قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 369 بازدید

 شناخت زن

ادبیات شناخت زن

2-1- زنان در ساخت تمدن

زن در ايران باستان

ديد اسلام نسبت به زن

2-2- حضور اجتماعي زن

2-3-  زنان معلمان واقعي جامعه

2-4-   نقش معلمي زن

2-5-   نياز امروز زنان

2-6-  آرمانداري زن

2-7-  ورزش زنان از ديدگاه علم و پزشكي

2-8-  زيبا شناسي از ديدگاه زنان

2- 9- خصوصيات رواني زنان ايراني

2-10-  شناخت زن

2-11-  شناخت هويت زنان ايراني – شناخت زن

2-12-  شناخت زن در فرهنگ و معنا

  معماری

2-13-  شناخت زن در فرهنگ و معماري

2-14-  فتح فضاي معماري به دست زنان

2-15- انرژي، هيجانات و احساسات بانوان

منابع

 

شناخت زن

 زنان در ساخت تمدن – شناخت زن

قرن‌هاست زن همچنان در مركز اين هسته اصلي اجتماعي روشنايي‌بخش كانون زندگي است. شباهتهاي طبيعي كه بين مادر و زمين برقرار شد و پيوندهاي ناگزير اين دو با يكديگر در عصر آغازين كشاورزي هر دو را در مركز توجه مادي و معنوي جوامع كهن قرار دارد.

در عرصه اجتماعي نيز توانايي‌ها و برتري‌هاي زن باعث شد كه زن‌سالاري و دوره تثبيت قدرت زنانه آغاز مي‌گردد، برتريهايي كه زن تا اين دوره بر جنس مخالف حضور داشته باشد. و با پيشرفت‌هايي كه در زمينة مسائل اجتماعي و اقتصادي داشته دوران زن‌سالاري در جوامع انساني زنان همچون مردان به اندازه آنان در ساختن تمدن و شايد هم بيشتر نقشي داشتند. حتي در قبول خيلي از مسئوليت‌هاي اجتماعي زنان به مراتب موفق‌تر از مردان به انجام نقش اجتماعي پرداختند. تعليم و تربيت طرز جوامع مختلف در ساخت تمدن در طرز تفكري كه براي زنان آن جامعه ايجاد مي‌شود نقش بسزايي دارد حتي در خيلي از تشكيلات حكومتي هم جاي پاي زنان بزرگي ديده مي‌شود كه در اداره جوامع بزرگ خيلي موثر بوده‌اند.

 

زن در ايران باستان

در تاريخ پر افتخار ايران كمتر كساني مي‌توان يافت كه در آن نامي از زن برده نشده باشد و يا آنكه قهرمان يا قهرمانان آن را زنان تشكيل نداده باشند. تاريخ نشان مي‌دهد كه در اكثر نقاط دنيا به استثناء ايران و مصر و آشور زن در اجتماع داراي مقام برجسته و مهمي نبوده است. در اوستا كتاب مقدس زردتشت همه جا با نيكي از زن ياد شده و مطالبي آمده كه مشخص مي‌كند در ايران باستان آنچنان زن و مرد يكسان بوده‌اند حتي پس از مرگ نيز يكسان به محك آزمايش زده مي‌شدند و پاداش خود را يكسان دريافت مي‌كرده‌اند.

شيوع زن افزون تحصيل كمالات در جهان زنان ساساني به احتمال قوي عامل اساسي ايجاد ميل شديد آنان براي در هم شكستن يوغ اسارت گذشته و شوق كسب استقلال به شمار مي‌رود.

 

جهت مشاهده و دانلود رضایت از زندگی (پیشینه تجربی و مبانی نظری) کلیک کنید .

جهت مشاهده و دانلود مهریه – مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهریه کلیک کنید .

جهت مشاهده و دانلود  نظریه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی استقلال زنان و رفتاری باروری کلیک کنید .

 

ديد اسلام نسبت به زن- شناخت زن

دید اسلام ا نسبت به زن ديدي احترام آميز است. طبيعت زن جداي از طبيعت مرد نيست او در بينش ما نيمي از پيكر جامعه است. او پايه‌گذار اصلي هسته خانواده و در نقش كلي مدينه فاضله است او را مي‌توان معلم بشريت ناميد تا حدي كه هم دست‌ها و پيشرفت‌ها از سوي او معين مي‌گردد. در توصيه اسلامي كفه ترازو به سوي زن سنگين‌تر است تا به سوي مرد و ارج و احترامي كه اسلام براي مادر قائل است قابل مقايسه با احترام يك پدر نيست.

زن و مرد هر دو داراي حق آزادي و استقلالند و اين آرزوي اسلام است كه زن به كمال معرفت و رشد فكري برسد. اسناد اسلامي سخن از شگفت‌هاي وجود زن دارند خداوند عجايب آفرينش خود را درباره زن پياده كرده و آيت خود را از طريق او نشان داده او از روي عظيم و سرشار از عاطفه برخودار است.

 

حضور اجتماعی زن

بسياري از زنان گمان مي‌كنند كه راه رشد به رويشان بسته است. بدان خاطر كه اسلام با حضور اجتماعي زن مخالفت دارد و با توجه اسناد مربوطه به قرآن و سنت خواهيم ديد كه گمان باطني بيش نيست اسلام با حضور زن در اجتماع مخالف نيست بلكه با بي بند و باري و بي عفتي اجتماعي مخالفت است، حجاب در اسلام به معني منع حقوق زن در جامعه نيست بلكه به معناي حضور تحت شرايط معين است.

زن ايراني نيز همچون دیگر هم جنسانش در سراسر جهان (هرچند با شدت و ضعف) چهارچوب‌هاي كهن را شكسته و از محدود آشناي دير پاي خود گام به جهان گذارده است كه ارزش‌هاي نويني را طلب مي‌كند را معرق نهاده است.

زن ايراني كه امروز به ساحت اجتماع پا نهاده است از نسل‌ها در حد فرسنگ‌ها به دور است اين زندگي جديد و رفع تضادهاست كه نمي‌توان و نبايد آن را خفه كرد و يا نشنيده گرفت زيرا اثرات اجتماعي آن به زنان محدود نمي‌شود و گريبان مردان و جامعه را نيز خواهد گرفت. پس بايد اين تضادها و علت و معلول آن شناخته شوند تابتوان به رفع شان كوشيد. در دوراي زندگي مي‌كنيم كه حتي اگر بخواهيم چشم بر روي تمامي ابعاد تأثير زنان بر رويدادهاي اجتماعي ببنديم نمي‌توانيم نقش زنان را در اقتصاد ناديده بگيريم. عقب ماندگي زنان يكي از سرفصل‌هاي عقب ماندگي اجتماعي ماست و ناشكوفايي نيروهاي سازنده در زن ايراني تا اندازه‌اي بازسازي اجتماعي و اقتصادي كشور ما.

 

زنان معلمان واقعی جامعه

معلمان واقعي كودكان امروز كه در آينده مي‌توانند پس انداز كنندگان و سرمايه داران و يا سرمايه‌گذاران واقعي جامعه فردا باشند غير از مادران امروز چه كساني هستند؟ آنچه زنان انجام مي‌دهند اثر بسزايي بر اكثر پروژه‌هاي توسعه دارد حتي اگر نقش آنان به وضوح در طراحي و اجراي برنامه‌ها در نظر گرفته نشده باشد همانگونه كه اكثر پروژه‌ها نياز به داده‌هاي پايه‌اي كافي و مناسب دارد داشتن ديد كافي نقطه شروع به شمار آوردن زنان در پروژه‌هاي توسعه است.

همه جا سخن از توسعه است اما كليد رسيدن به اين امر ناباورانه به فراموشي سپرده مي‌شود و به آموزشي حداقل وقت اين قشر را مي‌گيرد. آيا به راستي مي‌توان منكر اين واقعيت شد كه بدون آموزش بي وقفه زنان ـ آگاهي دهي به آنها و ايجاد زمينه براي مشاركت آنها مي‌توان به توسعه مسلم در جهت اساسي و مادي رسيد؟

زن مي‌تواند پديد آورنده غرور و عزت براي بشريت باشد. مگر نه اينكه اولين مومنه به اسلام يك زن آن هم خديجه است. مگر نه اينكه اولين شهيد اسلام يك زن به نام سميه است.

 

جهت مشاهده و دانلود طلاق زوجین قبل و بعد از زندگی مشترک کلیک کنید .

جهت مشاهده و دانلود خانواده و آسیب های خانواده کلیک کنید .

جهت مشاهده و دانلود حل اختلاف – ادبیات، پیشینه تحقیق و مبانی نظری حل اختلاف کلیک کنید .

جهت مشاهده و دانلود  کیفیت زندگی زناشویی کلیک کنید .

شناخت زن

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های علوم اجتماعی کلیک کنید.

نمونه ای از منابع شناخت زن

 • 1-آبوت، پاملا و والاس، کلر (1380)، جامعه شناسی زنان، ترجمه منیژه نجم عراقی، تهران: نشر نی.
 • 2-آتش پنجه، بایندر.(1386)، «بررسی نقش امنیت در توسعه گردشگری»،تهران:نشر حافظ.
 • 3- آتشی، مهدی- طالبیان، نیما- سیما «هتل»، انتشارات آهنگ قلم.
 • 4- توکلی، دلبر (1388)، «سقف شیشه ای فعالیت زنان»، روزنامه اعتماد، ش 1927: ص8.
 • 5- رنجبریان، بهرام و زاهدی، محمد(1388)، شناخت گردشگری، اصفهان: چهارباغ. چاپ چهارم.
 • 6- زاهدی، شمس السادات (1386)، زن و توسعه، تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی.
 • 7- سازمان جهانی جهانگردی (1379). برنامه ریزی ملی و منطقه-ای جهانگردی، تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی.
 • 8- سعیدا اردکانی، سعید، میرغفوری، سیدحبیب الله، برقی، شاهین (1388)، شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های مؤثر بر سطح رضایت گردشگران خارجی در شیراز با استفاده از تکنیک های تحلیلی عاملی و تصمیم گیری چند شاخصه. «فصلنامه مطالعات گردشگری، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، شماره ی13، ص2-24.
 • 9- شریعتی، علی؛ « فاطمه فاطمه است »،  تهران  انتشارات مهر.
 • 10- صفری شالی، رضا.(1387)، «عوامل فرهنگی و اجتماعی مرتبط با میزان مشارکت زنان روستایی در امور و مسائل خانوادگی و اجتماعی (مطالعه موردی زنان روستایی استان زنجان)» در فصلنامه پژوهش زنان، بهار، شماره 20، ص137-161.
 • 11-…
 • 12-…

 

مبانی نظری شناخت زن

 

https://ro.uow.edu.au/thss/

مشخصات اصلی
رشته علوم اجتماعی
گرایش علوم اجتماعی
تعداد صفحات 14 صفحه
منبع فارسی دارد
منبع لاتین دارد
حجم 30 kb
فرمت فایل ورد (Word)
موارد استفاده پایان نامه (جهت داشتن منبع معتبر داخلی و خارجی ) ، پروپوزال ، مقاله ، تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری شناخت زن”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید