قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 413 بازدید

ارتباط کمال گرایی با اضطراب شناختی و جسمانی ورزشکاران رشته های رزمی

ارتباط کمال گرایی با اضطراب شناختی و جسمانی ورزشکاران رشته های رزمی

کمال گرایی و اضطراب شناختی

فصل دوم : مبانی نظری و ادبیات نظری وپیشینه پژوهش

2-1- مقدمه

2-2- مبانی نظری اضطراب

2-2-1-اضطراب شناختی

2-2-2- اضطراب جسمانی

2-3- انواع اضطراب

2-4- نظریه های اضطراب

2-4-1-  نظریه اضطراب چند بعدی

2-4-2- نظریه فاجعه

2-4-3- نظریه اضطراب بهینه

2-5- چگونگی اندازه گیری اضطراب

2-6- نشانه های اضطراب

2-7- سبب شناسی و درمان اضطراب از دیدگاه روان کاوی ، رفتاری و شناختی

2-7-1- نظریه روان پویشی

2-7-2- نظریه رفتاری

2-7-3- نظریه شناختی

2-7-4- نظریه طرحواره بک

2-8- مدل شناختی کلارک و ولز

2-8- 1- الگوی شناختی اضطراب اجتماعی راپی و هیمبرگ ( 1997 )

2-9- مبانی نظری کمال گرایی

2-10- دیدگاههای مختلف درباب کمال گرایی

2-10-1- زیگموند فوید 1856-1939

2-10-2- کارن هونای 1852-1885

2-10-3- آلفرد آدلر 1870-1937

2-10-4- آلبرت الیس 1913

2-10-6- اریک اریکسون 1902-1190

2-10-6- ویکتور  فرانکل 1905

2-11- کمالگرایی به عنوان سازه ای تک بعدی

2-12- کمال گرایی به عنوان سازه ای چند بعدی

2-12-1- دیدگاه فراست و همکاران

2-12-2- دیدگاه هویت و فلت

2-12-3- دیدگاه اسلانی و همکاران

2-12-4- دیدگاه اسنوبر و همکاران

2-13- کمالگرایی به عنوان یک ویژگی ناسازگارانه

2-14-کمالگرایی به عنوان یک ویژگی سازگارانه

2-15- تفاوتهای بین کمالگرایی سازگارانه و ناسازگارانه

2-16- پیشینه سنجش کمالگرایی

2-17- مدل و تئوری سنجش کمال گرایی

2-18- مروری بر پژوهشهای پیشین

2-18-1- تحقیقات انجام شده در داخل کشور

2-18-2-  تحقیقات انجام شده در خارج از کشور

منابع

 

ورزشکاران رشته های رزمی
ارتباط کمال گرایی با اضطراب شناختی و جسمانی ورزشکاران رشته های رزمی

ارتباط کمال گرایی با اضطراب شناختی و جسمانی ورزشکاران رشته های رزمی

کمال گرایی و اضطراب شناختی

اضطراب

اضطراب یک احساس منتشر، نا خوشایند و مبهم دلواپسی است یک علامت هشدار دهنده و واکنشی در مقابل خطری نامعلوم، درونی و مبهم و معمول ترین پاسخ به محرک تنش زا است. اضطراب هیجانی است نا خوشایند که همه ما درجاتی از آن را در قالب دلشوره، تنش و ترس تجربه کرده ایم. آدمی غالبا در روبرو شدن با موقعیت های تهدید کننده یا تنش زا احساس اضطراب یا تنش می کند. این گونه احساسات واکنش های بهنجار در برابر فشار روانی به شمار می آید و زمانی اختلال محسوب می‌شود که در برابر موقعیت هایی رخ می دهد که اکثر مردم به راحتی آنها را حل و فصل می کنند.

اختلالات اضطرابی شامل گروهی از اختلالات است که در آنها اضطراب یا نشانه اصلی است، مانند اختلال وحشت زدگی و اضطراب منتشر و یا زمانی تجربه می شود که فرد سعی دارد رفتارهای غیر انطباقی خاصی را مانند هراس و وسواس فکری عملی کنترل کند (اتکینسون[1]،به نقل از محمدی، 1388).

اضطراب یکی از حالات ناخوش آیند هیجانی است که میزان اندک آن در دستیابی به موفقیت موثر و بیش از حد آن مخرب است  (هامر[2]، 1995).

اضطراب در مقوله ی روانشناسی به احساس تشویش، ناراحتی، هیجان، فشار روحی یا وحشت اطلاق می شود  (پورتون[3]، 1995 ).

اختلالات اضطرابی، اختلالاتی هستند که در آنها بی قراری حرکتی (از جا پریدن، لرزش، نا آرامی)، بیش فعالی (گیجی، تند زدن قلب و گاهی عرق کردن) و بیمناکی دیده می شود (سانتراک[4]، 2003).

اختلال اضطرابی هنگامی تشخیص داده می شود که تجربه ذهنی احساس اضطراب وجود داشته باشد.

احساس اضطراب شامل 4 بخش است (به نقل از درویشی، 1388) :

 1. 2. Atchinson
 2. Hamer
 3. Porton
 4. 2. Santrac

 

جهت مشاهده و دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره اضطراب کلیک کنید .

جهت مشاهده و دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره ورزشکاران کلیک کنید .

اضطراب شناختی

اضطراب شناختی مولفه روانی اضطراب است و با انتظارات منفی و نگرانی های شناختی درباره خود و موقعیت و پیامدهای احتمالی (مثل احتمال شکست) مشخص می شود.اضطراب بدنی مولفه جسمانی اضطراب است و ادراک فرد از پاسخ های فیزیولوژیک و برانگیختگی منفی را نشان میدهد.(مارتنز[1]، 1990)

اضطراب شناختی به تفکرات همراه با اضطراب جسمی اشاره دارد. تفکر اضطرابی شامل نگرانی، دلواپسی، خود کم بینی و مطمئن نبودن به خود است  (سواین و جونز، 1993).

 

 اضطراب جسمانی

هنگام اضطراب فرد دچار تغییرات جسمی انگیزشی می شود، از جمله افزایش ضربان قلب، بالا رفتن فشار خون، ناراحتی های دستگاه گوارش، تنگی نفس، برافروختگی پوست و امثال آن. این علائم شبیه علائم هیجان است (البته کاملا همان تغییرات نیست). تغییرات جسمانی همراه با اضطراب را اضطراب جسمی گویند  (مارتنز و همکاران  1990).

 

مبانی نظری کمال گرایی

در ظاهر پاسخ به این سؤال مشکل به نظر نمی آید. کمال گرایی تلاش برای رفع نواقص می باشد و کمال گرایان افرادی هستند که می خواهند درهمه ابعاد زندگی افراد کاملی باشند و یا ویژگی هایی همچون تلاش فزاینده برای بی نقص بودن و تعیین کردن استاندارهای افراطی به طور مدام برای خود همراه با تمایل برای ارزیابی انتقادی بالا برای رفتارشان مشخص می شوند[1](اسنوبرویانگ، 2010).
ولی اگر از چندین پژوهشگر درخواست شود این واژه را تعریف کنند، احتمالاً پاسخ های آنها مطابق با چگونگی دید آنها از کمال گرایی و عاملهای مورد نظرشان متفاوت خواهد بود. در واقع تاکنون تعریفی رسمی و مورد توافق همه از اصطلاح کمال گرایی داده نشده است و محققین از تعاریف گوناگونی برای کمال گرایی استفاده میکنند [2](کلارک و کوکر، 2009).

اگرچه توجه روز افزون به این سازه، منجر به فهم بیشترش گردیده است، ولی پژوهشگران تازه وارد در این زمینه با مفاهیم و تعاریف مختلفی که ممکن است منجر به سردر گمی آنها گردد، رو به رو می شوند. بنابراین ذکر تعریف مفهوم کمال گرایی از دیدگاه محققان ضروری می نماید.

شافران[3]، کویر و فایربم (2002، نقل از هانگ، 2008، به نقل از کاظمی، 1389) کمال گرایی را به عنوان سازه ای که شامل اجزای شناختی رفتاری است تعریف کرده اند، وابستگی شدید به ارزیابی از خود، خود تحمیلی و استانداردهای بسیار بالا، آنها عقیده دارند که کمال گرایی توسط چرخه ای از تفکرات غیر منطقی و رفتارهایی که آنها را همیشگی و دائمی می کنند ابقا می شود.

کمال گرایان مجموعه ای از استانداردهای سطح بالا را برای خود تدوین نموده و سپس برای رسیدن به آنها تلاش می کنند و یا از ترس شکست در تکالیف از آن اجتناب می کنند. اگر وی از تکالیف اجتناب کرده و آنان را به تعویق بیندازد و در رسیدن به اهدافش شکست بخورد به این شکست با خود انتقادگری پاسخ می دهد. علاوه بر این رفتارهای کمال گرایانه باقی می مانند زیرا رسیدن به نتایج مثبت و دستیابی به اهداف تقویت کننده مثبت برای تصورات غیرمنطقی همراه با کمال گرایی است.

آلبرت الیس نخستین نظریه پرداز شناختی بود که کمال گرایی را شرح داد. او کمال گرایی را به عنوان یکی از دوازده باور غیر منطقی اساسی تعریف کرد که منجر به پریشانی روانشناختی می شود.

الیس کمال گرایی را چنین شرح داده است : پذیرش این باور که فرد باید کاملاً با هوش، لایق و شایسته بوده و در تمام امور ممکن پیشرو باشد به جای این باور که خود را به عنوان فردی ناسالم بپذیرد. یعنی موجودی که با محدودیت های عمومی انسان رو به روست و جایز الخطاست[4](الیس، 1958 ؛ به نقل از خسروی و علیزاده و محرابی، 1388).

ادامه مبانی نظری کمال گرایی

الیس معتقد است باورهای غیر منطقی بر این اساس است که یک راه حل دقیق و کامل برای هر کاری وجود دارد و چنانچه این راه پیدا نشود فاجعه است. از لحاظ تاریخی مفهوم کمال گرایی به عنوان روانشناختی و شخصیتی مورد توجه عده زیادی از روانشناسان مانند فروید، آدلر، و هورنای قرار گرفته است. با این حال مدت زیادی در محاق فراموشی بود. اما در دو دهه پایانی قرن بیستم توجه روانشناسان به این مقوله و نقش آسیب زای آن معطوف گردید. همچنین در همین زمان بود که کمال گرایی از حالت تک بعدی خارج گردید و به عنوان سازه ای چند بعدی مطرح شد (فراست و همکاران، 1990 ؛ هویت و فلت، 1991 ؛ نقل از یمنی، 1389).

فروید (1959 ؛ به نقل از محمودی، 1382) با توجه به نقش آسیب زای کمال گرایی، این سازه را تمایل پایدار فرد به وضع معیارهای کامل و دست نیافتنی، تعریف کرده است و آن را نوعی خود شیفتگی می داند که در قلمرو اختلالات نوروتیک قرار می گیرد.

فروید (1975 ؛ به نقل از وردی، 1378) در توصیف افراد کمال گرا بیان می کند : محرک اصلی در زندگی این افراد، رسیدن به خوشبختی نیست بلکه تکامل و برتری یافتن است، آنها باید در هر کاری به حد کمال برسند و به بهترین نحو آن را انجام دهند وگرنه راضی نخواهند شد. نرسیدن به کمال، آنها را دچار اضطراب، افسردگی و احساس گناه شدید می کند.

هورنای (1950 ؛ به نقل از شافران و منسل[5]، 2001) کمال گرایی را به عنوان ” استبداد بایدها ” تعریف کرده است و به ارتباط عمیق آن با طیف وسیعی از مشکلات آسیب شناختی اشاره کرده است. وی فهرستی مشتمل بر ده نیاز را که در همه افراد کم و بیش وجود دارد نام می برد. یکی از این نیاز ها میل به کمال و انتقاد پذیری است. دارنده این نیاز پیوسته بیمناک است که مبادا مرتکب اشتباهی شود و مورد انتقاد قرار گیرد.

چنین فردی می کوشد هیچ نقطه ضعفی از خود نشان ندهد و برای اینکه نقایص و معایب خود را به طور کامل از میان ببرد یا از نظر دیگران مخفی بدارد، بی اندازه به انتقاد و ایراد حساس است و کمال مطلوب را جستجو می کند. البته تمایل انسان با حفظ ظاهر و نیاز او به کامل بودن امری طبیعی است، ولی آنچه در شخص روان رنجور مورد بحث و قابل توجه است، این است که تظاهر به قدری اغراق آمیز می شود که همه شخصیت او مبدل به یک ماسک می شود، به طوری که احتیاجات واقعی او تحت الشعاع میل او قرار می گیرد.

به عقیده هورنای[6](1950 شوایتزر و همیلتون، 2002) نظم دهی موشکافانه و دقیق، خرده گیریها و عیب جوئیهای مدام و دیگر رفتارهایی از این قبیل که جنبه های مصنوعی و غیر مصنوعی از نیاز به کسب بالاترین درجه از برتری را نشان می دهد، از نشانه های عمده کمالگرایان است. علاوه بر اینها گاهی کمالگرایی درسطوح عمیقتر ، فقط احساس برتری را دربر نمی گیرد، بلکه روشی برای کنترل زندگی است.

1.Snober & yang

2.Kelark & Koker

3.Shafaran , Kevier & Fayerbem

1.Eliss

1.Mensel

2.Hornay& Shoaitzer & Hamilton

 

جهت مشاهده و دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره کمالکرایی کلیک کنید .

 

کمال گرایی به عنوان سازه ای تک بعدی

از لحاظ تاریخی، تا سال 1990 مفهوم پردازی های ارائه شده از کمال گرایی تک بعدی بوده و بر شناختها و افکار کمال گرایانه ای که به سمت “خود” جهت دارند، تأکید داشتند (الیس، 1962؛ برنز،1980؛ پاچت، 1974). با این حال، هولندر (1965) در تعریف کمال گرایی به دیگر ابعاد نیز اشاره ای تلویحی دارد. به اعتقاد او کمال گرایی بدین معناست که شخص از خود یا دیگران توقع داشته باشد عملکردی با کیفیت بالاتر از آنچه برای آن موقعیت کسب کرده، بدست آورد.

برنز (1980) به ماهیت خود ـ تخریب گرایانه کمال گرایی اشاره می کند و کمال گرایان را افرادی می داند که دارای معیارهای دور از دسترسی هستند و خود را وسواس گونه وقف اهداف غیرممکن می کنند و ارزش خود را تماماً بر حسب عملکردشان ارزیابی می کنند.

پاچت[1] (1984) نیز برحسب تجارب خود با مراجعان کمال گرا، کمال گرایی را به عنوان نوعی آسیب روانی می بیند. پاچت همچنین اضافه می کند که کمال گرایی موجب می شود که فرد کمال گرا در حین تلاش برای دست یافتن به اهداف غیرقابل وصول دچار مشکلات روانشناختی متعددی شود.

محققانی که کمال گرایی را سازه ای تک بعدی می دانند (الیس، 1962، هولندر، 1965، برنز، 1980 و پاچت، 1984) در مورد برخی از ویژگی های مشترک افراد کمال گرا اتفاق نظر دارند. این ویژگیها عبارتند از برگزیدن معیارهایی که در حد غیرواقع بینانه ای بالا هستند و تلاش برای دست یافتن به آنها، ارزشیابی خود برحسب تفکر “همه یا هیچ” و در آخر ترس و تعمیم بیش از حد شکست ها. این محققان همچنین در مورد سبب شناسی کمال گرایی به اجماع دست یافته اند. به اعتقاد آنان کمال گرایی معمولاً در محیط های خانوادگی ای رشد می کنند که بچه ها با تأیید مشروط و ناپایدار روبرو هستند یا اصلا مورد پذیرش و تأیید قرار نمی گیرند (هولندر، 1965؛ برنز، 1980؛ پاچت،1984).

دیدگاه هاماچک (1978) در مورد ویژگی های کمال گرایان و ریشه کمال گرایی، در راستای دیدگاه تک بعدی می باشد با این تفاوت که او با تمایز گذاری بین کمال گرایان بهنجار و روان نژند به بحث در زمینه انواع کمال گرایی می پردازد. به اعتقاد او کمال گرایان بهنجار معیارهای واقع بینانه ای برای خود انتخاب می کنند، از تلاش های خود لذت می برند و در موقعیت های خاص با انعطاف بیشتری برخورد می کنند. در حالی که کمال گرایان روان نژند در تلاش برای دست یافتن به اهداف غیرقابل حصول، در حین پیگیری اهدافشان از تلاشهای خود لذت نبرده و در تعدیل معیارهایشان مشکل دارند.

1.Pachet

 

ارتباط کمالگرایی با اضطراب شناختی و جسمانی ورزشکاران رشته های رزمی

کمالگرایی و اضطراب شناختی

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات و پیشینه تحقیق پایان نامه های تربیت بدنی کلیک کنید .   

 

نمونه ای از منابع و مآخذ

نمونه ای از منابع فارسی

 • – ابوالقاسمی، عباس، نریمانی، محمد،) 1385(،آزمونهای روانشناختی، اردبیل، انتشارات باغ رضوان. چاپ اول.
 • – اتیکسون و هیلگارد (1978) ، زمینه ی روانشناسی، براهنی، محمد نقی، تهران، رشد، 1385.
 • – انشل، مارک هوارد، )1948( ، روان شناسی ورزش از تئوری تا عمل، مسدد،علی اصغر،تهران،اطلاعات، 1380.
 • – بشارت، محمد علی،) 1390(،تاثیر واسطه ای خود کارآمدی ورزشی بر رابطه کمالگرایی و اضطراب رقابتی، رشد و یادگیری حرکتی، شماره 8، ص 27- 5.
 • – بشارت، محمد علی،(1389)، رابطه کمالگرایی با سلامت و بیماری جسمانی، مجله مطالعات بالینی.
 • – بشارت، محمد علی. نادعلی، حسین. زبردست، عذرا. صالحی، مریم. (1387 )، کمالگرایی و سبک های مقابل با تنیدگی، مجله روانشناسان ایرانی، شماره 17، ص 18-7.
 • – بشارت، محمد علی،( 1387)، ویژگیهای روان سنجی مقیاس سبکهای مقابله ،تهران مجله علوم روان شناختی، 26.
 • – بشارت، محمد علی،(1383)، رابطه کمالگرایی و مشکلات بین شخصی، مجله دانشور رفتار7، 8-1.
 • – بشارت، محمد علی. (1383 ) ،بررسی رابطه کمالگرایی و موفقیت ورزشی، نشریه حرکت، شماره 23، ص 65-51.
 • – بشارت، محمد علی، (1382)، قابلیت اعتماد پایاییو درستی اعتبار مقیاس کمالگرایی مثبت و منفی، مجله علوم روانشناسی، 8، 359 -346.
 • – بشارت، محمد علی،( 1381)، ابعاد کمالکرایی در بیماران افسرده و مضطرب، مجله علوم روانشناختی،  263-248.
 • – بیطرف، ش.ف، شعیری، م.ر.وحکیم جوادی، (1389)، هراس اجتماعیسبکهای والدگری و کمالگرایی، فصلنلمه روانشناسان ایرانی، 17، 18-7.
 • – جارویس، مت،) 1996(، روان شناسی ورزشی، محمدی، شهناز، تهران، روان، 1388.
 • – جان دبلیو ، (2003) ، زمینه روانشناسی سانتراک، فیروز بخت، مهرداد، نشر رسا، (1383) ، 214-225 .
 • – شاملو ، سعید ، ( 1375) ، آسیب شناسی روانی ، تهران  : انتشارات رشد .
 • – شریعتمداری، علی،( 1380)، روانشناسی تربیتی، تهران انتشارات امیرکبیر242-211
 • – شولتز ، دوان پی ، سیدنی آلن شولتس ( 1372) ، تاریخ روان شناسی نوین ، سیف ، علی اکبر ، تهران : انتشارات رشد .
 • – رمضانی، رحیم، خبیری، محمد،) 1379(،عوامل استرس زای شغلی در بین مربیان تربیت بدنی و ورزش دانشگاههای دولتی کشور، حرکت، شماره 6، ص 59.

 

ارتباط کمالگرایی با اضطراب شناختی و جسمانی ورزشکاران رشته های رزمی

کمال گرایی و اضطراب شناختی

https://digitalcommons.usf.edu/edj_etd/

مشخصات اصلی
رشته تربیت بدنی
گرایش مدیریت ورزشی
تعداد صفحات 70 صفحه
منبع فارسی دارد
منبع لاتین دارد
حجم 90 kb
فرمت فایل ورد (Word)
موارد استفاده پایان نامه (جهت داشتن منبع معتبر داخلی و خارجی ) ، پروپوزال ، مقاله ، تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ارتباط کمال گرایی با اضطراب شناختی و جسمانی ورزشکاران رشته های رزمی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید