قیمت 19,000 تومان

نمایشگر تمام صفحه محتوا
اشتراک 0دیدگاه 85 بازدید

حقوق سهامداران اکثریت

حقوق سهامداران اکثریت…

بخش اول: حقوق سهامداران اکثریت از طریق استفاده از اختیارات مجمع عمومی موسس….

مبحث اول: تصویب طرح اساسنامه شرکت و اصلاح آن در صورت لزوم.

مبحث دوم :انتخاب اولين مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت…

مبحث سوم: تصویب و یا عدم تصویب مبلغ ارزیابی شده اورده‌های غیر نقدی در جلسه مجمع عمومی موسس….

مبحث چهارم: تصویب و یا عدم تصویب مزایای مطالبه شده توسط موسسین..

بخش دوم: حقوق سهامداران اکثریت از طریق استفاده از اختیارات مجمع عمومی عادی..

مبحث اول: تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان.

مبحث دوم: تقسیم سود و اندوخته.

مبحث سوم: انتخاب هیات مدیره شرکت و عزل آنها

مبحث چهارم: انتخاب بازرس یا بازرسان و عزل آنها و تعیین حق الزحمه برای آنان.

مبحث پنجم :انتخاب مدیر یا مدیران تصفیه و عزل آنها

مبحث ششم: قبول انتخاب رئیس هیات مدیره به سمت مدیرعامل شرکت بعد از انتخاب او توسط هیات مدیره

مبحث هفتم: تمدید جلسات مجامع عمومی..

بخش سوم: حقوق سهامداران اکثریت از طریق استفاده از اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده

مبحث اول: افزایش سرمایه.

مبحث دوم: کاهش سرمایه.

مبحث سوم: انحلال شرکت…

مبحث چهارم: تبديل شركت…

مبحث پنجم: صدور سهام ممتاز.

مبحث ششم: تغییر در امتیازات وابسته به سهام ممتاز.

مبحث هفتم: اخذ اضافه ارزش سهم در هنگام فروش سهام جدید.

مبحث هشتم: اجازه به هیات مدیره به منظور افزایش سرمایه شرکت…

مبحث نهم: واگذاری اختیار به هیات مدیره جهت تعیین شرایط مربوط به فروش سهام جدید و تادیه قیمت آن.

مبحث دهم: محدود نمودن یا افزایش اختیارات هیات مدیره

مبحث یازدهم: انتخاب مدیر یا مدیران تصفیه و عزل آنها

مبحث دوازدهم: تصویب و یا عدم تصویب آورده‌های غیرنقدی که در موقع افزایش سرمایه تادیه می‌شود.

مبحث سیزدهم: تغییرات در حقوق نوع مخصوصی از سهام شرکت…

مبحث چهاردهم: تغییر اساسنامه.

مبحث پانزدهم:تبدیل سهام.

منابع حقوق سهامداران اکثریت

حقوق سهامداران اکثریت

حقوق سهامداران اکثریت

قاعده‌ اکثریت یکی از اصول بنیادین مربوط به حکومت شرکتی در شرکت‌های سهامی و حقوق شرکت‌های غالب کشورهای دنیا از جمله انگلستان و ایران بوده است. براساس این قاعده تصمیمات جمعی در شرکت‌های سهامی با رأی اکثریت سهامداران اتخاذ و رعایت چنین تصمیماتی برای شرکت و تمامی اعضای آن به ویژه اقلیت سهامداران که ممکن است با آن تصمیمات مخالفت کرده باشند الزامیست.

هر چند بنا بر قاعده همه ی سهامداران در شرکت‌های سهامی باید به تصمیمات مصوب با رأی اکثریت مطلق گردن نهند، اما این به معنای آن نیست که قاعده اکثریت در هر شرایطی و نسبت به هر موضوعی حاکم خواهد بود.

حقوق شرکت‌های ایران قاعده اکثریت را بدون تعیین قلمرو آن پذیرفته است که این به نوبه خود قاعده را بیش از پیش در معرض سوء استفاده دارندگان اکثریت سهام در شرکت‌های ایرانی قرار داده است.[1]

هر چند غالب اختياراتي كه توسط اكثريت اعمال مي‌شود و تصميماتي كه توسط آنها گرفته مي‌شود شامل حال همه سهامداران مي‌شود ولي در هر حال اين اكثريت هستند كه مي‌توانند به 2 شكل از اختيارات مجامع عمومی به نفع خود استفاده نمايند:

شكل اول: استفاده از قدرت اكثريت در اخذ تصميماتي است كه هيچ الزام قانوني به انجام آن وجود ندارد ولي فقط اين اكثريت هستند كه مي‌توانند اقدام به اخذ آن نمايند و اقليت هيچگونه اختياري در انجام آن ندارند مثل افزايش و يا كاهش اختياري سرمايه.

شكل دوم: استفاده از قدرت اكثريت در اخذ تصميماتي است كه الزام قانوني به انجام آن وجود دارد منتهي در اين موارد اكثريت با استفاده از قدرت خود، اقدام به اخذ تصمیمات مطلوب خود مي‌نمايند مثل تصويب طرح اساسنامه و انتخاب مديران و يا بازرسان مد نظر خود كه اكثريت در اين موارد اقدام به تصويب اساسنامه به دلخواه خود و يا انتخاب مديران و بازرسان مورد نظر خود مي‌نمايند.

البته بايد اضافه كرد كه قانونگذار در مواردي محدوديتهايي را براي مجامع عمومي پيش‌بيني كرده است كه در اين موارد اكثريت هم نمي‌توانند خلاف اين محدوديتها عمل نمايند.

این فصل به بررسی حقوق سهامداران اکثریت می‌پردازد و از آنجائیکه اینان از طریق اخذ تصمیمات مورد نظر در مجامع عمومی اعمال قدرت می‌نمایند لدا این فصل در سه بخش مورد بررسی قرار می‌گیرد .

در بخش اول حقوق سهامداران اکثریت از طریق استفاده از اختیارات مجمع عمومی موسس و در بخش دوم حقوق دارندگان سهام اکثریت از طریق استفاده از اختیارات مجمع عمومی عادی و در بخش سوم حقوق سهامداران اکثریت از طریق استفاده از اختیارات مجمع عمومی فوق العاده بیان گردیده است .

 

حقوق دارندگان سهام اکثریت از طریق استفاده از اختیارات مجمع عمومی عادی

تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان

یکی از مهمترین مسائل هر شرکت ، مساله مربوط به سود و زیان آن درباره حقوق سهامداران اکثریت است . در رابطه با یک شرکت مربوط به سود و زیان شرکت است، این امر مستلزم بررسی ترازنامه و تصویب آن است. برابر ماده 89 ل.ا.ق.ت مجمع عمومی عادی باید سالی یک بار و در موقعی که در اساسنامه پیش‌بینی شده است برای رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب دوره عملکرد سالیانه شرکت و رسیدگی به گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان و یا سایر امور مربوط به حساب‌های سال مالی تشکیل شود.

بدیهی است با توجه به اختیارات و حقوق سهامداران اکثریت، اینان می‌توانند با تصویب و یا عدم تصویب ترازنامه اهدافی را برای خود متصور نمایند.به مواردی اشاره می‌شود:

برای اینکه سهامداران اقلیت نتوانند از سود شرکت برخوردار شوند و سود شرکت صرف امور دیگری منجمله افزایش سرمایه یا نشان دادن اعتبار شرکت شود تصویب ترازنامه را به تأخیر می‌اندازند. با توجه به آنکه ضمانت اجرای خاصی برای عدم تأیید ترازنامه توسط مجمع عمومی عادی وجود ندارد. اکثریت می‌توانند بدون آنکه مشکلی برای شرکت ایجاد شود به خواسته خود  دست یابند.

همچنین، می‌توانند با عدم تصویب ترازنامه موجب آن شوند که مدیران شرکت نتوانند مفاصا حساب دوره مدیریت خود را دریافت نمایند.و در نتیجه عدم تصویب ترازنامه، مدیران نمی‌توانند اقدام به انتقال سهام وثیقه خود نمایندو یا اینکه به نحوی از شرکت خارج شوند.از طرفی هم می توانند با تصویب ترازنامه ای که بر خلاف واقع تنظیم شده ، از اقدامات و تصمیمات انتخابی خود حمایت نمایند .

 

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع حقوق سهامداران اکثریت

 • اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت شرکت‌های تجاری، جلد دوم، ویراست دوم، انتشارات سمت، چاپ سیزدهم، پاییز 89
 • اسكيني، ربيعا. حقوق تجارت، شركت‌هاي تجاري، جلد اول، انتشارات سمت چاپ دوم، 1377
 • اصغری، منصور. حقوق تجارت تقریرات (به اهتمام عباس فرید) انتشارات بهار سال 41-1340
 • اميري قائم مقامي، عبدالمجيد. حقوق تعهدات، نظريه كلي تعهدات قانون مدني، جلد دوم. انتشارات دانشگاه تهران، 1356
 • اوصیا، پرویز. تقرایرات بحث حقوق و تجارت، دوره کارشناسی ارشد نیمسال دوم سال تحصیلی 52-53. دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
 • پاسبان، محمد رضا. حقوق شرکت‌های تجاری. انتشارات سمت، چاپ پنجم، زمستان 1389
 • تقریبی، ایرج. «مسوولیت مدیران عامل، هیات مدیره و بازرسان» مجله کانون وکلای دادگستری. سال 26 شماره 129-128
 • جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوقی شماره 2973
 • حيدرپور-البرز-محدوديت‌هاي مديران شركت‌ها در انجام معاملات. چاپخانه درخشان. چاپ اول. بهار 1382
 • دانشجو، علی. مجامع عمومی شرکت‌های سهامی در حقوق ایران. انتشارات آریابان و اخوان، چاپ اول، سال 1378
 • لايحه تجارت 91

حقوق سهامداران اکثریت

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “حقوق سهامداران اکثریت”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید