قیمت 19,000 تومان

نمایشگر تمام صفحه محتوا
اشتراک 0دیدگاه 329 بازدید

جاذبه های گردشگری درشهرستان قزوین

جاذبه های گردشگری درشهرستان قزوین و تاثیرات آن

فصل چهارم(یافته های تحقیق)

4-1- گردشگری در شهرستان قزوین ..

4-2- جاذبه های گردشگری درشهرستان قزوین..

1-2-4-جاذبه های طبیعی ..

4-2-1-1 دریاچه اوان

4-2-2- جاذبه های انسانی ..

4-2-2-1 بقعه متبرک شاهزاده حسین

4-2-2-2 خانه امینی ها:

4-2-3- جاذبه های تاریخی وفرهنگی:

4-2-3-1 مجموعه سعدالسلطنه:

4-2-3-2 قلعه الموت:

4-3- تحلیل وضع موجود صنایع دستی شهرستان قزوین..

4-4-صنایع دستی شهرستان قزوین..

4-4-1- خوشنویسی..

4-4-2موج بافی..

4-4-3 نم نم دوزی:

4-4-4 -گلیم بافی..

4-4-5 – پن بافی..

4-4-6-نگار گری..

4-4-7- سرمه دوزی..

4-4-8- مسگری..

4-4-9-نقاشی و تذهیب..

4-4-10- گره چینی..

4-4-11-شیرینی های سنتی قزوین..

4-4-12غذا های سنتی قزوین..

4-5- رشته های صنایع دستی فعال در شهرستان قزوین..

4-6- یافته های میدانی تحقیق.

4-6-1-ویژگیهای فردی وعمومی پاسخگویان.

4-6-1-1- جنس…

4-6-1-2- سن..

4-6-1-3- سواد.

4-6-2- صنایع دستی وتوسعه گردشگری ازدیدگاه گردشگران.

4-6-2-1- آشنایی با جاذبه های گردشگری قزوين..

4-6-2-2 علاقمندی برای مسافرت مجدد به شهرستان قزوین..

4-6-2-3 عوامل موثردرانگیزش گردشگران برای انتخاب شهرستان قزوين بعنوان مقصد گردشگری..

4-6-2-4 تاثیرگذاری تنوع صنایع دستی برتمایل گردشگران به مسافرت مجدد.

4-6-2-5 تاثیرتنوع صنایع دستی در انگیزه خرید.

4-6-2-6:میزان تبلیغات درموردمعرفی صنایع دستی..

4-6-2-7: تبلیغات وفروش صنایع دستی..

4-6-2-8: علاقمندی گردشگران برای خرید صنایع دستی ومحلی به جای صنایع دستی خارجی..

4-6- 2-9- علاقمندی گردشگران به خرید صنایع دستی قزوين بعنوان سوغات وهدیه.

4-6-2-10- علاقمندی گردشگران برای خرید صنایع دستی ازمناطق گردشگری شهرستان قزوین..

4-6-2-11- هزینه کردگردشگران برای خریدصنایع دستی..

4-6-2-12- صنایع دستی وتوسعه گردشگری..

4-6-2-13- صنایع دستی خریداری شده گردشگران درهنگام سفر به این شهرستان.

4-6-2-14- نقش صنایع دستی داخلی به جای صنایع دستی خارجی درتوسعه گردشگری..

4-6-2-15- نمایشگاههای بومی ومنطقه ای صنایع دستی وجذب گردشگران.

4-6-2-16- کیفیت وزیبایی ظاهری صنایع دستی و توسعه گردشگری..

4-6-2-17- نقش فرهنگی صنایع دستی درتوسعه گردشگری..

4-6-2-18- انواع صنایع دستی مورد تقاضای گردشگران.

4-6-2-19-انواع صنایع دستی موردپسندگردشگران.

4-6-2-20- راهکارهای گردشگران  برای توسعه گردشگری شهرستان قزوين ..

4-7-یافته های تحلیلی..

4-7-1-ترکیب مسئولین برحسب جنس…

4-7-2-ترکیب مسئولین برحسب میزان تحصیلات..

4-7-3-میزان شناخت وآگاهی مسئولین ازصنایع دستی شهرستان قزوين ..

4-7-4-اقدامات انجام شده برای معرفی صنایع دستی شهرستان قزوين ..

4-7-5- فعالیتهای مسئولین صنایع دستی برای شناخت ومعرفی صنایع دستی قزوين ..

4-7-6-وجودقابلیتهاومهارتهای لازم برای رونق صنایع دستی شهرستان قزوين ..

4-7-7-قابلیتهای هنری ومهارتهای لازم موجوددرشهرستان جهت رونق صنایع دستی..

4-7-8- وجود نیروی ماهر ومتخصص برای تولیدصنایع دستی درشهرستان قزوين ..

4-7-9-نقش نیروی ماهرومتخصص در زمینه تولیدصنایع دستی شهرستان قزوين ..

4-7-10-وضیعت تمایل مردم به سرمایه گذاری در بخش گردشگری..

4-7-11-تاثیرحضورگردشگران دررونق صنایع دستی شهرستان قزوين ..

4-7-12- آموزش افرادبومی برای معرفی وتوسعه صنایع دستی شهرستان قزوين ..

4-7-13-نقش صنایع دستی دراشتغالزایی وجذب گردشگر.

4-7-14- نمایشگاهها،فروشگاههاوجشنواره های صنایع دستی درمناطق گردشگری و فروش صنایع دستی وجذب گردشگر.

4-7-15- ارائه تسهیلات  وتوسعه بخش صنایع دستی..

4-7-16-پررونق ترین صنایع دستی شهرستان قروین از نگاه مسئولین..

4-7-17-روند تغییر وضعیت تولید وعرضه صنایع دستی قزوین نسبت به سالهای گذشته.

4-7-18-روندتغییرتنوع تولیدات صنایع دستی قزوین نسبت به سالهای گذشته.

4-7-19-راهکارهای توسعه گردشگری شهرستان قزوین..

4-7-20-تاثیررشدوشکوفایی صنایع دستی شهرستان قزوین برسطح درآمد مردم.

منابع

جاذبه های گردشگری درشهرستان قزوین

جاذبه های گردشگری قزوین

گردشگری در قزوین

شهرستان قزوين به دلیل موقعیت جغرافیایی ممتازودارابودن جاذبه های طبیعی وتاریخی-فرهنگی می تواند به عنوان یکی ازقطب های مهم گردشگری درسطح کشورمطرح باشد.

قله هاوغارهای مشهوروزیبا،قدیمی ترین مسجد ها وعمارت ها،دریاچه های زیبای طبیعی،زیباترین کاروانسراها،جاذبه های غنی ژئوتوریستی به منظورگردشگری علمی،قدیمی ترین قلعه ها وپل های عمرانی،رودخانه های متعدد و پر آب ، چشمه های متعددآب گرم جهت توریسم درمانی وتفریحی وده ها جاذبه اجتماعی وفرهنگی دیگرازجاذبه های گردشگری شهرستان قزوین است که درکناررونق تاریخی،اقتصادی وتجاری منطقه یکی ازمهم ترین شهرستان های ایران را به وجود آورده است.

انتخاب شهر قزوين به عنوان پایگاه والگوی معماری وشهرسازی ازسوی اداره اسکان سازمان ملل متحد موجب توسعه اقتصادی واجتماعی استان قزوين خواهد شد.

شهرستان قزوين درزمینه گردشگری ازتوانایی های بالقوه بسیاری بهرمند است.ازجمله:

-همجواری با استانهای متعدد.

-چهارراه ارتباطی مرکز،شمال،شمال غرب وغرب کشور.

– برخورداری ازراه های ارتباطی مناسب.

-قرارگرفتن درمرکزمحورگردشگری شرق-غرب وشمال-جنوب کشور.

-شرینی های سنتی به ویژه،بالقوا،نان برنجی،پادرازی.

– وجود هنرمندانی درزمینه های خطاطی،معرق کاری،نقاشی،گچ بری…

-جاذبه های مذهبی- تاریخی- تجاری.

ذکراین نکته ضروری است که درعین دست یابی به رشد بیشتر صنعت گردشگری درسطح شهرستان،باید ازمحیط زیست ومنابع فرهنگی ومیراث بشری آن نیزمحافظت شودواین هدف،تنها درچارچوب توسعه ی پایداربه دست می آید.

جهت مشاهده و دانلود گردشگری روستایی کلیک کنید .
جهت مشاهده و دانلود  تحلیل جغرافیایی مراکز اقامتی شهرستان رامسر و نقش آن در برنامه ریزی گردشگری کلیک کنید .
جهت مشاهده و دانلود گردشگری چیست – اصول و مبانی گردشگری کلیک کنید .
جهت مشاهده و دانلود  بررسی وضعیت گردشگری جنگ به منظور توسعه گردشگری کلیک کنید .

 

جاذبه های گردشگری درشهرستان قزوین

شهرستان قزوين ، جاذبه های گردشگری فراوانی دارد.دراین شهرستان،تقریبا جایی نمی توان یافت که برای گردشگران،خالی ازلطف وجذابیت باشد.

جهت سهولت درشناخت جاذبه های گردشگری شهرستان قزوين می توان آنها را به شرح زیرطبقه بندی کرد:

1جاذبه های طبیعی 2جاذبه های انسانی 3جاذبه های تاریخی وفرهنگی

1-2-4-جاذبه های طبیعی

جاذبه های طبیعی یعنی جاذبه هایی که بدون دخالت انسان بوجود آمده اند.این جاذبه ها درشهرستان قزوین عبارتنداز:کوهستان ها،دره ها،رودخانه ها،دریاچه ها،مراتع،جنگل ها،غارها،ماسه های روان،آبهای معدنی،و…مانند دریاچه اوان،چشمه آب گرم یله گنبد،غارولی گشنه رود،ایوان سنگی نیاق،آبشاررزجرد،مناطق ییلاقی پیچ بن و…

 

جاذبه های انسانی قزوین

جاذبه هایی که با توجه به تفکروخلاقیت وروحیه هنری انسان شکل گرفته اند.عبارتنداز:قلعه ها،موزه ها،زیارتگاهها،آب انبارها،کاروانسراها،عمارت ها و…مانندامامزاده حسین،حسینیه امینی ها،آب انبارحاج کاظم،عمارت شهرداری و…

جاذبه های تاریخی وفرهنگی:

شهر قزوين به لحاظ قدمت وسابقه تاریخی خود،جزء ده شهرتاریخی ایران به شمارمی آید.این شهر با مجموعه ای ازبازارها،سراها،تیمجه ها و…همواره مورد توجه گردشگران وجهانگردان بوده است.

جاذبه های تاریخی وفرهنگی شهرستان قزوين عبارتند از:بازارومجموعه آن،دروازه ها،آب انبارها،کاخ چهلستون،قلعه ها،کاروانسراها،حمام ها(گرمابه ها)وموزه ها

تحلیل وضع موجود صنایع دستی شهرستان قزوين

رشته های بومی صنایع دستی شهر قزوين شامل:آینه کاری،نقاشی پشت شیشه،نقاشی روی چوب،گره چینی،رودوزی های سنتی،قلم زنی،گلیم بافی،موج بافی،پن بافی،پاپیه ماشه،صحافی سنتی،جلد های لاکی،جاجیم بافی،مشبک سنگ،حکاکی سنگی،قالی بافی،گچ بری،چهل تکه دوزی،مقرنس،آهنگری سنتی،مسگری سنتی وگیوه بافی می باشند  .

برخی از رشته های صنایع دستی این شهرستان کاملا منسوخ شده اند  مانند قفل سازی وپلاس بافی یکی از مهم ترین علل منسوخ شدن  رشته های صنایع دستی وهنرهای سنتی،کاربردی نبودن آنها در زندگی روزمره مردم است که باید در این زمینه یک اقدام علمی وکارشناسی جامع انجام شود. وبرخی دیگر از صنایع دستی مانند نمد مالی- رنگرزی سنتی نیمه فعال ودر حال فراموشی اند.

درحال حاضر فقط یک نفر به هنر وصنعت موج بافی اشتغال دارد.وتعداد معدودی هم به صنعت مسگری اشتغال دارند.درهمین حال،به همت مسولین مربوطه،در سال های اخیرتعدادی ازرشته های صنایع دستی منسوخ شده،مجددا احیاء گردیده اند. مهم ترین این دست ساختها عبارتنداز:پن بافی،موج بافی،جاجیم بافی،نگارگری مکتب قزوین ونقاشی روی چوب.

بیشترین سهم اشتغال زایی با50 درصد مربوط به گلیم بافی می باشد.بعد ازآن رودوزی های سنتی15 درصد،سراجی سنتی15 درصد،صنایع دستی چوبی15 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص می دهند.

کمترین سهم اشتغال زایی مربوط به صنایع دستی سنگی ،دریایی،هنرهای سنتی وابسته به معماری،نساجی سنتی وچاپ سنتی می باشد.سهم هر کدام از این صنایع فقط1 درصد است.ضمن اینکه 50 درصد از کل شاغلین صنایع دستی استان مربوط به شهرستان قزوین است.

یکی ازپرفروش ترین آثار صنایع دستی این شهرستان گلیم می باشد.در شهرستان قزوین 8 پرونده صنایع دستی در فهرست ملی میراث معنوی ثبت شده است که شامل: چهل تکه دوزی،صحافی سنتی،مقرنس کاری،طبق سازی،آهنگری سنتی،گیوه دوزی،نقاشی پشت شیشه ومسگری سنتی می باشند.

درخصوص توسعه واشتغال صنایع دستی شهرستان قزوين همواره به مواردی مانند:حمایت از تولید کنندگان،حمایت از هنرمندان پیشکسوت،بیمه مشاغل صنایع دستی،برگزاری نمایشگاه صنایع دستی وبازارچه های دائمی باید توجه شود.

درکل استان قزوین24 مرکزآموزش صنایع دستی وجود دارد.عدم دسترسی آسان جهت تهیه مواد اولیه،بالا بودن هزینه مواد اولیه وصادرات به عنوان مشکلات اصلی این صنعت در شهرستان قزوين می باشد.

 

جاذبه های تاریخی وفرهنگی:

شهرقزوین به لحاظ قدمت وسابقه تاریخی خود،جزء ده شهرتاریخی ایران به شمارمی آید.این شهر با مجموعه ای ازبازارها،سراها،تیمجه ها و…همواره مورد توجه گردشگران وجهانگردان بوده است.

جاذبه های تاریخی وفرهنگی شهرستان قزوین عبارتند از:بازارومجموعه آن،دروازه ها،آب انبارها،کاخ چهلستون،قلعه ها،کاروانسراها،حمام ها(گرمابه ها)وموزه ها.

 

 مجموعه سعدالسلطنه:

سرای سعدالسلطنه به دستور سعدالسلطنه (متوفی ١٣٢٥ﻫ . ق )حاکم وقت قاجاریه قزوین ساخته شد ارزشمند ترین قسمت این بنا چهار سوق آن است که از تقاطع قایم دو راسته ایجاد شده و بر فراز آن گنبدی بزرگ کاشیکاری شده ای قرار دارد چهار طرف گنبد را چهار نیم گنبد با رسمی بندی و نور گیر فرا گرفته اند که فضا را بزرگتر نشان می دهند سرای سعدالسلطنه با وسعتی نزدیک به ٦/٢هکتار یکی از کامل ترین و بزرگ ترین سراهای تجاری ایران است.

 

تحلیل وضع موجود صنایع دستی شهرستان قزوین

رشته های بومی صنایع دستی شهر قزوين شامل:آینه کاری،نقاشی پشت شیشه،نقاشی روی چوب،گره چینی،رودوزی های سنتی،قلم زنی،گلیم بافی،موج بافی،پن بافی،پاپیه ماشه،صحافی سنتی،جلد های لاکی،جاجیم بافی،مشبک سنگ،حکاکی سنگی،قالی بافی،گچ بری،چهل تکه دوزی،مقرنس،آهنگری سنتی،مسگری سنتی وگیوه بافی می باشند  .

برخی از رشته های صنایع دستی این شهرستان کاملا منسوخ شده اند  مانند قفل سازی وپلاس بافی یکی از مهم ترین علل منسوخ شدن  رشته های صنایع دستی وهنرهای سنتی،کاربردی نبودن آنها در زندگی روزمره مردم است که باید در این زمینه یک اقدام علمی وکارشناسی جامع انجام شود. وبرخی دیگر از صنایع دستی مانند نمد مالی- رنگرزی سنتی نیمه فعال ودر حال فراموشی اند.

درحال حاضر فقط یک نفر به هنر وصنعت موج بافی اشتغال دارد.وتعداد معدودی هم به صنعت مسگری اشتغال دارند.درهمین حال،به همت مسولین مربوطه،در سال های اخیرتعدادی ازرشته های صنایع دستی منسوخ شده،مجددا احیاء گردیده اند. مهم ترین این دست ساختها عبارتنداز:پن بافی،موج بافی،جاجیم بافی،نگارگری مکتب قزوین ونقاشی روی چوب.

بیشترین سهم اشتغال زایی با50 درصد مربوط به گلیم بافی می باشد.بعد ازآن رودوزی های سنتی15 درصد،سراجی سنتی15 درصد،صنایع دستی چوبی15 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص می دهند.

کمترین سهم اشتغال زایی مربوط به صنایع دستی سنگی ،دریایی،هنرهای سنتی وابسته به معماری،نساجی سنتی وچاپ سنتی می باشد.سهم هر کدام از این صنایع فقط1 درصد است.ضمن اینکه 50 درصد از کل شاغلین صنایع دستی استان مربوط به شهرستان قزوین   است.

یکی ازپرفروش ترین آثار صنایع دستی این شهرستان گلیم می باشد.در شهرستان قزوین 8 پرونده صنایع دستی در فهرست ملی میراث معنوی ثبت شده است که شامل: چهل تکه دوزی،صحافی سنتی،مقرنس کاری،طبق سازی،آهنگری سنتی،گیوه دوزی،نقاشی پشت شیشه ومسگری سنتی می باشند.

درخصوص توسعه واشتغال صنایع دستی شهرستان قزوين همواره به مواردی مانند:حمایت از تولید کنندگان،حمایت از هنرمندان پیشکسوت،بیمه مشاغل صنایع دستی،برگزاری نمایشگاه صنایع دستی وبازارچه های دائمی باید توجه شود.

درکل استان قزوین24 مرکزآموزش صنایع دستی وجود دارد.عدم دسترسی آسان جهت تهیه مواد اولیه،بالا بودن هزینه مواد اولیه وصادرات به عنوان مشکلات اصلی این صنعت در شهرستان قزوين می باشد.

جهت مشاهده و دانلود بررسی نقش تأثیر پرورش گل و گیاه در توسعه گردشگری شهر محلات کلیک کنید .
جهت مشاهده و دانلود  اکوتوریسم، گردشگری و توریسم کلیک کنید .
جهت مشاهده و دانلود  امکان سنجی تغییر وضعیت معادن متروکه روباز به نواحی گردشگری کلیک کنید .
جهت مشاهده و دانلود  اهمیت و شرایط گردشگری در اقتصاد جهانی کلیک کنید .

 

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات و پیشینه تحقیق پایان نامه های جغرافیا  کلیک کنید.

 

نمونه ای از منابع ومآخذ جهت مطالعه بیشتر :

 • 1- اقلیم گردشگری دراستان قزوین،1380،وزارت راه ترابری،اداره هواشناسی کشور.
 • 2- افشارمحمدیان،حسن،1385،راهکارهائ برای رشدوتوسعه صنایع دستی وگردشگری درایران.
 • 3- اسحاقی،روح الله وشیدفر،محمد رضا،1382،مازندران ازنگاه گردشگران،سازمان ایرانگردی وجهانگردی استان مازندران.
 • 4- اردستانی،محسن،1388،مبانی گردشگری روستایی،سازمان چاپ وانتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی.
 • 5- امیدی،محسن،1391،نقش صنایع دستی درتوسعه گردشگری شهرستان فومن،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی رشت.
 • 6-بهنود،هادی،براتعلی،غلامحسین،حسینی،حبیب،1387،دایره المعارف عمومی رشته های صنایع دستی ایران جلد اول.
 • 7- پاپلی یزدی،محمد حسین،سقایی،مهدی،1385،گردشگری(ماهیت ومفاهیم)،تهران انتشارات سمت.
 • 8- پارسایی،الهام،1386،نگاهی به چالش های پیش روی توسعه صنایع دستی،روزنامه همبستگی.
 • 9- تقوایی،محمود ودیگران،1381،توسعه منطقه برخواراصفهان ازطریق گسترش توریسم روستایی،ماهنامه جهاد،شماره 253.
 • 10-حافظ نیا،محمد رضا،1387،مقدمه ای برروش تحقیق وعلوم انسانی،تهران،انتشارات سمت.
 • 11-…
 • 12-…
جهت مشاهده و دانلود  برنامه ریزی محیطی توسعه توریسم طبیعت گرا کلیک کنید .
جهت مشاهده و دانلود ادبیات انواع توریسم،گردشگرى و میراث فرهنگی کلیک کنید .

www.washington.edu

مشخصات اصلی
رشته جغرافیا
گرایش برنامه ریزی توریسم
تعداد صفحات 88 صفحه
منبع فارسی دارد
منبع لاتین دارد
حجم 3.5 MB
فرمت فایل ورد (Word)
موارد استفاده پایان نامه (جهت داشتن منبع معتبر داخلی و خارجی ) ، پروپوزال ، مقاله ، تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “جاذبه های گردشگری درشهرستان قزوین و تاثیرات گردشگر در قزوین”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید