قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 463 بازدید

مفاهیم، پیشینه و درآمدی بر تحلیل جرائم ثبتی عام

 

تحلیل جرائم ثبتی عام

مبحث نخست: مفاهیم تحلیل جرائم ثبتی عام
گفتار اول: واژه شناسی
بند اول: جرم ثبتی
بند دوم: سیاست جنائی
الف) تحولات مفهوم سیاست جنائی
ب) انواع سیاست جنائی
ج) سیاست جنائی در ایران
بند سوم: جرائم ثبتی عام
بند چهارم: جرائم ثیتی خاص
بند پنجم: حقوق ثبت
گفتار دوم: پیشینه تاریخی
بنداول: از پیدایش تا زمان مشروطه
بند دوم: بعد از تاریخ مشروطه تا کنون
مبحث دوم: درآمدی بر تحلیل جرائم ثبتی عام
گفتار اول: جرائم ثبتی در حکم کلاهبرداری
بند اول: رکن قانونی
بند دوم: رکن مادی
الف) تقاضای ثبت خلاف واقع
ب) امین ملکی که خود را مالک معرفی می‌کند
ج) ثبت ملک غیر باخیانت یا تبانی
د) ثبت ملک در تصرف غیر
ه) امتناع از قید حق غیر در اظهار نامه
و) کتمان حقوق ثبتی در حوادث غیر مترقبه
بند سوم: رکن روانی
الف) رکن روانی تقاضای ثبت خلاف واقع
ب) رکن روانی امین ملکی که خود را مالک معرفی می‌کند
ج) رکن روانی ثبت ملک غیر باخیانت یا تبانی
د) رکن روانی ثبت ملک در تصرف غیر
ه) رکن روانی امتناع از قید حق غیر در اظهار نامه
و) رکن روانی کتمان حقوق ثبتی در حوادث غیر مترقبه
گفتار دوم: جرائم ثبتی در حکم خیانت در امانت
بند اول: رکن قانونی
بند دوم: رکن مادی
الف) فعل منفی (ترک فعل)
ب) تبانی
بند سوم: رکن معنوی
گفتار سوم: جرائم ثبتی در حکم جعل و تزویر
بند اول: جعل و تزویر در اسناد رسمی
الف) رکن قانونی
ب) رکن مادی
ج) رکن معنوی
بند دوم: تصدیقات خلاف واقع مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک
الف) رکن قانونی
ب) رکن مادی
ج) رکن معنوی

فهرست منابع و مأخذ

تحلیل جرائم ثبتی عام (مفاهیم، پیشینه و درآمد)

تحلیل جرائم ثبتی عام

 واژه شناسی

دراین­گفتار به واژگان جرم ثبتی­، سیاست جنائی، جرائم ثبتی عام­،­ خاص وحقوق ثبت به اختصار پرداخته می­شود.

 

 جرم ثبتی

از زمانی که انسان‌ها اولین حلقه‌های زنجیره‌ی زندگی اجتماعی را تشکیل دادند، یافتن راهکاری برای صیانت از اموال و تثبیت مالکیت خویش را به عنوان اولویت اول و دغدغه اصلی مورد توجه قرار دادند به همین منظور می‌توان گفت ثبت املاک از دیرباز در بین جوامع و دول مختلف دنیا معمول و متداول و همراه با زندگی اجتماعی است. البته با پیشرفت تمدن‌ها به فراخور نیازها هر عصر و تامین حقوق مالکیت افراد جامعه و بر قراری نظم و عدالت اجتماعی صورت ثبت آنها نیز تغییر یافته است.

منظور از ثبت نوشتن قراردادها و معاملات در دفاتر اسناد رسمی است و منظور از حقوق ثبت اسناد و املاک، مجموع قوانین، آیین نامه‌ها و بخش نامه‌هایی است که موضوع آنها ثبت اسناد و املاک در دفاتر دولتی است.

همانگونه که ارتکاب جرم در هر زمینه‌ای امری بدیهی است، از زمان وضع قوانین و مقررات ثبتی نیز ارتکاب جرم و تخلف در این حوزه وجود داشته است.

جرائم ثبتی عبارتند از: اعمال مجرمانه‌ای که در ارتباط با ثبت اسناد و املاک توسط مستخدمین و اعضای سازمان ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر اسناد رسمی و اشخاص دیگر حسب مورد ارتکاب می‌یابد.

قانون ثبت اسناد و املاک در باب ششم خود، به جرائم ثبتی و مجازات‌های آن پرداخته است. این جرائم یا دارای عنوان مجرمانه خاص هستند یا اعمالی هستند که قانون گذار آنها را در حکم جرائمی دیگر قرار داده است.

 

سیاست جنائی

سیاست در لغت به معنای اصول اداره کشور در شئون مختلف آن[3] پاسخ به پدیده‌های جنائی چه در قالب پیشگیری و چه به صورت سرکوبگرانه. نه تنها در سطح ملی بلکه در سطح منطقه‌ای و یا حتی جهانی، طبیعتاً نیاز به یک برنامه‌ی جامع و اشتراک حداکثری عناصر رسمی و غیر رسمی دارد. آنچه که علمای حقوق برای دستیابی به یک پاسخ کارآمد در مقابل این پدیده پیشنهاد می‌کنند، چارچوب «سیاست جنائی» می‌باشد.

[1] – حمیدرضا، آدابی، حقوق ثبت تخصصی، انتشارات جنگل، چاپ اول،تهران، 1388، ص.19
[2] – منصور، اباذری فومشی، مبسوط در ترمینولوژی اصطلاحات کیفری، انتشارات اندیشه عصر، چاپ اول، تهران، 1387، ص.288
[3] -، محمد جعفر، جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ نهم، تهران، 1377، ص.371

جرائم ثبتی عام

جرائم ثبتی عام جرائمی هستند که قانون گذار آنها را در حکم جرائم دیگر قرار داده است که عبارتست از جرائم ثبتی در حکم کلاهبرداری، خیانت در امانت و جعل که اینگونه جرائم از لحاظ انسانی و مجازات تابع شرایط عمومی جرائم موصوف بوده که مقنن جهت جلوگیری از تورم قوانین در این مورد صرفاً آن را به مقررات کلی جرائم مذکور ارجاع داده است.[1]

 

جرائم ثبتی خاص

جرائم ثبتی اسناد و املاک خلاص، جرائمی هستند که در حقوق کیفری اختصاصی ایران عنوان منحصر به فرد و ویژه‌ای دارند و با وجود اشتراک و تشابه با جرائم ثبتی در حکم جعل، خیانت در امانت و کلاهبرداری یا در قالب هیچ یک از صور جرائم اخیرالذکر که گفته شد نمی‌گنجد. به تعبیر دیگر این جرائم عنوان احکام ومجازات خاص خود را دارند. تعداد این جرائم در حقوق کیفری اختصاصی ایران معدود و محدود است.[2]

جرائم ثبتی خاص در موارد 45 و 117 قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 26 قانون دفاتر اسناد رسمی و ماده 6 لایحه قانون راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب 1333 آمده است که در جای خود به تحلیل آنها می‌پردازیم.

 

حقوق ثبت

حقوق ثبت در ایران زمین دانشی تازه است. از فقه و سنت و علوم دینی تولد نیافته، بلکه دانشی خارجی است. قوانین ثبتی ما نیز کپی برداری از فرنگ است. حقوق ثبت متمایل بر حقوق مدنی است. حقوق مدنی نیز بن مایه‌های آن از حقوق فرانسه گرفته شده و با فقه اسلامی استخراج یافته است.

هر دانش اهدافی را دنبال می‌کند مهمترین هدف این دانش هم تحکیم و تثبیت و ابقاء حقوق مالکانه انسان‌ها بر مایملک خود می‌باشد مجموع تلاش‌ها و کوشش‌های بشری برای نیل به امتیازات و دارائی در جامعه است. حقوق ثبت می‌خواهد باعث ماندگاری این امتیازات و اموال بشری گردد.

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات و پیشینه تحقیق پایان نامه های حقوق کلیک کنید

جرائم ثبتی در حکم کلاهبرداری

مقنن ایران بزه کلاهبرداری را از زمره جرائم تعزیری به شمار آورده است همچنین جرم کلاهبرداری از زمره جرائم علیه اموال و مالکیت افراد به شمار می رود چرا که کلاهبردار اصولاً با اقدامات و عملیات متقلبانه و با صحنه سازی مبادرت به جلب رضایت افراد می­نماید، تا در این جهت دیگران اموال خویش را در اختیار کلاهبردار قرار دهند.

غالباً نیز این امر با رضایت مال باختگان صورت می­گیرد که این امر یکی از جهات افتراق کلاهبرداری با سایر جرائم علیه اموال و مالکیت به شمار می­رود چرا که در سایر جرائم علیه اموال و مالکیت مانند سرقت، شخص مالباخته بدون رضایت و گاهاً با اجبار و اکراه مال خویش را از دست داده و مال در اختیار مالباخته قرار می­گیرد در حالی که همانطور که گفتیم در کلاهبرداری شخص مالباخته غالباً با رضایت و میل باطنی خویش و در اثر اغفال و فریب خوردن که ناشی از اقدامات و عملیات متقلبانه و صحنه سازی و مانورهای تقلبی شخص کلاهبردار می باشد مبادرت به تسلیم مال خویش می نماید.

شارع مقدس اسلام این بزه را مذموم و تقبیح فرموده است و مصداق بارز آن فرموده خداوند تبارک و تعالی در آیه 188 سوره مبارکه بقره است آنجا که می­فرماید:

­مال یکدیگر را به ناحق مخورید و کار را به محاکمه قاضیان نیفکنید که بوسیله رشوه و زور پاره مال مردم را بخورید با اینکه شما بطلان دعوای خود را می­دانید. چنانکه می­بینیم خداوند کریم در این آیه شریفه مومنین را از خوردن مال دیگران به ناحق برحذر داشته است. در فقه اسلامی از بزه کلاهبرداری تحت عنوان احتیال و از کلاهبردار به محتال نام برده است. از آنجا که موضوع مورد بحث کلاهبرداری در امور ثبتی است لذا در ذیل به بررسی این جرم در امور و مسائل ثبتی می­پردازیم.

 

امین ملکی که خود را مالک معرفی می‌کند

ماده 107 قانون ثبت : هرکسی به عنوان اجاره یا عمری یا رقبی یا سکنی و یا مباشرت و بطور کلی هر کس نسبت به ملکی امین محسوب بوده و به عنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را بکند به مجازات کلاهبردار محکوم خواهد شد که علی الاصول شخص را «امین» ملک قلمداد می‌نمایند که امنیت لازم را برای آن ملک فراهم سازد و وظایف و تکالیف قانونی آن را در مورد حفظ و حراست و مراقبت از ملک و استفاده بهینه از آن به نحو احسن و به صورت کامل انجام دهد. چنین شخصی اگر به نحوی از انحاء در انجام وظایف و تکالیف خود تقصیری روا دارد و مرتکب تعدی و تفریط نسبت به ملک مورد امانت گردد، مطابق قوانین و مقررات مسئولیت حقوقی و کیفری دارد

 

ثبت ملک غیر با خیانت یا تبانی

ماده 108 قانون ثبت هرگاه شخصی که ملک را به یکی از عناوین مذکور در فوق متصرف بوده شخصاً تقاضای ثبت ننموده ولی به واسطه خیانت یا تبانی او ملک بنام دیگری به ثبت برسد به طریق ذیل عمل خواهد شد.

1) اگر کسی که ملک به اسم او ثبت شده مشمول مقررات یکی از مواد 105 و 106 و109 باشد شخص او و امین هر دو به عنوان مجرم اصلی به مجازات کلاهبرداری محکوم شده و نسبت به خسارات مدعی خصوصی متضامناً مسئول خواهند بود.

2) هرگاه کسی که ملک بنام او به ثبت رسیده مشمول هیچ یک از مقررات مواد 105 و 106 و 109 نباشد شخص مزبور به هیچ عنوان اعم از حقوقی و جزایی قابل تعقیب نیست ولی امین به عنوان مجرم اصلی تعقیب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی محکوم شده و به علاوه برای جبران خسارت صاحب ملک در توقیف خواهد ماند در صورتی که در ظرف 5سال نتوانست با تادیه خسارت یا از طریق دیگری رضایت مدعی خصوصی رافراهم سازد. وزیر عدلیه از مقام سلطنت عفو اورا استدعا می‌کند.

 

تحلیل جرائم ثبتی عام

نمونه ای از منابع :

 • 2- آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی، چاپ هشتم، 1384
 • 3- آدابی، حمیدرضا، حقوق ثبت تخصصی، انتشارات جنگل، چاپ اول، 1388
 • 4- اباذری فومشی، منصور، مبسوط در ترمینولوژی اصطلاحات کیفری، انتشارات اندیشه عصر، چاپ اول، 1387
 • 5- اختری، محمدعلی، نقش ایرانیان در فقه اسلامی به همراه مباحثی چند در قباله و قباله نویسی در ایران، چاپ کانون سردفتران، 1382
 • 6- اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد اول، انتشارات میزان، چاپ اول، 1379
 • 7- حقوق جزای عمومی، جلد دوم، انتشارات میزان، چاپ بیست ودوم، 1389
 • 8- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد اول، انتشارات اسلامیه، چاپ26، 1385
 • 9- جلد ششم، انتشارات اسلامیه، چاپ سوم، 1372
 • 10- امین، سید حسن،تاریخ حقوق ایران، انتشارات دایره المعارف ایران شناسی، چاپ اول، 1382
 • 11- پیمانی، ضیاء الدین، حقوق کیفری اختصاصی3، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی،انتشارات میزان، چاپ چهارم، 1379
 • 12- تدین، عباس، تحصیل دلیل در آیین دادرسی کیفری، انتشارات میزان، چاپ اول، 1388
 • 13- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ نهم، 1377
 • 14- حقوق­ثبت، جلد­اول، انتشارات­گنج­دانش، چاپ­چهارم،­1382
 • 15- حاجیانی، علی، جرائم ثبتی، انتشارات شروع، چاپ اول، 1384

 

مشخصات اصلی
رشته حقوق
گرایش جزا و جرم شناسی
تعداد صفحات 63 صفحه
منبع فارسی دارد
منبع لاتین دارد
حجم 220 kb
فرمت فایل ورد (Word)
موارد استفاده پایان نامه (جهت داشتن منبع معتبر داخلی و خارجی ) ، پروپوزال ، مقاله ، تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تحلیل جرائم ثبتی عام (مفاهیم، پیشینه و درآمد)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید