قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 50 بازدید

موافقت نامه صلح در حقوق بین الملل

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق ماهیت و جایگاه حقوقی موافقت نامه صلح در حقوق بین الملل را خدمت شما عزیزان در 95 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع لاتین و فارسی بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

فهرست مطالب

عنوان                  صفحه

چکیده     1

مقدمه موافقت نامه صلح      2

فصل اول: الگوهای مختلف موافقت نامه صلح            7

1-الگوهای مختلف موافقت نامه صلح        7

2-موافقت نامه های صلح پیش از مذاکره            7

3-موافقت نامه های چارچوب (موافقت نامه های محتوایی)   11

4-موافقت نامه های اجرایی / موافقت نامه های تجدید مذاکرات           13

فصل دوم:قانونی ساختن مذاکرات صلح  15

1-مشکلات مربوطه به طبقه بندی حقوقی موافقت نامه ها     15

2-قانونی سازی و تبعیت از موافقت نامه ها         23

فصل سوم:شکل حقوقی موافقت نامه صلح : 27

1-شکل معاهده ا ی موافقت نامه صلح    33

2-شکل اساسنامه ای موافقت نامه صلح  37

3-شکل توافق نامه ای معاهدات صلح و قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد       43

فصل چهارم:ماهیت تکالیف حقوقی در چهارچوب موافقت نامه صلح          46

1-دقت موافقت نامه های صلح برای اهداف کوتاه مدت        46

2-دقت موافقت نامه صلح و اهداف سیاسی موافقت نامه    48

3-محدودیت ها و موانع دقت در موافقت نامه صلح       50

شاخص های منطبق بر قانون اساسی به عنوان مشروعیت متفاوت     52

4-ارزشهاوهنجارهای قانون اساس بعنوان یک راه حل جایگزین درقانونی کردن موافقت نامه صلح 53

5-مسئله غامض دادخواهی دادخواست رسمی:قانونی کردن در تحول    54

فصل پنجم:اعطای نمایندگی به طرفهای ثالث        56

1-تضمین کنندگان طرف ثالث             57

2-تکثرگرایی حقوقی دوگانه   61

ماهیت پیمان های صلح:یک آرامش قانونی جدید نسبت به آرمش قانونی           69

نتیجه گیری           71

موضوع آرامش قانونی         74

آرامش قانونی وبررسی های مربوط به ایجاب وپذیرش        76

فهرست منابع موافقت نامه صلح         81

چکیده به زبان انگلیسی         90

موافقت نامه صلح در حقوق بین الملل

مقدمه موافقت نامه صلح :

تعداد زیادی از پیمان های صلح که کم و بیش 50 درصد از جنگ های ملی (داخلی) از سال 1990 با موافقت نامه های صلح پایان یافتند وبیش از همه در دو قرن گذشته وقتی صرفاً تنها  ⅕ جنگها منتج به انعقاد مذاکرات گردیدند،مصالحه صورت پذیرفت. از نظر عددی ،متجاوز از سیصد موافقت نامه صلح در برخی از چهل قلمرو قدرت می باشد.

استانداردهای بین المللی حتی برای کنترل ونظارت بر موافقت نامه صلح بکار می روند. منشور ملل متحد و نظریه های دبیر کل و قطعنامه شورای امنیت همگی بطور اصولی  وقانونی موافقت نامه های صلح را مدّ نظر قرار می دهند: بطوریکه هم شیوه مذاکرات و هم مفاد آنها و مخصوصاً موارد مربوطه به پاسخگویی در برابر تجاوز به حقوق نسل پیشین را مد نظر قرار میدهند.

1-آغاز توافق و پیمان صلح چهار بند رایج و مشترک دارد.  درپایان جنگ سرد ( جنگ مطبوعاتی ) افزایشی هم در منازعات مشاهده می شود که اساساً در داخل  دولت رخ می دهد . ( هم چنین اغلب در ابعاد فراکشوری ) و هم در رسیدگی و الزامات بین المللی که مختص چنین تعارضاتی  می باشد قابل مشاهده می باشد .[1]

2-  یک راهکار متداول دیگر که برای حل وفصل تنازعات بوجود آمد، شامل مذکرات اساسی بین دولتها و مخالفان مسلحی که بطور یکسان با این اهداف (حل وفصل منازعات) سروکار داشتند بود[2]، این راهکارها در برابر شیوه های اولیه غیر مغرضانه قرار داشته یا اساساً از طریق چارچوب های اصلی دربرابر دولت ها متعهد می شوند. [3]

3- این شیوه ها در راهکارهای رایج ومشترکی به نتیجه میرسند تا طرحهایی را سروسامان ببخشند که مربوط به فرمان آتش بس مقدمات  قانونی و سیاسی در حفظ و برقراری و بقای قدرت می باشند.

4- شرایط استقرار بطور اساسی در نوشتار کتبی سندیت دارد و امضاء شده است . و صلح و توافق های قابل دسترسی عمومی هم شامل مشارکت های بین المللی است و هم شامل مشارکت های داخلی است .

زمانی که حوادث 11 سپتامبر 2011 رخ داد به نظر می رسید تمرکز مجدد بر روی تنازعات بین دولتها بالا گرفته و بطور حیرت آوری شاید کاربرد جامع موافقت نامه صلح بصورتی خاموش ادامه یافت و حتی مفاهیم جدیدی پیدا شد. [4]

موافقت نامه صلح مربوط به تلاش برای نوسازی جوامع در تاُسی از تنازعات بین الدول می باشند بطوری که در شرایط کوا ، افغانستان و عراق قابل مشاهده و درک است. اکنون ، کاربرد و بکارگیری نیروی بین الدول باعث درگیری بین المللی در عمارت  و ساختمان حکومت داخلی می شود این پروژه نیاز به جعل توافق ها و سندهای بین گروههای معارض از طریق دستورات قانون اساسی دارد که بصورت توافق مذاکرات ، جلوه گر می شود .

علیرغم شیوع سندهایی که می توانند بعنوان پیمان های صلح درنظرگرفته شوند ، و پیدایش استانداردهای قانونی که آنها را بعنوان یک مقوله در نظر می گیریم . اصطلاح پیمان صلح بطور جامع نامشخص باقی می ماند . این برچسب عنوان اغلب به توافق های مستند بین اعضای یک اختلاف و جنگ داخلی فجیع وشدید نسبت داده می شود تا فرمان آتش بس را ضمیمه دستورات قانونی و سیاسی کند[5] .

یک دهه و نیم بعد از جنگ سرد اقداماتی  بوجود آمد که مربوط به تحقیقات روبه رشد درزمینه پیمان های صلح ،بخصوص در علوم اجتماعی و در زمینه حل اختلافات  بود. هم چنین این ادبیات و نوشته جات توجه مختصری به نقش پیمان صلح بصورت یک سند لازم الابلاغ و اجباری داشتند .

دانشمندان علوم اجتماعی و تحلیل گران حل تنازعات آنچه را که باعث می شود پیمان های صلح به نتیجه برسند  یا با شکست مواجه شوند را بررسی می کنند . آنها تلاش می کنند تا عناصر متفاوت مربوط به توافقات را تفکیک کنند . بصورتی که بطور تجربی آنها را آزمایش می کنند و از طریق مطالعات و بررسی های پرونده ، محدوده و میزانی را که باعث  کاهش تنازعات میشوند مشخص می کنند. [6] این تحقیق ، درطرح و نتایج مربوط به آن ، پیمان های صلح را بعنوان یک گروه در نظر  می گیرد اما تمایل دارد بخش محدودی را به سوالات مطرح شده ای درمورد چگونگی اعمال توافق و اینکه آیا توافق یک سند قانونی است یانه ؟ اختصاص می دهد .

این تحقیق بر عوامل عمده ای که تسلیم و تبعیت را بعنوان مداخلات پویای شخص ثالث درنظر می گیرند. [7]  و به ویژگی اصلی روند مبارزات مثل نقش اقتصاد و بلوغ ومسلح شده[8] تعادلات و روابط نیرومند منطقه ای و نظامی متغیر تمرکز دارد[9] . و بخشی از مباحث با توافق نامه و قرارداد تحت پوشش قرار می گیرد . ( با  توجه به مختصری به طرح توافق) ادبیات قانونی ،در مقابل ارزیابی های محدود و جزیی از شرایط ، ساختارها و ماهیت قانونی پیمان های خاص را بدست می دهند.[10]

اما به میزان اندکی بصورت مستقیماٌ متحمل تحلیل موافقت نامه صلح می شود . [11] هرموقعیتی ، یک رقابت با ارزش است . نظر به ادبیات قانونی ، مقیاس تجلی پیمان های صلح عبارتست از: گروه مشخصی از استانداردهایی که بعنوان یک گروه در نظرگرفته می شوند ، حوزه ای از تجارب متداول و مشترک که مربوط به مذاکرات طرح و محتوا و اجرامی باشند وهمگی آنها به یک سری سندهای مربوط به ویژگی های رایج قانونی ، اشاره و دلالت دارند.

با  توجه به ادبیات علوم اجتماعی ، فرعیات مربوط به ویژگی های قانونی موافقت نامه صلح ، با  منظور کردن تبعیت یا اجراعلیرغم بیشترین اختلافات جزئی در مورد چگونگی اعمال قانون مورد اهمیت واقع میگردند . بینش درونی بیشتر و بالاتر درزمینه تبعیت وپیروی مفید است و باعث می شود محقق چنین پیشنهاد دهد که درحدود نیمی از تمام پیمان های صلح طی 5 سال وبیشتر طی یک دوره ده ساله درهم شکسته می شوند ودر همین حال اکثر بقایا « عدم جنگ و عدم صلح » را بدست میدهند که  بررسی آن مشکل می باشد[12] .

این مبحث نقش پیمان های صلح را در جریانات صلح آمیز یک چشم انداز قانونی ، مطرح می سازد . به ویژه ، زمان چگونگی پیدایش و ایجاد پیمان های صلح درجریانات صلح آمیز را نیز مطرح می سازد . (بخش 1)  و نیز محدوده ای را که در آن آنها روش های قانونی قابل تشخیص یا روشهایی را که اعتبار قانونی داشته و بکار می آیند را مشخص می کنند . ( بخش 2 )

این مباحث بکار گرفته می شوند تا روابط بین معتبر سازی وقانونی کردن پیمان های صلح و تکمیل آنها را نشان دهد [13]. این مبحث چنین ابراز می دارد ( بخشهای 3تا5)  که پیمان های صلح بطور آشکار و مشخصی اسناد قانونی هستند که ویژگی های بارزی دارند و درسرتاسر نمونه ها و مثالها اعمال می شوند و اینکه مربوط به اقدامات قانونی متداول یعنی توافق ها و صلح های قانونی یا قانون افراد صلح پذیر یا مسلح می باشد ( بخش 6) [14].

تصدیق مشروعیت پیمان های صلح بعنوان صلح قانونی چنین استدلال می شود که دردرک بیشتر روابط قانونی که این مفاهیم را بدست میدهد،مفید واقع میشود. هم چنین تبادلات آگاهانه بین شرایط صلح آمیز متفاوت را تسهیل می بخشد بطوری که شرایط بهتر پیروی وایجاب را بدست داده و با علوم اجتماعی سر وکار دارند که عوامل موثر در قبولی یا شکست توافق را تحت تاثیر قرار می دهند . الزام مجموعه قوانین را بررسی می کند.

ماهیت تکالیف حقوقی در چهار چوب موافقت نامه صلح :

محدودیتها وکمبود طرح های قانونی ممکن است با چگونگی انجام ماهرانه تعهدات قانون پیمان  تاحدی جبران شوند . تعهدات دقیق ومنسجم، مورد استدلال واقع شده اند واقدامات عملی را با شفافیتی که اجراونقض را مد نظر قرار میدهند،تسهیل می بخشد، که این کشش قابلیت پذیرش اصلی آنها را افزایش  می دهد .

برعکس، زبان غیر صریح و مبهم می تواند کشش و توان قابلیت پذیرش را حتی از تعهدات اخلاقی که در الگوهای اجباری قانونی ، طراحی شده اند کاهش دهد.مشروعیت  تعهدات اختلاقی هم چنین به مباحث قانون اساسی ،بصورت یک شیوه مهم ویکسان از طراحی تعهدات قانونی در شرایط قانونی اشاره دارد . دراین محدوده، تمایز پیمان های صلح با مشکلات ناشی از تعهدات قانونی ضمنی که در مراحل مختلف جریان صلح برای مشروعیت وقانونی شدن مراحل مختلف شرایط صلح برعقاید مختلف تکیه دارند ، به جلو پیش می رود .

 

ماهیت موافقت نامه صلح ؛ یک آرامش قانونی جدید

به سمت یک آرامش قانونی جدید:

پیمان های صلح، روشهای قانونی کردنی را بدست می دهند که با اندکی ثبات بابرخی جریانات صلح کاملاً متغیرمشخص می شوند، قانونی کردن می تواند تشکیل  یک آرامش قانونی جلوه گر شده را مورد استدلال قرار دهد. (قانون مصلحان) که مربوط به شیوه عقیدتی آرامش قانونی می باشد (قانون بین المللی از روشهای بازرگانان مشتق می شود) و بعنوان یک منبع از قانون اقتصاد بین المللی می باشد. این آرامش قانونی هم اکنون بعنوان یک روش خودمختاری متفاوت مطرح می شود :

 • پیمان های صلح هم تقابلات داخلی وهم خارجی را برای مشروعیت دولت و ازطریق استجاله و تحریف دولت و حمایت حقوق بشری ارزیابی می کنند . یک ترکیب متفاوت از امضاء کنندگان دولتی وغیر دولتی؛
 • پیمانهای صلح ، پیمان های مشترکی هستند که سوار بر مقوله های قانونی داخلی و بین المللی می باشند؛
 • گونه های متفاوت الزامات وتعهدات قانونی : پیمان های صلح هم شامل مقررات سازمانی، شاخص دار ومعتبر و هم دارای قراردادهای منعقد شده یا شبه تعهدی می باشد؛ و
 • گونه های متفاوت نمایندگی شخص ثالث : پیمان های صلح بر حکومت ائتلاف قانونی مشترک تکیه دارند و شامل تقابل چند گانه و قانون اشتراکی ومکانیسم های سیاسی واجرای آنها می باشد .

این عناصر متفاوت ، روش حل اختلاف پیمان های صلح را مانند اسناد و پردازش شده و اساسی بطور همزمان منعکس می سازد. اگر ما مقوله های قانونی را کنار گذاریم و پیمان های صلح را در شرایط خودشان در نظر بگیریم ممکن است آنها به بهترین شکل بعنوان قانون اساسی  بین المللی موقت مورد استدلال واقع شوند، آنها یک برنامه نیرومند و قدرتمند وچارچوبی برای حکمرانی را بدست می دهند اما اغلب جزئی و موقت هستند و نیاز به پیشرفت بیشتری دارند تعهدات عهدنامه ای قراردادی به رسید نمایندگان مکانیسم یابی که  بین المللی شده اند تکمیل می شوند و هدفشان حصول اطمینان از اجرای کوتاه مدت است هم چنین جریانات سیاسی وقانونی داخلی در نظر دارند تا پاسگاه طولانی مدت را برای تغییر شکل های اختلافات، ترتیب دهند وتحولات مربوط به این بایداتفاق بیفتند .

موافقت نامه صلح

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از فهرست منابع موافقت نامه صلح :

منابع فارسی موافقت نامه صلح:

1- صباغیان، علی ، نقش میانجی گری در حل و فصل اختلافات بین المللی ، چاپ اول ، 1376 ، موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه

2- ضیائی بیگدلی ، محمدرضا ، حقوق جنگ (حقوق بین الملل مخاصمات مسلحانه) ، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ دوم ، تهران 1380

3- صلح چی ، محمدعلی ، نژندی منش ، هیبت الله ، اسناد بین المللی راجع به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی ، انتشارات جنگل ، جاودانه ، چاپ اول 1378

منابع لاتین موافقت نامه صلح :

کتابها و مقالات

 1. timothy D.sisk و حفظ آرامش در جنگ های غیر نظامی: نکات محظور و فرصت ها.
 2. bell ، به یادداشت 2 در بالا مراجعه کنید .
 3. C,R Mitchell ساختار مبارزات بین الملللی 16-206 (1981)
 4. DAVID MCKITTRICK,EAMONN MALLIE ، تنازع برای صلح: داستان اسرارآمیز پشت جریان صلح ایرلندی.
 5. MEIJKNECHT را در صفحه225 ملاحظه کنید(خاطر نشان می کند که هرپایه و اساس منطقی برای این اختلافات به سختی قابل درک می باشد و در آگاهی از خطاهای تاریخی که برای مردم بومی صورت می گیرد معلوم و مشخص می شود.) همچنین در اثرANTONID CASSESE را تحت عنوان قانون بین الملل63 و نیز اثرHECTOR GROS SPIELL تحت عنوان حقوق خود مختاری و تکمیل قطعنامه ملتهای متحد را مورد ملاحظه قرار دهید.
 6. Peter Malanczuk برخی جنبه های اساسی پیمان های بین اسرائیل و فلسطین از دیدگاه حقوق بین المللی را ملاحظه کنید (بطور بارزی استدلال می آورد که این مفاهیم به موقعیت قانون بین المللی پیمان های اسرائیل فلسطین اختصاص می یابند).
 7. Rwanda , Christopher clapham : خطر عقد صلح
 8. steven r,rarter وحفظ پیمان صلح UN جدید : صلح ساختاری در سرزمینهای مبارزات بعد از جنگ سرد 28-26 را مورد ملاحظه قرار دهید.
 9. اثر VIRCOINIA page fortna را در زمان صلح وپیمان آتش بس وبقای صلح ملاحظه کنید .
 10. https://www.usip.org/

موافقت نامه صلح

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ماهیت و جایگاه حقوقی موافقت نامه صلح در حقوق بین الملل”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید