قیمت 19,000 تومان

نمایشگر تمام صفحه محتوا
اشتراک 0دیدگاه 91 بازدید

جرم و شخصیت

 

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق جرم و شخصیت را خدمت شما عزیزان در 57 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع لاتین و فارسی بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

 

 جرم و شخصیت

3-1- تعریف شخصیت جنایی و انواع آن.

3-2- تحقیق علمی در شخصیت مجرمان.

3-3- جرم و شخصیت ضد اجتماعی

3-3-1- ویژگیهای شخصیت ضد اجتماعی..

3-3-2- ویژگیهای خاص وابسته به فرهنگ، سن و جنسیت…

3-3-3- شیوع اختلال شخصیت ضد اجتماعی .

3-3-4- سیر اختلال شخیصت ضد ا جتماعی

3-3-5-الگوی خانوادگی

3-4- جرم و شخصیت در نظریه های انسان شناسی جنایی..

3-4-1- ارتباط بین نابسامانی های بدنی و جرم.

3-4-1-1- نارسائیهای آنتروپولوژیک و مرفولوژیک…

3-4-1-2- نارسائیهای فیزیولوژیابی..

3-5- نظریه مجرم مادرزاد و نکاتی از کتاب «انسان جنایتکار»

3-5-1- ریشه نظریه مجرم مادرزاد.

3-5-2- محتوی نظریه مجرم مادرزاد (بالفطره)

3-6- نظریه های تیپ شناسی شخصیت…

3-6-1- طبقه بندی ایتالیائی از بزهکاران

3-6-2- طبقه بندی کرچمر.

3-6-3- طبقه بندي رواني شلدن.

3-6- 4- نظریه نارسائیهای غدد

3-6-4-1-نظریه‌های زیست – شیمیایی و عصب شناختی

3-6-4-2- تحقیقات آماری در ارتباط با نارسائیهای مغز و بزهکاری

3-6-5- نظریه روانی – زیست شناختی

3-6-5-1- عوامل ژنتیک و جرم

3-7- وراثت از نظر علمی در جرم و شخصیت

3-8- جرم و شخصیت از دیدگاه قرآن

3-9- سیما شناسی جرم و شخصیت ..

منابع جرم و شخصیت

جرم و شخصیت – ادبیات و مبانی نظری

جرم و شخصیت

تعریف شخصیت جنایی و انواع آن – جرم و شخصیت

با اعتقاد نگارنده جرم – این کلمه ی سه حرفی – یک فعل است یعنی آنچه شده است و خوب میدانیم هر فعل یا هر آنچه انجام شده به یک فاعل یا انجام دهنده نیاز دارد. فعل متکی به فاعل می باشد که در این فصل می خواهیم فاعل فعل جرم یا آنکه جرم را از قوه به فعل در می آورد را واکاوی کنیم.

به راستی چه اتفاقی می افتد که از بین الف و یا ب ، الف بزهکار و ب ناکرده بزه می شود. محققانی که ذهنشان را این موضوع مشغول کرده تحت عنوان شخصیت جنایی نظریه های گوناگونی را مطرح کرده اند به طور مثال «مانووریه» برای جرم چهار شرط لازم را بیان می کند (کی نیا،1383).

و سپس به گونه ای حرف می زند که انگار شخصیت جنایی انسانی است بی شرم که قبح اجتماعی را درک نمی کند و از هیچ ننگی روگردان نیست. از هیچ مجازاتی باک ندارد ، از مشکلات ارتکا به جنایات پروایی ندارد ، خود را به هر آب و آتشی می زند و سرانجام از عاطفه و تاثیرپذیری محروم است و به جان و مال و حیثیت دیگران رحم نمی کند.

به هرحال نتیجه قهری که پس از مطالعه تحقیقات در این حوزه به دست می آید آن است که صفات روانشناختی و خصوصیات وراثتی و همچنین کارکردهای هورمونی و شرایط محیطی از قوه به فعل درآمدن جنایت «هسته ی مرکزی شخصیت جنایی» را تشکیل می دهند.

نکته ی دیگر آنکه هرگاه رفتارهای یک بزهکار یا رفتارهای متصاعد شده از شخصیت یک بزهکار را زیر نگاه زیرکانه علمی قرار دهیم می توانیم بگوییم شخصیت آنان مستعد شکل گیری و پیدایش یک حالت خطرناک می باشد. ارکان تشکیل دهنده حالات خطرناک از دیدگاه دانشمندان علوم رفتاری و روانشناختی بسیار پر دامنه می باشد.

شاید بتوان پرخاشگری یا تهاجم ، بی تفاوتی عاطفی ، عدم کنترل هیجانات ، تکانشگری ، قضاوت و آینده نگری ضعیف و غیره، ارکان پر اهمیت آن برشمرد. یا با بیان یک جمله کوتاه تمام حرف را زد و آن جمله این است که : یک استعداد خاص مبین یک ساخت شخصیت به نام شخصیت جنایی است.

شخصیت جنایی را به طور کلی می‌توان چنین تعریف کرد :«وضع و حال مشترک کسانی است که آنها را در مقام قبول یا جستجوی اوضاعی قرار می‌دهد که خارج یا مخالف با هنجارهای مورد قبول گروه آنهاست.» (کی نیا ،159،1383)

مردم را بر حسب درجات شخصیت جنایی می‌توان چنین طبقه‌بندی کرد :

ناکرده بزه : شخصی است که در فهرست بزهکاران قرار گرفته است اعم از اینکه وجدانی سختگیر داشته یا با تقوی باشد و دامن او به جرم نیالوده باشد.

جنایتکار موقت : اساساً جنایتکار شهوانی است.

جنایتکار کاذب : کسی است رفتار خود را با وجدان اجتماعی گروه محدودی که وابسته به آن است مطابقت می‌دهد. بزهکار سیاسی، انقلابی و … جز این گروه محسوب می‌شوند. به طور خلاصه تئوری شخصیت جنایی را می‌توان به این شرح خلاصه کرد :

 • موضوع اساسی جرم شناسی بالینی بررسی از قوه به فعل درآمدن جنایت است. فقط از این رهگذر جرم شناس بالینی می‌تواند دانش مستقلی باشد.
 • جنایتکار انسان است مانند دیگران که فقط در اثر استعداد خاص فعلیت یافتن جنائی او از دیگر انسانها متمایز می‌شود.
 • این استعداد خاص، معین یک ساخت شخصیت به نام شخصیت جنائی است. ممکن نیست این ساخت را در زمره تیپ‌های معین روانپزشکی قرار داد.
 • شخصیت جنائی به کمک صفات روانی توصیف شده است.
 • هسته مرکزی متضمن خویشتن بینی، گهگیری، پرخاشگری و فقدان عاطفه است.
 • هسته مرکزی حاکم بر از قوه به فعل درآمدن جنایت است. فورمول حالت خطرناکی یا ظرفیت جنائی از ان به دست می‌آید و شامل شایط کلی فعلیت یافتن جنایت است. صفات هسته مرکزی به گونه‌ای دقیق در بروز اعمال خطرناک موثر است و به گونه‌ای پیچیده‌تر در فرآیند پختگی جنائی اثر می‌نهد و در بروز عوامل ناگهانی و اعمالی که بی تامل و از روی بی فکری از افراد خطرناک سر می‌زند به گونه‌ای شدید مداخله دارد.
 • متغیرهای شخصیت جنائی حاکم به طرز اجرای عمل جنائی است اما در نفس فعلیت یافتن عمل جنائی، خنثی است و هیچ گونه نقشی ندارد. فقط راستای کلی و درجه توفیق و مجموعه انگیزه‌های رفتار جنائی را روشن می‌کند.
 • شخصیت جنائی پویاست و از اجتماع و وحدت صفات تشکیل دهنده آنی پدید می‌آید و نتیجه عمل این صفات است که مش مخصوصی به کل شخصیت مورد نظر می‌بخشد. شخصیت جنائی اثری محسوس نیست بلکه منتجهه است.
 • در تحت عنوان فوق الذکر تمام تئوریها قرار می‌گیرند که دسته بزهکاری را در سرشت زیستی یا پسیکاتریک شخص بزهکار قرار می‌دهند. اگر ریشه عقلی و استدلالی این تئوریها آشکار نباشد ریشه ماده‌گرای آنها به طور کلی بالنسبه آشکار است. بعلاوه این تئوریها تاثیر سایر عوامل را نفی نمی‌کنند. طرفداران اصالت سرشت یا بنیاد هرگز نه تاثیر محیط را طرد می‌کنند و نه عوامل روانی را ولی در نظر همه آنها اساسی‌ترین عامل، در سرشت خود فرد یافت می‌شود. در ادامه پس از بیان خلاصه ای از شخصیت جنایی سعی خواهیم کرد به یک تحقیق علمی در این باره ، جرم و شخصیت از دیدگاه نظریه های روانی و نظریه های انسان شناسی بپردازیم. اما از آنجا که قرار است ماحصل این پایان نامه واکاوی مبحث بدن و جرم باشد،پس موضوعی تحت عنوان نارسایی های بدنی ، نارسایی های فیزیولوژیکی و البته بحث بسیار مهم تیپ شناسی شخصیت را مورد بحث قرار می دهیم.

 

جرم و شخصیت ضد اجتماعی

ویژگی اصلی اختلال شخصیت ضد اجتماعی، یک الگوی فراگیر از بی اعتنایی و تجاوز به حقوق دیگران است که از کودکی یا اوایل نوجوانی آغاز شده و تا بزرگسالی ادامه می یابد.

این الگو تحت عنوان جامعه ستیزی، اجتماع ستیزی یا اختلال شخصیت غیر اجتماعی نیز نامیده شده است. چون فریبکاری  تقلب، ویژگیهای محوری اختلال شخصیت ضداجتماعی است، بویژه ممکن است تلفیق اطلاعات به دست آمده از ارزیابی نظامدار بالینی با اطلاعات به دست آمده از منابع موثق مفید باشد.

برای اینکه بتوان این تشخیص را مطرح کرد، فرد باید دست کم 18 سال سن و سابقه ای از چند نشانۀ اختلال سلوک را قبل از سن 15 سالگی داشته باشد اختلال سلوک یک الگوی مکرر و با ثبات از رفتار را در بر می گیرد که در آن به حقوق اساسی دیگران تجاوز می شود یا هنجارهای اجتماعی یا قواعد متناسب با سن زیر پاگذاشته می شود. رفتارهای مشخصۀ اختلال سلوک در یکی از چهارطبقۀ زیر قرار می گیرند: پرخاشگری نسبت به افراد و حیوانات، تخریب اموال، فریبکاری و دزدی یا تخطی جدی از قوانین.

الگوی رفتار ضداجتماعی تا دوران بزرگسالی نیز تداوم می یابد. افراد مبتلا به اختلال شخصیت ضد اجتماعی از هنجارهای اجتماعی و رفتار قانونی پیروی نمی کنند آنها ممکن است به طور مکرر اعمالی را انجام دهند که زمینۀ بازداشت شدن را فراهم می کنند (خواه بازداشت  شوند یا بازداشت نشوند) مانند تخریب اموال، اذیت و آزار دیگران، سرقت، یا روی آوردن به مشاغل غیرقانونی.

اشخاص مبتلا به این اختلال برای آرزوها، حقوق یا عواطف دیگران احترامی قایل نیستند. آنها اغلب برای کسب منفعت شخصی یا لذت دست به فریبکاری یا تقلب می زنند (برای مثال، برای به دست آوردن پول، برقراری روابط جنسی یا مستعار برگزینند، کلاهبرداری کرده و یا تمارض کنند. ممکن است الگویی از تکانشگری به صورت ناتوانی در برنامه ریزی قبلی جلوه گر شود تصمیمها به صورت آنی و بدون برنامه ریزی، بدون اندیشه، و بدون توجه به پیامدهای آن برای خود و دیگران، گرفته می شوند و این امر ممکن است به تغییر ناگهانی شغل، محل اقامت یا روابط بینجامد.

افراد مبتلا به اختلال شخصیت ضد اجتماعی بیشتر تحریک پذیر و پرخاشگر بوده و ممکن است به طور مکرر درگیر منازعات فیزیکی شده و مرتکب اعمال خشونت آمیز جسمانی (از جمله مضروب کردن همسر یا کتک زدن بچه) شوند اعمال پرخاشگرانه ای که برای حمایت از خود و دیگری صورت می گیرند در زمرۀ این موارد قرار نمی گیرند.

در پژوهشی که با عنوان رابطه ی بین اختلالات شخصیت در سال 2002 توسط «وارن و همکاران» در بین صد نفر از مجرمین انجام شد یافته های آنها رابطه قوی از بین اختلالات شخصیت را ، به اختلال شخصیت ضد اجتماعی اختصاص داده بود. و همچنین تحقیقی بر روی 260 نفر از افراد زندانی حدود 55 درصد دچار اختلال شخصیت ضد اجتماعی بوده اند (گروسی و همکاران ، 1386)

 

جرم و شخصیت در نظریه های انسان شناسی جنایی

به دنبال تحقیقاتی که در زمینه انسان شناسی و افراد تباه به عمل آمد وجود ارتباط بین نارسائیهای مختلف  بدن و جرم مورد توجه قرار گرفت که هر چند محدودۀ این تحقیقات منجزاً در قلمرو نظریه های انسان شناسی قرار نمی گیرد اما از آن جهت در ارتباط با این عقاید مطالعه می شود که همچنان که قبلاً یادآوری شد بیشتر جنبه طبی دارند و احتمالاً  بیماری مجرم را مورد بررسی قرار می دهند.

برای روشن شدن مطلب و تعیین ارتباط جسم و روان یادآوری می کنیم که از دوران قدیم، این مساله که بین بدن و خصوصیات اخلاقی رابطه ای عمیق وجود دارد مورد توجه فراوان بوده است، احساس آمرانه وجود این ارتباط را ما نزد ارسطو می بینیم.

شاید این مطلب چندان جدی نباشد اما در ارزش اعتبار زیبائی در قدیم و تفوق زیبا چهرگان بر زشت رویان و اینکه این گروه اخیر بیشتر بزهکارند نمی توان زیاد تردید کرد. به عنوان سند قاعده ای از آئین رسیدگی در قرون وسطی جود دارد که مقرر می داشت : هر گاه دو انسان هر دو به یک میزان گناهکار و مستوجب توبیخ و تنبیه و مجازات باشند بین ان دو ابتدا آنکه زشت تر است باید کیفر داده شود. (نوربها ، 92:1386)

جرم و شخصیت

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از فهرست منابع جرم و شخصیت

 • ابن سینا الف، 1332. قراضۀ طبیعیات. ترجمه م مشکوۀ، چاپ دوم. تهران: انتشارات انجمن آثار ملی. 155 صفحه.
 • ابن سینا الف، 404 ا ق. الشفاء. ترجمه س زاید و الف مذکور، ج2، قم: انتشارات ذوی القربی، ناشر کتابخانه آیت ا… مرعشی نجفی. 860 صفحه.
 • الطافی ر. 1372. جرم شناسی جبر روانی. چاپ اول. تهران: انتشارات بعثت، 105 صفحه.
 • ابوالحبیب ع. 1387 دوره طب  سنتی و تغذیه و شناخت طبایع. جلد دوم. چاپ دوم. تهران: انتشارات علی ابوالحبیب، 235 صفحه.
 • ابوالحبیب ع. 1387. دوره طب سنتی و تغذیه و شناخت طبایع. جلد اول. چاپ دوم. تهران: انتشارات علی ابوالحبیب، 187 صفحه.
 • ابوالحبیب ع. 1388. دوره طب سنتی و تغذیه و شناخت طبایع. جلد سوم. چاپ اول. تهران: انتشارات زعیم،
 • احمدی ع. 1390. روان شناسی شخصیت از دیدگاه اسلامی. چاپ هشتم. تهران: انتشارات امیرکبیر، 258 صفحه.
 • احمدی.ح. 1377. نظریه انحرافات اجتماعی. چاپ اول. شیراز: انتشارات رز. 250 صفحه.
 • احمدی.الف. 1368. روان شناسی نوجوانان. چاپ اول. اصفهان: انتشارات مشعل. 220 صفحه.
 • حسینی ب. 1391. تیپ شناسی های شخصیت در نظام های روان درمانی. چاپ اول. تهران: انتشارات جنگل،
 • خدادادی ج. 1389. کلید ورود به طب قدیم، جلد سوم. چاپ دوم. تهران: انتشارات نشر شهر، 307 صفحه.
 • خمینی. نجفی، م. 1398هـ ق. تفسیر آسان. تهران: انشارات اسلامی.
 • دادستان پ، 1390. روان شناسی جنایی. چاپ چهارم. تهران: انتشارات سمت، 455 صفحه.
 • دهخدا ع، 1373. جلد اول. چاپ اول. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 4200 صفحه.

جرم و شخصیت

مشخصات اصلی
رشته حقوق
گرایش گرايش جزا و جرم شناسي
تعداد صفحات 57 صفحه
منبع فارسی دارد
منبع لاتین دارد
حجم 200 kb
فرمت فایل ورد (Word)
موارد استفاده پایان نامه (جهت داشتن منبع معتبر داخلی و خارجی ) ، پروپوزال ، مقاله ، تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “جرم و شخصیت – ادبیات و مبانی نظری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید