قیمت 19,000 تومان

نمایشگر تمام صفحه محتوا
اشتراک 0دیدگاه 326 بازدید

ضمان جریره

ضمان جریره

جریره در لغت و اصطلاح ………………………………………………………………………………………………..

احکام تأسیسی و امضایی ………………………………………………………………………………………………..

امضایی بودن ضمان جریره …………………………………………………………………………………

ضمان عاقله و اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری……………………………………………………….

1-3-1. مفهوم مسئولیت …………………………………………………………………………………………………

1-3-2. اصل شخصی بودن مسئولیت ……………………………………………………………………………..

1-3-3. اصل شخصی بودن مسئولیت از منظر اسلام ……………………………………………………..

مفهوم عاقله ……………………………………………………………………………………………………………………..

1-4-1. عصبه …………………………………………………………………………………………………………………..

1-4-2. ضامن جریره ……………………………………………………………………………………………………….

1-4-3. امام(ع) ………………………………………………………………………………………………………………..

علت مسئولیت ضامن جریره(عاقله) ……………………………………………………………………………….

بررسی ماهیت حقوقی ضامن جریره ………………………………………………………………………………

1-6-1. تعریف عقد و ایقاع ………………………………………………………………………………………………

1-6-2. عقد بودن ضمان جریره ………………………………………………………………………………………

شرایط تحقق عقد ……………………………………………………………………………………………………………

ارکان عقد ………………………………………………………………………………………………………………………..

2-8-1. ارکان عقد ضمان جریره ……………………………………………………………………………………..

لازم یا جایز بودن ضمان جریره ……………………………………………………………………………………….

1-9-1. اقسام عقود ……………………………………………………………………………………………………….

1-9-2. عقد لازم و جایز ……………………………………………………………………………………………….

1-9-3. اقسام لزوم وجواز ……………………………………………………………………………………………..

1-9-4. ادله لزوم عقد …………………………………………………………………………………………………..

1-9-5. لازم بودن ضمان جریره …………………………………………………………………………………..

شرایط تحقق ضمان جریره ………………………………………………………………………………………….

ارث ضامن جریره ………………………………………………………………………………………………………….

ارث ورثه ضمان جریره …………………………………………………………………………………………………

مسلمان، ضامن جریره کافر …………………………………………………………………………………………..

2-13-1. کافر، ضامن جریره کافر ……………………………………………………………………………………

ظهور وارث بعد از ضمان جریره …………………………………………………………………………………..

جواز صدور ایجاب و قبول از ناحیه وکیل و وصی ……………………………………………………….

وجود زوج و زوجه در ضمان جریره ……………………………………………………………………………..

جمع بندی …………………………………………………………………………………………………………………..

فهرست منابع

کلید واژه ها: ضمان جریره، بیمه مسئولیت، دیه، خطا، ضمان ما لم یجب

ضمان جریره

ضمان جریره چیست

  جریره در لغت و اصطلاح

جریره به معنای جنایت و گناه است و با توجه به این معنی در دعای جوشن کبیر وارد شده است« یا من لم یؤاخذ بالجریره » و وجه تسمیه جنایت به این اسم، این است که عقوبت را به سوی جانی می کشاند[1]. و در صحاح آمده است:« جرَّ علیهم جریرة ای جنی علیهم جنایة» پس معنی ضمان جریره این است که شخصی جنایت دیگری را ضامن شود.[2]

ضمان جريره يا عقد موالات قراردادی است كه به موجب آن یکی از طرفین که او را«ضامن» یا«ولی» می نامند متعهد می شود که هرگاه طرف دیگر(مضمون) به سبب خطا یا جرم غیرعمدی خویش، ضرر و زیانی به جان و مال اشخاص دیگر وارد کند همه خسارات حاصله را جبران نماید و در عوض پس از وفات مضمون، وارث وی به حساب آمده و از او ارث ببرد.[3] و این عقد احکام و شرایطی دارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

اصولاً میراث در فقه اسلامي بر دو موجب استوار است يعني اسبابي كه باعث ارث مي شود دوتاست 1- نسب.  2- سبب[4]

نسب عبارت از خويشاوندي شخصي با ديگري است كه از طريق ولادت يكي از ديگري يا ولادت هر دو از شخص سوم حاصل مي شود. نسب در ارث سه مرتبه دارد: 1- پدر و مادر و فرزند هر چند فرود آيند. 2- خواهر و برادر خواه از يك پدر باشند و خواه از پدر فقط و خواه از مادر فقط و فرزند ايشان هر چند فرود آيند و جد و جده هر چند بالا روند. 3- عموها و دايي ها و فرزندان آنان.

سبب عبارت از وابستگي و ارتباط مخصوصي است كه ميان دو شخص حاصل مي شود كه باعث مي گردد كه در ميان ايشان ارث متحقّق شود. سبب میراث در فقه اسلامي دوتاست.

1- همسري و زناشويي

2- ولاء.[5]

ولاء  به  فتح  (واو)  به  معناي  قرابت  و نزديكي  است و در مبحث ميراث از ديدگاه فقه

اسلامي سه مرتبه دارد :1- ولاء آزاد كردن (ولاء عتق)،  2- ولاء ضمان جريره،  3- ولاء امامت.[6]

قسم دوم از ولاء كه موجب ارث بري است ولاي ضمان جريره است،که در این پایان نامه پیرامون این قسم از ولاء بحث خواهیم کرد.

احکام از جهات مختلف مورد دسته بندی و تقسیم قرار گرفته اند و از جمله آن ها احکام تأسیسی و امضایی است. پیش از پرداختن به این موضوع که ضمان جریره از احکام تأسیسی است یا امضایی لازم است که توضیح مختصری در مورد این دو قسم از احکام داده شود.

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات و پیشینه تحقیق پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

 

ضمان عاقله و اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری

عاقله را چهار گروه تشکیل می دهند: عصبه، معتق، ضامن جریره و امام. همان گونه که در ارث بردن، این چهارگروه به ترتیب ارث می برند یعنی با وجود عصبه، ارث به معتق، ضامن جریره و امام نمی رسد در دیه نیز همین طور است. یعنی در صورتی که عصبه و معتق نباشد، ضامن جریره به عنوان عاقله محسوب شده و باید دیه بپردازد[1] و با توجه به اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری، سؤال این جاست که چگونه می توان این اصل را با پرداخت دیه توسط عاقله که هیچ مباشرتی در جنایت ندارد توجیه کرد؟ در این جا پس از پرداختن به مفهوم مسئولیت، اصل شخصی بودن مجازات ها و مفهوم عاقله به این پرسش پاسخ خواهیم داد.

اصل شخصی بودن مجازات ها امروزه یکی از اساسی ترین اصول حقوق کیفری به شمار می رود. به موجب این اصل فقط شخص مرتکب جرم مسئولیت کیفری دارد و به مجازات    می رسد. اعمال این اصل در حقوق ساخته بشر، با تأخیر همراه بوده است؛ زیرا زمان برده است تا بشر خود را از سایه سنگین مسئولیت جمعی که جنگ های قبیله ای در پی داشت رها کند و مسئولیت فردی و مجازات بزهکار را به عنوان اصل بپذیرد. ولی قرآن این اصل را صراحتاً در آیات خود آورده است و با بیان این که« لا تَزِرُ وازِرَة وِزرَ اُخری: هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نمی کشد» دیگران را حتی اگر از افراد خانواده بزهکار باشند، بری از مسئولیت می داند و صد البته این عدالت پذیری و عدالت گستری اسلام است.[2]

 

ارث ضامن جریره

در عقد ضمان جریره، ارث بردن فقط مختص به ضامن است نه مضمون له. یعنی شخصی که ضامن جنایات دیگری شده است ارث می برد نه آن کسی که به نفع او ضمانت شده است. به دلیل آنچه از نصوص و روایات به دست می آید. از جمله روایات که بر این مطلب دلالت دارد عبارت است از: صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: السائبة ليس لأحد عليها سبيل، فان والى أحدا فميراثه له و جريرته عليه، و ان لم يوال أحدا فهو لأقرب الناس لمولاه الذي أعتقه، ابی بصیر از امام صادق(ع) فرمود: هیچ کس بر عبد سائبه سلطه ندارد. عبد سائبه اگر با کسی پیمان ضمان جریره بست، میراث عبد سائبه و جنایات او نیز برعهده متولی(مضمون) است و اگر عبد سائبه با کسی عقد ولاء نبست اموال او به نزدیکترین شخص از وابستگان مولایی که عبد را آزاد کرده می رسد.[1]

و نیز اجماعی که دلالت بر این امر دارد و همچنین مقتضای اصل هم همین است. یعنی اصل و قاعده حکم می کند کسی که ضامن جنایات فرد دیگری شده از جهت ارث بردن جبران شود.[2]

از اطلاق و عموم روایات و اجماع علما فهمیده می شود که فقط ضامن جریره ارث     می برد مگراینکه ضمان جریره از دو طرف محقق شود. یعنی اگر هر دو نفر ضامن جنایات یکدیگر شدند دراین صورت طرفین عقد ولاء از یکدیگر ارث می برند.[3]

 1. همان، ص461
 2. سبزواری، ج30، صص239-238
 3. نجفی، ج39، ص256

 

شرایط تحقق ضمان جریره

در تحقق ضمان جریره چند امر معتبر و لازم است.

روط عامه که در هر عقد و عهدی لازم است. مانند عقل، بلوغ، رضایت و اختیار و علت اینکه شروط عامه لازم است این است که این امور از مسلماتی است که در همه عقود و ایقاعات لازم است. همچنین آیات و روایاتی در این زمینه وجود دارد. آیه 6 سوره نساء می فرماید:«وَ ابتَلُوا الیَتامی حَتّی اِذا بَلَغُوا النِّکاحَ فَان آنَستُم مِنهُم رُشداً فَادفَعوا اِلَیهِم اَموالَهم،  یتیمان را چون به حد بلوغ برسند بیازمایید، اگر در آن ها رشد کافی یافتید اموالشان را به آن ها بدهید»، آیه بر لزوم بلوغ و عدم صحت تصرفات کودک دلالت می کند. همچنین آیه 5 سوره نساء دلیل لزوم عقل و عدم سفاهت است می فرماید:«وَ لا تُؤتُوا السُّفَهاءَ اَموالَکُم الَّتی جَعَلَ اللهُ لَکُم قیاماً، اموالتان را که خداوند وسیله قوام زندگی شما قرار داده به دست سفیهان نسپارید» و دلیل بر لزوم رضایت آیه 29 سوره نساء است.

«لا تَأکُلوا اَموالَکُم بِالباطِلِ اِلّا اَن تَکونَ تِجارَةً عَن تَراضٍ، اموال یکدیگر را در میان خود به باطل نخورید مگر اینکه تجارتی با رضایت طرفین شما انجام گیرد» و دلیل بر لزوم اختیار حدیث رفع[1] است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال، قال رسول الله:«رُفِعَ عَن اُمَّتی تِسعَةُ اَشیاءَ السَّهوُ و الخطَأ و النسیانُ و ما اُکرِهوا علیه و مالا یعلمون و مالا یُطیقون و الطِّیَرَةُ و الحَسَدُ و التفکر فی الوسوسة فی الخلق مالا یَنطِق الانسانُ بِشَفَةِ، امام صادق (ع) فرمود: رسول خدا فرمودند: نه چیز از امت من برداشته شده است: خطا و فراموشی و آن چه بر آن وادار شوند و آن چه ندانند و آن چه توان انجامش را ندارند و آن چه به ناچار تن دهند و حسد و طيره (فال بد) و انديشيدن در وسوسه در آفرينش تا وقتى كه آن را به زبان نياورند» اشاره کرد.

 

ارکان عقد ضمان جریره

علاوه بر ارکان سه گانه یاد شده که در هر عقدی اعم از عهدی، اذنی، معاوضی و غیر معاوضی وجود دارد ضمان جریره به لحاظ اینکه عقد معاوضی است عوضین از عناصر سازنده طبیعت ضمان جریره هستند.

 • نفس قرارداد و انشای عقد ضمان جریره که قرارداد ضمان جریره با پیشنهاد ضامن ( ایجاب) و پذیرش مضمون له( قبول) منعقد می شود.
 • متعاقدین یعنی ضامن و مضمون له
 • مورد عقد یعنی آنچه عقد ضمان جریره راجع به آن انجام می گیرد و آن عبارت از جرم است.
 • عوضین در عقد ضمان جریره که از جانب ضامن پرداخت دیه و از جانب مضمون له پرداخت ارث است[1]

 

ضمان جریره

همان گونه که پیش تر بیان شد چنان چه عصبه نباشد، پرداخت دیه برعهده ضامن جریره است و ضامن جریره در زمره عاقله محسوب می شود.و این موضوع در تبصره ماده 307 ق. م. ا نیز بیان شده است.

هر گاه کسی که با دیگری رابطه ی وراثت ندارد ضمن عقدی با او توافق کند که ضامن جریره او باشد؛ یعنی دیه او را بدهد و پس از مردن مضمون له از ترکه او ارث ببرد؛ این عقد را ضمان جریره نامند و سبب این ارث بردن را«ولای ضمان جریره» نامند. ضمان جریره در واقع نوعی بیمه قراردادی است. در این عقد شرط است که مضمون، مجهول النسب بوده یا وارث نداشته باشد.[1] قابل ذکر است مسئولیت ضامن جریره و مضمون فقط از یک طرف بوده و شخص مضمون نسبت به جنایات خطایی ضامن، هیچ مسئولیتی نخواهد داشت. هم چنین در صورت وجود عصبه، ضامن جریره موظف به پرداخت دیه جنایت نیست؛ زیرا این عقد به مجهول بودن نسبت ضامن مشروط شده است پس با وجود هر یک از آن ها عقد ضمان صحیح نخواهد بود.

نمونه ای از فهرست منابع و مآخذ:

 1. ابراهیمی، حسین. بیمه و تأمین اجتماعی از دیدگاه اسلام. تهران: کویر، چاپ اول، (1375).
 2. امامی، سید حسن. حقوق مدنی. ج1و 3، تهران: انتشارات اسلامی، [بی تا]
 3. آیتی، محمد ابراهیم. تاریخ پیامبر اسلام.انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم، (1366).
 4. برهانیان، عبدالحسین؛ نقیبی، سید ابوالقاسم. بررسی مبانی بیمه در اسلام. زمزم هدایت، چاپ اول، (1386).
 5. بهجت گیلانی فومنی، محمد تقی. جامع المسایل. ج5، قم: دفتر معظم له، چاپ دوم، (1426).
 6. جعفری لنگرودی، محمد جعفر. تحولات حقوق خصوصی. انتشارات دانشگاه تهران، (1349).
 7. ترمینولوژی حقوق. [بی جا]، کتابخانه گنج دانش، [بی تا]
 8. عقد ضمان. [بی جا]، [بی نا]، [بی تا]
 9. خامنه ای، سید محمد. بیمه در حقوق اسلام. [بی جا]، دفتر نشر فرهنگ اسلام، (1359).
 10. دستباز، هادی. اصول و کلیات بیمه های اشخاص. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ اول، (1372).
 11. دهخدا، علی اکبر. لغتنامه. ج3، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، (1372).
 12. سیف، علی اکبر. روانشناسی پرورشی. تهران: انتشارات آگاه، چاپ هفدهم، (1376).
 13. شعرانی، ابوالحسن. ترجمه و شرح تبصرة المتعلمین فی احکام الدین. ج2، تهران: منشورات اسلامی، چاپ پنجم، ( 1419).
 14. شیبانی، احمدعلی. تاریخچه پیدایش و تحول بیمه.[بی جا]، [بی نا]، [بی تا]
 15. طالب، مهدی. تأمین اجتماعی. آستان قدس رضوی، (1368).

ضمان جریره

مشخصات اصلی
رشته حقوق
گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی
تعداد صفحات 40 صفحه
منبع فارسی دارد
منبع لاتین دارد
حجم 70 kb
فرمت فایل ورد (Word)
موارد استفاده پایان نامه (جهت داشتن منبع معتبر داخلی و خارجی ) ، پروپوزال ، مقاله ، تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ضمان جریره چیست؟”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید