قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 44 بازدید

درخت مو و انگور

2-6- ساختار اندام های مو
2-6-1- ریشه
2-6-2- تنه و شاخه
2-6-3- قسمت انتهایی شاخه مو
2-6-4- گره ها و جوانه ها
2-6-5- پیچک
2-6-6- برگ
2-6-7- گل
2-6-8- خوشه و میوه
2-6-9- تکثیر مو
2-7- نیازهای اکولوژیکی انگور
2-8- اهمیت و ارزش غذایی انگور
2-9- سطح زیر کشت و تولید انگور در دنیا و ایران
2-10- سطح زیر کشت و تولید انگور در كاشمر
2-11- مصرف کودهای شیمیایی و آلی
2-12- ازدیاد مو
2-12-1- ازدیاد غیرجنسی
2-12-2- ازدیاد جنسی
2-13- پیش رس کردن انگور
2-14- تعویق انداختن رسیدگی
2-15- ازدیاد حجم حبه های انگور
2-16- جلوگیری از ریزش گل انگور
2-17- تاثیر مواد تنظیم کننده رشد بر انگور
2-18- جیبرلیک
2-18-1- نقش جیبرلیک در گیاه
2-18-2- کاربرد جیبرلیک در باغبانی
2-19- حلقه برداری انگور
2-19-1- اهداف حلقه برداری
2-20- تنک کردن انگور
2-20-1- تنک کردن خوشه میوه
2-20-2- تنک کردن حبه
2-20-3- تنک کردن گل
2-21- آشنائي با تعدادي از اصطلاحات و اندام هاي انگور
2-22- زمان برداشت محصول
2-23- فیزیولوژی رشد ونمو انگور
2-23-1- فتوسنتز
2-23-2- تنفس
2-23-3- تعرق
2-23-4- اشک مو
2-23-5- جذب مواد کانی

منابع

درخت مو و انگور – تمامی اطلاعات درباره انگور

نیازهای اکولوژیکی انگور

انگور از گیاهان مناطق معتدل و گرم بوده و سرماهای شدید زمستان را تحمل نمی­کند. در پرکنش جغرافیایی انگور عرض جغرافیایی  و ارتفاع از سطح دریا موثر می­باشند. در مناطقی که انگور پرورش داده می­شود میانگین دمای سالانه نباید از 9 درجه سانتیگراد کمتر باشد. گلهای انگور در میانگین دمای 20 درجه سانتیگراد باز می­شوند. حداقل دما(صفر گیاهی) برای رشد شاخه های انگور 10 درجه سانتیگراد بوده و میانگین دما برای رشد و نمو بوته های انگور 30تا 25 درجه سانتیگراد می­باشد.

انگور از گیاهان مقاوم به خشکی بوده و آب بیش از حد موجب کاهش رشد و بروز بیماری های قارچی می­گردد. در مناطقی که میزان بارنگی بیش از 300 میلیمتر باشد می­توان انگور را به صورت دیم پرورش داد و در صورت کمبود بارندگی در طی فصل رشد حداکثر 3تا4 نوبت آبیاری انجام گیرد. بارندگی در طی گلدهی موجب عدم گرده افشانی و ریزش  گلها می شود. در مناطق پپرورش انگور باید فصل رشد بویژه بین ماه های خرداد نا مرداد فاقد بارندگی باشد(جلیلی مرندی، 1386).

در مناطقی که سرعت باد بیش از 3 تا 4 متر بر ثانیه باشد، به بوته های انگورآسیب وارد می­شود.بادهای تند در اوایل فصل رشد موجب شکسته شدن شاخساره های تازه تشکیل شده می­گردد. به ویژه در ارقام انگور دگرگشن، از گرده افشانی کافی جلوگیری می­شود و در هنگام رسیدن میوه ها موجب سفت شدن پوست حبه و کاهش عملکرد می­گردد(جلیلی مرندی، 1386).

بوته های انگور در طی فصل رشد حداقل به 1300 ساعت طول روز نیازمند می­باشد. برخی از فعالیت های حیاتی انگور مانند سرعت رشد شاخه ها با طول روز ارتباط مستقیم دارند(جلیلی مرندی، 1386).

در دوره استراحت، بوته های انگور سرمای 18- تا20- درجه سانتیگراد راتحمل می­کنند اما سرماهای شدید به شاخه و حتی بازو و تنه انگور آسیب وارد می­کند. گلهای انگور در 2- درجه سانتیگراد و میوه های تازه تشکیل شده در 0.6- درجه سانتیگراد از بین می­روند(تفضلی و همکاران،1373 ، جلیلی مرندی، 1386).

عمل هرس برای ایجاد تعادل فیزیولوژیکی بین رشد زایشی و رویشی بوته های انگور انجام می­گیرد. هرس در انگور شامل دو نوع هرس زمستانه و هرس تابستانه یا هرس سبز می­باشد(جلیلی مرندی، 1386، مختاریان،1374، محمود زاده و همکاران، 1388).

انگور در انواع خاک ها قادر به رشد می­باشد اما خاک های لومی شنی و بافت سبک برای این گیاه مناسب می باشند. میزان مناسب هوموس خاک برای انگور 10 تا 5 درصد می­باشد. در ضمن این گیاه مقاوم به آهک بوده و 50 تا 40 درصد از آهک فعال خاک را تحمل می­کند(جلیلی مرندی، 1386).

 

اهمیت و ارزش غذایی انگور

خداوند در قران کریم در 10 سوره و 11 آیه مستقیما به انگور اشاره می­نماید تا بدین نحو ما را به ارزش و اهمیت آن رهنمون گرداند. همچنین انبیاء گرام در رابطه با انگور روایات متعددی دارند که به نحوی انگور و فراورده های آن اهمیت و ارزش غذایی و بهداشتی آن را مورد توجه قرار می­دهند که در زیر به چند نمونه از آن اشاره می­شود.

پیامبر اکرم (ص) می­فرماید: بهترین غذای شما نان و بهترین میوه شما انگور است.

امام صادق (ع) می­فرماید: دو چیز است که تماما با دو دست خورده می­شود، انگور و انار.

خداوند جهت رفع غم و اندوه حضرت نوح(ع) خوردن انگور را به او توصیه می­کند.

انگور از نظر ارزش غذایی و خواص بهداشتی دارای سودمندی های بسیاری است. مقدار انرژی موجود در هر 100 گرم انگور تازه 67 کیلو کالری و در هر 100 گرم کشمش برابر با 268 کیلو کالری می­باشد. در کتاب سبزی ها و میوه های شفا بخش ترجمه و نگارش م. نراقی چنین آمده است که : انگور املاح معدنی بدن را زیاد می کند، ادرار می­آورد و ملین است و برای کم خونی، مسمومیت بدن در مقابل خستکی و یا سوء تغذیه ، درد مفاصل، رماتیسم و انسداد مجاری طحال و کبد مورد استفاده قرار می گیرد(تفضلی و همکاران، 1373).

 

ازدیاد حجم حبه های انگور

بعضی از هورمون های گیاهی در صورتی که با غلظت مناسب و در زمان مناسب روی خوشه ها پاشیده شوند اثری مشابه حلقه برداری (ازدیاد حجم حبه ها)دارند. اگر هورمون پاشی با حلقه برداری باشد اثر آن تشدید خواهد شد. جیبرلیک یکی از هورمون هایی است که در بزرگ شدن حبه ها نقش دارد(حیدری و همکاران،1390).

جیبرلیک به صورت قرص هایی سفیدرنگ با نام تجاری برلکس موجود است هر قرص حاوی ۱گرم ماده موثر خواهد بود این قرص ها قابل حل در آب بوده و به دو طریق در اختیار گیاه قرار میگیرد: یکی فرو بردن خوشه انگور در محلول و دیگری پاشیدن محلول برروی بوته. روش دوم آسانتر بوده اما اجرای ان میزان مصرف هورمون را بالا برده.این ماده بسیار سریع الانتقال در گیاه بوده و به هر نقطه ای پاشیده شود به خوشه میرسد.محلول پاشی رسیدن انگور را تا ۱هفته به تاخیر می اندازد و تا حدودی از میزان مواد جامد محلول در حبه(قند)می­کاهد(رسولزادگان،  1382).

در بیشتر کشورها ارقام بیدانه را ۲بار محلول پاشی میکنند: بار اول در ابتدای ظهور گلها با غلظت 2/5 تا ۲۰ قسمت در میلیون به منظور تنک کردن خوشه و بار دوم پس از لقاح تقریبا دو هفته پس از هورمون پاشی اول با غلظت ۲۰ تا۴۰ قسمت در میلیون به منظور ازدیاد حجم حبه.به این ترتیب تعداد حبه در خوشه کم شده اما حبه های باقیمانده بسیار درشت میشوند(رسولزادگان،  1382).

 

جلوگیری از ریزش گل انگور

برای جلوگیری از ریزش گل ۳ تا ۶روز پس از باز شدن گلها محلول ۲ تا ۱۰ قسمت در میلیون اکسین استفاده کرد.برای دستیابی به نتیجه مطلوب تر بایستی خوشه ها را کامل به این محلول اغشته کرد.

نتیجه ناشی از محلول پاشی مساوی در پاره ای از اوقات بهتر از حلقه برداری است.محلول پاشی در زمانی که گل ها باز شده اند باعث تشکیل دیواره بذر در ارقام بیدانه شده و بذرهایی پوک تولید میکند.

محلول پاشی با غلظت بیشتر از ۱۰ قسمت در میلیون باعث ایجاد سوختگی در برگ میشود.

از اکسین های دیگر مانند اسید نفتوکسی استیک میتوان استفاده کرد(رسولزادگان،  1382).

برای جلوگیری از بذرهای پوک میتوان از جیبرلیک استفاده کرد.ژیبرلین اثر دوجانبه ای روی رشد میوه دارد.اگر پیش از باز شدن گلها و تلقیح مادگی بر روی گل پاشیده شود مادگی از بین رفته و باعث ریزش میوه میشود اما اگر تلقیح شده باشد دیگر اثری روی مادگی ندارد و باعث ازدیاد حجم یاخته میشود که در نتیجه حبه ها درشت تر می-شود(رسولزادگان،  1382).

 

حلقه برداری انگور

عبارتست از برداشتن یک لایه پوست درخت و یا زخم کردن ان باعث بالابردن باردهی و کیفیت انگور میشود. قطر این لایه حدود ۲ میلیمتر و کلفتی آن به ضخامت پوست، بدون صدمه زدن به چوب میباشد. حلقه برداری بر روی شاخه نازکتر به علت تاخیر در ترمیم زخم و مشکل بودن عمل توصیه نمی­شود. اثر حلقه برداری بر روی تنه در تمام گیاه ظاهر می­شود اما اگر بر روی بازو انجام شود فقط همان بازو تحت تاثیر قرار میگیرد(محمودزاده، 1385).

در حلقه برداری پوست تنه باید به طور کامل برداشته شود به طوری که رابطه پوست بالا با پایین به طور کامل قطع شود. اثر آنی حلقه برداری این است که مانع جریان شیره پرورده از پایین به بالا میشود. مواد خامی که توسط ریشه جذب میشود و از طریق آوند چوبی بالا میرود در برگ به شیره پرورده تبدیل شده و در مسیر برگشت که از طریق اوند ابکش صورت میگیرد به مانع برخورد کرده و در بالای محل زخم انباشته میشود. در اثر این فرایند قند و هورمون های گیاهی و نشاسته بیشتری به قسمت بالای زخم میرسد(محمودزاده، 1385).

زخم را به گونه ای باید ایجاد کرد تا سریع التیام پذیرد یعنی قطر حلقه نباید زیادتر از ۲تا۳ میلمتر باشد در غیر اینصورت مدت زیادی برای بهبودی زخم لازم است و ممکن است درخت ضعیف یا خشک شود.به طور معمول ۱یا ۲ماه بعد زخم توسط لایه زاینده التیام پذیرد(محمودزاده، 1385).

 

تنک کردن انگور

تنک کردن انگور عبارتست از کم کردن تعداد خوشه های گل یا میوه. این عمل اثر حتمی بر بالا بردن کیفیت انگور دارد. با هرس ملایم یعنی باقی گذاشتن تعداد زیادتری جوانه مرکب بر روی بوته در فصل زمستان، و سپس تنک کردن تعدادی از خوشه های گل در فصل بهار عملا نسبت برگ به گل بالا میرود یعنی برای هر خوشه تعداد زیادتری برگ روی بوته باقی می ماند که از طریق مقدار بیشتری مواد قندی به حبه ها رسیده و درشت تر می­شود.

باقی گذاشتن تعداد زیادتری برگ روی بوته نه تنها باعث تغذیه بهتر خوشه میشود بلکه خود گیاه نیز به طور کلی از مواد غذایی بیشتری برخوردار خواهد شد.از انجا که تنک کردن عبارتست قطع بعضی از قسمت های زنده و فعال گیاه دارای اثری مشابه هرس دارد یعنی واکنش گیاه در برابر تنک کردن عبارت خواهد بود از تمرکز بیشتر مواد به قسمتهای باقیمانده.درعین حال طی تنک کردن از سطح برگ کم نمیشود این عمل نه تنها باعث تضعیف گیاهنمیشود بلکه باعث تقویت گیاه میشود.بنابراین تنک به مراتب بهتر و بیشتر از هرس کردن کیفیت میوه را بالا می­برد(محمود زاده،1385).

با تنک کردن صحیح عملا میتوان ظرفیت میوه دهی بوته را افزایش داد زیرا سطح برگ بیشتر باعث تقویت تدریجی ان شده و به تدریج میتوان خوشه های بیشتری را روی بوته باقی گذاشت(محمود زاده،1385).

خوشه های بوته های تنک شده کمتر دچار پوسیدگی و قارچ زدگی میشوند و معمولا هزینه برداشت به دلیل همزمان رسیدن پایین می­آید(محمود زاده،1385).

 

جهت مشاهده نمونه های دیگر از فصل دوم پایان نامه مهندسی کشاورزی کلیک کنید.

نمونه ای از منابع جهت مطالعه بیشتر

 • آزاده راد، 1385. بررسی تاثیر تیمار های هورمون GA3 بر روی اندازه خوشه و حبه در انگور رقم یاقوتی . دانشگاه تهران.
 • بلک، ب و همکاران. 1380، فیزیولوژی درختان میوه، رشد و نمو. ترجمه راحمی، م. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. صفحه 14.
 • پيري ح.، معافپوريان غ.ر. و درستكار م. 1384 . بررسي تأثير ازت، فسفر، پتاسيم و برخي عناصر كم مصرف برروي خصوصيات كمي وكيفي انگور رقم عسگري. خلاصه مقالات چهارمين كنگره علوم باغباني ايران. صفحه 145
 • پیش­بین.ا، دهلوی.ا 1360. بررسی تاثیر هورمون ژیبرلین روی دو رقم انگور عسکری و مهر..دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان.
 • تدين م.س. و رستگار ح. 1379 . تأثير محلول پاشي اسيد جیبرلیک بر كلروز آهن درخت پرتقال در يك خاك آهكي. مجله علوم خاك و آب، ويژه نامه باغباني ، جلد 12 ، شماره 8،ص 31-25.
 • حیدری.م، ابوطالبی.ع، کرمی.م.ج، محمدی.ع 1390. اثر اسید جیبرلیک ،  تنک حبه و خوشه بر خصوصیات میوه انگور رقم یاقوتی. مجله به زراعی نهال وبذر .جلد 2-27 شماره 3.
 • خوشخوی.م. ب، شیبانی. ا، روحانی. و ع، ا، تفضیلی. 1381. اصول باغبانی. انتشارات دانشگاه شیراز. چاپ 11، صفحه 433-431.
 • رمضانی­ملک­رودی.م، ع.طلايی، ا.خليقی و ع.علی­اکبری1384. بررسي اثر اسيد جيبرليك بربرخي خصوصيات کمی و کیفی ميوه انگور در شیراز. پژوهش و سازندگي.
 • شیری، م. و م، ج، ملکوتی. 1380. تاثیر روش کوددهی در درختان انگور و بادام. مجله علوم خاک و آب. جلد 12، شماره 14، صفحه 193-187.
 • شیری، م. ر، ا، رنجبر. و م، ج، ملکوتی. 1380، تاثیر محلول پاشی ازت، روی و بور بر خصوصیات کمی و کیفی انگور بیدانه. مجله علوم خاک و آب. جلد 12، شماره14،صفحه 203-195.
 • صادقی، بهزاد 1378. اثر هورمون ژیبرلین روی ارقام انگور پایان نامه فوق لیسانس دانشگاه کشاورزی دانشگاه تهران.

 

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “درخت مو و انگور – تمامی اطلاعات درباره انگور”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید