قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 115 بازدید

جرایم مستوجب حد

تعداد صفحات: 77 صفحه

جرایم مستوجب حد در قانون قدیم

3-1- تعریف و موجبات حد زنا

3-1-1- معنی لغوی زنا

3-1-2- تعریف زنا از دیدگاه فقها

3-1-3- تعریف زنا از دیدگاه حقوقدانان وجرمشناسان

3-1-4تعریف زنا از دیدگاه روانشناسان

3-2- موجبات حد زنا

3-3- راه‌های ثبوت زنا در دادگاه‌

3-4- اقسام حد زنا

3-5- کیفیت اجرای حد

3-5-1- موانع اجرای حکم رجم

3-5-2- تشریفات اجرا

3-5-3 – اشخاص حاضر در صحنه اجرای حکم

3-5-4- نحوه اجرای حکم

3-5-5- تبدیل رجم

3-6- لواط  و تفخیذ

3-6-1 – حد لواط

3-6-1-1-  تعریف و موجبات حد لواط‌  وتفخیذ

3-6- 2- لواط ایقابی و غیر ایقابی

3-6-3- وجود طرفین در لواط

3-6-4 – عناصر تشکیل دهنده جرم لواط

3-6-4-1- عنصر قانونی

3-6-4-2- عنصر مادی

3-6-4-3- عنصر روانی

3-6-5- راه‌های ثبوت لواط در دادگاه‌

3-6-5-1-  اقرار

23-6-5-2- شهادت شهود

3-6-5-3-  علم قاضی

3-6-6 – مجازات لواط

3-6-6-1 موارد حدّ قتل

3-6-6-1-1- شرط اجرای حدّ قتل

3-6-6-1-2- نحوه­ی اجرای حدّ قتل

3-6-6-1-3- حدّ صد تازیانه

3-6-6-1-4- تعزیر به شلاق تا 74 ضربه

3-6-6-2- تأثیر توبه در مجازات لواط

3-7- مساحقه

3-7-1- تعریف و موجبات حد مساحقه

3-7-2- ادله اثبات دعوی

3-7-3- مجازات

3-7-3-1- اسقاط مجازات

3-8- قذف و قوادی

3-8-1- عناصر جرم قوادی

3-8-2- مراتب قوادی

3-8-2-1- شروع به جرم

3-8-2-2 –  معاونت در جرم

3-8-2-3- مباشر

3-8-3- تعدد مادی ومعنوی جرم قوادی

3-8-3-1- تعدد مادی

3-8-3-2- تعدد معنوی

3-8-4-ارزیابی قوانین مجازات قوادی

3-9- قذف

3-9-1- عناصر تشکیل دهنده رکن مادی جرم قذف

3-9-2- ركن معنوی جرم قذف

3-9-3-  موارد سقوط اجرای حد قذف

3-9-4- مجازات قذف

3-9-4-1- تشدید مجازات

3-10- مصرف مسکر

3-10-1- مسکر

3-10-2- مجازات مصرف مشروبات الکلی

3-10-3- موجبات حد مسکر

3-10- 4- شرایط حد مسکر

3-10-5- ادله اثبات شرب مسکر

3-10-6- مجازات شرب مسکر

3-10-7- کیفیت اجرای حد شرب مسکر

3-10-7-1- شرایط سقوط حد مسکر یا عفو از آن

3-11- محارب و مفسد فی الارض

3-11-1 – محاربه در قرآن و شأن نزول آن

3- 11- 2- مفهوم لغوی و اصطلاحی واژه محاربه و مفسد فی الارض

3-11-3- رابطه افساد فی الارض ومحاربه

3-11-4- شرايط معتبر در محارب

3-11-4-1- جنسيت

3-11-4-2- علنى بودن

3-11-4-3- عدم نياز به همراهى جرم غصب اموال

3-11-4-4- تاثير دين

3-11-4-5- زمان

3-11-4-6- مكان

3-11-4-7- اهل ريبه

3-11-4-8- قصد ارعاب

الف ـ جنبه عمومى داشتن ارعاب

ب ـ توانايى ايجاد ارعاب

3-11-5 -راه‌های ثبوت محاربه و افساد فی الارض

3-11-6- مصاديق محاربه در قانون مجازات اسلامی

3-11-7- مجازات محارب ومفسد فی الارض

3-12- سرقت

3-12-1- تعریف جرم سرقت:

3-12-2- شرایط اجرای حد

3-12-3- شرایط سقط حدود سرقت

3-12-3-1- حد قطع

منابع

جرایم مستوجب حد در قانون قدیم

جرائم موجب حد در  قانون مجازات اسلامی ، شامل:

 • زنا: آمیزش جنسی زن و مرد بدون ازدواج
 • لواط: آمیزش جنسی مقعدی دو مرد
 • مساحقه: آلت‌مالی دو زن
 • قوادی: جمع و مرتبط کردن دو یا بیشتر برای زنا یا لواط.
 • قذف: نسبت دادن ناروای زنا یا لواط به شخصی با لفظ صریح.
 • محاربه و افسارفی الارض: ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی مردم و دست به اسلحه بردن
 • شرب خمر: نوشیدن مشروبات الکلی یا آبجو.
 • سرقت: دزدی بیش از ربع دینار.

 

در این قسمت فقط به بررسی موجب حد زنا می پردازیم. و ادامه توضیحات در فایل موجود است.

تعریف و موجبات حد زنا

معنی لغوی زنا:

زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که بر او ذاتاً حرام است گرچه در دبر باشد، در غیر موارد وطی به شبهه‌.[1]

 

تعریف زنا از دیدگاه فقها :

زنا داخل کردن آلت تناسلی مرد بالغ و عاقل در فرج زن است ؛ بلکه مطلق جنس مونث مراد است ، خواه از جلو باشد یا از عقب ، به طوری که آن زن بر وی حرام باشد و بین آنان عقد نکاح یا شبهه ای که موجب اعتقاد به حلال بودن عمل است نباشد و نیز به اندازه ختنه گاه فرو رفته باشد در حالی که علم به تحریم این عمل داشته و در انجام آن مختار بوده است. زنا آن است که مرد بالغ از روی علم و اختیار به اندازه سر آلت خود را در فرج زنی که بر او حرام است ، داخل کند ، بدون آنکه عقد نکاح یا ملکیت یا شبهه در کار باشد. و زنا آن است که مردی ذَکَر خود را در فرج زنی از پیش یا پس فرو بَرَد به قدری که ختنه گاه پنهان شود و آن زن بر او حرام بوده و عقد یا شبهه عقد و یا ملکیتی در بین نباشد.[2]

 

تعریف زنا از دیدگاه حقوقدانان وجرمشناسان:

جماع غیر مشروع خواه در جهت آلت تناسلی باشد خواه نه. برای تحقق زنا علاوه بر عنصر عدم مشروعیت مواقعه و عمد شرط است که زانی بالغ باشد اگرچه طرف او نابالغ باشد و شرط است که زانیه بالغه باشد اگر چه طرف او نابالغ باشد و زانی عاقل باشد ولو این که طرف عاقله نباشد و زانیه عاقله باشد اگرچه طرف عاقل نباشد و شرط است که دخول لااقل بقدر حشفه باشد . هم چنین گفته شده است که علم به جرم بودن زنا شرط تحقق این جرم است.

متاسفانه عمل جنسی با کسانی که از نظر قیود اخلاقی و مبانی مذهبی و قوانین اجتماعی ممنوع شناخته شده است انجام می گیرد . شایع­ترین این انحراف ، روابط جنسی بین برادر و خواهر ، پدر و دختر می باشد.[3]

 

تعریف زنا از دیدگاه روانشناسان:

جنسیت یا تمایل جنسی که از معنای زنا می باشد در یک معنا فعالیت شهوانی است که موجب جذب یک جنس در مقابل جنس دیگر شده و در معنای دیگر مفهوم زیست شناسی جنسی در بر می گیرد ؛ یعنی همان اندام جنسی مردانه یا دستگاه تناسلی زنانه

 

موجبات حد زنا

در مواد 64 الی 67 آمده است: «زنا در صورتی موجب حد می‌شود که زانی یا زانیه بالغ و عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع آن نیز آگاه باشد.

هرگاه زن یا مردی حرام بودن جماع با دیگری را بداند و طرف مقابل از این امر آگاه نباشد و گمان کند ارتکاب این عمل برای او جایز است فقط طرفی که آگاه بوده است محکوم به حد زنا می‌شود.

هرگاه مرد یا زنی که با هم جماع نموده‌اند ادعای اشتباه و ناآگاهی کند در صورتی که احتمال صدق مدعی داده شود، ادعای‌ مذکور بدون شاهد و سوگند پذیرفته می‌شود و حد ساقط می‌گردد.

هرگاه زانی یا زانیه ادعا کند که به زنا اکراه شده است‌، ادعای او در صورتی که یقین برخلاف آن نباشد قبول می‌شود.»

 

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع و مآخذ

 • قران کریم، نشر الهادی، قم، 1369 ه .ش
 • ابن منظور، جمال الدین محمد بن مکرم، لسان العرب، داراحیاءالتراث العربی، بیروت، اول، 1408 ه.ق جلد1، 1998م
 •  حلی، نجم الدین جعفربن الحسن [محقق حلی]، المختصر النافع، موسسه نشر اسلامی، قم، سوم 1407 ه ق
 •  حلی، محمدبن منصوربن احمد [ابن ادریس] ،السرائرالحاوی لتحریر الفتاوی ،موسسه نشراسلامی، قم، دوم، 1410 ه ق
 •  حلی، حسن بن یوسف بن مطهر [علامه حلی]، قواعدالاحکام، موسسه نشراسلامی، قم، اول، 1413­ه ق
 • خمینی، سید روح الله [امام خمینی]، تحریر الوسیله، موسسه مطبوعات دارالعلم، قم، دوم، جلد2، بی تا
 • خویی، سیدابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، بی نا، قم، دوم، جلد 1 ، 1396 ه ق
 •  شکری،رضا /سیروس،قادر،قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی ،نشر مهاجر ، تهران ،چهارم ،1384 ه ش
 •  طباطبایی ،محمدحسین [علامه طباطبایی] ،تفسیر المیزان ،ترجمه سیدمحمدباقرموسوی همدانی ،بی جا ،چهارم ،بی تا
 • طریحی ،فخرالدین ،مجمع البحرین ،دارمکتبةالهلال ،بیروت ،اول ،جلد6 ،1985 م
 • طوسی ،محمدبن حسن ،الخلاف ،موسسه نشراسلامی ،قم ،دوم ، جلد 5 ،1420 ه ق
 • طوسی ،محمدبن حسن ،المبسوط ،مکتبة مرتضویه ،بی جا ،جلد 7 ،1351ه ش
 •  عاملی ،جمال الدین محمدبن مکی  [شهید اول] ،اللمعةالدمشقیه ،موسسه فقه الشیعه ،بیروت ، اول،1410 ه ق
 •  عاملی، زین الدین بن علی [شهیدثانی] ، الروضةالبهیه ،انتشارات دفترتبلیغات اسلامی ،قم ،یازدهم ، جلد2 ،1379 ه ش
 • عوده ، عبدالقادر،التشریع الجنایی الاسلامی ،ترجمه نعمت الله الفت ودیگران ، بازنگری وتحقیق عباس شیری ،میزان ،تهران ،اول ،جلد2،1373 ه ش
 • مقداد،فاضل،کنز العرفان فی فقه القران ،چاپ سنگی ،1311 ه ق
 • مجلسی ،محمدباقر، بحارالانوار،موسسةالوفاة ، بیروت ،جلد29 ،1403 ه ق
 • مکارم شیرازی ،ناصر، القواعدالفقهیه ،مدرسه امام امیرالمومنین ،قم ،چهارم ،1416 ه ق
 • موسوی بجنوردی ،سیدمحمد ،قواعدفقهیه ،نشرمیعاد ،پاییز1373 ه ش

 

 

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “جرایم مستوجب حد در قانون قدیم”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید