قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 222 بازدید

عملکرد بازار در شرکت ها

بخش دوم: عملکرد بازار.

2-2- مفهوم بازار.

2-3-سير تحول عملکرد بازار .

2-4- رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار .

2-5- مدیریت ارتباط با مشتری..

2-6-مديريت دانايي ارتباط با مشتري..

2-7-دستیابی به سهم بازار.

2-8-اهمیت کیفیت خدمات…

2-9-ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات در مدل سروکوال.

2-10- بدست آوردن و حفظ مشتری..

2-11- شاخصهای سنجش عملکرد بازار

2-12-ایجاد ارزش برای مشتری..

2-13- تفاوت بین ارزش ادراکی و رضایت مشتری..

2-14-رضایت مشتری، رمز بقا در بازار رقابتی..

2-15-شناسائی توقعات مشتری..

2-16-  طراحی کالا یا خدمت بر اساس توقعات و نیاز مشتری..

2-17- ارائه خدمت بر اساس طراحی..

2-18-مدیریت انتظارات مشتری..

2-19- رضایت سنجی مشتری..

2-20-معيارهاي عملكرد شركت…

2-21- معیارهای مالی سنتی..

2-21-1- بازده سرمایه گذاری..

2-21-2- سود باقیمانده

2-21-3- بازده فروش….

2-21-4- سود هر سهم.

2-21-5- قیمت به سود هر سهم.

2-22- معیارهای مالی نوین..

2-22-1- ارزش افزوده اقتصادی (EVA)

منابع

عملکرد بازار چیست

مفهوم عملکرد بازار

عملکرد بازار به معنای توانایی شرکت در جهت ارضا کردن و حفظ مشتریان از طریق ارایه محصولات و خدمات با کیفیت می باشد(سایمونز، ر.، ،1385،ص23). این متغیر در این تحقیق بر اساس سازه های میزان حفظ و جذب مشتری و نیز کیفیت محصول اندازه گیری می شود. بازارگرایی ـ برمبنای دیدگاه نارورو اسلاتر (1990) بازارگرایی عبارتست از: فرهنگ سازمانی که به صورت بسیار کارا و اثربخش رفتارهای فردی را به منظور خلق ارزش های افزونتر برای مشتریان هدایت کرده و برای ارتقای عملکرد تجاری شرکت لازم و ضروری است  (1990 Narver, John c,slater StanleyF).

به بیان دیگر، بازار گرایی عبارت از ایجاد آگاهی درباره­ی بازار جهت پیش بینی نیازهای جاری و آتی مشتریان، با هدف انتشار این بینش در تمام واحدهای سازمانی و پاسخگویی گسترده به آن می باشد. این مفهوم بیشتر بر کسب اطلاعات، انتشار و کاربرد آن و نیز رابطه اش با خدمت رسانی موثر در مورد نیازها و خواسته های مصرف کنندگان تمرکز دارد (2008Taylor Charles R,)  بازار گرایی مشتمل بر سه مولفه مشتری محوری، رقیب محوری و هماهنگی بین وظیفه ای است (1990Narver John c,)

نوآوری ـ نوآوری به معنای ارایه تولیدات و خدمات نو حاصل از کاربرد خلاقیت ها در زمینه های مختلف کاری شرکت است. همچنین نوآوری به معنای کاربرد موفق عقاید خلاق در سازمان نیز می باشد(,p.252010Rhee Jaehoon,). این متغیر بر اساس مولفه های نوآوری تولید و نوآوری فرایند اندازه گیری می شود (,p.192008Jimenez-Jimenez Daniel,). گرایش به یادگیری ـ گرایش به یادگیری به فرایند توسعه­ی علوم جدید و بینش های ناشی شده از تجربیات مشترک مردم با سازمان و اثر رفتارهای بالقوه اشاره دارد(Jimenez-Jimenez Daniel,2008,p.19 ).

گرایش به یادگیری به طور وسیع به عنوان توسعه­ی دانش یا بینش های جدیدی که اثر بالقوه ای روی رفتارها از طریق ارزش ها و عقاید دارد، تعریف می شود. همچنین گرایش به یادگیری با توسعه­ی دانش جدید در سازمان مرتبط می باشد(Rhee Jaehoon,2010,p.25) این متغیر بر اساس سازه های توان کسب و توزیع اطلاعات مربوط به مشتریان اندازه گیری می شود(Jimenez-Jimenez Daniel,2008,p.20)

 

رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار

تئوریسین های سازمانی بر این عقیده اند که سرمایه اجتماعی در شرکت ها یک ابزار حیاتی برای ارتقای عملکرد است. در سال های اخیر دانشمندان مدیریت به ارائه یک دیدگاه اجتماعی از شرکت ها پرداخته اند که به جای مبتنی بودن بر اثربخشی و فرصت گرایی بیشتر بر اساس ایجاد و انتقال دانش می باشد. بر این اساس مزیت سازمانی می تواند از قابلیت های مجزا برای تولید و ارتباط ایده ها و اطلاعات در یک سازمان منتج شود.

یک دارایی حیاتی و مهم از به حداکثر رساندن مزیت سازمانی همان سرمایه اجتماعی سازمانی می باشد که در بافت روابط اجتماعی ذاتی بوده و و می توان آنرا برای تسهیل فعالیت بسیج کرد. سرمایه اجتماعی که بواسطه روابط مولد یا تاثیر مثبت مشخص شده است ساختاری است که به طور طبیعی در بافت عملکرد گروه قرار گرفته است.

سرمایه اجتماعی به واسطه شبکه های ارتباطی که اطلاعات ضروری، اعتماد، پشتیبانی و دیدگاه مشترک را فراهم می کنند، مشخص می شود. این منابع در روابط اعضای گروه قرار دارد و در افزایش فرآیندهای گروهی که به طور کلی عملکرد گروهی را افزایش می دهند، مورد استفاده قرار می گیرد.

 

مدیریت ارتباط با مشتری

کليد رشد کسب و کار، در ارتباط موفق آن با مشتري نهفته است. اين کار، شامل شناخت و رديابي نيازها، رفتارها و چرخه زندگي مشتري بوده و مستلزم استفاده از اين اطلاعات به منظور ايجاد ارزش براي مشتري است. مهم ترين روند هايي که موجب ارتباط ارزش آفرين با مشتري مي شوند. عبارتند از: سرعت ارائه خدمات، خوش خدمتي، يکپارچه سازي، سهولت استفاده و رضايت مشتري. مديريت ارتباط با مشتري، استراتژي کسب و کار براي باارزش ترين رفتار با مشتري است.

مديريت ارتباط با مشتري، نوعي استراتژي تجاري مشتري محور است که با ارزشمند ترين دارايي کسب و کار يا در واقع مشتريان آن سروکار دارد، به تمامي فرايندهاي تجاري مربوط به مشتري رسيدگي مي کند، براي شرکت و مشتري ايجاد ارزش مي کند و براي ايجاد اين ارزش و به اجرا درآوردن استراتژي هاي تجاري مربوط به مشتري، از تکنولوژي هايي با پتانسيل بالا بهره مي گيرد. سيستم هاي ارتباط با مشتري بر اين موضوع تمرکز مي کنند که چگونه اطلاعات مشتريان را به صورت اثربخش به دانش هوشمند کسب و کار تبديل کنند، به طوري که بتوانند عمليات بازاريابي، فروش و خدمات را براي مديريت کاراي مشتريان بهتر از رقبا انجام دهند.

از اين رو، سازمان هايي موفق خواهند بود که با کسب رضايت مشتريان و حفظ وفاداري آنان، ميزان سود خود را بالا ببرند. فلسفه عملياتي سازمان به جاي اينکه توليد و عرضه يک محصول باشد و سپس درصدد يافتن يک بازار برآيد، اين است که نخست درصدد شناسايي نيازهاي مشتريان برآيد و آنگاه محصول يا خدمتي را عرضه کند که تأمين کننده نيازها باشد.

امروزه، اطلاعات لازم در مورد توليدات مختلف، بخوبي در اختيار مصرف کنندگان قرار مي گيرد و آن ها به طوري بي سابقه در بازار از حق انتخاب برخوردارند. شايد مهم ترين دليل اين موضوع، تنوع محصولات و رقابت توليد کنندگان براي ارائه خدمات بهتر به مشتري باشد. مشتري مداري، اساس فرهنگي و فلسفه وجودي اين استراتژي است که به طوري مؤثري از فرايندهاي بازاريابي، فروش و ارائه خدمات بعد از فروش پشتيباني مي کند (,p.262001Lesser, E.L. & Storck, J.)

 

شاخص های سنجش عملکرد بازار

متغیرهای سنجش عملکرد بازار جز اصلی سیستمهای کنترلی مدیریت است. برنامه ریزی خوب و تصمیمهای کنترلی، نیازمند چگونگی عملکرد واحهاست. مدیریت سطح بالا باید مدیران و کارکنان را برای دستیابی به هدف سازمان تحریک نماید.

ارزیابی عملکرد و پاداشها، عنصر کلیدی در جهت تحریک مدیران است. ارزیابی عملکرد واحدهای سازمانی ، پیش نیازی در جهت تخصیص منابع است و مقایسه مبلغ پیش بینی و واقعی، رهنمودی در جهت تخصیصهای آتی به شمار می آیند. ارزیابی عملکرد مدیران سطح بالا را در تصمیم گیری در مورد حقوق، پاداش، ارزیابی های آتی و شاخصهای توسعه کمک می کند. این معیارها را می توان در دو شاخه معیارهای سنتی و نوین دسته بندی کرد ( صمدی، لرگانی، 1387،ص12).

عملکرد بازار در شرکت ها

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های مدیریت کلیک کنید.

نمونه ای از منابع و ماخذ عملکرد بازار در شرکت ها

منابع فارسی:

 • 1- ابراهیمی کردلر،ع.،اعرابی،م.ج.،(1389)،” تمرکز مالکیت و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، مجله پژوه شهای حسابداری مالی، شماره دوم، سال دوم .
 • 2- آذر،ع.، مؤمنی، م.، (1387)، “ آمار و کاربرد آن در مدیریت ج 1 و 2 ، تهران: سمت.،
 • 3- ازکیا، م.، غفاري، غ.، (1383)، ” توسعه روستایی با تأکید بر جامعه روستایی ایران”، نشر نی، تهران،
 • 4- اکبری، ا.، (1383)، “نقش سرمایه ی اجتماعی در مشارکت : بررسی تاثیر سرمایه ی اجتماعی بر مشارکت سیاسی ، اجتماعی (مطالعه موردی روستای فارسنج از توابع سقز)”، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران،
 • 5- الوانی، س.م.، تقوی،س.ع.، (1385)، “سرمایه اجتماعی ، مفاهیم و نظریه ها” ،فصل نامه مطالعات مدیریت،شماره 33و 34
 • 6- الوانی، س.م.، شیروانی،ع.، (1385)، “سرمایه اجتماعی ، اصل محوری توسعه” ، ماه نامه تدبیر ، شماره 147 ،
 • 7- توسلی، غ.، (1389)، ” سرمایه ی اجتماعی، ثروت نامرثی،، نشریه حیات نو اقتصادی،
 • 8- توسلی، م.،نیاز،ع.، (1379)، “رویکردی به ارزیابی سرمایه اجتماعی در اقتصاد ایران” ،مجله برنامه و بودجه، شماره 3 .
 • 9- خداداد کاشی، ف.، (1377)،” ساختار و عملکرد بازار، نظریه و کاربرد آن در بخش صنعت ایران” ناشر، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی – تهران
 • 10- دباغ، ر.، (1384)، ” سیاست های اشتغال زایی کشورهای مختلف و ایران”، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، پاییز و زمستان، تهران.
 • 11-…
 • 12-…

 

نمونه ای از منابع لاتین عملکرد بازار در شرکت ها

 • 21.Andrews. R. (2007). Organizational Social Capital and Public Service Performance. Presented In 9th Publice -Management Research Conference , Tucson University of Arizona , pp: 1-41
 • 2.Armstrong, M. (1993), A Handbook of Personnel Management Practice. 4th Ed. London: Kogan Page.
 • 23.Grinstein Amir,(2008),” The relationships between market orientation and alternative strategic orientations A meta-analysis”,European Journal of Marketing,Vol. 42,No.1/2,pp115-134.
 • 24.Halit Keskin,(2006), “Market orientation, learning orientation, and innovation capabilities in SMEs, An extended model”, European Journal of Innovation Management, Vol. 9 No. 4, pp. 396-417
 • 25.Jimenez-Jimenez Daniel,Vall Raquel Sanz, Hernandez-Espallardo Miguel,(2008),”Fostering innovation The role of market orientation and organizational learning”,European Journal of innovation management, Vol.11,No.3,pp389-412
 • 26.Lee Tien-Shang,Tsai Hsin-Ju,(2005),” The effects of business operation mode on market orientation learning orientation and innovativeness”,Industrial Management& Data Systems,Vol.105 ,No.3,pp 325-348.
 • 27.Lesser, E.L. & Storck, J. (2001). Communities of practice and Organizational performance, IBM systems Journal, Vol. 40 , No.4 pp:830-844
 • 28.Liao Shu-Hsien,Wub Chi-chuan,(2010),”System perspective of knowledge management,organizational learning,and organizational innovation”,Expert Systems with Applications,vol. 37,pp1096–1103

 

مشخصات اصلی
رشته مدیریت
گرایش رشته: مدیریت بازرگانی ، گرایش: مالی
تعداد صفحات 40 صفحه
منبع فارسی دارد
منبع لاتین دارد
حجم 180 kb
فرمت فایل ورد (Word)
موارد استفاده پایان نامه (جهت داشتن منبع معتبر داخلی و خارجی ) ، پروپوزال ، مقاله ، تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “عملکرد بازار در شرکت ها – مبانی نظری و ادبیات”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید