قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 348 بازدید

 پیش بینی بهای عوامل تولید توسط مدیران

 

  بهای عوامل تولید توسط مدیران

تولید توسط مدیران

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق تولید توسط مدیران

1 – 2 مقدمه تولید توسط مدیران

5 – 2 اهداف گزارشات پیش بینی مدیریت و افشاء اطلاعات..

6 – 2 گزارشات پیش بینی مدیریت و استفاده کنندگان از این گزارشات..

7- 2 فواید پیش بینی های مدیریت  برای مدیران ، سرمایه گذاران و سایر اشخاص…

8 – 2 خوش بینی مدیریت در پیش بینی عایدی.

9-2 تعریف تصمیم گیری.

10-2 رفتار هزینه بر اساس نظریه جدید.

11-2 پیش بینی مدیریت و خطای پیش بینی مدیریت..

12-2 عوامل موثر بر دقت سود پیش بینی شده

1-12-2 ساختار سرمایه

2-12-2 رابطه طول عمر شرکت، و تاثیر آن بر دقت پیش بینی مدیران.

3-12-2 نوع اظهار نظر حسابرس نسبت به گزارشات پیش بینی مدیریت..

13-2 فرضیه انتظارات تطبیقی و تاثیر گزارشات پیش بینی مدیریت بر آن.

14-2 خلاصه فصل.

منابع تولید توسط مدیران

تولید توسط مدیران

بهای عوامل تولید توسط مدیران

مقدمه تولید توسط مدیران

ما با مبنا قرار دادن مدل “چسبندگی هزینه” که توسط اندرسن و همکارانش در سال 2003 پایه گذاری شد؛ در صدد آن برآمدیم که رفتار مدیران ایرانی را در نحوه ی پیش بینی های عائدی های سالانه، مورد بررسی قرار دهیم.

در ادامه تحقیق بر آن شدیم که نحوه ی پیش بینی فروش و هزینه ها را به تفکیک مورد بررسی قرار دهیم؛ زیرا عایدی ها، خود حاصل جبری فروش و هزینه هاست؛ و پیدا شدن هرگونه خطا در پیش بینی عایدها را می توان به خطا در پیش بینی فروش، خطا در پیش بینی هزینه ها و یا خطا درپیش بینی هر دو، نسبت داد.

از نظر تئوری، “بها” عبارت است ازفدا کردن منابع، به منظور ایجاد خدمت یا محصول برای فروش، با هدف بدست آوردن منافع در آینده (عثمانی، 1385).

ازآنجایی که فرآیند بودجه بندی با پیش بینی فروش شروع می شود (آتکینسن، بنکر و یانگ[1]، 1997). عقل سلیم حکم می کند؛ که تنها در صورت انتظار از وجود فروش (بنگاه های تولیدی)، مدیران مبادرت به صرف هزینه کنند؛ پس عموما” باید انتظار داشت که، هزینه ها با افزایش انتظار فروش، افزایش یابند؛

و با کاهش انتظار فروش، هزینه ها نیزکاهش یابند. در واقع مدیران زمانی هزینه می کنند که اطمینان معقولی از منفعت آتی آن داشته باشند.

موارد بالا نشان می دهد که توجه به ارتباط بین فروش پیش بینی شده و هزینه های پیش بینی شده، فراهم کننده ی اطلاعات عمیق تری در رابطه با چارچوب رفتار پیش بینی مدیران از عائدی ها در اختیار ما قرار می دهد.

ادامه مقدمه تولید توسط مدیران

با توجه به بندهای 6 ، 7 و 8 ماده 7 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان که در تاریخ 3/5/86  هجری شمسی، به تصویب هیئت مدیرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.

بندها به شرح ذیل می باشند:

 • برنامه‌های آتی مدیریت و پيش‌بيني عملكرد سالانۀ شرکت اصلی و تلفیقی گروه حداقل 30 روز قبل از شروع سال مالي جديد و اظهارنظر حسابرس نسبت به آن حداکثر 20 روز پس از ارائه توسط ناشر.
 • پيش‌بيني عملكرد سالانۀ شرکت اصلی و تلفیقی گروه، بر اساس عملكرد واقعي3، 6 و 9 ماهه وسالانه، حداكثر 30 روز پس از پايان مقاطع سه ماهه و اظهارنظر حسابرس نسبت به پیش‌بینی براساس عملکرد واقعی 6 ماهه حداکثر 20 روز پس از ارائه آن توسط ناشر.
 • پيش‌بيني عملكرد حسابرسی شده در سایر مواردی که منجر به تغییر با اهمیت در پیش‌بینی عملکرد‌ می‌گردد، حداكثر 20 روز پس از ارائۀ اطلاعات حسابرسي نشده توسط ناشر.

دسترسی به پیش بینی های مدیریت در ایران، فراهم کننده ی فرصتی منحصر به فرد برای پی بردن به چگونگی رفتار مدیریت در رابطه با پیش بینی هزینه ها، فراهم می آورد.

طبق نظر اندرسن 2003، در زمانی که مدیران پیش بینی کاهش فروش را دارند، برای خود، شروع به برآورد میزان کاهش هزینه ها به همان میزان می کنند؛ حال آنکه هزینه به راحتی بالا رفتن، پایین نخواهد آمد؛ واین ناشی از چسبندگی هزینه است.

جهت مشاهده و دانلود کیفیت سود در شرکت های بورسی کلیک کنید .
جهت مشاهده و دانلود ادبیات و مبانی نظری کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام کلیک کنید .
جهت مشاهده و دانلود ادبیات و مبانی نظری نقدشوندگی (نقدشوندگی سهام در شرکت های بورسی) کلیک کنید .

 

گسترش ادبیات رفتار هزینه و پیش بینی مدیریت – تولید توسط مدیران

تفکر ایجاد ارتباط بین هزینه ها و فعالیت ها در اواخر دهه 1960 و اوایل 1970 میلادی، در آثار برخی از دانشمندان از جمله سولومون و استابوس ارائه گردید. پس از آن نظرات فراوانی در این زمینه ارائه شد. از جمله نظریه نوریین[3] که عنوان می کند، هزینه ها در ارتباط با سطح فعالیت به ثابت و متغیر تقسیم می شوند و هزینه های متغیر، متناسب با تغییر در سطح فعالیت تغییر می کند (نورین و سدرستن[4] ،1994). برآورد رفتار هزینه ها در ارتباط با سطح فعالیت با نادیده گرفتن چسبندگی هزینه ها گمراه کننده خواهد بود.

در جایی دیگر مینتز می گوید اگر یک افزایش نامتناسب با فروش در هزینه های فروش، اداری و عمومی صورت گیرد، تحلیل گران صورت های مالی آن را به عنوان ضعف کنترلی مدیریت در نظر می گیرند. این تحلیل ممکن است گمراه کننده باشد. زیرا اگر هزینه های توزیع و فروش و عمومی واداری چسبنده باشند؛ با افزایش فروش، متناسب با آن حرکت می کنند اما با کاهش فروش متناسب با آن حرکت نمی کنند (مینتز[5]، 1994). مطالعات اندرسن، بنکر و جان کرمن در سال 2003 نیز نشان دهنده رفتار چسبنده هرینه های توزیع و فروش بود.

سوبرامانیام و ویدنمایر[6]  2003، شواهد چسبندگی را به رفتار مدیریتی نسبت داده می شود.

کوپر وکاپلان[7] 2004، این رفتار هزینه ها را ناشی ازملاحظات و ویژگی های مدیریتی بر می شمارند.  راجر[8] 2005، نیز بیان می کند که رفتار خودخدمتی مدیران، باعث خوش بینی زیاد در پیش بینی مدیریت قبل از انتشار سهام می شود. کاتو[9] 2009،  نیز بیان می کند که می توان تمایلات خوش بینانه را در ابتدای دوره مالی، برای پیش بینی های هزینه را دید.

طبق مطالعاتی که در سال 2011 در بورس توکیو، ژاپن، انجام شد؛ نشان داد که پیش بینی مدیریت، مبنای بودجه بندی داخلی مدیران قرار می گیرد.

از نظر تئوری، اگر در سال آینده انتظار افزایش فروش داشته باشیم؛ تصمیم معقول این است که، مدیران، طرح افزایش هزینه ها را داشته باشند تا حاشیه سود به صفر میل کند (کم شود)؛ در واقع این کار باعث هموارسازی سود می شود. همواره این کار باعث جلوگیری از نوسان شدید سوددهی و در نتیجه کاهش ریسک سرمایه گذاران    می شود (گراهام، هاروی و راجگپال[10]، 2005).

این موضوع، که مدیران مانع ابراز سود بسیار بالا هستند وتمایل دارند که سود به آرامی تغییر کند در سال 2002 توسط لئونه ای جی[11] ارائه گردید.

پس می توان انتظار داشت که اگر مدیران برای فروش، پیش بینی افزایش داشته باشند، برای پایین نگهداشتن  هزینه ها تحت فشار نخواهند بود؛ و حتی شاید برای افزایش هزینه ها تشویق شوند؛ این در حالی است که به دلایل مختلف، در پیش بینی رشد هزینه ها ، دچار کم برآوردی می شوند.

اما مشکل زمانی شروع می شود که مدیران انتظار کاهش فروش دارند، در نتیجه سعی در کاهش هزینه ها خواهند داشت؛ اما از یک طرف، چسبندگی هزینه ها و از طرف دیگر، خوش بینی کاذب در نرخ کاهش هزینه ها (بعلت خوش بینی، انتظار دارند هزینه ها نیز به سرعت کاهش یابند) مانع از رعایت معیارهای از پیش تعیین شده ی مدیران می شود.

برای اثبات موارد بالا نیز، اندرس[12]، بنکر[13] در2002 و2010 بیان می کنند؛ که چسبندگی هزینه زمانی خود رانشان می دهد که فروش رو به کاهش می گذارد.

باید دقت شود که حتی اگر در بودجه بندی، چسبندگی هزینه ها مد نظر باشد؛ باز هم مدیران در رعایت معیارهای خود دچار چالش خواهند بود، زیرا حتی با فرموله گردن چسبندگی هزینه ها در رفتارخود، مجبور خواهند بود از هزینه های لازم برای هموارسازی، چشم پوشی کنند (یاسوکاتا 2013).

ياسوكاتا 2013 تاييد ميكند كه اگر مديران پيش بيني افزايش فروش در سال آتي داشته باشند؛ درگزارشات      پیش بینی خود، نرخ رشد هزینه های عملیاتی را كمتر از واقع محاسبه و پيش بيني مي كنند. وبلعكس زماني كه پيش بيني كاهش فروش در سال آتي داشته باشند؛ نرخ كاهش هزینه های عملیاتی را بيشتر از واقع محاسبه و   پيش بيني مي كنند.

ما نیز بر آن شدیم، تا با توجه به ادعای یاسوکاتا، کینجی[14] 2013، و با توجه به توانایی های مدیران داخلی و اطلاعات در دسترس آنان، نحوه ی رفتار پیش بینی آنان را مورد توصیف و استنباط قرار دهیم، که در جای خود بصورت کامل توضیح داده خواهد شد.

جهت مشاهده و دانلود صندوق های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران کلیک کنید .
جهت مشاهده و دانلود پیش بینی سود در شركت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران کلیک کنید .
جهت مشاهده و دانلود ادبیات و مبانی نظری و پیشینه تحقیق مالکیت چیست و ترتیب مالکیت در شرکت های بورسی کلیک کنید .

 

[1] Atkinson, Banker & Young
[2] self – serving
[3] Noreen, E
[4] Noreen & Soderstrom
[5] Mintz
[6] Suberamaniam & Weidenmier
[7] Cooper R., & Kaplan R.
[8] Rogers, J. L
[9] Kato , K
[10] Graham, Harvey & Rajgopa
[11] Leone A.J
[12] Anderson, M, R
[13] Banker ,R ,D
[14] Kenji Yasukata

تولید توسط مدیران

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حسابداری کلیک کنید

https://ung.edu/

 

منابع و ماخذ تولید توسط مدیران

نمونه ای از منابع فارسی تولید توسط مدیران

 1. ابوالقاسمی، م.، 1384، بررسی کاربرد مدل های مختلف سری زمانی پیش بینی سود در صنعت سیمان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اداری دانشگاه شهید بهشتی.
 2. بامنی مقدم، م.، 1390، آمار و کاربرد آن در مدیریت، ج اول، و دوم، انتشارات شرح، تهران.
 3. بهرامیان، م.، 1385، میزان عدم صحت پیش بینی سود شرکت ها در عرضه اولیه و افزایش سرمایه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی.
 4. زرگر، ی.، 1391، شفافیت در بخش عمومی، حسابرس، شماره 59، صص 1- 6.
 5. علی پناه، ص. و بیتا مشایخی، 1392، خطای پیش بینی مدیریت از سود و تاثیر حسابداری محافظه کارانه بر آن، فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، سال دوم، شماره 5، صص25-36.
 6. قاسمی، ق.، 1384، مقایسه دقت پیش بینی سود توسط مدیریت با سری زمانی باکس جینکیز، پایان نامه کارشناسی ارشد، حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی.
 7. کردستانی، غ. و سید مرتضی مرتضوی، 1391، بررسی تاثیر تصمیمات سنجیده مدیران بر چسبندگی هزینه ها، فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره ی 19، شماره 67، صص73-90.
 8. لطفی، ا.، میثم حاجی پور، 1389، تاثیر محافظه کاری بر خطای مدیریت در پیش بینی سود، مجله حسابداری مدیریت، سال سوم، شماره چهارم، صص 17-32.
 9. مدرس، ا. و زهرا دیانتی دیلمی، 1382، بررسی کاربرد مدل سری زمانی چند متغیره در پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی، شماره 34، صص 77-110.
 10. مشکی، م. فتاحی، 1390، تاثیر محافظه کاری حسابداری بر ریسک کاهش قیمت سهام، فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 16، صص 119-136.

 

تولید توسط مدیران

مشخصات اصلی
رشته حسابداری
گرایش حسابداری
تعداد صفحات 29 صفحه
منبع فارسی دارد
منبع لاتین دارد
حجم 120 kb
فرمت فایل ورد (Word)
موارد استفاده پایان نامه (جهت داشتن منبع معتبر داخلی و خارجی ) ، پروپوزال ، مقاله ، تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ادبیات پیش بینی بهای عوامل تولید توسط مدیران، در زمان انتشار گزارشات”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید