قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 454 بازدید

 بازار مالی ، توسعه مالی ، رشد اقتصادی

پیشینه تحقیق و ادبیات بازار مالی ، توسعه مالی ، رشد اقتصادی

مطالعات نظری ادبیات موضوع

مقدمه

2-1 ) بازار مالی و انواع آن

2-1-1)  بازار پول (بانک )

2-1-2)  بازار سرمایه ( بورس)

2-1-3 ) ویژگی های یک سیستم مالی کارا

2-1-4 ) وظایف سیستم مالی در دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر :

2-2-1 ) فراهم نمودن شرایط حقوقی جهت جذب سرمایه گذاران خارجی :

2-2-2 ) تنوع بخشیدن به ابزارهای مالی :

2-2-3 ) بهبود سیستم اطلاعاتی  :

2-2-4 ) وجود نهادهای مالی موثر بر کارایی عملکرد :

2-3 ) مروری بر شاخص های توسعه مالی

2-3-1) شاخص جامع گلبرایت و لایت

2-3-2 ) شاخص های توسعه مالی در بخش بانکی

2-3-3 ) شاخص مالی در بخش غیر بانکی

2-3-4 ) شاخص توسعه پولی و کیفیت سیاست گذاری پولی:

2-3-5 ) برخی شاخص های توسعه یافتگی بخش مالی و تجاری :

2-4 )  معیارهای آزادسازی مالی و تجاری

2-4-1 )   معیارهای آزادسازی تجاری

2-4-2 ) معیارهای  آزادسازی مالی

5-2 ) رشد اقتصادی

2-6 ) مروری بر مدل های رشد اقتصادی

2-6-1 ) مدل رشد کلاسیک

2-6-2 ) مدل رشد هارود و دومار

2-6-3 ) مدل رشد نئوکلاسیک

2-6-4 ) مدل رشد سولو

2-6-5 ) الگوی رشد درون زا

2-6-6 ) مدل های نسل اول و دوم

2-6-7 ) نقد مدل هارود-دومار و سولو:

2-7 ) مروری بر نقش نفت در رشد و توسعه اقتصادی

2-7-1 ) نقش نفت در توسعه اقتصادی

2-7-2 ) اهمیت نفت در کشورهای در حال توسعه:

2-8 ) نتیجه گیری:

مبانی نظری متدولوژی تحقیق

مقدمه

1-3) پیشینه تحقیق

1-1-3) مطالعات خارجی

2-1-3) مطالعات داخلی

منبع

(فایل بروز شده در تاریخ 1402/7/7)

رشد اقتصادی ، توسعه مالی ، بازار مالی

بازار مالی و انواع آن

یکی از مهمترین اهداف هر کشور رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب است و دسترسی به رشد مستمر و پر شتاب بدون وجود نهادهای مالی کارا و تجهیز مناسب منابع مالی ، غیر ممکن است. در این راستا سیستم مالی کارآمد می تواند از طریق کسب اطلاعات درباره فرصت های سرمایه گذاری ، تجمیع و تجهیز پس اندازها ، نظارت بر سرمایه گذاری ها و اعمال حاکمیت شرکتی تسهیل مبادله کالا و خدمات و توزیع و مدیدیت ریسک ، با کاهش هزینه های مبادله و کسب و تحلیل اطلاعات موجب تخصیص بهتر منابع و در نهایت ، افزایش رشد اقتصادی شوند . همچنین سیستم مالی کارآمد موانع تامین مالی خارجی را کاهش داده و با تسهیل شرایط دسترسی واحدهای تولیدی و صنعتی به سرمایه های خارجی ، زمینه گسترش سرمایه گذاری و رشد و توسعه اقتصادی بیشتر را فراهم می سازد .

از عوامل تعیین کننده سطح توسعه مالی در کشورها می توان به عوامل تاریخی شامل مولفه های قانونی ، سیاسی فرهنگی اخلاقی و جغرافیایی و عوامل سیاسی شامل محیط سیاسی و اقتصاد کلان ، زیر ساخت های نهادی قانونی و اطلاعاتی مقررات و نظارت ، رقابت و کارایی ، آزادسازی مالی و تجاری و تسهیل  دسترسی به خدمات مالی اشاره کرد . سیستم مالی غیر بانکی ، بهبود بخش پولی و سیاست گذاری پولی ، مقررات ونظارت بانکی ، باز بودن بخش مالی مورد مبادله قرار می گیرند . یکی از طبقه بندی های این بازار بر اساس سر رسید حق مالی است .

بازارهای مالی از این جهت ، به بازار داراییهای مالی با سر رسید کوتاه مدت ( بازار پول ) و بازار داراییهای مالی با سر رسید بلند مدت ( بازار سرمایه ) تقسیم بندی می شوند .

 

عوامل موثر بر کارآمدی بازار مالی

بازارهای مالی وجوه را از پس اندازکنندگان جمع آوری کرده این پس اندازها تجهیز نشده و در دسترس سرمایه گذاران قرار می دهد. اگر بازارهای مالی مجهز و کارآمد باشند و بتوانند شرایط را برای کاهش مناظره و مدیریت ریسک برای واحدها فراهم کنند این واحدها نیازمند سرمایه با استفاده از منابع این وجوه راحت تر می توانند وارد بازار شده و منابع مالی مورد نیاز خود را بدست آورند.

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های اقتصاد کلیک کنید .

مروری بر شاخص های توسعه مالی

شاخص جامع گلبرایت و لایت

گلبارد و لایت[1] (1999) شاخص های ساختار بازار، محصولات مالی، آزادسازی مالی محیط های نهادی، باز بودن بخش مالی و ابزارهای سیاست پولی را برای معرفی یک شاخص جامع[2] (2004) برای 38 کشور منطقه جنوب صحرای آفریقا برای سال های 1987 و 1997 به کار برده اند. کرین و همکاران[3] نیز با پیروی از روش مشابه، یک شاخص برای بیست کشور منطقه منا برای سال های 2001 تا 2002   و 2002 تا 2003 با استفاده از شش مولفه زیر ایجاد کرده، که عبارتند از :

 

  توسعه بخش بانکی

بانک ها به عنوان مرکز سیستم مالی و پرداخت ها، نقش مهمی در فرآیند تجهیز پس اندازها، شناسایی فرصت های سرمایه گذاری و متنوع سازی ریسک ایفا می کنند. از این رو، اندازه ساختار و کارایی بخش بانکی به عنوان یک بعد مستقل توسعه مالی مورد توجه است.

  توسعه بخش پولی وسیاست گذاری پولی

در مولفه توسعه بخش پولی و سیاست گذاری پولی علاوه بر شاخص عمق مالی، حدود استفاده دولت ها ازابزارهای سیاست پولی غیر مستقیم، نرخ بهره، کارایی نهاد سیاست گذار پولی و همچنین سهمیه بندی اعتبار مورد بررسی قرار می گیرد.

  توسعه بخش غیر بانکی

این بخش بازارهای سهام، موسسه های مالی رهنی و اجاره ای بازارهای اوراق بهادار، شرکتهای بیمه و صندوق های بازنشستگی را در بر می گیرند. تنوع محصولات و بازارهای متنوع در این بخش، ضمن ایجاد زمینه تحول در وظایف سیستم مالی بنگاه ها و خانوارها را قادر می سازد تا تامین مالی خود را از نظر هزینه به گونه ای کارا بهبود بخشد، منابع مالی را تجهیز کنند، بر مدیریت بخش مالی نظارت داشته باشند و ریسک ها را توزیع کنند.

مقررات و نظارت بانکی

به دلیل وجود اطلاعات نامتقارن و همچنین شکست بازار در مبادلات مالی، کنترل و نظارت مناسب از جنبه های  مهم توسعه مالی به شمار می آیند. مقامات مالی برای اطمینان از منافع سپرده گذاران در نظام بانکی، از فساد جلوگیری می کنند. نظارت دقیق بانک ها، میزان استقلال بانک مرکزی و شفافیت اطلاعات مالی و پولی در این بعد از توسعه مالی اندازه گیری می شود.

  باز بودن بخش مالی

جنبه دیگر توسعه مالی، رتبه و جایگاه نظام مالی داخلی در جابجایی فرامرزی منابع مالی است. باز بودن بازارهای مالی بر ورود و خروج سرمایه، رژیم های ارزی مناسب و محدودیت های مبادلات دارایی های مالیبا ابزارهای ارزی خارجیان و افراد مقیم، در این بعد مورد بررسی قرار می گیرد.

 

 محیط نهادی

فضای قانونی و سیاسی نقش تعیین کننده ای در کیفیت خدماتی که موسسات مالی ارائه می دهند دارد. کیفیت نهادهای قانونی، حقوق ملکیت، کیفیت دیوان سالاری و مسئولیت پذیری دولت بر عملکرد سیستم مالی تاثیر می گذارند. بدین منظور محیط نهادی به عنوان یکی از ابعاد توسعه مالی مد نظر قرار می گیرند.

 

نتیجه گیری  بازار مالی ، توسعه مالی ، رشد اقتصادی

یکی از عوامل رشد و توسعه اقتصادی مطلوب، دارا بودن سیستم مالی کارا می باشد. سیستم مالی کارا می تواند از طریق کسب اطلاعات درباره فرصت های سرمایه گذاری، تجمیع و تجهیز پس اندازها، انتقال دادن وجوه مازاد خانوارهای علاقمند به سرمایه گذاری به افراد یا موسسات نیازمند به وجوه، افزایش نقدشوندگی دارایی ها وکاهش ریسک مربوط به آن، ایجاد شرایط مناسب برای ریسک، کمک به فرآیند کشف قیمت ها، موجب تخصیص بهتر منابع و در نهایت، افزایش رشد اقتصادی می شوند.

همچنین سیستم مالی کار آمد، موانه تامین مالی خارجی را کاهش داده و با تسهیل شرایط دسترسی واحدهای تولیدی و صنعتی به سرمایه های خارجی زمینه گسترش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی بیشتر را فراهم می سازد.

در این فصل برای ارائه ودرک بهتر مطالعات نظری ادبیات موضوع مربوطه ، مباحث را در هشت قسمت بیان نموده. در قسمت اول مبانی نظری بازارهای مالی و انواع آن به طور اجمال و در قسمت دوم بخش عوامل موثر بر کارآمدی بازارهای مالی مورد بررسی قرار داده شده است . در قسمت سوم مروری بر شاخص های توسعه مالی و در قسمت چهارم معیارهای آزادسازی مالی و تجاری در مباحث و معیارهای آزادسازی تجاری و معیارهای آزادسازی مالی بیان شده است؛ در قسمت پنجم مبانی نظری رشد و توسعه اقتصادی ، در قسمت ششم مروری بر مدل های رشد و توسعه اقتصادی، در قسمت هفتم مروری بر نقش نفت در رشد و توسعه اقتصادی و اهمیت نفت در کشورهای در حال توسعه پرداخته شده است.

 

نمونه ای از منابع و ماخذ جهت مطالعه بیشتر

 1. ابراهیمی، علیرضا،”بررسی رابطه گسترش توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک”، 1391 کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران.
 2. اخبازی ، محمد ، “مروری بر وضعیت ژرفای مالی ایران”،1385، روند ، سال شانزدهم ، شماره 48 .
 3. آرمن، سیدعزیز، تبعه ایزدی، امین و فاطمه حسین پور ، “مثلث توسعه مالی، رشد اقتصادی و تجارت خارجی درایران”،1387 ، فصلنامه اقتصادمقداری، دوره 5، شماره 3.
 4. امیدی، نسرین “تورم، توسعه مالی و رشد با رویکرد داده های ترکیبی در کشورهای منتخب” 1390، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
 5. بروکس ، جان و رابرت ایوانز ،” سیاست های اقتصاد کلان” ، 1381 ،ترجمه عبداله جیروند ، تهران ، انتشارات مهربان
 6. تقوی ، مهدی و حسین امیری ،”توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای منا با استفاده از روش پانل پویا GMM”، 1390 ، دانش مالی ، شماره10.
 7. جعفری صمیمی، احمد، فرهنگ، صفر، رستم زاده، مهدی، محمدزاده، مهدی، 1388،”تاثیر توسعه مالی و آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی در ایران”، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، شماره چهارم.
 8. راستی ، محمد ، “بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران” ، 1388 کارشناسی ارشد ، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.
 9. راستی، محمد ، “آثار توسعه تجارت بر توسعه مالی در اقتصاد ایران”،1387 ، فصلنامه بررسیهای بازرگانی ، شماره 3.
 10. شایسته اصل، مهدی،”بررسی رابطه توسعه بازارهای مالی در کشورهای منتخب با تاکید بر بحران مالی اخیر” ،1391 کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران.
 11. شیرمرد، روح الله، “بررسی اثرات آزادسازی مالی و تجاری بر توسعه مالی گروهی از کشورهای عضو اوپک” ،1392 کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران.

https://era.ed.ac.uk

مشخصات اصلی
رشته اقتصاد
گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
تعداد صفحات 50 صفحه
منبع فارسی دارد
منبع لاتین دارد
حجم 85 kb
فرمت فایل ورد (Word)
موارد استفاده پایان نامه (جهت داشتن منبع معتبر داخلی و خارجی ) ، پروپوزال ، مقاله ، تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پیشینه تحقیق و ادبیات رشد اقتصادی ، توسعه مالی ، بازار مالی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید