قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 468 بازدید

سرفصل های آموزشی رشته های ارتباطات

سرفصل های آموزشی رشته های حوزه ارتباطات

سرفصل های آموزشی رشته های ارتباطات

فصل دوم:چارچوب نظری تحقیق

3-2-بخش سوم: علوم ارتباطات..

1-3-2-پیشگفتار.

2-3-2- اهمیت رشته ارتباطات..

3-3-2- رشته های حوزه ارتباطات در دانشگاه جامع علمی کاربردی..

4-3-2-سرفصل های آموزشی رشته های حوزه ارتباطات..

منبع سرفصل های آموزشی رشته های ارتباطات

سرفصل های آموزشی رشته های ارتباطات

سرفصل های آموزشی رشته های ارتباطات

سرفصل های آموزشی رشته های ارتباطات

بخش سوم: علوم ارتباطات – سرفصل های آموزشی رشته های ارتباطات

پیشگفتار

رشته های درسی دارای جنبه های مفهومی ویژه خود هستند، بسیاری رشته با توجه به تاکید این رشته ها بر مبانی و مفاهیم نظری نامگزاری شده‌اند. این رشته ها بیشتر به مفاهیم تئوریک و نظری می پردازند و سعی در آگاهی بخشی به دانشجویان در زمینه های تخصصی ویژه از جمله سیاست، فلسفه، منطق و… را دارند. نامگزاری این رشته ها با توجه به نوع دانشی که عرضه می‌کنند نام‌های مختلف به خود گرفته اند. دسته ای دیگر از رشته های تحصیلی با توجه به زمینه شغلی نام نهاده شده‌اند. رشته های مهندسی و پزشکی از جمله چنین رشته هایی هستند. در این دسته از رشته ها تاکید بیشتر بر آموزش مهارت شغلی می باشد.

ارتباطات در این میان دارای ویژگی دوگانه است. این رشته هم نیازمند آموخته های تئوریک و نظری است و هم نیاز اساسی به مهارت استفاده از این آموخته در محیط کار دارد. دانش ارتباطات هم یک مهارت شغلی است و هم مهارتی برای زندگی اجتماعی. از این رو نمی‌توان ارتباطات را فقط به عنوان یک تخصص شغلی یا نظری به حساب آورد. همچنین می‌توان گفت گه ارتباطات یک نیاز اساسی برای دیگر رشته ها نیز می باشد زیرا فرد بدون داشتن توانایی در برقراری ارتباط قوی نمی‌تواند از بسیاری ضرفیت های خود استفاده کند.

سازمان ارتباطات ملی فرانسه در تحقیقی در مورد تحصیل در رشته ارتباطات پیامدهای این رشته را اینگونه بیان می‌کند: بهبود شخصیت فردی ، بهبود توانایی یادگیری؛ تقویت مسئولیت پذیری فرهنگی، اجتماعی و شهروندی؛  موفقیت در شغل  و  سرمایه گذاری تجاری؛این پنج موضوع اهمیت رشته ارتباطات را برجسته می‌کنند.

ادامه بحث سرفصل های آموزشی رشته های ارتباطات

اهمیت رشته ارتباطات

برای افراد بالغ و بزرگسالان مشغول به کار، مهارت در ارتباطات ضروری است. مهارتهای ارتباطی در اکثر مشاغل مورد نیاز است، کارفرمایان ارتباطات را به عنوان یکی از شایستگی های اساسی هر فارغ التحصیل دانشگاه شناسایی میکنند و تصریح می‌کند که توانایی برقراری ارتباط برای به دست آوردن شغل و کسب موفقیت های شغلی مهم است شاید به همین دلیل است که فارغ التحصیلان ارتباطات در بسیاری مشاغل غیرمرتبط نیز مشغول و موفق هستند. مهارت های ارتباطی در محل کار ضروری و شامل مهارت های درست نوشتن  و توانایی برای برقراری ارتباط در گروه های کاری  و تیمی با افرادی با  پس زمینه های گوناگون میباشد.

رشته ارتباطات باید به عنوان یک رشته  محوری در محیط دانشگاهها دیده شود.انسانها با توانایی صحبت کردن بدنیا می آیند اما با علم و توانایی و مهارتهای خاص ارتباطی متولد نمیشوند.توانایی ارتباطات موثر قابل یادگیری است و بنابراین باید آموزش داده شود.

می‌توان برای ارتباطات پنج نقش اساسی قائل شد: این خدمات عبارتند از نقش آموزش ارتباطات در توسعه همه افراد، در بهبود کار آموزش، در پیشبرد منافع جامعه و در هماهنگ کردن  تفاوت های فرهنگی، و در پیشبرد حرفه و کسب و کار سازمانی،.موضوع نهایی این است که این کمک ها میتواند به بهترین شکل متوجه زمانی باشد که رشته ارتباطات در گروه مختص به این رشته است میباشد.(انجمن ملی ارتباطات فرانسه،2004)

 • نقش فارغ التحصیلی ارتباطات در بهبود شخصیت فردی حیاتی
 • ارتباطات روابط فرد با دیگران و جامعه را بهبود میبخشد،  در نتیجه کانونی  برای  آموزش  و پرورش عمومی است.
 • آموزش ارتباطات باید از سنین کم آغاز شود و در بزرگسالی تخصصی گردد
 • مطالعه ارتباطات مهارتهای نقادانه را بهبود میبخشد.
 • تحصیل در رشته ارتباطات به دانشجویان کمک میکند تا مصرف منندکان رسانه ای منتقدی باشند.
 • این رشته مهارت های رهبری را بهبود می‌بخشند.
 • ارتباطات برای تشکیل خانواده بسیار مهم است.
 • تحصیل در رشته ارتباطات می‌تواند آگاهی های سیاسی را افزایش دهد.

 

 • نقش ارتباطات در بالا بردن توان یادگیری
 • یادگیری ارتباطات یادگیری کلاس درس را بالا میبرد.
 • ارتباطات کلید همکاری موفق با محیط تحصیلی است.
 • توانایی های ارتباطی مهم ترین عنصر برای مدیران مدارس است.
 • ارتباطات برای دبیران حیاتی است.
 • این تحصیلات فعالیت رهبری را بهتر میکند.
 • ارتباطات شفاهی مهمترین عنصر برای مشخصه رهبری است.

– تحصیل در ارتباطات برای جامعه پذیری و عبور از از مرزهای فرهنگی

 • ارتباطات کمک می‌کند که اولویت هایی که زندگی سیاسی و اجتماعی ما را شکل میدهد گسترش یابد.
 • توسعه توانایی یادگیری باعث میشود در زندگی اجتماعی موفق باشیم.
 • ارتباط خانوادگی خوب باعث میشود از رفتارهای نا به هنجار جلوگیری شود.
 • ارتباطات غیر کلامی در قضاوت دیگران تاثیر میگذارد.
 • ارتباطات درک فرهنگی را افزایش میدهد.

– تحصیلات در ارتباطات منجر به موفقیت در شغل و سرمایه گزاری در تجارت میشود.

 • تحصیل در رشته ارتباطات به دانشجویان کمک می‌کند که شغل مناسب پیدا کنند.
 • کار فرمایان بدنبال توانایی های فرد در ارتباط شفاهی و ارتباط شنیداری هستند.
 • گسترش ارتباطت مطلوب در برخی شغل های حرفه ای لازم است.
 • تحصیل ارتباطات میتواند پیشرفت در شغل را افزایش دهند.
 • تحصیلات ارتباطات باعث میشود که مصرف کننده و مشتری رضایت بیشتری داشته باشد.
 • یادگیری ارتباطات توانایی های کارآموزی منابع انسانی را افزایش میدهد.
 • ارتباطات کار اجرایی مشاغل را افزایش میدهد.
 • ارتباطات اولویت اصلی برای کارفرمایان و سرمایه گزاران است.

– رشته ارتباطات باید در یک گروه خاص اختصاصی آموزش داده شود

 • این یک رشته ایست که مهم جلوه کرده است.
 • برای برنامه‌های درسی باید استراتژی هایی در نظر گرفته شود.
 • اصول آموزش و مهارت نوشتن هردو برای برنامه درسی ارتباطات مهم است.
 • کالج های حرفه ای تنظیمات مخصوصی برای مطالعه ارتباطات در نظر دارند.
 • مدرسه حقوق واحد های مخصوص ارتباطات غیر کلامی را برگزار نمیکند.
 • برنامه آموزش ارتباطات چقدر می‌تواند هوشمندانه باشد.

علاوه بر هر آنچه گفته شد باید به نقش ارتباطات در توسعه کشور اشاره کرد. مفاهیمی چون رسانه، ارتباط جمعی، اقناع افکار عمومی، ارتباطات سیاسی، تبلیغات و… در سایه ارتباطات است که معنی می یابند. اهمیت ارتباطات در توسعه تا به حدی است که ارتباطات توسعه و نقش ارتباطات در توانمند سازی فرد به عنوان یک شاخه مجزا و مستقل مورد بحث قرار گرفته است.(فرهنگی، دانایی، جامع،1390) هرشته های حوزه ارتباطات مدیران رسانه ها، خبرنگاران، صاحبان بنگاه های تبلیغاتی و مسئولین روابط عمومی سازمانها را پرورش می دهند. پوشیده نیست که تربیت افراد متخصص و کاردان در این زمینه ها می‌تواند تحولی عظیم در کل ساختار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی کشور به وجود آورد. به جرئت می‌توان گفت در جهان امروز که تکنولوژی های ارتباطی هر روز سلطه خود را بر زندگی بشر افزایش می دهند نداشتن نیروی حرفه ای در امور رسانه و امور ارتباط جمعی نقطه ظعفی مهلک است که کشور را روزانه از قافله توسعه عقب می اندازد.

متخصصین ارتباطات از طریق رسانه ها می‌توانند به توسعه آگاهی شهروندان و یکپارچگی و وفاق عمومی یاری رسانند. مک کویل[1](1994) پنج نقش عمده را برای رسانه اینگونه بر می شمرد:

 • پایگاهی برای مذاکرات عمومی و تحت تاثیر قرار دادن عقاید عموم مردم
 • فراهم کردن الگوهایی برای کودکان و سایرین به منظور تقلید از الگوها
 • فراهم کردن رضایت مندی مخاطبین در تامین نیازهای مختلف آنان
 • توسعه و پرورش و افزایش آگاهی و درک مخاطبین در مورد جامعه
 • ترغیب در زمینه مبارزات انتخاباتی برنامه‌ریزی شده

با توجه به اینکه انبوهی از فارغ التحصیلان حوزه ارتباطات دانش‌آموختگان واحدهای فرهنگ و هنر دانشگاه علمی کاربردی هستند نمی‌توان نسبت به این دانشگاه و نتایج آن بی تفاوت بود.

[1] mcquail

 

جهت مشاهده و دانلود ادبیات و مبانی نظری ارتباطات کلیک کنید .

 

جدول(6-2):سرفصل دروس کارشناسی رشته های حوزه ارتباطات جامع علمی کاربردی – سرفصل های آموزشی رشته های ارتباطات

نام رشته نوع درس نام درس تعداد واحد شیوه اجرای درس
کارشناسی حرفه ای خبرنگاری- اجتماعی و فرهنگی اجباری شبكه هاي اجتماعي 2 نظری آزمایشگاهی
کارشناسی حرفه ای خبرنگاری- اجتماعی و فرهنگی اجباری سواد رسانه اي 2 نظری آزمایشگاهی
کارشناسی حرفه ای خبرنگاری- اجتماعی و فرهنگی اجباری نظريه هاي ارتباط جمعي 2 نظری
کارشناسی حرفه ای خبرنگاری- اجتماعی و فرهنگی اجباری اقدام پژوهي 2 نظری آزمایشگاهی
کارشناسی حرفه ای خبرنگاری- اجتماعی و فرهنگی اجباری فناوري هاي نوين ارتباطي 2 نظری
کارشناسی حرفه ای خبرنگاری- اجتماعی و فرهنگی اجباری روزنامه نگاری نوین 2 نظری آزمایشگاهی
کارشناسی حرفه ای خبرنگاری- اجتماعی و فرهنگی اجباری پو شش خبری 2 نظری آزمایشگاهی
کارشناسی حرفه ای خبرنگاری- اجتماعی و فرهنگی اجباری شیوه‌های تاثیر بر افکار عمومی 2 نظری آزمایشگاهی
کارشناسی حرفه ای خبرنگاری- اجتماعی و فرهنگی اجباری تحلیل محتوای پیامهای ارتباطی 2 نظری آزمایشگاهی
کارشناسی حرفه ای خبرنگاری- اجتماعی و فرهنگی اجباری هنر و رسانه 2 نظری آزمایشگاهی
کارشناسی حرفه ای خبرنگاری- اجتماعی و فرهنگی اجباری نرم افزارهای رسانه‌ای 2 نظری کارگاهی
کارشناسی حرفه ای خبرنگاری- اجتماعی و فرهنگی اجباری ارتباطات بین الملل 2 نظری آزمایشگاهی
کارشناسی حرفه ای خبرنگاری- اجتماعی و فرهنگی اجباری شیوه‌های جستجو در سایتهای خبری 2 نظری کارگاهی
کارشناسی حرفه ای خبرنگاری- اجتماعی و فرهنگی اجباری مدیریت رسانه 2 نظری
کارشناسی حرفه ای خبرنگاری- اجتماعی و فرهنگی اجباری کارگاه خبرنگاری بحران 1 کارگاهی
کارشناسی حرفه ای خبرنگاری- اجتماعی و فرهنگی اجباری دیپلماسی فرهنگی 2 نظری
کارشناسی حرفه ای خبرنگاری- اجتماعی و فرهنگی اجباری مهندسی فرهنگی 2 نظری
کارشناسی حرفه ای خبرنگاری- اجتماعی و فرهنگی اجباری زبان تخصصی 2 نظری
کارشناسی حرفه ای خبرنگاری- اجتماعی و فرهنگی اجباری تبلیغات فرهنگی 2 نظری
کارشناسی حرفه ای خبرنگاری- اجتماعی و فرهنگی اجباری سازمانهای فرهنگی اجتماعی ایران 2 نظری
کارشناسی حرفه ای خبرنگاری- اجتماعی و فرهنگی اجباری کارگاه نقد اخبار اجتماعی و فرهنگی 1 کارگاهی
کارشناسی حرفه ای خبرنگاری- اجتماعی و فرهنگی اجباری تصویر برداری اجتماعی 2 نظری آزمایشگاهی
کارشناسی حرفه ای خبرنگاری- اجتماعی و فرهنگی اجباری شیوه‌های اقناع و تبلیغ 2 نظری آزمایشگاهی
کارشناسی حرفه ای خبرنگاری- اجتماعی و فرهنگی اجباری کارگاه خبرنویسی اجتماعی و فرهنگی 1 کارگاهی
کارشناسی حرفه ای خبرنگاری – سیاسی و اقتصادی اجباری شبكه هاي اجتماعي 2 نظری آزمایشگاهی
کارشناسی حرفه ای خبرنگاری – سیاسی و اقتصادی اجباری سواد رسانه اي 2 نظری آزمایشگاهی
کارشناسی حرفه ای خبرنگاری – سیاسی و اقتصادی اجباری نظريه هاي ارتباط جمعي 2 نظری
کارشناسی حرفه ای خبرنگاری – سیاسی و اقتصادی اجباری اقدام پژوهي 2 نظری آزمایشگاهی
کارشناسی حرفه ای خبرنگاری – سیاسی و اقتصادی اجباری فناوري هاي نوين ارتباطي 2 نظری
کارشناسی حرفه ای خبرنگاری – سیاسی و اقتصادی اجباری روزنامه نگاری نوین 2 نظری آزمایشگاهی
کارشناسی حرفه ای خبرنگاری – سیاسی و اقتصادی اجباری پو شش خبری 2 نظری آزمایشگاهی
کارشناسی حرفه ای خبرنگاری – سیاسی و اقتصادی اجباری شیوه‌های تاثیر بر افکار عمومی 2 نظری آزمایشگاهی
کارشناسی حرفه ای خبرنگاری – سیاسی و اقتصادی اجباری تحلیل محتوای پیامهای ارتباطی 2 نظری آزمایشگاهی
کارشناسی حرفه ای خبرنگاری – سیاسی و اقتصادی اجباری هنر و رسانه 2 نظری آزمایشگاهی
کارشناسی حرفه ای خبرنگاری – سیاسی و اقتصادی اجباری نرم افزارهای رسانه‌ای 2 نظری کارگاهی
کارشناسی حرفه ای خبرنگاری – سیاسی و اقتصادی اجباری ارتباطات بین الملل 2 نظری آزمایشگاهی
کارشناسی حرفه ای خبرنگاری – سیاسی و اقتصادی اجباری شیوه‌های جستجو در سایتهای خبری 2 نظری کارگاهی
کارشناسی حرفه ای خبرنگاری – سیاسی و اقتصادی اجباری مدیریت رسانه 2 نظری
کارشناسی حرفه ای خبرنگاری – سیاسی و اقتصادی اجباری کارگاه خبرنگاری بحران 1 کارگاهی
کارشناسی حرفه ای خبرنگاری – سیاسی و اقتصادی اجباری ارتباطات سیاسی 2 نظری
کارشناسی حرفه ای خبرنگاری – سیاسی و اقتصادی اجباری نظام اقتصادی و سیاسی ایران 2 نظری
کارشناسی حرفه ای خبرنگاری – سیاسی و اقتصادی اجباری سازمانهای اقتصادی و سیاسی ایران 2 نظری
کارشناسی حرفه ای خبرنگاری – سیاسی و اقتصادی اجباری امنیت و منافع ملی 2 نظری
کارشناسی حرفه ای خبرنگاری – سیاسی و اقتصادی اجباری زبان تخصصی 2 نظری
کارشناسی حرفه ای خبرنگاری – سیاسی و اقتصادی اجباری تصویر برداری خبری 2 نظری کارگاهی
کارشناسی حرفه ای خبرنگاری – سیاسی و اقتصادی اجباری شیوه‌های اقناع و تبلیغ 2 نظری آزمایشگاهی
کارشناسی حرفه ای خبرنگاری – سیاسی و اقتصادی اجباری کارگاه خبر نویسی سیاسی و اقتصادی 1 کارگاهی
کارشناسی حرفه ای خبرنگاری – سیاسی و اقتصادی اجباری کارگاه نقد اخبار سیاسی و اقتصادی 1 کارگاهی
کارشناسی حرفه ای خبرنگاری- قرآنی و مذهبی اجباری شبكه هاي اجتماعي 2 نظری آزمایشگاهی
کارشناسی حرفه ای خبرنگاری- قرآنی و مذهبی اجباری سواد رسانه اي 2 نظری آزمایشگاهی
کارشناسی حرفه ای خبرنگاری- قرآنی و مذهبی اجباری نظريه هاي ارتباط جمعي 2 نظری
کارشناسی حرفه ای خبرنگاری- قرآنی و مذهبی اجباری اقدام پژوهي 2 نظری آزمایشگاهی
کارشناسی حرفه ای خبرنگاری- قرآنی و مذهبی اجباری فناوري هاي نوين ارتباطي 2 نظری
کارشناسی حرفه ای خبرنگاری- قرآنی و مذهبی اجباری روزنامه نگاری نوین 2 نظری آزمایشگاهی
کارشناسی حرفه ای خبرنگاری- قرآنی و مذهبی اجباری پو شش خبری 2 نظری آزمایشگاهی
کارشناسی حرفه ای خبرنگاری- قرآنی و مذهبی اجباری شیوه‌های تاثیر بر افکار عمومی 2 نظری آزمایشگاهی
کارشناسی حرفه ای خبرنگاری- قرآنی و مذهبی اجباری تحلیل محتوای پیامهای ارتباطی 2 نظری آزمایشگاهی
کارشناسی حرفه ای خبرنگاری- قرآنی و مذهبی اجباری هنر و رسانه 2 نظری آزمایشگاهی
کارشناسی حرفه ای خبرنگاری- قرآنی و مذهبی اجباری نرم افزارهای رسانه‌ای 2 نظری کارگاهی
کارشناسی حرفه ای خبرنگاری- قرآنی و مذهبی اجباری ارتباطات بین الملل 2 نظری آزمایشگاهی
کارشناسی حرفه ای خبرنگاری- قرآنی و مذهبی اجباری شیوه‌های جستجو در سایتهای خبری 2 نظری کارگاهی
کارشناسی حرفه ای خبرنگاری- قرآنی و مذهبی اجباری مدیریت رسانه 2 نظری
کارشناسی حرفه ای خبرنگاری- قرآنی و مذهبی اجباری کارگاه خبرنگاری بحران 1 کارگاهی
کارشناسی حرفه ای خبرنگاری- قرآنی و مذهبی اجباری مسائل جهان اسلام 2 نظری
کارشناسی حرفه ای خبرنگاری- قرآنی و مذهبی اجباری ادیان الهی و فرق مذهبی 2 نظری
کارشناسی حرفه ای خبرنگاری- قرآنی و مذهبی اجباری سازمانها و مراکز مذهبی 2 نظری
کارشناسی حرفه ای خبرنگاری- قرآنی و مذهبی اجباری رسانه های جهان اسلام 2 نظری

 

ادامه جدول در فایل وورد سرفصل های آموزشی رشته های ارتباطات

 

سرفصل های آموزشی رشته های ارتباطات

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های علوم اجتماعی کلیک کنید.

  نمونه ای از منابع سرفصل های آموزشی رشته های ارتباطات

 1. اخلاقي فائزه يارمحمديان محمدحسين ، خوشگام معصومه ، محبي نوشين، ارزشيابي كيفيت برنامه هاي آموزشي در آموزش عالي با استفاده از الگويCIPP، آذر و دی 1390، مدیریت اطلاعات سلامت، دوره هشتم، شماره پنجم
 2. عسگری مسعود، رستمی حبیب، جهاد دانشگاهی و نقش آن در مدیریت آموزشهای علمی- کاربردی، 1373، سمینار بین‌المللی آموزش‌های علمی – کاربردی
 3. طالبی، فضل اله، استمرار و توسعه آموزشهاي علمي – كاربردي نيازمند مديريت استراتيژيك، 1378، دومین همایش بررسی و تحلیل آموزشهای علمی-کاربردی
 4. روحانی، حسین، آموزشهای علمی-کاربردی رهیافتی در بهینه سازی آموزش عالی کشور، 1377، اولین کنفرانس بهینه‌سازی و کاربردهای آن
 5. جاهنشیری، نسرین، سلطانی علی ، آموزش علمی-کاربردی و نقش آن در تربیت نیروی انسان کارآمد، 1376، اولین کنگره بین‌المللی و چهارمین کنگره سراسری همکاریهای دولت
 6. شاه پسند، محمد رضا، باقری اصغر، بررسی اثرات آموزش های علمی کاربردی در توانمندی شغلی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی، 1390، مجله تحقیقات اقتصاد وتوسعه کشاورزی ایران، دوره دوم، شماره یک
 7. شریعتی، محمد تقی، مهاجر علیرضا، بررسی برنامه های درسی و مهارت های برنامه ریزی در آموزش علمی –کاربردی، 1385، جهاد، دور ششم، شماره 274
 8. مسعودی ندوشن، عصمت، کاربرد روش های تصمیم گیری چند معیاره در اولویت بندی توسعه آموزش های علمی –کاربردی با تاکید بر برابری فرصت های آموزشی، 1383، مدیریت فردا، سال دوم، شماره 5 و 6
 9. لیث، نادر، چیذری، محمد، رضوانفر، احمد، عباسی، عنایت اله، بررسی میزان کسب و توسعه مهارت های شغلی دانشجویان علمی-کاربردی کشاورزی استان آذربایجان غربی، 1391، اقتصاد و توسعه کشاورزی، سال بیست و ششم، شماره 2
 10. رضايي، محمد ، پاشا، نورالله، ارزيابي عملكرد نظام آموزش عالي مطالعه موردي موسسه هاي آموزشي علمي- كاربردي (ترميك و پودماني )در شهر تهران،1387، آموزش عالی ایران، دور اول، شماره یک

سرفصل های آموزشی رشته های ارتباطات

https://ro.uow.edu.au/thss/

مشخصات اصلی
رشته علوم اجتماعی
گرایش تحقیق در ارتباطات اجتماعی
تعداد صفحات 58 صفحه
منبع فارسی دارد
منبع لاتین دارد
حجم 85 kb
فرمت فایل ورد (Word)
موارد استفاده پایان نامه (جهت داشتن منبع معتبر داخلی و خارجی ) ، پروپوزال ، مقاله ، تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سرفصل های آموزشی رشته های ارتباطات”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید