قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 345 بازدید

 موانع توسعه ی ورزش پایه در مدارس

شناسایی موانع توسعه ی ورزش های پایه در مدارس

ورزش پایه

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینۀ تحقیق ورزش پایه

1.2. مقدمه ورزش پایه در مدارس.

2.2. ورزش….

1.2.2. اهداف تربيت بدني وورزش….

2.2.2. سلسله مراتب  ورزش….

3.2.2. مشکلات ناشی از عدم فعالیت جسمانی…

3.2. توسعه.

1.3.2. توسعه و گسترش ورزش….

2.3.2. رويكردهاي توسعه ورزش….

2.3.2. چالش مشارکت دولت ها در توسعه ورزش….

1.3.3.2. چالش توسعه از پایین به بالا در مقابل توسعه از بالا به پایین…

4.3.2. نیاز برای برنامه ریزی توسعه و پیشرفت در ورزش خاص…..

1.5.3.2. مدل اندیشه های هرمی…

7.2. مدل هرمی توسعه ورزش….

2.5.3.2. مدل Balyi در رابطه با توسعه بلند مدت قهرمانان (ورزشکاران) (LTA D).

3.5.3.2. مدل توسعه ای C ôté’s  از مشارکت ورزشی (D M  S P).

4.5.3.2. مدل Bailey و Morleyدر رابطه با توسعه افراد با استعداد.

4.2. ورزش پایه .

5.2. ورزش در مدارس….

1.5.2. ورزش مدارس در سایر کشور ها

3.6.2. مشكلات درس تربيت بدني در مدارس….

6.2. عوامل بازدارنده

7.2. ادبیات و پیشینه تحقیق ورزش پایه

1.7.2. پیشینه داخلی…

2.7.2. پیشینه خارجی…

9.2. جمع بندی ورزش پایه :

منابع ورزش پایه

ورزش پایه در مدارس

شناسایی موانع توسعه ی ورزش های پایه در مدارس

  ورزش پایه

ورزش

ورزش به معناي ورزيدن و مهارت يافتن و معادل واژه Sport در زبان رايج انگليسي برگرفته از واژه disport انگليسي مي‌باشد كه خود از كلمه desport فرانسه قديم و مركب از پيشوند نفي des و فعل port به معناي حمل كردن، بردوش كشيدن، زيربار بودن است. بنابراين در آغاز disport به معناي رها شدن و رستني از فشارهاي معمول زندگي بوده است(سازمان تربیت بدنی ایران،1381). ورزش عبارت است از انجام دادن حركات بدني و تكرار آن‌ها به گونه‌اي كه موجب افزايش توان و ورزيدگي بيشتر مي‌شود(کاشف،1375).

کمسیون ورزش های استرالیا[1] ورزش را فعالیت انسانی که نیازمند به اعمال توانایی یا مهارت جسمانی برای دستیابی به نتیجه و برحسب ماهیت خود رقابتی است، تعریف می نماید. در گذشته این طرز تفکر که ورزش به عنوان یک پدیده ی فرهنگی در مجموعه ی فرهنگ زندگی قرار گرفته و همچنین، چه رقابتی و چه غیر رقابتی، به عنوان یک پدیده اجتماعی تعریف می شود که فعالیت های بدنی را در بر می گیرد(کمیسیون ورزش استرالیا،2004).

همچنین در برنامة دوم توسعه كشورمان نیز ورزش و تربيت بدني اين چنين تعريف شده است: تربيت بدني و ورزشي بخشي از آموزش و پرورش است كه از فعاليت‌هاي جسماني به عنوان وسيله آموزشي استفاده مي‌كند. تربيت بدني و ورزش، پيكار در زندگي است براي گريز از كسالت، رخوت و سستي و متعادل نگاه داشتن اعضاء و جوارح بدن. تربيت بدني و ورزش، مجموعه‌اي از حركات و فعاليت‌هاي پرورش دهندة جسم و تقويت كننده روح و روان است(سازمان تربیت بدنی ایران،آذر،1381).

[1]Council of Austrian

 

 ورزش پایه

امروزه ورزش می تواند به عنوان تمام اشکال فعالیت بدنی مربوط به آمادگی جسمانی، روانی، رفاهی و تندرستی و تعامل اجتماعی تعریف شود که این شامل بازی، تفریح ​​و سرگرمی، سازمان یافته، ورزش گاهگاهی و یا رقابتی و همگانی و ورزش های بومی و ورزش های پایه می باشد(کمیسیون ورزش استرالیا[1]،2013). توجه به ورزش پایه از اهمیت زیادی برخوردار می باشد.

سیستم ادراکی و حرکتی کودک در اثر چنبش و فعالیت توسعه می یابد، کودکان در قالب حرکات بسیاری از خواسته ها و علایق خود را که بیان آنها از طریق زبان امکان پذیر نیست بیان می کنند. کودکان با انجام ورزش های مختلف مهارت های حرکتی پایه را می آموزند. بدیهی است چنانچه نتوان فرصت های لازم برای توسعه و شناسایی موانع ورزش را در کودکان و دانش آموزان فراهم نمود سبب از دست دادن انگیزه های آنان از حضور در ورزش و عدم توسعه ورزش قهرمانی در آینده می گرد(باقرزاده و همکاران،1380).

در برنامه های توسعه ورزش، نظریه ها و طرح های بسیاری بیان شده است که به نوعی به دسته بندی این برنامه ها و زمینه هایشان پرداخته اند. برای مثال دانشگاه گلومورگان[2] برنامه ی توسعه ای را با این مضمون شروع کرده است که باید به انجمن مسئول با تمام تجهیزات به معلمان مدارس داد تا ورزش های پایه را در این مقطع شروع کنند. راهکار دوم نیز آموزش مربیان باشگاههای درگیر در حیطه ی ورزش می باشد. در این طرح توسعه استانداردهای ملی برای برای توسعه ی ورزش در نظر گرفته شده است تا در آینده همین ورزش های پایه ای به صنعت ورزش حرفه ای تبدیل شوند. محققین این دانشگاه مدیریت در ورزش را بسیار دخیل دانسته و یکی از پر اهمیت ترین موارد توسعه می داند(دانشگاه گلومورگان،2013).

امروزه ورزش پایه بطور ویژه مورد توجه کشورهای مختلف قرار گرفته است. دانشمندان بسیاری در تلاش هستند تا شاخص های پیش بینی کننده افراد مستعد در ورزش های مختلف را شناسایی کنند(آبوت[3]،2005). بطوریکه اغلب کشورهای اروپایی دارای مراکز پرورش استعداد در سه سطح محلی، منطقه ای و ملی هستند(هولیهان و گرین[4]،2008).

در عصر حاضر ورزش و بازی های المپیک به عنوان رقابتی که بیش از نیمی از مردم جهان از طریق گیرنده های خود آن را تماشا می کنند در همه کشورهای جهان از ارزش بالایی برخوردار است. کشورها در عرصه المپیک به دنبال قدرت نمایی و نشان دادن توانایی خود در بخش ورزش هستند. البته کشورهایی می توانند در این عرصه در جایگاه بالاتری قرار بگیرند که در ورزش های پایه سرمایه گذاری کنند.

زیرا این ورزش پایه  با توجه به تعدد رشته های آنها دارای مدال های زیادی هستند. برتری دیگر این رشته ها بر سایر رشته های ورزشی این است که در این نوع ورزش ها هر ورزشکار قادر به شرکت در چند رشته است و می تواند به تنهایی مدال های زیادی را کسب نماید. از جمله این رشته ها می توان به دو میدانی، شنا، ژیمناستیک اشاره کرد. به طوری که به عقیده بسیاری از کارشناسان فعالیت در این ورزش ها باید از سنین پایین آغاز شود.

این امر فواید دیگری هم دارد؛ از جمله آموزش الپیم در مدارس، افزایش توانایی های جسمانی و روانی دانش آموزان و همچنین افزایش مهارت آنها برای نجات زندگی خود و دیگران(عسگری،1391).

دوومیدانی یکی از کهن ترین رشته های ورزشی است که نه تنها به عنوان رشته پایه و مادر ورزشها مطرح بوده و رشد آن در هر کشوری به توسعۀ دیگر رشته های ورزشی منجر میشود، بلکه از نظر قهرمانی در مسابقات رسمی بیش از 141 مدال ( 24 ماده آقایان و 23 ماده خانمها) را نصیب کشورها می گرداند. براي دست یابی ورودیهای مناسب به تیمهای ملي و کسب نتايج بهتر و سریعتر، آموزش ورزش پایه و استعدادیابی و پيروي از يک الگوي مناسب ضروری است(قاسم زاده و امیرنژاد،1390) و یا یکی دیگر از این رشته های ورزشی ژیمناستیک است.

قرن بیست ویکم با مهم ترین دگرگونی در ورزش ژیمناستیک مواجه شد و روند حرفه ای شدن مسابقات و رقابتها بسیار سرعت گرفت. شناسایی یک فرد مستعد در ورزش ژیمناستیک، به اهمیت تامین بذر برای تولید محصول است و هیچ شکی نیست که شناخت یک استعداد کاری سنگین و پیچیده است و این شناخت نه تنها به دانش تئوری، بلکه به تجربه ای که از طریق تمرین و ممارست و آموزش و یادگیری این نوع ورزش پایه به دست امده است، نیاز دارد(سیدعامری و همکاران،1390)

[1]Australian Sports Commission

[2] university  of glomorgan

[3] Abbott

[4] Holihan and grin

 

مهارت های پایه و اهمیت آن در ورزش قهرمانی

مهارت های حرکتی پایه، زیر بنایی ترین مهارت در رشد حرکتی است. این مهارت ها توالی سازمان یافته ای از الگوهای پایه است که از ترکیب الگوهای حرکتی دو یا چند عضو بدن ایجاد می شود. (هی وود و گچل[1]، 2003). انسان از دوران جنینی نیازمند تحرک و جنب و جوش است و تمایل به حرکت مداوم در سرشت او وجود دارد. با رشد همه جانبه ی کودک در زمینه های جسمانی، روانی، حرکتی، شناختی، اجتماعی، عاطفی و … ، رفته رفته زندگی او دستخوش تغییرات زیادی شده و رفتارها و حرکاتی را از خود بروز می دهد که در گذشته قادر به انجام آن نبوده است.

تمایل به ورزش و تحرک در ابتدای تولد به صورت حرکات ابتدایی و خام در کودک دیده می شود و با گذر روزها و ماه های زندگی اش رفتارها و حرکات به سمت پختگی و تکامل پیش می رود. حرکات انسان از هنگام تولد تا مرحله تکامل به دسته های “حرکات ابتدایی یا پایه” ، “مهارت های  پایه یا بنیادین” و” مهارت های پیچیده” تقسیم می شوند. انجام حرکات ابتدایی و پایه برای موفقیت در یادگیری و انجام مهارت های پایه و اساسی لازم است و برای تبدیل شدن به یک ورزشکار پیشرفته لازم و ضروری که مهارت های پایه و بنیادین به خوبی انجام شود .

 

حرکات ابتدایی و پایه – ورزش پایه

نوزاد انسان پس از تولد تلاش می کند تا با انجام حرکاتی خا بر عوامل محییی پیرامونش للبه کرده و به حیات خود به بهترین نحو ادامه دهد. این حرکات که در علوم انسانی و تربیت بدنی با نام “حرکات ابتدایی” یا “حرکات پایه” شناخته می شوند تا حدود سالگی رفته رفته به حدی رسیده است که به آن مرحله بالیدگی گفته می شود. حرکات ابتدایی شامل دسته های زیر است:

 1. حرکات مربوط به حفظ پایداری و تعادل بدن (ثبات) : کودک به دلیل تعاملی که از بدو تولد با جاذبه زمین دارد سعی می کندجاذبه را درک کرده و هماهنگی عصبی عضلانی لازم را برای کنترل بدن در مقابل جاذبه بدست آورد تا قادر به نشستن و ایستادن گردد.

2.حرکات پایه مربوط به جابه جایی: این حرکات باید در کودک رشد کند تا او بتواند در محیط پیرامون خود حرکت کرده و به تجربیات لازم دست یابد.

 1. حرکات دستکاری: مربی و خانواده باید کمک نمایند توانایی های ابتدایی دست یابی ، گرفتن و رهاکردن اجسام در کودک رشد پیداکند تا او بتوان اشیاء پیرامون خود را شناخته و تجارب لازم را در مورد آنها به دست آورد(اشمیت،1384)

[1] Haywood and Getchell

ورزش مدارس در سایر کشور ها

مطالعه اسناد، مدارك و برنامه درسي تربيت بدني ساير كشورها و مطالعات صورت گرفته در اين زمينه كه در مورد برخي از عناصر برنامه درسي انجام شده روند الگوهاي برنامه درسي را مشخص مي­سازد. با توجه به موضوع تحقيق كه در پي طراحي الگوي مطلوب برنامه درسي تربيت بدني براي دوره ابتدايي مي­باشد، تحقيقاتي از اين نسخ سابقه كمتري دارد و دليل آن اينست كه با توجه به سابقه پژوهش در زمينه برنامه درسي تربيت بدني در ساير كشورها و غير متمركز بودن نظام آموزشي كه بر اساس آن اختيارات بيشتري به ايالات و مناطق داده مي شود، نظام برنامه درسي تربيت بدني كاملأ شكل گرفته و كمتر تحقيقاتي در زمينه پيدا كردن الگوي مطلوب صورت مي گيرد.

در اين بخش تلاش گرديده برخي از تحقيقات عمده كه از سالهاي 1990 تا 2005 انجام شده مورد بررسي قرار گيرد. تحقيق هاردمن و مارشال كه وضعيت برنامه درسي تربيت بدني را در 126 كشور مطالعه كردند، بيانگر بررسي كمي وضعيت اين درس در ساير كشورها از حيث توجه به آن در منابع مالي، زمان اختصاص داده شده، وسايل و تجهيزات و برخورداري از معلم متخصص و بررسي محتواي اين درس مي باشد. نتيجه اين تحقيق نشان مي دهد كه عليرغم كمبود امكانات و منابع در كشورهاي تحت بررسي ميزان توجه با درس تربيت بدني افزايش يافته و برنامه منظمي براي ارتقاي آن در نظام آموزشي به چشم مي خورد (اسمعيلي،1383).

 

ورزش پایه

جهت مشاهده نمونه های دیگر از مبانی نظری تربیت بدنی کلیک کنید.

نمونه ای از منابع:

 • آفرینش خاکی، اکبر و همکاران (1384) مقايسه ديدگاه های اعضای هيات علمی،مربيان،ورزشكاران و مديران درمورد چگونگی توسعه ورزش همگانی، نشريه علوم حرکتی و ورزش، جلد اول ،شماره ۵، صص 1-22
 • ایراندوست، آسیه (1389) بررسی ارتباط بین نحوه گذران اوقات فراغت با سلامت روانی معلمان تربیت بدنی ورزشکار و غیر ورزشکار شهر کرمانشاه، پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد،تهران مرکز
 • احمدی، عزت الله و شیخ علیزاده. سیاوش و شیرمحمدزاده،محسن(1384) تاثیر آزمایشی تاثیر ورزش بر سلامتی روانی، نشریه ی حرکت،شماره ی 28،ص ص 29-19
 • امیرتاش، علی محمد (1383) فوق برنامه و اوقات فراغت، با تاکید بر فعالیت های ورزشی در دانشگاه تربیت معلم تهران از دیدگاه مدیران، اعضای هیئت علمی و کارکنان آن”، نشریه فصلنامه المپیک، سال دوازدهم، شماره 2(پیاپی26)
 • بادامی، رخساره (1385) ساخت محیط و فعالیت بدنی. اولین همایش ملی شهر و ورزش.
 • باقرزاده و همکاران(1380) بررسی علل عدم شرکت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه در فعالیت های ورزشی فوق برنامه، مجله حرکت،شماره 11، صص 23-31
 • تابش، محسن (1375) بررسی مسایل آموزشی واجرایی تربیت بدنی از نظر مدیران ومعلمان ورزش سه مقطع تحصیلی
 • دختر وپسر در شهرستان فسا، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تربیت مدرس تهران
 • جلالی فراهانی، مجید (1387) .مدیریت اوقات فراغت در ورزش های تفریحی. انتشارات دانشگاه تهران.
 • حسین پور و همکاران (1390) نقش رویکرد طرح های آموزش و پرورش(سباح، طناورز و ژیمناستیک) در توسعه ورزش همگانی و قهرمانی، دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
 • حمایت طلب، رسول (1388) بررسی علل عدم رشد و توسعه ی ورزش همگانی از دیدگاه دانش آموزان مقطع متوسطه سازمان آموزش وپرورش شهرستان های استان تهران، آموزش و پرورش استان تهران
 • خاكي، آفرينش؛ تند نویس، فریدون و مظفری، سید امیر احمد (1384) مقايسه ديدگاه هاي اعضاي هيئت علمي، مربيان، ورزشكاران و مديران در مورد چگونگي توسعه ورزش همگاني، مجله علوم حرکتی ورزش، شماره 5، صص 1-22.
 • ….

 

 

ورزش پایه

https://digitalcommons.usf.edu/edj_etd/

مشخصات اصلی
رشته تربیت بدنی
گرایش مدیریت ورزشی
تعداد صفحات 95 صفحه
منبع فارسی دارد
منبع لاتین دارد
حجم 400 KB
فرمت فایل ورد (Word)
موارد استفاده پایان نامه (جهت داشتن منبع معتبر داخلی و خارجی ) ، پروپوزال ، مقاله ، تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “شناسایی موانع توسعه ی ورزش پایه در مدارس”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید