قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 495 بازدید

برنامه ریزی محیطی توسعه توریسم طبیعت گرا

 

برنامه ریزی محیطی توسعه توریسم طبیعت گرا

توریسم طبیعت گرا

فصل دوم: مرورمنابع، ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق توریسم طبیعت گرا

2-1 تاريخچه صنعت توريسم در جهان..

2-2 وضعيت جهاني جهانگردي..

2-3 تقسيم‏بندي جهاني توريسم.

2-4 گردشگری (توریسم).

2-5 گردشگری روستایی..

2-6 گردشگری شهری..

2-7 گردشگری و انواع آن..

2-8 اشکال توریسم.

2-8 -1 توریسم تفریحی و استفاده از تعطیلات…

2-8 -2 توریسم درمانی..

2-8 -3 توریسم فرهنگی و آموزشی..

2-8 -4 توریسم اجتماعی..

2-8 -5 توریسم ورزشی..

2-8 -6 توریسم مذهبی و زیارتی..

2-8 -7 توریسم بازرگانی و تجاری..

2-8 -8 توریسم سیاسی..

2-8 -9 توریسم ماجراجویانه.

2-9 ارکان صنعت توریسم.

2-9-1 منابع طبیعی..

2-9-2 عوامل زیربنایی..

2-9-3 تجهیزات حمل و نقل..

2-9-4 منابع فرهنگی و روحیه مهمان نوازی..

2-10 عوامل  موثر بر توسعه ی صنعت گردشگری..

2-11 اثرات گردشگری..

2-11-1 اثرات فرهنگی-اجتماعی گردشگری..

2-11-2  اثرات زیست محیطی گردشگری..

2-12 انواع جاذبه های گردشگری..

2-13 ارتباط جغرافیا و توریسم.

2-14 جنبه های اجتماعی و فرهنگی گردشگری..

2-15 اثرات فرهنگی – اجتماعی گردشگری..

2-15-1 تغییرات فرهنگی گردشگری..

2-15-2 تعارض در جامعه.

2-16 موانع گردشگری..

2-16-1 هزینه های گردشگری..

2-16-2 کمبود وقت…

2-16-3 محدودیت های جسمانی..

2-16-4 وضعیت خانواده

2-16-5 بی علاقگی به علت ناآگاهی..

2-16-6 احساس ناامنی..

2-17 اهداف توسعه گردشگری..

2-18 توسعه پايدار گردشگری..

2-19 توسعه پایدار.

2-20 اثرات زیست محیطی گردشگری..

2-21 توانهای محیطی..

2-22 جغرافیا و محیط..

2-23 مفهوم محیط در جغرافیا

2-24 محیط طبیعی..

2-25 اهمیت جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی منطقه.

2-26 مدیریت محیط..

2-27 پیشینه تحقیق  ….

منابع توریسم طبیعت گرا

توریسم طبیعت گرا

توریسم طبیعت گرا

گردشگری (توریسم)

لغت توریسم در لغت فرنگی به معنای سیاحت در داخل یک کشور یا کشورهای خارجی است در حالیکه جهانگردی به فارسی به جهان گشتن و سیر آفاق کردن معنی می دهد و سفرهای داخلی را در بر        نمی گیرد. در سال 1937 در کمیته ویژه ای که جهت بررسی پاره ای از مسائل صنعت توریسم تشکیل گردید مفهوم توریسم به شرح ذیل تعریف گردید:

– افرادی که در یک دوره 24 ساعته یا بیشتر به یک کشور خارجی سفر می کنند توریست خوانده می‎شوند.

– افرادی که جهت خوشگذرانی، دلایل شخصی یا مسائل بهداشتی به مسافرت می روند

– افرادی که برای شرکت در کنفرانس ها مسافرت می کنند. . . .

در سال 1963 کنفرانس جهانی توریسم در شهر رم واژه توریسم را به شرح ذیل تعریف نمود:

توریست کسی است که به طور موقت مسافرت می کند و در کشور مورد علاقه خود حداقل 24 ساعت اقامت می نماید. در ضمن هدف از مسافرت خود را استفاده از تعطیلات، تامین سلامتی، مطالعه و تحقیق، موارد مذهبی و ورزشی، تجارت و امور بازرگانی، مسائل خانوادگی، ماموریت، شرکت در کنفرانسها و غیره می داند (منشی زاده، 1376، ص 12).

ـ  برنگر p. Berneker :

هنگامی که تعدادی از افراد یک کشور به طور موقت محل اقامت خویش را ترک نموده و به منظور گذران ایام تعطیل، بازدید از آثار تاریخی، شرکت در مسابقات و کنفرانسها، دیدن اقوام و خویشان، از نقطه ای به نقطه دیگر بروند جهانگردی آغاز می شود.

ـ  گیلوی Gilwie :

تمامی افرادی که کشور خود را به قصد کشور دیگر ترک و کمتر از یکسال در خارج اقامت نموده و برای هزینه خود هیچگونه درآمدی در کشور مورد بازدید نداشته باشند توریست شناخته می شوند (رضوانی، 1374، ص 17).

جهت مشاهده و دانلود  اکوتوریسم، گردشگری و توریسم کلیک کنید .

جهت مشاهده و دانلود  امکان سنجی تغییر وضعیت معادن متروکه روباز به نواحی گردشگری کلیک کنید .

جهت مشاهده و دانلود  اهمیت و شرایط گردشگری در اقتصاد جهانی کلیک کنید .

جهت مشاهده و دانلود ادبیات انواع توریسم،گردشگرى و میراث فرهنگی کلیک کنید .

 

گردشگری و انواع آن

گردشگران هر کدام با هدف خاصی به سیر و سفر می پردازند بنابراین شناخت این هدفها یا به عبارت دیگر شناخت انواع جهانگردان براساس اهدافشان در نوع سفر آنها حائز اهمیت می باشد والنس اسمیت valence L. smith شش نوع گردشگر را در طبقه بندی خود نام می برد.

– جهانگردی قومی: این نوع جهانگرد به منظور مشاهده سبک زندگی افراد بومی و اقوام سفر می نماید.

– جهانگرد هنری: چنین جهانگردی دوست دارد تا هنرهای ملل دیگر را بشناسد و با آنها آشنا شود.

– جهانگرد تاریخی: چنین جهانگردی به بازدید از موزه ها، مسجدها، کلیساها و ابنیه تاریخی می‎پردازد.

جهانگرد طبیعت گرا: این نوع جهانگرد همانند جهانگرد قومی به نقاط دوردست سفر می کند تا آنچه مورد علاقه اش هست بیابد اما بر خلاف جهانگرد قومی که تاکید بر جاذبه های قومی دارد تاکید جهانگرد طبیعت گرا بر جاذبه های طبیعی و محیطی است و منظور او پناه بردن به آغوش طبیعت زیبا و تحسین جاذبه های طبیعی است. جهانگرد طبیعت گرا علاقمند به شگفتیهای جهان آفرینش چون آبشارها، جنگلها، کوهستانها و سایر  جاذبه های طبیعی است.

– جهانگرد تفریحی: جهانگرد تفریحی توجه خود را معطوف به شرکت در فعالیتهای ورزشی، استفاده از    چشمه های آب معدنی، حمام آفتاب و برخوردهای اجتماعی در یک محیط دلنشین و راحت می نماید.

–  جهانگرد کاری: مقصود اصلی چنین جهانگردی تفریح یا استراحت نیست بلکه او به دنبال انجام بخشی از حرفه و کار خود عازم سفر گردیده است مشخصه چنین جهانگردی شرکت در کنفرانسها، گردهمائی ها، کنفرانسها و سمینارهای علمی، تحقیقاتی و تخصصی است (الوانی و زهره  دهدشتی، 1373، ص 110-108).

انواع گردشگری به شرح زیر هم تقسیم می شود:

گردشگری تفریحی، گردشگری درمانی، گردشگری فرهنگی، گردشگری اجتماعی، گردشگری ورزشی، گردشگری مذهبی و زیارتی، گردشگری بازرگانی و تجاری، گردشگری سیاسی (رضوانی، 1374، ص 20-17).

هر گونه گردشگری، کارکنان تخصصی ویژه، امکانات زیر ساختی و وسایل کار ویژه خود را می‎طلبد هر گونه گردشگری تبلیغات، بازارسازی و بازاریابی و بازارداری خود را می طلبد لذا گردشگری از نظر مکانی و از نظر موضوعی به شرح زیر تقسیم بندی می شود:…

 

ارتباط جغرافیا و توریسم – توریسم طبیعت گرا

توریسم به عنوان شاخه ای از جغرافیا، فعالیت های توریستی را به طور مجرد و در قالب مکان و در ارتباط با دیگر عوامل محیطی اعم از طبیعی و انسانی بررسی می کند. حیات اقتصاد توریستی یک پدیده مکانی است که با دیگر  پدیده های موجود در مکان در رابطه بوده و متقابلاً از آنها متأثر می شود. در هر مطالعه جغرافیای توریستی باید مکان فعالیت های توریستی و ویژگی های توریستی آن مورد مطالعه قرار می گیرد. هم چنین رابطه این فعالیت ها با دیگر پدیده ها مشخص می گردد.

بنابراین، جغرافیای توریستی – توریسم طبیعت گرا عبارت است از مجموعه یتاثیرات و روابط متقابل که در نتیجه حضور موقت و گذران اوقات فردی و گروهی افراد غیرمحلی از یک طرف و محیط پیرامون از طرف دیگر بوجود می آید. جغرافیای توریستی از شاخه های اوقات فراغت یا جغرافیای تفریحات است. زمانی از جهانگردی سخن به میان می آید که امر تفریحات موجب نقل مکان گروههای انسانی به خارج از محل اقامت دائمی آنها و یا حول و حوش مکان بلافصل آنها باشد (رضوانی، 1379، ص 12)

جهت مشاهده و دانلود گردشگری روستایی کلیک کنید .

جهت مشاهده و دانلود گردشگری چیست – اصول و مبانی گردشگری کلیک کنید .

جهت مشاهده و دانلود  بررسی وضعیت گردشگری جنگ به منظور توسعه گردشگری کلیک کنید .

 

جنبه های اجتماعی و فرهنگی گردشگری

یکی از درس هایی که با مطالعه تاریخ گردشگری می توان آموخت، این است که همه افراد از میهمان خوششان نمی آید. گردشگری نیز کورد ستایش و انتقاد قرار گرفته است؛ ستایش به سبب توانایی های بالقوه یا نقش های مثبتی که در سیستم اقتصادی داشته اس؛ و انتقاد بدان سبب که بر مکان و ساکنان محلی که پذیرای میهمانان و گردشگران بوده است، اثرات منفی و معکوس برجای گذاشته است. نه تنها پژوهشگران دانشگاهی و مفسران فرهنگی درباره گردشگری زبان به انتقاد گشوده اند، بلکه مقامات دولتی، سیاستگذاران و جامعه میزبان نیز به جمع انتقاد کنندگان پیوسته اند.

 

اثرات زیست محیطی گردشگری

اکوتوریسم بخش رو به رشد توریسم است فعالیتهای مربوط به گردشگری در جهان طی سالهای 1970 تا 1990 به میزان 300 درصد و طی 1990 معادل نیمی از این میزان افزایش داشت. اکوتوریسم در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین سالیانه 30-10 درصد رشد داشته است که در حدود 4 درصد از رشد توریسم می باشد. بطور کلی سهم کشورهای در حال توسعه در جلب گردشگران خارجی طی 10 سال گذشته بیش از دو برابر افزایش یافته و این رشد به عوامل متعددی از جمله افزایش درآمد سالانه مردم، افزایش اوقات فراغت، بهبود شبکه ها و تورهای مسافرتی، توسعه وسایل ارتباطی و رد نهایت افزایش آگهی های عمومی  و در مورد سایر نقاط جهان بستگی دارد. گردشگری امروزه نوعاً با عدم قانونمندی و به گونه ای لجام گسیخته جریان دارد و عامل تخریب چشم اندازهای طبیعی دامنه کوهها، سواحل دریاها، پهنه جنگلها و شهرها و. . . است. برخی از اثرات زیست محیطی گردشگری عبارتند از:

استفاده بیش از حد از منابع حیاتی آب، فرسایش ناشی از بهره برداری نامناسب از خاک، استفاده از وسایل نقلیه موتوری در خارج از جاده های اصلی، آلودگی جوی و صوتی ناشی از حرکت هواپیماها و اتوبوسها، توسعه شهرها و ایجاد راههای ارتباطی فزاینده، انهدام زیستگاههای حیات وحش، تخریب پوشش جنگلی، آلودگی جنگها، پارکها و دشتها و چشم اندازهای طبیعی به سبب حضور گردشگران و تولید زباله توسط آنها (مهردادی و یداللهی  و حسین آبادی، 1382، ص 183).

بریتون (Britton) 1977 می گوید نمایش ها و مفاهیم فرهنگی تغییر یافته و اصالت خود را از دست می دهند تا گردشگران بتوانند راحت تر آنها را درک نمایند. بدین ترتیب ارزشهای فرهنگی به صورت کالای فروشی در اختیار مجموعه گردشگر قرار می گیرند هنرهای موروثی کم رنگ تر شده و علایق و دلبستگی های بومی و محلی کاهش می یابند.

این اختلاف فرهنگی حتی در برخی جوامع موجب افزایش ابتذال، افزایش بزهکاری، تنزل ارزش زبان مادری و مخدوش شدن سبک بیان محلی در میان کسانی که نسبت به لهجه های بین المللی تمایل بیشتری دارند می شود، فرسودگی و تنزل تنها، ایجاد تغییرات در موسیقی های  محلی و یا سایر هنرهای بومی، تغییر در نوع غذا و استفاده از دستورات آشپزی بین المللی، تغییر در معماری، لباس، روابط خانوادگی و در بعضی حالات تغییر در دین و مذهب می شود( اولادی قادیکلائی، 1385، ص 142).

 

توریسم طبیعت گرا

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات و پیشینه تحقیق پایان نامه های جغرافیا کلیک کنید. 

 

نمونه ای از منابع توریسم طبیعت گرا

  1. پایلی یزدی، محمد حسین و سقایی، مهدی، 1385، گردشگری ( ماهیت ومفاهیم)، انتشارات سمت، چاپ اول
  2. پوروخشوری، سيده زهرا؛ پاييز 1377، «ترويج توريسم پايدار در ناحيه ساحلی»؛ فصلنامه علمی محيط زيست، شماره 24،
  3. چاك. واي. گي، 1385، جهانگردي در چشم اندازي جامع، ترجمه علی پارسیان، و سید محمد اعرابی، انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی
  4. حبيبي، آرش، 1393، دسته بندي روش هاي تحقيق، پايگاه مقاله پارس مدير
  5. حلاجی ثانی، مصطفی؛1376، توريسم در رامسر؛ انتشارات معين، تهران،
  6. داس‏ويل، راجر، 1379، ترجمه: اعرابي، سيد محمد، ايزدي، داوود، مديريت جهانگردي، دفتر پژوهشهاي فرهنگي.
  7. دیبایی، پرویز، 1371، شناخت جهانگردی، انتشارات علامه طباطبایی
  8. دینگتون، جی، ام، ادینگتون، ام، ای، 1374 اکوتوریسم، اکولوژی، فعالیت های تفریحی و صنعت جهانگردی – ترجمه کهرم سازمان محیط زیست.
  9. دیویدای فنل 1385، مقدمه ای بر طبیعت گردی ترجمه جعفراولادی قادیکلایی ، انتشارات دانشگاه مازندران، چاپ اول
  10. رضوانی، علی اصغر، 1379، جغرافیا و صنعت توریسم، انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ دوم

 

توریسم طبیعت گرا

جهت مشاهده و دانلود جاذبه های گردشگری درشهرستان قزوین و تاثیرات گردشگر در قزوین کلیک کنید .

جهت مشاهده و دانلود بررسی نقش تأثیر پرورش گل و گیاه در توسعه گردشگری شهر محلات کلیک کنید .

جهت مشاهده و دانلود  تحلیل جغرافیایی مراکز اقامتی شهرستان رامسر و نقش آن در برنامه ریزی گردشگری کلیک کنید .

 

www.washington.edu

مشخصات اصلی
رشته جغرافیا
گرایش برنامه ریزی توریسم
تعداد صفحات 42 صفحه
منبع فارسی دارد
منبع لاتین دارد
حجم 200 kb
فرمت فایل ورد (Word)
موارد استفاده پایان نامه (جهت داشتن منبع معتبر داخلی و خارجی ) ، پروپوزال ، مقاله ، تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “برنامه ریزی محیطی توسعه توریسم طبیعت گرا”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید