قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 481 بازدید

 متغيرهای شناختی ـ انگیزشی دانش‌ آموزان ورزشكار

 

مقايسه متغيرهای شناختی ـ انگیزشی دانش‌ آموزان ورزشكار

مقايسه متغيرهای شناختی ـ انگیزشی دانش‌ آموزان ورزشكار  و غيرورزشكار

دانش‌ آموزان ورزشكار

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق دانش‌ آموزان ورزشكار

1.2 . مبانی نظری تحقیق.

1.1.2. روانشناسی ورزشی و روند شکل‌گیری آن.

2.1.2. رویکرد شناختی – اجتماعی دوئک…

3.1.2.  اهداف پیشرفت..

1.3.1.2. نظریه‌های مربوط به اهداف پیشرفت..

2.3.1.2.  عوامل مؤثر بر اهداف پيشرفت..

4.1.2 باورهاي هوشي.

1.4.1.2. شكل گيري باورهاي هوشي.

2.4.1.2. عوامل مؤثر بر باورهاي هوشي.

5.1.2. درگيري انگيزشي.

6.1.2 تعریف انگیزش و اهمیت آن در فعالیتهای ورزشی.

1.6.1.2. تعریف انگیزش

2.6.1.2.  انگیزش پیشرفت..

7.1.2. نظريه دست يابي به هدف براي افزايش انگيزه دانش‌آموزان در تربيت بدني – دانش‌ آموزان ورزشكار .

1.7.1.2.وظيفه‌گرايي.

2.7.1.2.  خودگرايي.

3.7.1.2. عوامل مؤثر بر فضاي انگيزشي در تربيت بدني – دانش‌ آموزان ورزشكار .

8.1.2. نظريه‌هاي مربوط به عملكرد ورزشي.

2.8.1.2. نظريه افتراقي.

2.1.8.2.  نظريه كاركردگرايي.

3.8.1.2. نظريه تعامل.

4.8.1.2. نظريه انتخاب عقلاني.

5.8.1.2 . نظريه رفتار برنامه ريزي شده

2.2. پيشينة تجربي تحقيق دانش‌ آموزان ورزشكار .

1.2.2. تحقيقات خارجي.

2.2.2. تحقيقات داخلي.

منابع دانش‌ آموزان ورزشكار

دانش‌ آموزان ورزشكار

دانش‌ آموزان ورزشكار

مقايسه متغيرهای شناختی ـ انگیزشی دانش‌ آموزان ورزشكار

 

امروزه ورزش و فعالیت‌های بدنی، پر کننده بخش اعظم اوقات فراغت میلیونها نفر از مردم جهان می‌باشد. آموزش و پرورش به عنوان نقش کلیدی و راهبردی در توسعه همه جانبه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی می‌باشد، که یکی از رویکردهای مهم آن تربیت بدنی و ورزش مدارس می‌باشد که از آن طریق نسل  جوان جامعه فردا در فرایند سالم‌سازی و روحیه بخشی قرار می‌گیرند تا به عنوان محصولات انسانی ارزشمند در پویایی و بهره‌وری جامعه مشارکت جو و مسئولیت‌پذیر باشند.

از آنجایی که دانش‌آموزان به عنوان رکن اساسی نظام آموزشی کشور در دست‌یابی به اهداف نظام آموزشی نقش و جایگاه ویژه‌ای دارند توجه به این قشر از جامعه از لحاظ آموزشی و تربیتی باروری و شکوفایی هر چه بیشتر نظم آموزشی و تربیتی جامعه را موجب می‌گردد.

بنابراین موضوع ورزش جوانان که ازدهه‌های 70 و 80 میلادی ظهور کرد نظر کارشناسان به خصوص روانشاسان ورزشی را به خود جلب نموده است، توصیف دلایلی که دانش‌آموزان برای شرکت در ورزش ابراز می‌نمایند، انگیزه‌های شرکت، نقطه شروع مناسبی برای درک انگیزش آنها می‌باشد (بيدل،1997، بهرام و شفيع زاده،1384).

مطالعه در حوزه موضوعاتی همچون انگیزش شرکت در فعالیت‌های ورزشی، عوامل روانی اجتماعی، کنترل استرس و اضطراب در ورزش و… بر عهده روانشناسی ورزشی می‌باشد که یکی از موارد کاربرد ویژه دانش روانشناسی است.

 

جهت مشاهده و دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره ورزشکاران کلیک کنید .

 

مبانی نظری تحقیق

روانشناسی ورزشی و روند شکل‌گیری آن

روانشناسی ورزشی یکی از موارد کاربرد ویژه دانش روانشناسی را تشکیل داده و موضوعاتی همچون،  شخصیت، عوامل روانی، اجتماعی، انگیزش، کنترل استرس و اضطراب، آموزش حرکتی، اعتماد به نفس و سایر مهارتهای روانی که لازمة یادگیری و اجرای مطلوب مهارتهای حرکتی می‌باشد، را مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دهد به عبارتی دیگر مطالعة رفتار فردی در ورزش و فعالیت‌های حرکتی، تعیین میزان تاثیر فاکتورهای روانی بر روی فعالیت‌های حرکتی وتعیین کیفیت اثرگذاری تجربیات اولیة حرکتی افراد برروی عوامل روانی موضوعاتی هستند که مورد توجه روانشناسان ورزشی قرار می‌گیرند.

بنابراین روانشناسان ورزشی در پی یافتن اطلاعات مفید و با ارزشی در رابطه با بهبود سطح فعالیت‌های ورزشی افراد در هر دو جنبه  ورزشهای انفرادی و تیمی می‌باشند. مطالعات و بررسی‌های انجام یافته حاکی از این هستند که تا حدود سال 1970 میلادی گاه و بیگاه به صورت موردی، تحقیقاتی در این زمینه انجام گرفته است، لیکن برنامه‌های تحقیقاتی از این سال به بعد با تلاشهای روانشناسان، پزشکان، فلاسفه ومتخصصین تربیت بدنی شکل منظمی به خود گرفت بطوریکه اولین کنگره بین المللی روانشناسی ورزش در سال 1965 با تلاش پزشکان در شهر رم ایتالیا تشکیل گردید.

هدف اصلی پزشکان از پرداختن به مطالعه مسائل روانشناسی ورزشی پی بردن به چگونگی تاثیر فاکتورهای روانی به همراه عوامل بیولوژیکی بر روی موفقیت ورزشکاران در اجرای مسابقات ورزشی بود. فلاسفه نیز، به عنوان نخستین افرادی که به مطالعه جنبه‌های مختلف روانشناسی در ارتباط با فلسفه پرداخته بودند. جهت همکاری با مسئولین سازمانهای ورزشی به منظور همکاری در تدریس دروس تعلیم و تربیت و روانشناسی به خدمت گرفته شدند.

با گذشت زمان، متخصصین و معلمین تربیت بدنی با احیای رشته روانشناسی ورزشی به عنوان یک رشته مستقل در حیطة تربیت بدنی و علوم ورزشی به بررسی عوامل متنوع روانی در ورزشکاران پرداخته و زمینه را برای انجام تحقیقات و پژوهش‌های لازم برای توسعة این بخش از تربیت بدنی مهیا نمودند. اولین متخصص تربیت بدنی که به عنوان بنیانگذار روانشناسی ورزشی شناخته شده است آقای دکترکولمن گریفیت از آمریکا می‌باشد که با تألیف کتابهای روانشناسی داوری و روانشناسی پهلوانی و انجام تحقیقات آزمایشگاهی متعدد خدمت شایسته‌ای در جهت توسعة روانشناسی رزشی انجام داده است. از سال 1968 تا 1981 کنگره‌های علمی مختلفی در کشورها آمریکا، اسپانیا، چکسلواکی کانادا برگزار گردید.

موضوعاتی که در این کنگره‌ها مورد بحث قرار می‌گرفت، مواردی همچون: شخصیت قهرمان، پرخاشگری در ورزش، بازی و رابطة آن با ورزش، آموزش حرکتی ونحوة شکل‌گیری فرمهای حرکتی، انگیزش، نقش گروه و تیم‌سازی در ورزشهای تیمی، استرس و روشهای کنترل آن و نظایر آن را شامل می‌شد. در نهایت به طور خلاصه می‌توان گفت که رشته روانشناسی ورزشی با گرایش به بررسی جنبه‌های متنوع شخصیت افراد و ویژگی‌های شرکت کنندگان در فعالیت‌های ورزشی شکل گرفته و ویژگی‌ اصلی این رشته، تمرکز بر روی مطالعة رفتار فرد در فعالیت‌های حرکتی می‌باشد (محرم‌زاده مهرداد، 1376).

 

عوامل مؤثر بر فضاي انگيزشي در تربيت بدنی – دانش‌ آموزان ورزشكار

نظرية دست‌يابي به هدف، علت انجام فعاليت دانش‌آموزان به يك شكل خاص در تربيت بدني را شرح مي‌دهد. اين نظريه تا زماني كه (آمز، 1922) كار روي توسعه فضاي انگيزشي را كامل كرد. از اين توانايي برخودار نبود. اكنون كارآمز روش مشخص و واضحي براي تأثير بر انگيزش دانش‌آموزان در كلاس درس تربيت بدني ارائه مي‌دهد (هاشمي،1387).

آمز اظهار مي‌دارد: فضاي انگيزشي كه بر پيشرفت فردي و يادگيري مهارت متمركز باشد وظيفه‌گرايي را تقويت مي‌كند كه در اثر آن دانش‌آموزان بيشتر به اهداف رويكرد ـ عملكرد و اهداف تبحري خواهند رسيد و درصدد تقويت باورهاي هوشي افزايشي خود خواهند بود و نتايجي كه بدست خواهد آمد باعث افزايش پشتكار دانش‌آموزان، انعطاف پذيري و تطابق با روش معلم و ديگر جنبه‌هاي موثر يادگيري خواهد بود.

در مقابل فضاهاي انگيزشي كه بر فعاليت‌هاي گروهي و مقايسه تواناي‌هاي افراد تأكيد مي‌كنند، فعاليت خودگرا را تقويت خواهند كرد. به علاوه مي‌توان به اين نتيجه مهم رسيد كه هر چه آنچه معلم مي‌گويد و انجام مي‌دهد، در ايجاد فضاي وظيفه‌گرا (كه نتيجه آن داشتن اهداف تبحرگرا و باورهاي هوشي قابل انعطاف و در حين پيشرفت) و يا خودگرا (كه در اثر آن اهداف اجتناب از عملكرد و داشتن باورهاي هوشي ذاتي و تصور اينكه هوش جوهري ثابت و غيرمنعطف است خواهد بود (آمز هاشمي،1387).

6 عامل اصلي را كه معلمان مي‌توانند در هنگام تدريس براي افزايش انگيزه دانش‌ آموزان ورزشكار به كار گيرند و اينگونه بيان مي‌كند: 1) وظايفي را از دانش‌آموزان در حين انجام فعاليت درخواست كنند[1] 2) اختياراتي را به دانش‌آموزان بدهند[2]  3) براي دانش‌آموزان پاداش تعين كنند[3] 4) به نحوه گروه‌بندي دانش‌آموزان در حين انجام فعاليت توجه كافي داشته باشند[4] 5)در نحوه ارزيابي دانش‌آموزان در كلاس دقيق باشند[5] 6) به مقدار زماني كه به دانش‌آموزان براي اتمام فعاليت مي دهند دقت داشته باشند[6].

كلمه‌اي كه از تركيب حروف اول انگليسي اين شش عامل به دست مي‌آيد «TARGET» اصول «TARGET» در شكل‌گيري فضاي انگيزشي به شكل وظیفه‌گرا و خودگرا در كلاس درس تربيت بدني موثر است. جدول(2-2) اصول كلي را كه معلمان براي ايجاد فضاي انگيزشي وظيفه گرا يا خودگرا مي توانند استفاده كنند نشان مي دهند.

دانش‌ آموزان ورزشكار

مقايسه متغيرهای شناختی ـ انگیزشی دانش‌ آموزان ورزشكار

جهت مشاهده نمونه های دیگر از مبانی نظری تربیت بدنی کلیک کنید.

فهرست منابع دانش‌ آموزان ورزشكار

 • – آر. میچل، ترنس.(1373). مردم در سازمانها(حسین شکرکن، مترجم). تهران: انتشارات رشد.
 • – آقاپور، مهدی.(1368). جامعه شناسی ورزش. تهران: انتشارات سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران.(دفتر تحقیقات و آموزش).
 • – اکرمی، شهرام و همکاران.(1373). بررسی میزان گرایش دانش‌آموزان به ورزش. مجموعه مقالات اولین کنگره علمی ورزش مدارس کشور. تهران: انتشارات معاونت مطالعات اداره کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش،صص93-91.
 • – باقرزاده و همکاران.(1381). بررسی علل عدم شرکت دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه در فعالیتهای ورزشی فوق برنامه. نشریه علمی پژوهشی حرکت. انتشارات: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی تهران. شماره پیایی11،صص31-23.
 • – بهرام، عباس، محسن شفیع زاده، حسن خلجی؛ افسانه صبحکاران 1382، تعیین اعتبار و پایایی پرسشنامه ورزش گرایی، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.
 • – بهرام، عباس، شفیع زاده، محسن،(1384). رابطه بین هدف گرایی و توانایی درک شده با انگیزش شرکت در فعالیتهای ورزشی دانش‌آموزان. نشریه علوم حرکتی و ورزش،ش6.
 • – جارویس، مت.(1380). روانشناسی ورزشی.(محمد تقی اقدسی، مترجم). تبریز: انتشارات دانشگاه تبریز.
 • – جمشیدی، اکبر1385، رابطه بین جهت‌گیری ورزش و اضطراب رقابتی در بین ورزشکاران شرکت کننده در هشتمین المپیاد ورزشی دانشجویی، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران.
 • -جمشیدی،ا :و لطفی، غ. ع،1391، ارتباط باورهای هوشی و عملکرد ورزشی دانش‌آموزان ورزشکاردبیرستانی، مجله تحقیقات علمی آسیای میانه، شماره 2ص 259-255(ترجمه)
 • – جهتلو محمدزاده، حسن،(1382)آموزش بسکتبال- انتشارات دانشگه پیام نور.
 • -جهرمی و همکاران، 1390،رابطه باورهای هوشی، اهداف پیشرفت ودر گیری شناختی در دانش‌آموزان دبیرستانی، مجله روانشناسی، شماره 1، ص 92-91
 • – حجازی و همکاران(1387). ارتباط متغیرهای شناختی ـ انگیزشی با عملکرد ورزشی دانش‌آموزان، فصلنامه المپیک شمارة2 صفحه 64تا 66.
 • – سجادی، نصرالله،(1380) تربیت بدنی فصلی نو برای دانش‌آموزان، ماهنامه زیور ورزش، وزارت آموزش و پرورش، معاونت  تربیت بدنی و تندرستی. شماره (16).
 • ….
 • ….

مقايسه متغير های شناختی – انگیزشی دانش‌ آموزان ورزشكار

https://digitalcommons.usf.edu/edj_etd/

مشخصات اصلی
رشته تربیت بدنی
گرایش مدیریت ورزشی
تعداد صفحات 45 صفحه
منبع فارسی دارد
منبع لاتین دارد
حجم 100 kb
فرمت فایل ورد (Word)
موارد استفاده پایان نامه (جهت داشتن منبع معتبر داخلی و خارجی ) ، پروپوزال ، مقاله ، تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مقايسه متغيرهای شناختی ـ انگیزشی دانش‌ آموزان ورزشكار”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید