قیمت 19,000 تومان

نمایشگر تمام صفحه محتوا
اشتراک 0دیدگاه 97 بازدید

پولشویی

ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1-مقدمه

2-2-بیان مسئله

2-3-تاریخچه پولشویی

2-4-تاریخچه بانک و بانکداری در ایران

2-5-تاریخچه بانک صادرات

2-6-مبارزه با پولشویی در سطح بین المللی

2-6-1-تطهیر پول در کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر و داروهاي روان گردان (کنوانسیون وین)

2-6-2- اساسنامه کمیته باسل (بال)

2-6-3- منشور 1990 اتحادیه اروپا

2-6-4- قطعنامه سازمان بین المللی کمیسیون بورس هاي اوراق بهادار (IOSCO)

2-6-5-کنوانسیون ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو)

2-6-6- نیروي ویژه اقدام مالی براي مبارزه با پولشویی (FATF)

2-7-آمار مربوط به پولشویی

2-7-1-ایران؛ بهشت پول شویی

2-8-بانکهای  ایران در مبارزه با پولشویی

2-9-مکانیزم های پولشویی

2-10-چگونگی استفاده از این مراحل به سازوكارهای موجود برای پولشویی و شرایط سازمانهای مجرم بستگی دارد

2-10-1- پولهاي  خاكستري

2-10-2 پولهاي  سياه :

2-10-3- پولهاي  كثيف (پولهاي  آغشته به خون):

2-11-گونه های جرم پولشویی در بانک

2-12-انواع مکانیزم های مورد استفاده از خدمات بانکداری برای پولشویی به شرح زیر می باشد:

2-12-2-حساب های وابستگان؛

2-12-3-حسابهای دسته جمعی؛

2-12-4-حسابهای انتقالی واسط2؛

2-12-5- حواله های بانکی وغیره؛

12-12-6- ترتیبات وثیقه وام؛

2-12-7- حسابهای غیرفعال؛

2-12-7-1- نقل وانتقال پول

2-12-7-2-استخدام اشخاص برای استفاده از حساب بانکی آنها

2-12-7-3-استفاده از صندوق امانات بانک ها

2-12-7-4-پولشویی از طریق حسابهای بانکی موقت ( حساب بدهکاران و بستانکاران موقت)

2-12-7-5-اسمورفینگ:

2-12-8- شرکت های مجازی ( کاغذی):

2-12-9-بانک هاي پوسته ای

2-12-10-شرکت های بیمه

2-12-11- صرافی ها

2-12-12-تجارت بین الملل

2-12-13-شعب اجاره ای

2-12-14-بازار اوراق بهادار

2-13-بانکداری الکترونیکی و تأثیر آن بر پولشویی:

2-14-روند توسعه بانکداری الکترونیکی در ایران

2-15-آثار سوء  ،پولشویی برای بانک هاو موسسات اعتباری:

2-16-آثار سو برای کارکنان بانک ها و موسسات اعتباری:

2-17-ریسک های پولشویی و تامین مالی تروریسم برای بانک ها و موسسات مالی

2-17-1-ريسك اعتباري

2-17-2-ريسک مشتري

2-18-محصولات و خدمات پر ريسک نيزعبارتند از:

2-19- مجازات و جریمه های عمده اخیردر بانکهای جهان:

2-19-اقدامات موسسات مالی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

2-19-1- شناسایی مشتری (KYC)1:

2-19-1-1-عناصر اصلی در استانداردهای شناسایی مشتری:

2-19-2-گزارش دهی مبادلات مشکوک:

2-19-3-گزارش هاي روزانه وسوابق انتقالات خطي )تلفن ،سوئيفت و اينترنت(

2-19-5-گزارش سرعت گردش وجوه يا گردش حساب مشتري

2-19-6-استفاده از سامانه ها و نرم افزارها

2-19-7-محصولات و خدمات پرریسک در موسسات مالی:

2-19-8-نگهداری سوابق:

2-20-واحد تطبیق:

2-20-1- الزامات واحد تطبیق:

2-21- راهکارهای اولیه مقابله بانک ها با پولشویان:

2-22-مرور ادبیات و سوابق مربوط به تحقیق تا سال 1393 :

منابع

پولشویی چیست

تاریخچه پولشویی

تاریخچه پولشویی ” پولشویی به عنوان یک جرم حدود سه دهه قبل سابقه دارد و عملا از دهه 1980 و اساسا در مورد قاچاق داروهای روان گردان و مواد مخدر مطرح گردید،ولی سابقه پولشویی به مراتب خیلی بیش از این است.

درباره واژه پولشویی به عنوان یک جرم،چندین دیدگاه و نظریه متفاوت وجود دارد:

اولین نظریه معتقد است که واژه “پول شویی” در زمان گنگسترهای امریکایی به کار رفت که دراصل به خاطر تحریم ایجاد شده بود ممنوعیت نوشیدنی های الکلی. مکانیزم های متعددی برای پنهان کردن ریشه و منشاء مقادیر قابل توجهی پول که از واردات و فروش الکل به دست آمده بود، انجام گرفت.

یکی از راه های پوشاندن منبع این پول ها، قماربازی قانونی بود. مشکل عمده این گنگسترها این بود که این پول به صورت نقد و معمولاً سکه بود. اگر سکه ها را در بانک می گذاشتند، مطمئناً از آنها سوال می شد. اما انبار کردن این مقدار زیاد پول به شکل سکه های کم ارزش واقعاً کابوس بود. به همین خاطر، تصمیم گرفتند آن را به کار بیندازند. یکی از این کارها ماشین های خودکار بود که سکه داخل آن می اندازند و کالای مورد نظر را تحویل می دهد و کار دیگر رختشوی خانه بود. و از اینجا بود که واژه پول شویی ابداع شد. .( ام راید 206،227:1996)

نظریه دوم دلیل رواج پولشویی را فرآیندی می داند که در آن پول کثیف وغیر قانونی با  عبور از صافی های پولی و مالی مختلف و نقل و انتقالات پیچیده و تو در تو  شسته شده و ظاهری تمیز به خود میگیرد . در این حالت رد یابی ریشه های اصلی آن به مراتب دشوارتر می شود . اصطلاح پولشویی نخستین بار در جریان رسوایی واتر گیت در اواسط دهه هفتاد توسط مشاور حقوقی نیکسون رییس جمهوری وقت آمریکا مطرح گردید.( تذهیبی 24:1384)

نظریه سوم که در آن استرلینگ سیگریو در یکی از کتاب های خود تاریخچه آن را در چین جمع آوری کرده است،توضیح می دهد که چطور سوءاستفاده حکمرانان از تاجران و دیگران باعث شده بود که دنبال راه هایی برای پنهان کردن ثروت خود باشند، طوریکه بتوانند بدون اینکه شناسایی شوند آن  را از جایی به جای دیگر منتقل کنند. پس اگر این را در نظر بگیریم، پول شویی به 4000 سال قبل از میلاد مسیح برمی گردد. (استرلینگ 8:1995)

نظریه چهارم سابقه پولشویی در مطرح شدن آن در سطح بین المللی را در پی دزدیده شدن بیش از 10 میلیارد دلار از درآمدهای کشور زئیر توسط رییس جمهوری وقت ،موبوتو و همچنین دزدیده شدن حدود 6 میلیارد دلا از کشور نیجریه توسط آباچا می داند. (صادقی 74:1382)

 

مبارزه با پولشویی در سطح بین المللی

در اینجا به بررسی اقدامات دسته جمعی کشورها در قالب کمیته ها، سازما نهاي جهانی، معاهدات و پیمان هاي چند جانبه براي مبارزه با جرم پولشویی بصورت خلاصه اشاره  می گردد.

 تطهیر پول در کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر و داروهاي روان گردان (کنوانسیون وین)

اولین سند بین المللی که تعهداتی براي دولت هاي امضاکننده به وجود آورد تا عمل تطهیر درآمدهاي نامشروع را در قوانین داخلی خود جرم انگاري نمایند، کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان، مصوب 20 دسامبر1998   می باشد که به کنوانسیون وین معروف است. در بند ب ماده 3 کنوانسیون مذکور تطهیر پول اینگونه تعریف شده است 1″ تبدیل یا انتقال اموال با علم بر اینکه چنین اموالی ناشی از ارتکاب جرم و جرائم موضوع بند فرعی الف این بند بوده و یا مشارکت در جرم و یا جرایم مزبور به منظور اخفا و یا کتمان اصل نامشروع اموال و یا معاونت با هر شخصی که در ارتکاب چنین جرم یا جرائمی دست داشته جهت فرار ازعواقب قانونی اقدامات خود. 2″ اخفا و یا کتمان ماهیت وقایع، منبع، محل، واگذاري، جابجایی حقوق مربوطه و یا مالکیت اموال مزبور، با علم به اینکه این اموال از جرم یا جرائم موضوع فرعی الف این بند و یا مشارکت در انجام چنین جرم و یا جرائمی ناشی گردیده اند.

منظور از جرم مقرر در بند فرعی الف که در هر دو پاراگراف فوق بدان اشاره شده است، قاچاق غیر قانونی مواد مخدر و داروهاي روانگردان می باشد ؛ ب ه علاوه موارد دیگري نیز توسط این کنوانسیون مورد شناسایی قرار گرفته است، از جمله شناسایی،ردیابی، ضبط اقلام، اموال، تجهیزات و عایدات حاصل از جرم بند1ماده 5 تهیه سوابق بانکی، مالی و تجاري بند 3 ماده 5 همکار ي هاي بین المللی از طریق

همکاري هاي متقابل قضایی براي هر یک از اعضا بند 4 ماده 5، تقس یم عواید و یا اموال یا وجوه حاصل از فروش عواید و اموال با سایر اعضا بر یک مبناي منظم بند 5ماده 5 این کنوانسیون به موجب ماده واحده ای در مورخه 3/9/1370 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.(باقرزاده، 1382 : 188:189)

 اساسنامه کمیته باسل (بال)

در دسامبر 1988 در شهر باسل سوئیس، مقامات بانکی 12 کشور، اساسنام هاي را منتشر ساختند که بانک هاي کشورهاي عضو باید با آن انطباق داشته باشند. این اصول شامل شناسایی هویت مشتریان، پرهیز از داد و ستدهاي مشکوك و همکاري با سازمان هاي مجري قانون مبارزه با پولشویی است.

رهنمودهاي کمیته بال در مورد نظارت بانکی در ممانعت از استفاده از سیستم بانکی براي مقاصد جنایتکاران به شرح زیر می باشد.

1- شناسایی کامل مشتري.

2- خودداري از انجام مبادلات مشکوك.

3- همکاري با سازمان هاي مجري قانون.

4- آموزش کارکنان، ایجاد روش هاي پیگیري مبادلات مشکوك.

5- توجه و نظارت بانکی به استاندارهاي منطقی شناسایی مشتري

6- حمایت از شهرت و انسجام سیستم بانکی.

7- حمایت از نیروهاي اجرایی قانون براي جلوگیري از فعالیت هاي نامشروع.

8- تقویت پروسه هاي مدیریت ریسک (تذهیبی، 56:1381)

منشور 1990 اتحادیه اروپا

با تصویب این منشور، اتحادیه اروپا سیاست مشترکی براي مقابله با جرایم پولشویی در اروپا و یا حتی خارج از آن عنوان نموده است و دامنه موضوع پولشویی از حوزه درآمد هاي مربوط به مواد مخدر فراتر رفته و جرایم سازمان یافته دیگري را نیز در برگرفته و همکاري بین المللی میان گروه هاي طرف قرارداد را پایه ریزي کرده است).باقرزاده، 1382 : 303). در این پیمان نامه، که در تاریخ 8 نوامبر 1990 به امضا

رسیده بر پولشویی، تحقیق و بازرسی، ضبط و مصادره درآمدهاي حاصل از جرم تأکید و پیشنهاد شده که جرم پولشویی علاوه بر عواید ناشی از قاچاق مواد مخدر، درآمدهاي حاصل از جرایم دیگري را نیز شامل شود (باقرزاده، 313:1382)

دستورالعمل اتحادیه اروپا در ژوئن 1991 ، اتحادیه جوامع اروپایی دستورالعملی در زمینه ممانعت از بهره جویی ناشی از عملیات پولشویی منتشر ساخت. اعلام غیر قانونی بودن پولشویی، شناسایی

هویت مشتریانی که به داد و ستد بیش از 15 هزار یورو م ی پردازند و گزارش داد و ستدهاي مشکوك از موارد این دستورالعمل می باشد.

  قطعنامه سازمان بین المللی کمیسیون بورس هاي اوراق بهادار (IOSCO)

این سازمان در اکتبر 1992 ، به صدور گزارش و قطعنامه اي پرداخت که اعضا را تشویق می کرد به اقداماتی براي مبارزه با پولشویی در بازار اوراق بهادار مبادرت کنند.

کنوانسیون ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو)

این کنوانسیون از 12 لغایت 15 دسامبر سال 2000 در پالرمو ایتالیا تشکیل گردید . در ماده 6 آن تحت عنوان “جرم انگاري تطهیر عواید حاصل از جرم ” به شرح زیر ازدولت ها خواسته شده است اقدامات قانونگذاري لازم را جهت جرم تلقی کردن این عمل صورت دهند. هر یک از دولت هاي عضو بر طبق اصول اساسی حقوق داخلی خود، تدابیر قانونی و سایر تدابیر لازم براي جرم انگاري اعمال ذیل را، چنانچه بطور عامدانه صورت گیرد، اتخاذ خواهد نمود.

تبدیل یا انتقال دارایی، با علم بر اینکه دارایی مزبور از عواید حاصله از جرم است، به منظور مخفی کردن یا تغییر دادن منشاء غیر قانونی این دارایی یا کمک به شخصی که در ارتکاب جرم اصلی مشارکت دارد براي فرار از عواقب قانونی اعمال خود.

اخفاء یا کتمان ماهیت حقیقی یا منشاء یا محل یا کیفیت تصرف در آن یا نقل وانتقال یا مالکیت یا حقوق متعلق به آن با علم بر اینکه این دارایی از عواید حاصله از جرم می باشد.

تحصیل دارایی یا تصرف در آن یا استفاده از آن، با علم بر اینکه این دارایی از عواید جرم م یباشد، در هنگام دریافت آن.

 

ایران؛ بهشت پول شویی

در ایران فرآیند پولشویی معمولاً ازطریق قاچاق کالا انجام می گیرد، :پل  پول شویی در ایران را باید قاچاق سازمان یافته کالا دانست. باندهاي مافیایی که در ایران و جهان فعال هستند، مانند باند مافیاي ارتش ژنرال سا، باند گُلدن تري انگل یا مثلث طلایی، باند رشید عمر در پاکستان، باند نبیل خان در افغانستان و سایر باندهاي مافیایی، با پول هاي حاصل از تجارت مواد مخدر در شرق دور آسیا، توسط شرکت هاي صوري که در شرق آسیا و دبی تشکیل داده اند، اقدام به خرید کالا در حجم وسیع کرده و کالاها را از طریق دبی و آسیاي میانه به ایران وارد و در داخل کشورمان به فروش می رسانند.

سپس پول حاصل از فروش این کالاها در ایران به صندوق هاي قرض الحسنه یا مؤ سسات اعتباري که خارج از نظارت بانک مرکزي قرار دارند، ریخته می شود. این صندوق ها هم با صدور چک در وجه کارگزاران عملیات هاي پول شویی در داخل کشور، این پول ها را وارد چرخه سیستم بانکی کشور می نمایند و،

درنهایت، توسط صرّافی ها و گشایش اعتبار صوري، به صورت ارز به حساب هاي خود در بانک هاي برون مرزي واریز می کنند. صندوق هاي قرض الحسنه، صرّ افی هاي غیرمجاز و مؤ سسات اعتباري که خارج از نظارت بانک مرکزي فعالیت می کنند، از مراکز عمده تمرکز پول هاي کثیف در ایران به شمار می روند سیستم رسمی بانکی کشور ظرف 35 سال گذشته نوسانات شدیدي نداشته است.

درواقع، زمانی می توانید به وجود یک عملیات پول شویی در سیستم بانکی پی ببرید که نوسانات شدیدي در موجودي بانک به وجود بیاید. به علا وه، دلیل اینکه بانک هاي رسمی و نظام بانکی دولتی تحت نظارت بوده و از نرخ رشد متعادلی برخوردار بوده اند، عملیات پول شویی در آنها صورت نگرفته است .کارمزد پول شویی در ایران بین 25 تا 45 درصد است.

یعنی مؤسسات اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنه که این پول شویی را انجام می دهند، در مورد پول هاي حاصل از مواد مخدر و قاچاق اسلحه تا 45 درصد کارمزد می گیرند. کارمزد پول هاي حاصل از ارتشاء و فساد مالی نیز حدود 25 درصد است در ایران، ما هنوز 60 اسکله در دریا و 8 مبادي در فرودگاه ها داریم که خارج از نظارت گمرك انجام وظیفه می کنند که باید نسبت به این موضوع تجدیدنظر شود.

 

گونه های جرم پولشویی در بانک

یافتن روشهای پولشویی راهی است که دولتها و نهادهای مالی  برای مبارزه و چلوگیری از این عمل پیش رو گرفته اند مؤثرترین راه جهت ازبین بردن گروههای سازمان یافته قاچاق مواد مخدر و گروههای شرور ،تمرکز روی منافع این گروهها می باشد.سپرده ها و خدمات اصلی بانکی نقل و انتقال پول،اصلی ترین ابزار پولشویی عواید مجرمانه است. (فیض زرین قلم و حاج نوروزی 12:1384)

پولشویان خرده از یا از سپرده گذاری رایج سیستم بانکی ،نظیر حسابهای سپرده جاری و نیز وامهای از نوع شخصی ورهنی بسیار استفاده می نمایند .پولشویانی که از وضعیت مالی بالاتری برخوردارند به دنبال استفاده از خدمات بانکداری تخصصی و  ویژه  می باشند که جوابگوی نیاز مشتریان ثروتمند می باشد. بهترین و مؤثرترین روش برای پولشویی در استفاده از سیستم بانکی یا حتی در اختیار داشتن بانک است.

هنگامی که یک نهاد بانکی یا یکی از مقامات اصلی آن در فعالیت پولشویی همکاری داشته باشد،فرآیند پولشویی نسبتا اسان خواهد بود .دیگر زمینه مستعد پولشویی ،بازارهای آتی است دراین بازارها ،تمام داد وستد ها با نام کارگزاران انجام می شود  نه مشتریان آنها .پولشوها می توانند با خرید یک کالا و فروش آن و صرفا دادن کمیسیونی به کارگزاران ،پولهای خود را شستشو می کنند. (ماهنامه تدبیر71،66:1384)

آثار سوء ،پولشویی برای بانک هاو موسسات اعتباری:

برای مقابله با پولشویی به موجب قوانین و مقررات داخلی و بین المللی  وظایف سنگینی به عهده موسسات مالی به ویژه بانک ها قرار گرفته , بنابراین ترس از ریسک شهرت و جلوگیری از خساراتی که از همکاری با مجرمان و گروه های سازمان یافته به موسسات مالی وارد می شود .دلیل اصلی رعایت مقررات پیشگیری از پول شویی است .پدیده پول شویی , سلامت موسسات مالی را به خطر می اندازد و همچنین به اشکال مختلف موجب بی ثباتی آنها می شود . پول شویی نه فقط بر سیستم بانکی ,بلکه بر دیگر موسسات مالی از جمله شرکت های بیمه, مدیریت سرمایه گذاری و کارگزاران سهام نیز تاثیر منفی می گذارد .علاوه بر آن سبب ریسک شهرت , ریسک قانونی  و ریسک عملیاتی که با یکدیگر مرتبط هستند , شده و هزینه های سنگینی به موسسات مالی تحمیل می شود .مهم ترین آثار پول شویی بر موسسات مالی به شرح زیر است:

1.ورود خسارت و تخریب بازارهای مالی:

با انقباض و انبساط مالی ,بازار عرضه و تقاضا مختل شده و قدرت  خرید اشخاص دچار نوسان شده و بازار تولید دچار چالش می شود.

2.بحران نقدینگی به علت برداشت ناگهانی وجوه از سیستم مالی:

باعث آسیب جبران ناپذیری به بنگاه های اقتصادی و تولیدی می گردد.

3.قطع روابط کارگزاری:

در صورت شهرت به پول شویی ,موسسه مالی اعتماد و اعتبار داخلی و خارجی خود را از دست می دهد.

 1. کاهش ارزش سهام موسسات مالی:

مجرمان و گروه های سازمان یافته , به علت دسترسی  به منابع غیر قانونی با خرید و فروش یک باره سهام موسسات و شرکت های تولیدی باعث سقوط یا صعود صوری بازار سهام موسسات مالی می شود.

5.فرار سرمایه به صورت غیر قانونی از کشور : تزریق پول های کثیف به اقتصاد, بانک ها و موسسات مالی را فاسد  و سرمایه خارجی را و قانونی را خارج کرده و در نتیجه کنترل پول را تنزل بخشیده و بی ثبات نموده و موجب فرار سرمایه به صورت غیر قانونی می شود یا اینکه بهره مبادلات را تغییر می دهد و باعث افزایش یا کاهش آن می شود .

در عملیات پولشویی که موجب ورود و خروج منابع مالی از یک کشور میشود نرخ ارز را تحت تأثیر منفی قرار می دهد که نتیجه آن به هم ریختگی بخش خارجی اقتصاد و به دنبال آن عدم تعادل در بخش هاي داخلی اقتصاد خواهد بود چون نرخ ارز یکی ازمتغیرهاي کلیدي در اقتصاد باز به شمار می رود (هادیان، 179:180:1382)

 

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های مدیریت کلیک کنید.

نمونه ای از منابع

 • 1-ارجمندنژاد، عبدالمهدي(1384) -شناسايي کافي مشتري ازسوي بانک ها، کميته نظارت بر بانکداري) بال گروه مطالعاتي بانکي و اعتباري، اداره مطالعات و مقررات بانکي، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، مترجم(. تهران: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، اداره مطالعات و مقررات بانكي.
 • 2- سعیده شفیعی و محمد حسین دیلمی(1388) –بررسی شیوه های مبارزه با پدیده پولشویی با تآکید برراهکارهای مالیاتی.
 • 3- مريم کشتکار (1389)-پديده پولشويي، اقدامات بین المللي ورا هکارهاي ضد پولشويي-بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مديريت كل مقررات، مجوز ها و مبارزه باپولشويي,اداره مبارزه با پولشويي
 • 4-زارع قاجاری ,فردوس وقائم مقامی ,علی( 1392)- استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی-نشر تاش.
 • 5-پیتر و همکاران( 1392)-پیشگیری از پولشویی  وتامین مای تروریسم راهنمای عملی برای ناظران بانکی.
 • 6-عبدالرضا ملك، محبوبه مدني اصفهاني(1390)-پول شوئي و را ههاي مبارزه با آن-اداره مطالعات و بازاريابي.
 • 7-جباری ,محمد( 1387)-گونه های پولشویی و اثر آن بر اقتصاد.
 •   8 – ویژه نامه مبارزه با پولشویی مهر) 1392 (  بانک تجارت.
 •  9 – میر محمد صادقی، حسین ( 1377 )، حقوق جزاي بین المللی، تهران: نشر میزان.
 • 10- کشتکار مریم(1392)پیشگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم: راهنمای عملی برای ناظران  پیر لارنت و دیگران مترجم  مريم کشتکارکینشر تاش.
 • http://www.rsl.ir

نمونه ای از منابع لاتین:

 • 1 – Richard Pratt, How to combat money laundering & Terrorist financing, Central Banking Ltd,(2005).
 • 2 – Money Laundering: A Banker’s Guide to Avoiding Problems, Office of the Comptroller of the Currency Washington DC, December (2002).
 • 3-Paula M.raid. (1996) mouny laundring-an  irsh perspective  mouny laundring control  dublin: sweet and maxweel  pp 206-227.
 • 4-seagrave  sterling  (1995). Lords of the rim:the invisible empire of the overseas chinese .new  york :putnams sons.
 • 5-zedlin michel.(2008). how to protect against smurfing.bankingnyiv  winter; pp 8-9.
 • 6-Brent  L .Bartlett.(2002). the negative Effects of money laundering on Economic Development(an Economic Research Report prepared for the asian Development Bank
 • 7-pieth Mark and Gemma Aiolfi.(2004). A comparative guide anti-money laundering a critical analysis of systems in singapore.switzerland the UK and the USA .cheltenham UK:E.Elger pub.      . http://www.netlibray.com/urlapi.asp?action=summary&v=1&bookid=114761.
 • http://www.netlibray.com/urlapi.asp؟action=summary&v=1&8-bookid=114761
 • 9-pierre-laurent chatain’john  mcdowell.cedric moussel’ paul allan schott’ email vander dos de willebois(july 2009)” preventing money laundring terrorist financing”A practical Guide for bank supervisors.
 • 10-kenneth L.Bryant 2009 “Anti money laundring combating the financing of terrorism.
 • 11-…
 • 12-…

 

مشخصات اصلی
رشته مدیریت
گرایش مدیریت M.A گرایش: مدیریت تحول
تعداد صفحات 86 صفحه
منبع فارسی دارد
منبع لاتین دارد
حجم 250 kb
فرمت فایل ورد (Word)
موارد استفاده پایان نامه (جهت داشتن منبع معتبر داخلی و خارجی ) ، پروپوزال ، مقاله ، تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پولشویی (ادبیات، مبانی نظری و پیشینه تحقیق)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید