قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 263 بازدید

مبانی نظری اثر حفاظتی تمرین اختیاری روی چرخ دوار(wheel running) همراه با مصرف عصاره گل گیاه ازگیل ژاپنی برسطح  GDNFمخچه موش های پارکینسونی القائی توسط 6 هیدروکسی دوپامین (6-OHDA)

 

فصل دوم مروري بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

2-1. مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………………………………….
2-2.معرفی چند ناحیه از مغز که در تولید دوپامین وGDNF،موثر می باشند…………………………………..

2-2-1.گانگلیا بازال……………………………………………………………………………………………………………………………
2-2-2.  جسم سیاه در مغز میانی………………………………………………………………………………………………………
2-3.نرونهای دوپامینژیک –دوپامین…………………………………………………………………………………………………..
2-4. مخچه وپارکینسون…………………………………………………………………………………………………………………….
2-5.خانواده نروتروفینهاو GDNF…………………………………………………………………………………………………….
2-5-1.فاکتورهای نروتروفیک…………………………………………………………………………………………………………….
2-5-2.عوامل نروتروفیک در مغز میانی نرون های دوپامینرژیک………………………………………………………..
2-5-3 .سلول گلیال وفاکتورهای نروتروفیک……………………………………………………………………………………..
2-5-4.فاکتور نروتروفیک GDNF مشتق از سلولهای گلیال…………………………………………………………….
2-5-5.ساختار GDNF…………………………………………………………………………………………………………………….
2-6.نقش استرس اکسایشی در پارکینسون………………………………………………………………………………………..
2-7.مخچه…………………………………………………………………………………………………………………………………………
2-7-1.آناتومی وعملکرد بخشهای مختلف مخچه……………………………………………………………………………….
2-7-1-1.لوب های مخچه…………………………………………………………………………………………………………………
2-7-1-2. بخشهای  طولی مخچه……………………………………………………………………………………………………..
2-7-1-3. ساقه مخچه………………………………………………………………………………………………………………………
2-7-1-4. قشر مخچه( سطح ماده خاکستری مخچه)………………………………………………………………………..
2-7-1-5. انواع سلول  و الیاف آوران از قشر مخچه……………………………………………………………………………
2-7-1-5.راه های ورودی اصلی مخچه………………………………………………………………………………………………
2-7-1-6.راه های خروجی (وابران)مخچه…………………………………………………………………………………………..
2-7-2.فیزیولوژی مخچه……………………………………………………………………………………………………………………
2-7-3.عملکرد مخچه در کنترل کلی حرکات……………………………………………………………………………………
2-7-4. ارتباط مخچه وپارکینسون…………………………………………………………………………………………………….
2-7-4-1.اتصالات های تشریحی بین عقده های قاعده ای ومخچه   ………………………………………………..
2-7-5.پارکینسون وتغیرات ساختاری در مخچه ……………………………………………………………………………….

2-7-5-1.مخچه وعلائم غیر حرکتی در بیماری پارکینسون  ………………………………….
2-8.ورزش وبیماری پارکینسون   ………………………………..
2-8-1.ورزش اختیاری چرخ دوار و پارکینسون      …………………………………………
2-8-2.ورزش اجباری     ………………………………………………..
2-7.مدل حیوانی پارکینسون مدل تجربی با استفاده از هیدروکسی دوپامین6-OHDA)          …………………
2-9. مکملهای گیاهی     ……………………………………………….
2-10.تحقیقات انجام شده قبلی (ورزش پارکینسون ،GDNF)          …………………………………………………….
2-10-1.تحقیقات داخلی (ایرانی) ………………………………………………….
2-10-2. تحقیقات خارجی………………………………………………..

منابع

 موش های پارکینسونی

  مبانی نظری

بیماری پارکینسون (PD) برای اولین بار توسط جیمز پار کینسون در سال 1867شرح داده شد(105) بیماری پارکینسون دومین  بیماری شایع عصبی  مردم سراسر جهان است . پارکینسون یک اختلال عصبی تخریب کننده ی مزمن وشایع است که حدودا”01/0در صد از افراد بالای 60 سال را گرفتار می کند (5).بیماری پارکینسون زمانی آغاز می شود که حدود 80/0سلول عصبی دوپامینرژیک از بین برود(13).PD توسط از دست دادن تدریجی مجموعه خاص از سلول های عصبی در ساقه مغز و در دستگاه عصبی محیطی ایجاد می شود(83) .

علائم اولیه پارکینسون عبارتند از: اختلال در عملکرد خودکار، اختلالات عصبی، خواب وخستگی وشکایت حسی می باشد  (25) . علائم دیگر در طول بیماری پارکینسون اختلالاتی نظیر سفتی عضلانی، کندی غیرطبیعی حرکات، لرزش و ناپایداری وضعیتی می باشد .این علائم ممکن است با علایم دیگری چون افزایش بزاق، یبوست، برافروختگی، تعریق، اختلال در چرخه های بیولوژیک، مشکلات روانی و اختلال در صدا، حافظه، ، در نوشتن، چهره بی روح و در بعضی موارد جنون همراه باشد. (63  ؛ 7).

یک توافق کلی وجود دارد که PD ممکن است نتیجه نهایی از فعل و انفعالات عوامل متعدد، از جمله استعداد ژنتیکی و قرار گرفتن در معرض سموم محیطی باشد(63 ).مطالعات اپیدمیولوژیکی  تفاوت های جنسیتی را ، درشدت علائم و نتیجه درمان خطر  PD پیشنهاد کرده اند. شیوع بالاتری از PD در مردان با احتمال دو برابر بیشتر نسبت به زنان گزارش شده است. شدت علائم، در مردان به صورت؛ سفتی بدتر ، مشکلات در نوشتن وگفتارو راه رفتن است ، در حالی که زنان بیشتر نشانه های دیسکینزی ناشی از لوودوپا را دارند .

علاوه بر این، تفاوتهای جنسی در پاسخ به داروها ی ضد پارکینسون لوودوپا نیز گزارش شده که درمان با لوودوپا باعث بهبود قابل توجهی در عملکرد حرکتی در زنان نسبت به در مردان است.شواهدی وجود دارد که استروژن ممکن است یک نقش محافظت نورونی را بازی کند. استفاده از استروژن پس از یائسگی درمان جایگزینی به منظور کاهش خطر ابتلا به این بیماری همچنین حمایت از نقش محافظتی استروژن به نظر می رسد(92). مطالعات اپیدمیولوژیکی نشان می دهد که قرار گرفتن در معرض آفت کش ها ممکن است یک عامل خطر برای PDباشد. یکی ازمهم ترین آفت کش به طور گسترده ای در سراسر جهان استفاده می شود روتنون است(63 ).

مطالعات اپیدمیولوژیکی نشان می دهد پاراکوات علف کش و مانب قارچ کش ودر معرض فلزات سنگین ،آب چاه ،دیگر مواد شیمیایی کشاورزی عامل خطر برای PDباشد(30) . اگر چه علت این فرایند عصبی ناشناخته است، یک نامزد استرس اکسیداتیو است که به احتمال زیاد ناشی از قرار گرفتن در معرض سموم محیطی  می باشد.افزایش این آسیب پذیری می تواند استعداد ژنتیکی، استرس عاطفی یا جسمی، و یا قرار گرفتن در معرض برخی از مواد مخدر تفریحی باشد(41).

 

  معرفی چند ناحیه از مغزکه در تولید دوپامین وGDNF

گانگلیا بازال(عقده قاعده ای ): در داخل ماده سفید هر یک از نیمکره های مخ سه توده از جنس ماده خاکستری موجود است که آنها را عقده قاعده ای (گانگلیا بازال )می نامند (شکل2-1). عقده قاعده ای مجموعه ای از هسته های سابکورتیکال ، در اطراف تالاموس می باشد .هسته اصلی عقده قاعده ای درجسم مخطط وبخشهای دیگر به نام کودات ،هسته و پوتامن تشکیل شده است .جسم مخطط شامل بخشهای : مشبک SNRومتراکم SNCوهسته می باشد(103).

 

  مخچه وپارکینسون

 مخچه  نیز یک هدف بالقوه برای برخی از علائم پارکینسون است. شواهد نشان می دهد که مخچه ممکن است نقش خاصی در پاتوفیزیولوژی بیماری پارکینسون داشته باشند.در مطالعات تشریحی ارتباطات متقابل بین هسته قاعده ای  و مخچه شناخته شده است. تغییرات پاتولوژیک مربوط به بیماری پارکینسون در مخچه هم وجود دارد. بم صدا سفتی، لرزش، اختلال در راه رفتن، دیسکینزی و برخی از علائم غیر حرکتی تشخیص داده شده است. این احتمال وجود دارد که نقش عمده مخچه در بیماری پارکینسون شامل اثرات پاتولوژیک و جبرانی باشد.

تغییرات پاتولوژیک در مخچه ممکن است ناشی از انحطاط، غیر طبیعی سلولهای عصبی در هسته قاعده ای  و درمان القایی دوپامینرژیک باشدو ممکن استبه عنوان برخی از علائم بالینی در بیماری پارکینسون به حساب آید. اثر جبرانی ممکن است به حفظ حرکت بهتر و توابع غیر حرکتی کمک کند(114).

 

مخچه موش های پارکینسونی

نمونه ای از فهرست منابع فارسی

 • 1- اسماعيل زاده ع، گردانه م، وزيري ح. 1391.  تاثير همزمان شيكونين و گلوتاتيون پروكسيداز بر افزايش بقا نورون هاي دوپامين ساز در برابر مسموميت پاركينسوني . مجله سلول وبافت (علمی –پژوهشی)،جلد 3،شماره2.
 • 2-آقاسی م .1391. اثرحفاظتی چرخ دوار با و بدون عصاره هیدروالکلی گل گیاه ازگیل ژاپنی برسطح دوپامین و تیروزین هیدروکسیلازجسم مخطط موش های پارکینسونی در اثر القاء 6هیدروکسی دوپامین. دانشگاه مازندران.
  3-بدوی م ، سرکاکی علیرضا ، گودرزوند مهدی. 1385.بررسی اثر ویتامین بر رهایش گلوتامات در استریاتوم مغز وسفتی عضلانی در مدل حیوانی بیماری  پارکینسون  .مجله علمی پزشکی ،دوره5،شماره3.
  4- حق دوست ه .1390. ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺗﯿﻤﺎر ﺗﻮام ﺑﺎ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻧﻮروﺗﺮوﻓﯿﮏ ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه از ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﮔﻠﯿﺎ (GDNF) و ﻣﻬﺎر ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎﺳﭙﺎز ٣ ﺑﺮ ﺑﻘﺎء ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي دﭘﺎﻣﯿﻨﺮژﯾﮏ ﺑﻨﯿﺎدي ﻣﺸﺘﻖ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺰاﻧﺴﻔﺎﻟﯿﮏ ﺷﮑﻤﻲ ﺟﻨﯿی ﺑﻪ ﻣﻐﺰ ﻣﻮش ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﯾﻲ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮن. دانشگاه علوم پزشکی قزوین.
 • 5-دهقان ع، قائم هاله ، حقیقی برهانی افشین ، دهقان کشفی سید منصور ، ضیقمی بهرام.1390. مقایسه کیفیت زندگی زندگی بیماران پارکینسونی با وبدون علائم خستگی . مجله دانشکده پزشکی هرمزگان ، –شماره اول (بهار)دوره 55-49.
 • 6-سالار ف ، ضیایی ع ، نصری س ، روغنی م ، کمالی نژاد م .1389 .اثر حفاظتی عصاره آبی زرشک در مدل پارکینسون درموش صحرایی نر. فصلنامه گیاهان دارویی- دوره 4 شماره 36.
 • 7- شفیعی اردستانی م ، فتحی مقدم ه، همتی ع.ا، نظری ز.1387.اثر مهار آنزیم سیکلواکسیژناز2 بر سفتی عضلانی مدل حیوانی بیماری پارکینسون . مجله دانشگاه علوم پزشکی تهران ، دوره 66،شماره 5.
  8-شهركي ع ، قهقايي آ ، ذاكري ز. 1390.انتقال دهند ه هاي گلوتامات و سميت تحريکي در دستگاه عصبي . مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان ،دوره 13 شماره .3
 • 9- عزیزی ملک آبادی ح، علائی ح، اشراقی جزی ف ، غروی م ، صالح احمدی م ،
  شاه منصوری ع، پیله وریان ع،  سیاهمرد ز . 1390.  مقایسه اثر آب انگور قرمز و ورزش  بر روی موشهای صحرایی نر پارکینسونی شده. مجله  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- شماره 162..
 • 10-گایتون آرتور ،هال جان.1378. فیزیولوژی پزشکی .ترجمه فرخ شادان.تهران .انتشارات چهر.
 • 11-نادري آ,علايي ح,شريفي م,حسيني م.1385. مقايسه اثر ورزش كوتاه مدت و ميان مدت بر روي ميل به مرفين در موش صحرايي نر.مجله علوم پايه پزشكي ایران، جلد 9 شماره 4.12-.
 • 12-….

مخچه موش های پارکینسونی

مبانی نظری اثر حفاظتی تمرین اختیاری روی چرخ دوار(wheel running) همراه با مصرف عصاره گل گیاه ازگیل ژاپنی برسطح  GDNFمخچه موش های پارکینسونی القائی توسط 6 هیدروکسی دوپامین (6-OHDA)

مشخصات اصلی
رشته تربیت بدنی
گرایش فیزیولوژی ورزشی
تعداد صفحات 55 صفحه
منبع فارسی دارد
منبع لاتین دارد
حجم 1.2 MB
فرمت فایل ورد (Word)
موارد استفاده پایان نامه (جهت داشتن منبع معتبر داخلی و خارجی ) ، پروپوزال ، مقاله ، تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “اثر حفاظتی تمرین اختیاری روی چرخ دوار همراه با مصرف عصاره گل گیاه ازگیل ژاپنی برسطح GDNF مخچه موش های پارکینسونی القائی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید