قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 362 بازدید

سنسور های فشار ، ساختمان چشم و اندازه گیری فشار چشم

ادبیات و پیشینه تحقیق سنسور های فشار ، ساختمان چشم و اندازه گیری فشار چشم

ساختمان چشم

مروری بر مطالعات انجام شده.

مقدمه ساختمان چشم .

2-1 معرفی MEMS..

2-2 مبدل های MEMS..

2-3 سنسور های فشار.

2-3-1 سنسورهای فشار پیزوالکتریک….

2-3-2 سنسورهای فشار مقاومت پیزویی…

2-3-3 سنسورهای فشار خازنی…

2-3-3-1 علل استفاده از سنسور فشار خازنی…

2-4 ساختمان چشم ..

2-4-1 پلك….

2-4-2 ملتحمه.

2-4-3 قرنیه.

2-4-4 عنبیه و مردمك….

2-4-5 اتاق قدامی…

2-4-6 عدسی…

2-4-7 زجاجیه.

2-4-8 شبكیه.

2-4-9 صلبیه.

2-4-10 عصب بینایی…

2-4-11 عضلات چشم..

2-5 گلوکوما چیست…

2-5-1 گلوکوم زاویه باز اولیه.

2-5-2 گلوکوم حاد زاویه بسته.

2-6 تکنیک‌های مرسوم برای اندازه‌گیری فشار داخل چشمی…

2-6-1 تونومتر اپلاناسیون گلدمن…

2-6-2 تونومتری غیر تماسی ( NCT: Non Contact Tonometry )

2-6-3 تونوپن (Tonopen)

2-6-4 تونومتریDynamic Contour  (DCT)

2-7 نیاز به اندازه‌گیری مداوم فشار داخل چشمی…

2-8 تکنیک‌های اندازه‌گیری مداوم فشار داخل چشمی…

2-8-1 تکنیک‌های اندازه‌گیری توسط حسگرهای سیمی…

2-8-2 دور سنج تزویج القایی…

2-8-2-1 دستگاه غیرفعال..

2-8-2-2 دستگاه فعال..

2-9 بحث و بررسی ساختمان چشم

ادبیات و پیشینه تحقیق سنسور های فشار ، ساختمان چشم و اندازه گیری فشار چشم

ساختمان چشم

اندازه گیری فشار چشم

ساختمان چشم

جهت شناخت بهتر عملکرد سنسور فشار خازنی و بیماری گلوکوما، ضروری است ابتدا درک درستی از ساختمان چشم و چگونگی عملکرد آن داشته باشیم. لذا به معرفی بخش های مختلف چشم می‌پردازیم.

ساختمان چشم شبیه به یک کره است. كار اصلی چشم آن است كه نورهایی را كه از خارج دریافت می كند طوری روی پرده شبكیه متمركز كند كه تصویر دقیقی از شیء مورد نظر روی پرده شبكیه ایجاد شود. شبكیه این تصاویر را به صورت پیام های عصبی به مغز ارسال می كند و این پیام ها در مغز تفسیر می‌شوند.

بنابراین برای واضح دیدن، قبل از هرچیز لازم است كه نور به طور دقیق روی پرده شبكیه متمركز شود.  ساختمان چشم شبیه یك كره است. در قسمت جلوی این كره یك پنجره شفاف به نام قرنیه وجود دارد. نور از محیط خارج وارد قرنیه شده پس از عبور از مردمك به عدسی می‌رسد. عدسی نور را به صورت دقیق روی شبكیه متمركز می كند تا تصویر واضحی بر روی شبكیه ایجاد شود. برای آنكه اشیاء به صورت دقیق و واضح دیده شوند لازم است مسیری كه نور در چشم طی می كند شفاف باشد و قرنیه و عدسی نور را درست روی شبكیه متمركز كنند. شکل 2-4 ساختمان داخلی چشم انسان را نشان می‌دهد.

پلك

وقتی جسم نوك تیزی به چشم ما نزدیك می‌شود ما بی اختیار پلك ها را می بندیم. پلك ها در حقیقت ساختمان های تمایز یافته ای از جنس پوست و عضلات زیر پوستی هستند كه وظیفه محافظت از چشم ها را بر عهده دارند. مژه ها مثل یك صافی از ورود گرد و غبار و ذرات مختلف به داخل چشم جلوگیری می كنند. خود پلك ها دو وظیفه مهم دارند: اول آنكه مثل یك دیوار دفاعی جلوی قسمت عمده ای از كره چشم را می گیرند و از كره چشم محافظت می كنند، دوم آنكه پلك ها هر ۵ تا ۱۰ ثانیه یك بار باز و بسته می‌شوند كه این امر به شسته شدن میكروب ها و ذرات خارجی از سطح چشم كمك می كنند و در حقیقت سطح چشم را جارو می كند. به علاوه باز و بسته شدن پلك ها به توزیع یكنواخت اشك بر روی كره چشم كمك می كند.

 

  ملتحمه

ملتحمه یك لایه شفاف محافظ است كه سطح داخلی پلك ها و روی سفیدی كره چشم را می‌پوشاند. در ملتحمه رگ های خونی و گلبول های سفید به مقدار زیادی وجود دارد. این رگ ها و سلول های دفاعی تا حد زیادی از ورود میكروب ها و عوامل بیماری زا به قسمت های عمقی چشم جلوگیری می كند. به علاوه ترشحات ملتحمه سطح چشم را نرم و مرطوب نگه می دارد و در حقیقت سطح چشم را روغنكاری می كند كه این امر باعث آسان تر شدن حركات چشم در جهات مختلف می‌شود.

 

 قرنیه

قرنیه قسمت شفاف جلوی كره چشم است كه از پشت آن ساختمان های داخلی تر كره چشم مثل عنبیه و مردمك دیده می‌شود. قرنیه چشم را می‌توان به شیشه پنجره تشبیه كرد. همانطور كه اگر شیشه پنجره كثیف باشد اشیاء بیرون تار دیده می‌شوند، اگر بر روی قرنیه كسی لكه یا كدورتی وجود داشته باشد فرد اشیاء را تار می‌بیند. به علاوه همانطور كه از پشت یك شیشه موجدار یا مشجر اشیاء كج و كوله و ناصاف دیده می‌شوند. در صورتی كه سطح قرنیه ناهموار باشد اشیاء ناصاف و تار دیده می‌شوند.

 

ساختمان چشم

جهت مشاهده نمونه های دیگر از مبانی نظری مهندسی برق کلیک کنید.

مراجع جهت مطالعه بیشتر ساختمان چشم

 

 • Fujita, H. Microactuators and micromachines. Proceedings of the IEEE, 86(8):1721–1732, 1998.
 • Goodall, G. A. Design of an implantable micro-scale pressure sensor for managing glaucoma. Michigan State University, Department of Mechanical Engineering, 2002.
 • Katuri, K. C., Asrani, S., and Ramasubramanian, M. K. Intraocular pressure monitoring sensors. IEEE Sensors 1, vol. 8, no. 1, 12-19, Jan. 2008.
 • Scheeper, P. R., Olthuis, W., and Bergveld, P. A silicon condenser microphone with a silicon nitride diaphragm and backplate. J. Micromec. Microeng. 2, pp.87-189, 1992.
 • Scheeper, P. R., Olthuis, W., and Bergveld, P. The design, fabrication, and testing of corrugated silicon nitride diaphragms. Journal of Microelectromechanical Systems, vol. 3, no. 1. 1994.
 • Puers, R., Vandevoorde G., and De Bruyker, D. Electrodeposited copper inductors for intraocular pressure telemetry. Micromech. Microeng. vol. 10, pp. 124–129, 2000.
 • Gloster, J. and Perkins, E. S. The validity of the Imbert-Flick law as applied to applanation tonometry. Exp. Eye Res., vol. 44, pp. 274–283, 1963.
 • Ehlers, N., Bramsen, T., and Sperling, S. Applanation tonometry and central corneal thickness. Acta Ophthalmol., vol. 53, p. 34, 1975.
 • Moses, R. A. The Goldmann applanation tonometer, Amer. J. Ophthalmol., vol. 46, no. 6, pp. 865–869, Dec. 1958.
 • Forbes, M., Pico, G. Jr., Grolman, B. A noncontact applanation tonometer. Description and clinical evaluation. Arch Ophthalmol;91:134-140, 1974.
 • Kempf, R., Kurita, Y., Iida, Y., Kaneko, M., Mishima, H. K., Tsukamoto, H., and Sugimoto, E. Understanding eye deformation in non-contact tonometry. in Proc. Annu. Int. Conf. IEEE Eng. Med. Biol. Soc., New York, pp. 5428–543130, Aug.–3 Sep. 2006.
 • Frenkel, R., Hong, Y., and Shin, D. Comparison of Tono-Pen to the Goldmann applanation tonometer. Arch. Opthalmol., vol. 106, no. 106, pp. 750–753, 1998.
 • Schneider, E., and Grehn, F. Intraocular pressure measurement-comparison of dynamic contour tonometry and Goldman applanation tonometry. J Glaucoma, vol. 15, no. 1, pp. 2–6, Feb. 2006.
 • Asrani, Zeimer,Wilensky, Geiser, Vitale, and Lindenmuth, Large diurnal fluctuations in IOP are an independent risk factor in glaucoma patients. J. Glaucoma, vol. 9, pp. 134–142, 2000.
 • Fogagnolo, P., Rossetti, L., Mazzolani, F., and Orzalesi. N. Circadian variations in central corneal thickness and intraocular pressure in patients with glaucoma. Br. J. Ophthalmol., vol. 90, pp. 24–28, 2006.
 • Barkana, Y., Anis, S., Liebmann, J., Tello, C., and Ritch. R. Clinical utility of intraocular pressure monitoring outside of normal office hours in patients with glaucoma. Arch. Opthalmol., vol. 124, Jun. 2006.
 • Waters, G. E., Thommen, Jr. and R. L. Intraocular pressure sensor. U.S. Patent 4922913.
 • Leonardi, M., Leuenberger, P., Bertrand, D., Bertsch, A., and Renaud, P. First steps toward noninvasive intraocular pressure monitoring with a sensing contact lens. Investigative Ophthalmol. Vis. Sci., vol. 45, no. 9, Sep. 2004.
 • Leonardi, M., Leuenberger, P., Bertrand, D., Bertsch, A., and Renaud, P. A soft contact lens with a mems strain gage embedded for intraocular pressure monitoring. in Proc. 12th Int. Conf. Solid State Sensors, Actuators, , Boston, MA, vol. 2, pp. 1043–1046, Jun. 8–12, 2003.
 • Puers, R. Capacitive sensors: When and how to use them. Sens. Actuators A, vol. 37–38, pp. 93–105, 1993.
 • Collins, C. C. Miniature passive pressure transensor for implanting in eye. IEEE Trans. Bio-Med. Eng., vol. BME-14, no. 2, pp. 74–83, Apr. 1967.
 • Backlund, Y., Rosengren, L., Hok, B., and Svedbergh, B. Passive silicon transensor intended for biomedical, remote pressure monitoring. Sens. Actuators, vol. A21–A23, pp. 58–61, 1990.
 • Rosengren, L., Backlund, Y., Sjostrom, T., Hok, B., and Svedbergh, B. A system for wireless intraocular pressure measurements using a silicon micromachined sensor. J. Micromech. Microeng., vol. 2, pp. 202–204, 1992.
 • Rosengren, L., Backlund, Y., Sjostrom, T., Hok, B., and Svedbergh, B., and Selen, G. A system for passive implantable pressure sensors. Sens. Actuators A, vol. 43, pp. 55–58, 1994.

…..

 

 

ساختمان چشم

https://digitalcommons.usf.edu/ege_etd/

مشخصات اصلی
رشته برق
گرایش الکترونیک
تعداد صفحات 40 صفحه
منبع فارسی دارد
منبع لاتین دارد
حجم 850 kb
فرمت فایل ورد (Word)
موارد استفاده پایان نامه (جهت داشتن منبع معتبر داخلی و خارجی ) ، پروپوزال ، مقاله ، تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ادبیات و پیشینه تحقیق سنسور های فشار ، ساختمان چشم و اندازه گیری فشار چشم”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید