قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 159 بازدید

تعهدات غیر مالی در حقوق خانواده

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق تعهدات غیر مالی در حقوق خانواده و ضمانت اجرا آن را خدمت شما عزیزان در 97 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع عربی و فارسی بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

 

فهرست موضوعات تعهدات غیر مالی در خانواده                                                                                                             

فصل اول : شناسایی تعهدات غیر مالی زوجین و تعیین ضمانت اجراهاي آن

مبحث اول:شناسایی تعهدات غیر مالی زوج…………………………………………………….

گفتار اول: قسم و احکام آن………………………………………………………………………………….

گفتار دوم : ریاست مرد  بر خانواده……………………………………………………………………….

بند اول: بررسی ریاست مرد از منظر قرآن……………………………………………………………..

بند دوم: بررسی ریاست مرد از منظر روایات…………………………………………………………..

بند سوم: بررسی ریاست مرد از منظر فقها…………………………………………………………………..

بند چهارم: شرایط ریاست مرد بر خانواده…………………………………………………………………..

بند پنجم: آثار ریاست شوهر بر خانواده……………………………………………………………………..

مبحث دوم: تعهدات غیر مالی زوجه و تعیین ضمانت اجراهای آن……………………..

گفتار اول: تمکین و تعریف آن…………………………………………………………………………………

بند اول: تمکین عام………………………………………………………………………………………………..

بند دوم:تمكين خاص……………………………………………………………………………………………..

گفتار دوم:ضمانت هاي اجرايي تخلف از وظيفه تمكين………………………………………………..

مبحث سوم:شناسایی تعهدات غیر مالی زوجین و ضمانت اجراهای آن…………….

گفتار اول:وفاداری زوجین………………………………………………………………………………………

گفتار دوم:حسن معاشرت………………………………………………………………………………………..

بند اول: حسن معاشرت از منظر قرآن……………………………………………………………………….

بند دوم: حسن معاشرت از منظر سنت……………………………………………………………………..

بند سوم: حسن معاشرت در قوانین و مقررارت…………………………………………………………

بند چهارم:ضمانت اجراي ناشی از بدرفتاري و ضرب و شتم ………………………………………

گفتار سوم:معاضدت زوجین در تشیید مبانی خانواده و تربیت فرزند………………………………

بند اول: معاضدت در تشیید مبانی خانواده و ضمانت اجراي آن………………………………….

بند دوم:معاضدت در تربیت فرزندان و ضمانت اجراي آن………………………………………….

فصل دوم :تعهدات غیر مالی والدین و فرزندان و ضمانت اجرا های آن

مبحث اول:ولایت قهری…………………………………………………………………………………….

گفتار اول:مفهوم ولایت قهری…………………………………………………………………………………

بند اول:محجورین تحت ولایت قهری………………………………………………………………………….

بند دوم:وظایف و اختیارات ولی قهری………………………………………………………………………..

بند سوم:دستمزد ولی قهری………………………………………………………………………………………..

بند چهارم : بی لیاقتی یا عدم امانت ولی قهری………………………………………………………………

بند پنجم : تعیین وصی برای اداره مولی علیه…………………………………………………………………

بند ششم: شرایط وصی و مسئولیتهای آن………………………………………………………………………

گفتار دوم:ضمانت اجراهای حق ولایت قهری………………………………………………………………

بند اول:تضمینات حمایت  کننده از حقوق صغیر…………………………………………………………..

بند سوم: تضمینات حمایت کننده ازحق ولی………………………………………………………………..

مبحث دوم : حضانت……………………………………………………………………………………………

گفتار اول:مفهوم شناسی  حضانت………………………………………………………………………………

گفتار دوم :ضمانت اجراي حضانت………………………………………………………………………….

بند اول:ضمانت اجراي جلوگيري از اعمال حق حضانت……………………………………………….

بند دوم: حضانت در قانون مدنی……………………………………………………………………………..

بند سوم :حضانت در قانون حمایت از خانواده …………………………………………………………

بند چها رم:ضمانت اجراي خودداري از اعمال حضانت………………………………………………

منابع تعهدات غیر مالی در خانواده …………………………………………………………………………

تعهدات غیر مالی در حقوق خانواده

شناسایی تعهدات غیر مالی زوجین و تعیین ضمانت اجراهای آن

تعهدات در نکاح به دو بخش مالی و غیر مالی تقسیم میشوند.1-حقوق و روابط مالی زوجین 2-حقوق و روابط غیر مالی زوجین .در واقع به طور کل حقوق  در يک تقسيم بندي کلي،به دودسته مالي و غير مالي تقسيم مي شود.خانواده نيز به عنوان يک نهاد حقوقي،هر دو جنبه مالي و غير مالي را واجد است.اما از آنجا که ،خانواده خود يک قرارداد غير مالي است.بررسي حقوق و روابط غير مالي همسران، در آن بسيار حائز اهميت است.

حقوق غيرمالي زوجين، يا مشترک ميان آن دو است و يا مانند حقوق ناشي از رياست مرد درخانواده،مخصوص يکي از زوجين است.در هر صورت حقوق غير مالي خانواده،از آنجا که وابستگي شديدي به عرف و اخلاق دارد، در طول زمان،هميشه دستخوش تغييرات زيادي بوده است.و نظرات فقها و انديشمندان هم،از عرف و نگرش غالب مردم زمان آنها، بي تاثير نبوده است.

 

شناسایی تعهدات غیر مالی زوج

ارزش خانواده بیش از هر چیز بر پایه مودت و دوستی بین اعضای آن، بخصوص زن و شوهر استوار است و اگر این جریان بر اساس دوستی و تفاهم و بر کنار از خودخواهی ها ادامه یابد، به آرامش و سکون در کنار یکدیگر و در نهایت به کمال انسانی مورد نظر خواهد رسید. آنچه که در خوشبختی و سعادت خانواده بیش از هر چیز مؤثر است، اخلاق و برخورد صحیح و اصولی زوجین است که با صفا و صمیمیت و وفاداری، اشتراک مساعی، گذشت و فداکاری در حق یکدیگر، زندگی را رونق بخشیده به آن جلوه و صفا می دهند. لذا زن و مرد قبل از آنکه به فکر قانون و ضمانت اجرای آن باشند، باید به فکر اخلاق و صفای درون خود باشند.

 

تعهدات غیر مالی والدین و فرزندان و ضمانت اجرای آن

 مفهوم ولایت قهری

ولایت در لغت مصدر ولی و به معنای حکومت، فرمانروایی، تسلط پیدا کردن، دوستداری و پرداختن به کاری است.[1] در اصطلاح حقوقی، قدرت و اختیاری است که به موجب قانون به یک شخص ذی صلاح، به منظور اداره‌ی اموال و مواظبت شخص محجور داده می‌شود.[2] ولایت دارای اقسامی است: ولایتی که به حکم مستقیم قانون به شخص داده شده است، اصطلاحاً ولایت قهری نامیده می‌شود. هرگاه پدر و جد پدری شخصی را برای اداره‌ی امور مالی و غیر مالی محجور تعیین نماید، ولایت او وصایت نام دارد.[3]

از آنجا که محجورین[4] به علت کمی سن یا ضعف یا اختلال قوای روحی، نمی‌توانند امور خود را شخصاً اداره کنند و  برای گذران زندگی احتیاج به کمک دیگران دارند، قانونگذار از آنان حمایت نموده و علاوه بر حجر[5] که برای حفظ حقوق و منافع آنان مقرر شده، شخصی را برای اداره‌ی امور آنان در نظر گرفته است.

اداره‌ی امور مالی محجور و مواظبت شخص وی، یا تنها اداره‌ی اموال او، طبق قانون به شخصی که دارای اهلیت کامل باشد واگذار می‌شود. این شخص ممکن است پدر و جد پدری یا وصی منصوب از طرف ایشان باشد. پدر و جد پدری نهاد ولایت قهری و وصی منصوب از طرف ایشان نیز نهاد وصایت را تشکیل می‌دهند. این دو نهاد قانونی در زیر مورد اشاره قرار می‌گیرد.[6]

ولایت قهری ویژه‌ی پدر و جد پدری است. قهری در لغت به معنی جبری و اضطراری است و به این جهت آن را قهری می‌گویند که اجباری است و به حکم مستقیم قانون و بدون نیاز به حکم دادگاه یا دخالت شخص دیگری حاصل می‌شود.

پدر و جد پدری هر دو سمت ولایت قهری دارند و در عرض هم هستند و طبق قانون مدنی هیچ یک را بر دیگری اولویت و تقدم نیست و هر دو باید در اداره‌ی امور و حفظ حقوق و منافع محجور بکوشند. مطابق ماده‌ی 1182 ق.م:[7] «اگر یکی از آنها محجور یا به علتی ممنوع از تصرف در اموال مولی علیه گردد، ولایت قانونی او ساقط می‌شود» بنابراین اگر پدر یا جد پدری مثلاً دیوانه شود، ولایت او ساقط   می‌گردد و ولایت دیگری هم چنان باقی خواهد ماند.

باید دانست که حجر ولی قهری سبب سقوط کامل ولایت نمی‌شود، بلکه مانعی است که آن را به حالت تعلیق در می‌آورد و با زوال حجر دوباره ولایت پدر و جد پدری قابل اعمال است.[8]

تعهدات غیر مالی در حقوق خانواده

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع تعهدات غیر مالی در حقوق خانواده

 • احمدیه، مریم؛ جعفرپور، جمشید، طلاق به درخواست زن و شوهر، تهران: سفير صبح، 1380
 • اعزازی، شهلا ،جامعه‏شناسی خانواده، تهران :انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، 1376
 • انصاف پور ، غلامرضا ، فرهنگ فارسی ، تهران :انتشارات زوار ، چاپ پنجم ۱۳۷۹
 • انصاری، مسعود، محمد علی طاهری؛ دانشنامه حقوق خصوصی، تهران: انتشارات محراب فکر، 1384
 • امامی، اسد الله، حقوق خانواده، تهران: دانشگاه تهران، 1372
 • امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی ، ج5، تهران : کتابفروشی اسلامیه، 1357
 • باریکلو ، علیرضا، اشخاص و حمایت های حقوقی آنان، تهران :انتشارات مجد، 1387
 • باقرزاده، محمدرضا، ضمانت اجراهاي صلح و امنيت بين المللي، قم: انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1382
 • بهنام ، جمشید، ساختهای خانواده و خویشاوندی در ایران، تهران: جیبی 1350
 • بی آزار شیرازی، عبد الکریم، تفسیر کاشف، تهران: دفتر نشر اسلامي، 1366 هـ ش
 • تقوی، نعمت‏اللّه ،جامعه‏شناسی خانواده، تهران:دانشگاه پیام نور، 1376
 • حبيبي‌تبار، جواد؛ گام به گام با حقوق خانواده، قم: نشر گام به گام، 1383
 • جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، تهران : انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، ۱۳۷۸
 • دیانی، عبدالرسول، حقوق مدنی خانواده و ازدواج و انحلال آن، تهران: امید دانش 1379
 • فرابی، محمد ،سیاست مدینه، ترجمه سید جعفر سجادی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تعهدات غیر مالی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تعهدات غیر مالی در حقوق خانواده و ضمانت اجرا آن”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید