگلیسی و مکالمۀ عربی روزمره و علوم طبیعی برای طلّاب مستعدّ (مدرسۀ حقانی).

شهریور 1340، اجرای آزمایشی طرح نوین آموزش در حوزۀ علمیّه به همراه آقایان مشکینی و ربانی شیرازی.

خرداد 1341، زمینه سازی نهضت برای رهبری امام خمینی با ایجاد «کانون دانش آموزان قم» با همکاری دکتر مفتّح.

1342، پیشنهاد امام خمینی جهت اقامت در اصفهان به منظور سامان دادن به  فعّالیّتهای مبارزاتی آن شهر .

1342، تهیه و تنظیم مقالۀ «قانون علیّت در علم و دین»، در کنار سخنرانی های مهمّ در جلسات ماهیانۀ انجمن اسلامی مهندسین.

1342، تشکیل هستۀ تحقیقاتی به منظور کار پژوهشی دربارۀ «حکومت اسلامی» و ایراد سخنرانی های مهم از جمله سخنرانی در جشن مبعث دانشگاه تهران با عنوان «مبارزه با تحریف، یکی از هدف های پیامبر اسلام».

1342، منع اقامت در قم به دستور ساواک و مهاجرت به تهران….. (ادامه در فایل)

 

 زندگی نامۀ شهید بهشتی به روایت خود شهید

شهید بهشتی : «من محمّد حسینی بهشتی ،که گاه به اشتباه محمّد حسین بهشتی می نویسند، نام اوّلم محمّد و نام خانوادگی ام ترکیبی است از حسینی بهشتی، در دوم آبان 1307 در شهر اصفهان ،در محلۀ لنبان متولد شدم. منطقۀ زندگی ما یک منطقۀ قدیمی از مناطق بسیار قدیمی شهر است. خانوادۀ من یک خانوادۀ روحانی است. پدرم روحانی بود. پدرم در هفته چند روز در شهر به کار و فعّالیّت می پرداخت و هفته ای یک شب به یکی از روستاهای نزدیک شهر برای امامت جماعت و کارهای مردم می رفت و سالی چند روز به یکی از روستاهای دور ،که نزدیک حسین آباد بود و روستای دورتر از آن حسن آباد نام داشت می رفت.

آمد و رفت افرادی که از آن روستاهای دور به خانه ما می آمدند برایم بسیار خاطره انگیز است. پدرم وقتی به آن روستا می رفت، در منزل یک پنبه زن بسیار فقیر سکونت می کرد، آن پیرمرد، اتاقی داشت که پدرم در آن زندگی می کرد. این پیرمرد نامش جمشید بود. دارای محاسن سفید، بلند و باریک، چهره اش بیابانی روستایی و نورانی بود. پدرم می گفت ما با جمشیدن نان و دوغی می خوریم و صفا می کنیم. همیشه می گفت: من سفرۀ سادۀ نان و دوغ این جمشید را به هر سفرۀ دیگری ترجیح می دهم. این جمشید، هر سال دو بار از روستا به شهر و به خانه ما می آمد و من بسیار به او انس داشتم. تحصیلاتم را در یک مکتبخانه در چهار سالگی آغاز کردم. خیلی سریع خواندن و نوشتن و خواندن قرآن را یاد گرفتم و در جمع خانواده به عنوان یک نوجوان تیزهوش شناخته شدم.

شاید سرعت پیشرفت در یادیگری، این برداشت را در خانواده به وجود آورده بود، تا اینکه قرار شد به دبستان بروم. دبستان دولتی ثروت در آن موقع که بعدها به نام 15 بهمن نامیده شد. وقتی آنجا رفتم از من امتحان ورودی گرفتند و گفتند که باید به کلاس ششم برود، ولی از نظر سن نمی تواند. بنابراین در کلاس چهارم پذیرفته شدم و تحصیلات دبستانی را در همان جا به پایان رساندم. در آن سال در امتحان ششم ابتدایی شهر نفر دوم شدم. آن موقع همه کلاسهای ششم را یک جا امتحان می کردند.

از آنجا به دبیرستان سعدی رفتم. سال اوّل و دوم را در دبیرستان گذراندم و اوایل سال دوم بود که حوادث شهریور 20 پیش آمد. با حوادث شهریور 20 علاقه و شوری در نوجوانها برای یادگیری معارف اسلامی به وجود آمده بود. دبیرستان سعدی هم در نزدیکی میدان شاه آن موقع و میدان امام کنونی قرار دارد و نزدیک بازار است، جایی که مدارس بزرگ طلاب هم همان جاست. مدرسه صدر، مدرسه جده و مدارس دیگر. البته به طور طبیعی بین اینجا و منزل ما حدود چهار، پنج کیلومتر فاصله بود که معمولاً پیاده می آمدیم و برمی گشتیم. این سبب شد که با بعضی از نوجوانها که درسهای اسلامی هم می خواندند آشنا شوم. علاوه بر اینکه در یک خانواده روحانی بودم و در خانواده ما هم طلّاب فاضل جوانی بودند.

ادامه زندگی نامۀ شهید بهشتی به روایت خود شهید بهشتی

به این ترتیب در سال 1321 تحصیلات دبیرستانی را رها کردم و برای ادامۀ تحصیل به مدرسه صدر اصفهان رفتم، چون در این فاصله یک مقدار خوانده بودم.

از سال 1321 تا 1325 در اصفهان، تحصیلات ادبیّات عرب، منطق، کلام و سطوح فقه و اصول را با سرعت خواندم که این سرعت و پیشرفت موجب شده بود که حوزۀ آنجا با لطف فراوانی با من برخورد کند، و چون پدر مادرم مرحوم حاج میرمحمد صادق مدرس خاتون آبادی از علمای برجسته بود و من یک ساله بودم که او فوت شد، و این تداعی می کرد در ذهن اساتید من، که شاگردهای او بودند؛ به اینکه ،این؛ می تواند یادگاری باشد از آن استادشان، در طی این مدّت تدریس هم می کردم.

در سال 1324 از پدر و مادرم خواستم که اجازه بدهند در یک حجره ای که در مدرسه داشتم، شبها هم در آنجا بمانم و به تمام معنا طلبۀ شبانه روزی باشم. از یک نظر هم فاصله منزل تا مدرسه 4-5 کیلومتری می شد و هر روز با رفت و آمد مقداری وقت از بین می رفت و هم بیشتر به کارهایم می رسیدم و هم در خانه ای بودیم که پر جمعیّت بود و من اتاق تنها نداشتم و نمی توانستم به کارهایم بپردازم. البته من در آن موقع فقط یک خواهر داشتم ولی با عموها و مادربزرگ همه در یک خانه زندگی می کردیم، به این ترتیب خانه ما شلوغ بود و اتاق کم.

سال 1324 و 1325 را در مدرسه گذراندم و اواخر دورۀ سطح بود که تصمیم گرفتم برای ادامه تحصیل به قم بروم. این را بگویم که در دبیرستان در سال اوّل و دوم زبان خارجی ما فرانسه بود و در آن دو سال فرانسه خوانده بودم ولی در محیط اجتماعی آن روز آموزش زبان انگلیسی بیشتر بود و در سال آخر که در اصفهان بودم توانستم یک دوره زبان انگلیسی یاد بگیرم و یک دوره کامل «Reder» خواندم.

نهضت ملّی نفت به رهبری مرحوم آیت الله کاشانی و مرحوم دکتر مصدق، به صورت یک جوان معمّم مشتاق در تظاهرات و اجتماعات و میتینگ ها شرکت می کردم.

یادم هست که مقایسه می کردم کار ملّت ایران را دربارۀ نفت و استعمار انگلیس با کار ملّت مصر و جمال عبدالناصر و مسئلۀ کانال سوئز و انگلیس و فرانسه و اینها در آن موقع، موضوع سخنرانی این بود. اخطاری به قوام السّلطنه و شاه و اینکه ملّت ایران نمی تواند ببیند نهضت ملّی شان، مطامع استعمارگران باشد. به هر حال بعد از کودتای 28 مرداد در یک جمع بندی به این نتیجه رسیدیم که در آن نهضت ما کادرهای ساخته شده کم داشتیم، باز این مسأله مفصّل است. بنابراین تصمیم گرفتیم که یک حرکت فرهنگی ایجاد کنیم و در زیر پوشش آن کادر بسازیم و تصمیم گرفتیم که این حرکت اصیل، اسلامی باشد و پیشرفته باشد و زمینه ای برای ساخت جوانها…..

 

نتایج مبانی نظری شهید بهشتی

 • شهید بهشتی حوزۀ علمیۀ قم را سازماندهی کردند و طرح و برنامۀ تحصیلات علوم اسلامی راهمراه دیگر صاحب نظران تدوین نمودند.
 • در پیوند بین حوزه و دانشگاه و نزدیک کردن این دو پایگاه علمی به یکدیگر، نقش شهید بهشتی به همراه دیگر همفکرانش حائز اهمیّت است.
 • تأسیس دبیرستان دین و دانش، مدیریّت دبیرستان و تدریس در آن، و پرورش شاگردان خاص از   فعّالیّتهای فرهنگی این شهید بزرگوار است.
 • تدوین کتب درسی دبیرستانها، بررسی کتب کودکان و گزینشهای مناسب برای آنها با وجود داشتن تحصیلات بالای حوزوی و دانشگاهی و مراتب عالی علمی و معنوی، از اقدامات نادر آن ایّام است.
 • تبلیغ دین اسلام در اروپا، سخنرانی در جمع مسیحیان و مسلمانان مقیم آنجا و شرکت در محافل علمی و تحقیقاتی اروپا و پاسخگویی به پرسشها و شبهات فکری جوانان در خارج از کشور ازدیگر اقدامات اصیل فرهنگی ایشان بود.

 

شهید بهشتی

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های زبان و ادبیات فارسی کلیک کنید..

نمونه ای از فهرست منابع جهت مطالعه بیشتر :

 1. جعفریان، رسول،(1384) جریان ها و جنبش های مذهبی سیاسی ایران، تهران ، نشر وزارت فرهنگ و ااشاد اسلامی.
 2. جعفریان، حبیبه،(1381) نیمۀ پنهان ماه، چاپ چهارم، نشر روایت فتح.
 3. چمران، مصطفی،(1386) خدا بود و دیگر هیچ نبود، چاپ چهاردهم،، نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 4. حاجی زاده، قدسیّه،(1390) زندگی به سبک باهنر، چاپ اوّل، تهران ، نشر مدرسه.
 5. حیدری، غلامحسین،(1390) شهید باهنر و تحوّل بنیادین در آموزش و پرورش، نشر مدرسه.
 6. خردمند، محمد،(1357) شهید مطهّری مرزبان بیدار، تهران، مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی.
 7. خضری، فرهاد،(1389) مرگ از من فرار می کند، چاپ چهارم، نشر روایت فتح.
 8. رجایی، غلام علی،(1383) سیره شهید دکتر بهشتی، چاپ دوم، نشر شاهد.
 9. زحمت کش، حسین،(1389) رهبران اندیشه انقلاب، تهران، چاپ اوّل ، نشر آبگین رایان.
 10. زمانی، مصطفی،(1358) افکار استاد شهید دکتر محمد مفتّح، قم، نشر گمنام.

جهت مشاهده و دانلود شهید باهنر – زندگینامه و آثار شهید دکتر محمّدجواد باهنر کلیک کنید .

جهت مشاهده و دانلود شهید مطهری – زندگینامه و آثار شهید مرتضی مطهری کلیک کنید .

جهت مشاهده و دانلود شهید آوینی – زندگینامه و آثار شهید سیّد مرتضی آوینی کلیک کنید .

جهت مشاهده و دانلود شهید چمران – زندگینامه و آثار شهید دکتر مصطفی چمران کلیک کنید .

جهت مشاهده و دانلود شهید آوینی – زندگینامه، آثار و اندیشه های شهید آوینی کلیک کنید .

جهت مشاهده و دانلود شهید مفتح – زندگینامه و آثار شهید دکتر محمد مفتح کلیک کنید .

شهید بهشتی

مشخصات اصلی
رشته زبان و ادبیات فارسی
گرایش زبان و ادبیات فارسی
تعداد صفحات 45 صفحه
منبع فارسی دارد
منبع لاتین دارد
حجم 160 کیلوبایت
فرمت فایل ورد (Word)
موارد استفاده پایان نامه (جهت داشتن منبع معتبر داخلی و خارجی ) ، پروپوزال ، مقاله ، تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “شهید بهشتی – زندگینامه و آثار شهید دکتر محمد حسینی بهشتی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید