قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 437 بازدید

توانبخشی قلبی بر كيفيت زندگی، افسردگی و اضطراب بيماران جراحی بای پس عروق کرونر

 

توانبخشی قلبی بر كيفيت زندگی، افسردگی و اضطراب بيماران جراحی بای پس عروق کرونر

جراحی بای پس عروق کرونر

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق ……………………………………… ………. ………………………….

1-2-اناتومی و فیزیولوژی دستگاه قلب و عروق………………………………………………………………………. ……….

1-1-2- قلب. ……. ………………………………………………………………………………………. …………..

2-1- 2- بیماریهای ایسکمیک قلب…. …………………………………………………………………… …………..

3-1- 2 بیماری های عروق کرونر…. …………………………………………………………………… ……………

20 4-1-2-استراتژیهای بالینی در بیماران عروق کرونر…………………………………………………………….……….

22-  برنامه توانبخشی قلبی……………………………………………………………………………………………….

1-2-2- هدفها ونتایج توانبخشی قلبی……………………………………………………………………………………..

2-2-2- اثر فعالیت بدنی بر عروق کرونری……………………………………………………………………………..

3-2-2- آزمون ورزشی…………………………………………………………………………….. ………………………

3-2- کیفیت زندگی……………… …………………..…………………………….…………..…………………………

1-3-2- کیفیت زندگی و ابعاد ان……………………………………………………………………….………

2-3-2- کیفیت زندگی و توانبخشی قلبی………………………………………………………………………

4-2- افسردگی. ……. …………………………………………………………………………………………………..

1-4-2- اختلال افسردگی و ابعاد ان……………………………………………………………………..………..

2-4-2- اپیدمیولوژی افسردگی…………………………………………………………………….. . . …….………..

5-2- اضطراب ……………………………………………………………………………………………..…………………………

1-5-2-  مفهوم اضطراب………………………………………………………………………… …… ……….……..

3-5-2- اضطراب و سیستم قلبی و عروقی………………………………………………………………………… ……..

4-5-2- اضطراب و توانبخشی قلبی …………………………………………………………………….. … ……. ……..

6-2- مرور تحقیقات انجام شده………………. … ……………………………………………………………………………

1-6-2- تحقیقات انجام شده داخلی…………………………………………………………………….. … ……. ……..

2-6-2- تحقیقات انجام شده خارجی…………………………………………………………………………………….

منابع

جراحی بای پس عروق کرونر

عروق کرونر چیست

بيماري­ های عروق کرونر

بيماري عروق کرونر به معني يک نوع نارسايي در عروق کرونر قلب مي­باشد که اين نارسايي نهايتاً منجر به کاهش واختلال در جريان خون ميوکارد قلب شده و توقف دائمي جريان خون ميوکارد باعث اختلال در عمل عضله و نکروز آن ميگردد .تظاهرات باليني بيماري عروق کرونر مي­تواند شامل مرگ ناگهاني­، قلبي، آنژين صدري ايدار و ناپايدار، انفارکتوس حاد ميوکارد و نارسايي احتقاني قلب باشد. شايان توجه است که ميزان ناخوشي و مرگ ناشي از بيماري عروق کرونر قلب از اواخر سال­هاي دهه 1960 تاکنون بطور پيشرونده­اي کاهش يافته است.

برخي از عواملي که احتمالاً به اين تغيير کمک کرده­اند، شامل تلاش­هاي عمومي در ارتباط با کاهش عوامل خطرساز، نظير کشف و درمان فشار خون بالا، همچنين درمانهاي طبي و جراحي و تظاهرات باليني بيماري کرونري قلب مي­باشد .بيشترين عوارض بيماري­هاي ايسکميک قلب در مردها شامل انفارکتوس ميوکارد (45%) و پس از آن آنژين سينه اي (32%)­، آنژين ناپايدار (12%) و مرگ ناگهاني (11%) است و در زنها آنژين سينه اي شيوع بيشتري دارد (56%) و پس از آن آنفارکتوس ميوکارد (23%)، آنژين ناپايدار (15%) و مرگ ناگهاني (6%) قرار مي­گيرد (29).

 

اثر ورزش و فعاليت بدنی بر عروق كرونری

با انجام فعاليت بدني­، تغييراتي هم در سطح جريان خون عروق بزرگ و هم در سطح جريان ميكروسكوپي عروق كروناري ايجاد مي­شود. مطالعات انجام شده در اين رابطه در سه زمينة اندازة عروق، تعداد و تراكم مويرگي و ايجاد عروق جانبي در قلب صورت گرفته است. اين تغييرات احتمالاً به افزايش جريان خون كروناري كه طي ورزش حاد ايجاد مي­شود كمك مي­كنند اما معلوم نيست كه اثر مشخص درماني داشته باشند.

اندازه عروق از سال­ها پيش معلوم شده بود كه اندازه عروق كرونر در موش­ها متعاقب برنامه­هاي تمرين منظم افزايش پيدا مي­كند. در مطالعات كنترل شده­اي نيز كه اخيراً بر روي سگ­ها و خرگوش­ها انجام شده­، مشخص شد كه ورزش عامل افزايش قطر شريان­هاي اپي كارد است. هر چند اثر مشخص عملي اين تغييرات نامعلوم مي­باشد.

تعداد و تراكم مويرگي تغييرات فيزيولوژيك در جريان خون ميكروسكوپي مشخص­تر است­. مطالعات مختلف­، افزايش تراكم مويرگي را در قلب­هاي هيپرتروفيه شده نشان داده­اند. در مطالعه­اي كه بر روي خرگوش­ها با ورزش شنا انجام شد، 16% افزايش در تراكم مويرگي و 14% افزايش در طول آن­ها ايجاد شد كه در مجموع باعث 10 % كاهش در فاصله انتشاري مويرگ و ميتوكنري ميوسيت مي­گرديد.

ايجاد عروق جانبي- مجموع نتايج مطالعات انجام شده در اين رابطه نتيجه قطعي به دست نمي­دهد. زيرا تعداد مطالعات كم و شيوه­هاي مطالعاتي غير حساس بوده است. اما اطلاعات به دست آمده از هر دو نوع مطالعات انجام شده بر روي انسان و حيوانات آزمايشگاهي نشان داده­اند كه فعاليت باعث رشد عروق جانبي به خصوص در زمينة ايسكيمي مي­گردد.

 

کيفيت زندگی و ابعاد آن:

در طي چند دهه گذشته­، سلامت به عنوان يكي از اجزاي حقوق بشر و يك هدف اجتماعي در جهان شناخته شده است. بدين معني كه سلامت براي ارضاي نيازهاي اساسي و بهبود كيفيت زندگي انسان لازم است و بايد در دسترس همه ي انسان ها قرار گيرد .

اخيراً مفهوم وسيعتري از سلامت به وجود آمده است كه شامل بهبود كيفيت زندگي مي­باشد. سازمان بهداشت جهاني، كيفيت زندگي را اين گونه تعريف مي­كند : ادراك افراد از موقعيتشان در متن فرهنگ و نظام­هاي ارزشي كه در آن زندگي مي­كنند و در ارتباط با اهداف­، ‌انتظارات­، ارتباطات و نيازهايشان مي­باشد .

كيفيت زندگي به عنوان نشانه كيفيت مراقبت­هاي بهداشتي و به عنوان بخشي از برنامه­هاي كنترل بيماري محسوب مي­شود. بيماري­هاي عروق كرونر از جمله بيماري­هاي مناسب براي به كارگيري از معيارهاي كيفيت زندگي مي­باشد (37).

1.Quality Of Life

 

جهت مشاهده و دانلود مطلب مشابه درباره کیفیت زندگی کلیک کنید . (ادبیات استرس شغلی با کیفیت زندگی در مربیان)

 

اختلال افسردگی و ابعاد آن

اختلال افسردگي اساسي اختلال خوش خيمي نيست و ميل به مزمن شدن دارد و بيماران دچار عود اين بيماري مي­گردند. بيماراني که در دوره اول اختلال افسردگي اساسي بستري مي­شودند حدود 50 درصد شانس بهبودي در سال اول را دارند. درصد بيماراني که پس از بستري شدن بهبود مي­يابند با گذشت زمان کاهش مي يابد. و در 5 سال پس از بستري شدن هنوز 15-10 درصد بيماران بهبود نيافته باقي مي­ماند بسياري از بيماران بهبود نيافته مبتلا به اختلال افسردگي خوئي مي­گردند. عود اختلال افسردگي اساسي نيز شايع است حدود 25 درصد بيماران در 6 ماه اول، 30 تا 50 درصد در دو سال اول و حدود 50 تا 70 درصد در پنج سال اول پس از ترخيص از بيمارستان دچار عود بيماري مي­گردند .

ميزان عود در کساني که به مصرف پيشگيري کننده دارو ادامه مي­دهند و سابقه يک يا دو دوره افسردگي دارند بسيار پايين­تر است­. به طور کلي هر چه بيمار دوره­هاي بيشتري از  افسردگي  را تجربه مي­کند. فاصله بين دوره­ها کمتر شده و شدت هر دوره بيشتر مي­گردد.

 

مفهوم اضطراب

اضطراب مفهومي است چند بعدي و داراي سطوح مختلف که به عنوان پديده­اي بدني­، شناختي­، عاطفي و بين فردي جلوه­گر مي­شود­. اضطراب يک علامت هشدار دهنده است و بايد خاطر  نشان ساخت که اندکي اضطراب براي ادامۀ بقا و حفظ فرد از خطرات تهديد کننده و مراقبت از خود لازم است­. اما با وجود اين­که نوعي عامل انگيزش محسوب مي­شود­، وقتي از حد معمول آن مي­گذرد. عامل اغتشاشي و فروريختگي  سازمان رفتارها مي­گردد­.

بنابراين اضطراب ممکن است ما را از مسير زندگي خارج کند به نحوي که مهار زندگي را از دست بدهيم­. بر اساس يافته­هاي جديد مي­توان چنين نتيجه گرفت که تمامي هيجان­هاي منفي از جمله اضطراب، سطوح مختلف و چرخه­اي را طي مي­کنند که مي­توانند معيوب و آسيب زا باشد(41). اضطراب به منزله يک انتظار به ستوه آورنده است. به منزلۀ چيزي است که ممکن است در يک تنش گستردۀ موحش وغالباً بي­نام اتفاق بي­افتد. اين حالت به شکل احساس و تجربۀ کنوني مانند هر اغتشاشي هيجاني در دو سطح همبستۀ رواني و بدني پديد مي­آيد(42) .

اضطراب ممکن است به صورت يک احساس ناراحتي وسيع اما پايدار باشد، مثل اضطراب کلي يا ممکن است ترس وابسته به يک موضوع يا موقعيت خاص باشد، مثل ترس مرضي. همچنين ممکن است به صورت يک « حالت » از احساس موقت تنش ذهني و فيزيکي باشد. همچنين ممکن است به صورت يک صفت خاص که از مختصات شخصيتي نسبتاً پايدار است، تعريف شود. افراد مبتلا به اضطراب صفتي در واکنش به محرک­ها، بيش از افراد عادي دچار حالات اضطراب مي­شوند(43) .

جهت مشاهده و دانلود مطالب مشابه درباره اضطراب کلیک کنید . (ارتباط کمالگرایی با اضطراب شناختی و جسمانی ورزشکاران رشته های رزمی)

 

جراحی بای پس عروق کرونر

جهت مشاهده نمونه های دیگر از فصل دوم پایان نامه ارشد تربیت بدنی کلیک کنید.

نمونه ای از منابع و رفرنس ها

 

 • 1- Murraj CJL, Lopez AD. Alternative projective of mortality and disability by cause. Gloohac Burden of Disease Study1997; 349: 1498-1504.
 • 2- Petry JJ. Surgery and complementary therapies: a review. Altern Ther Health Med 2000;6(5):64-74.
 • 3- Gray A, Bowman GS, Thompson DR. The role of cardiac rehabilitation services in England and Wales. J R Coll Physicians Lond1997;31:57–61.
 • 4.British Heart Fundation statistics Database2008,chapter1,pp:12.
 • 5- نقوی،م.سیمای بیماری و مرگ ومیر در هیجده استان کشور در سال 1380.معاونت وزارت بهداشت،درمان و اموزش پزشکی،تهران،نشر تندیس1382.
 • 6-Jolliffe J, Rees K, Taylor R, Thompson D, Oldridge B, Ebrahim S. Exercise based cardiac rehabilitation for coronary heart disease. Available from: http:// gateway-nlm.nih.gov/meeting-abstractcited: Sep 17,2007.
 • 7- کاسپر بران والد، فوسي هوسر، لانگو جمسون. بيماريهاي قلب وعروق ترجمه دکتر محسن ملک علايي انتشارات نسل فردا، چاپ دوم1384.
 • 8- ملک عطايي .محسن . اصول طب داخلي هاريسون . بيماري هاي قلب و عروق . انتشارات نسل فردا.چاپ دوم 1384.صفحه 38.
 • 9- Lane D, Carroll D, Ring C, Beevers DG, Lip GY. Mortality and quality of life 12 months after myocardial infarction: effects of depression and anxiety. sychosom Med 2001;63:221-30.
 • 10- Polaski A, Tarto S. Luckmans Care Principles and Practice of Medical-Surgical Nursing. Philadelphia: W.B Saunders Co, 1996; pp: 185-186,675.
 • 11- Davidson P,Stewart S,Elliott D, et al. Adressing The Burden of Heart Failure in Australia: the Scope for Home-Based Interventians. Journal of cardiovascular nursing 2001; 16(1):56-68.
 • 12- Higgins H,Hayes R, Mckenna K.Rehabilitation Outcomes Following Precutaneus Coronary Interventions .Journal of Patient Education and Counceling 2001; 43:219-230.
 • 13- komorovski T , Alessanadro Desideri , patrizia Rozbowsky , Quality of life and behavioral compliance in cardiac rehabilitation patients: longitudinal survey journal of nursing studies Roman 2007.
 • 14- hugh. jn bethall , exercise in cardiac rehabilitation ,cardiac rehabilitation. (1993) .
 • 15- Underhill SL, Woods S, Froelicher ES. Cardiac nursing (40 Ed).Philadelphia: JB. Lippincot co, 2000.

…..

 

جراحی بای پس عروق کرونر

مشخصات اصلی
رشته تربیت بدنی
گرایش علوم ورزشی
تعداد صفحات 50 صفحه
منبع فارسی دارد
منبع لاتین دارد
حجم 90 kb
فرمت فایل ورد (Word)
موارد استفاده پایان نامه (جهت داشتن منبع معتبر داخلی و خارجی ) ، پروپوزال ، مقاله ، تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “توانبخشی قلبی بر كيفيت زندگی، افسردگی و اضطراب بيماران جراحی بای پس عروق کرونر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید