قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 455 بازدید

ادبیات و پیشینه تحقیق بحران های اقتصادی و مالی

 

 بحران های اقتصادی و بحران های مالی

ادبيات موضوع و پيشينه پژوهش

2-1-مقدمه.

2-2-تعريف بحران  اقتصادی ..

2-3-انواع بحران اقتصادی ..

2-3-1- بحران مالی

2-3-2-  بحران بانكی

2-3-3- بحران‌هاي ناشی از حباب‌هاي سفته‌بازي و بحران‌های ارزی .

2-3-4- بحران هاي مالي بين المللي .

2-3-5- بحران هاي گسترده­تر اقتصادي

2-4- زمينه هاي بحران در باراهاي مالي..

2-4-1- رفتار معامله‌گران در بازارهای مالی و ذهنيت گله‌ای..

2-4-2- ريسك‌های اهرمی..

2-4-3- عدم تطابق ريسك دارايی ها و بدهی ها

2-4-4- ناتواني در تنظيم بازارهاي مالي..

2-4-5- تقلب و فسادهاي مالي..

2-4-6-  اكوپاتي..

2-4-7-  بحران‌های مسری و ريسك‌های سيستمی..

2-5-نظريه هاي بحران مالی..

2-5-1-نظريه کلاسيکی بحران..

2-5-2- نظريه مارکس….

2-5-2-1-مسئله بحران های اقتصادی در نظام سرمايه‌داري .

2-5-3- نظريه مکتب اطريشی..

2-5-4- نظريه مينسكی..

2-5-5- نظريه بازي هاي هماهنگ .

2-5-6-مباني نظری بحران مالی..

2-6-تاريخ بحران‌های اقتصادی..

2-6-1- ورشكستگي بانك‌هاي اوراند و گرني (1866 ) و بحران بانك بارينگز (1890 )

2-6-2- سقوط وال استريت در سال 1929.

2-6-3- سقوط بازار سهام آمريكا در سال 1987.

2-6-4-بحران موسسات پس‌انداز و وام آمريكا(S&L ) در سال 1989.

2-6-5- سقوط سهام شركت‌هاي اينترنتي dot.com در سال 2000.

2-6-7-بحران 2008-2007.

2-7- تحولات و بحران های اقتصادی مهم در ايران..

2-8-مروري بر مطالعات پيشين..

2-8-1- مطالعات داخلي .

2-8-2- مطالعات خارجي .

2-9-خلاصه فصل

(فایل بروز شده در تاریخ 1402/7/7)

 بحران های اقتصادی و بحران های مالی

بحران اقتصادی چیست

بحران های اقتصادی

تعريف بحران اقتصادی

در صورتیکه هر کدام از متغیرهای اقتصادی در بخش کلان از قبیل مالی، پولی و بانکی، ارزی و ….. بیش از  دو برابر انحراف معیار از میانگین خود نوسان نماید ( البته در جهت عکس اثرگذاری مثبت آن متغیر بر اقتصد )، در آن بخش از اقتصاد یک بحران روی داده است.  لذا هر چقدر این متغیر های  بحرانی و یا ترکیبی از آنها توانایی تاثیرگذاری بالاتری در اقتصاد داشته باشند منجر به بروز بحران های شدیدتری در کل اقتصاد خواهد شد (کامینسکای و سایرین، 1997).

 

 بحران های اقتصادی و بحران های مالی

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های اقتصاد کلیک کنید .

انواع بحران اقتصادی

  بحران مالی[1] :

به دوراني اطلاق مي شود كه به طور گسترده بسياري از مؤسسات مالي يا دارايي به طور ناگهاني قسمت عمده اي از ارزش خود را از دست بدهند.در قرن 19 و اوايل قرن 20 بسياري از بحران هاي مالي با ورشكستگي هاي بانكي همراه شدند، و بسياري از ركودها همراه با اين ورشكستگي ها بود.موقعيت هاي ديگري كه اغلب بحران مالي ناميده مي شود شامل سقوط بازار بورس و تركيدن جباب هاي مالي ، بحران هاي پولي و ارزي و بحران ناتواني در پرداخت بدهي هاي خارجي مي باشد. بحران هاي مالي به طور مستقيم ارزش اسمي دارايي ها را كاهش مي دهند و آنها به طور مستقيم نتيجه اي در تغييرات دارايي هاي حقيقي ندارند بجزء اينكه يك ركود يا كسادي ادامه داشته باشد.(كايندلبرگرو اليبر،2005)

  بحران بانكی[2]:

موقعي كه يك بانك با خروج ناگهاني سپرده هاي خود مواجه مي شود، اين يك هجوم بانكي[3]ناميده مي شود. زماني كه بانك ها بيشتر نقدينگي خود را به وام مي دهند ، اگر تقاضاي ناگهاني براي همه سپرده ها به وجود آيد، مشكل بزرگي براي سيستم بانكي در جهت برگرداندن سپرده ها ايجاد خواهد شد.بنابراين يك هجوم بانكي منجر به ورشكستگي بانكي مي گردد و باعث مي شود كه سپرده گذاران از پس انداز هاي خود بكاهند به جزء اينكه سپرده ها توسط بانك پوشش بيمه اي داده شده باشند.بنابراين زماني که اين هجوم بانکي از يک بانک به ساير بانک ها سرايت کند بحران سيستماتيک يا وحشت بانکي[4]ناميده مي شود. در مواقعي که هجوم بانکي گسترده نيست اما بانک ها بيشتر نگران بودجه كافي در دسترس در مواقع هجوم سپرده­گذاران مي باشند و تمايل چنداني به اعطاي اعتبارات ندارند، اين اتفاق اغلب يك سقوط اعتباري[5]ناميده مي شود. در اين حالت بانك­ها به سرعت به سمت بحران مالي سوق پيدا مي كنند.

…….

[1]-financial crisis
[2]-Banking crisis
[3]-bank run
[4]-banking panic
[5]-Credit crunch

جهت مشاهده مطلب مشابه کلیک کنید . (نظریات مکاتب اقتصادی در مورد نقش دولت در اقتصاد)

 نظريه های بحران مالی

 نظريه کلاسيکی بحران

مالتوس و ريكاردو دليل پيدايش بحران در سرمايه داري را فشار جمعيت در وضعيت ثابت ماندن شيوه فني توليدي ‌مي‌ دانند. در تحليل آنها، بحران در بلند مدت به دليل قانون بازده نزولي نسبت به كار، به وجود ‌مي‌‌آيد و موجب ‌مي‌‌شود كه در سرمايه‌داري شكاف عميقي بين تقاضاي كل توليد و عرضه آن به وجود آيد. اين شكاف به علت نظريه  « فقدان مصرف» مالتوس ايجاد مي شود، و در اقتصاد تأثيرات انقباضي به جاي ‌مي‌‌گذارد. اين تأثيرات عبارتند از: كاهش در‌ميزان توليد و درآمد،‌كاهش در سطح اشتغال، تنزل در ‌ميزان دستمزدها و مسائل ناشي از آن. در سيتسم ريكاردو نيز فشار جمعيت عاملي است كه در همان شرايط و از طريق « نظريه توزيع ثروت» موجب ‌مي‌‌شود كه نظام سرمايه داري در بلند مدت به طرف ركود اقتصادي برود.

در اين وضعيت، از ‌ميان سه طبقه مالكان زمين، سرمايه داران و كارگران، فقط طبقه مالك است كه به زيان طبقات ديگر غني و ثروتمند ‌مي‌‌شود. ماركس برخلاف نظرت مالتوس و ريكاردو، فشار جمعيت را  براي سرمايه‌داري يك مسئله اساسي تلقي ‌مي‌‌كند و علتش هم اين است كه سرمايه‌داري قرن نوزدهم در مقايسه با سرمايه داري قرن هيجدهم از نظر توسعه و رشد فني، پيشرفت قابل ملاحظه اي داشته و بنابراين قانون بازده نزولي عملاً نتوانسته است محدوديت‌‌‌‌هايي در توليد به وجود آورد.

 

  نظريه مارکس

برگشت رکود عمده دراقتصاد دنيا باعث شده است تا اولين نظريه بحران در نقد فرضيه تعادلي اقتصاد سياسي کلاسيک ميان عرضه و تقاضا شکل بگيرد.توسعه نظريه بحران مالي به عنوان هسته مرکزي انديشه هاي کارل مارکس مطرح گرديد. قانون مارکس براي سقوط نرخ سود برگرفته شده از بسياري از مباحث موردنظر جان استوارت ميل در مورد گرايش سود به حداقلي مي باشد.گرايش نظريه به درستي به طرف تمرکز سود مي باشد.

در يک سيستم سرمايه داري عاملين کسب وکار دستمزد کمتري نسبت به ارزش کالاهاي توليدي خود دريافت مي کنند.اين سود ابتدا به سمت پوشش سرمايه گذاري اوليه در کسب وکار حرکت مي کند. در بلندمدت به هر حال يک ترکيبي از فعاليت هاي موفق اقتصادي  مورد بررسي قرار مي گيرد. اين واضح است که دستمزد کمتر به انبوهي از کارگران عودت داده مي شود که از آن براي خريد کالاهاي توليد شده استفاده مي کنند. علاوه بر اين ، گسترش کسب و کار در فرآيند.

  نمونه ای از منابع و مآخذ جهت مطالعه بیشتر:

 •  – اسنودن، بي و سايرين(1383)، راهنماي نوين اقتصاد کلان، مترجم: خليلي عراقي،منصور و سوري، علي، موسسه انتشارات برادران
 • – تفضلي،فريدون (1375)،تاريخ عقايد اقتصادي(از افلاطون تا دوره معاصر)، انتشارات نشر ني
 • – روحاني، سيد­حسن(1389)،امنيت ملي و نظام اقتصادي ايران،مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام
 • – درخشان، مسعود  (1387)، ماهیت و علل بحران مالی 2008 و تاثیر آن بر اقتصاد ایران، مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام، پژوهشنامه شماره 9
 • – شجري، پرستو و محبي‌خواه، بيتا (1389)پيش‌بيني بحران‌هاي بانكي و ترازپرداخت‌ها با استفاده از روش علامت‌دهيKLR  مطالعه موردي ايران مجله اقتصاد و پول شماره4 مقاله5
 • گجراتي، دامودار (1383)، مباني اقتصاد سنجي، مترجم: ابريشمي، حميد، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
 • نادري، مرتضي(1386)، توسعه مالي، بحران هاي مالي، و رشد اقتصادي(مقايسه تطبيقي وضعيت ايران در يک مطالعه جهاني، پژوهشکده پولي و بانکي- بانک مرکزي ج.ا.ا.
 • – Aycut Kibritcioglu (2004)” An Analysis of Early Warning Signals of Currency   Crises  in Turkey, 1986-2004”
 •  – A. Banerjee (1992), ‘A simple model of herd behavior’.”Quarterly Journal of Economics” 107 (3), pp. 797–817.
 • – Bussiere,Matthieu & Fratzscher , Marcel ,2002 , “ Towards a New Early Warning System of Financial  Crises” European Central Bank
 • – C. Avery and P. Zemsky (1998), ‘ Multidimensional Uncertainty and Herd Behavior in Financial Markets’. “American Economic Review” 88, pp. 724–748.
 • -Charles P. Kindleberger and Robert Aliber (2005), Manias, Panics, and Crashes: A History of Financial Crises, 5th ed. Wiley, ISBN 0471467146.
 • – Chin-Shien lin,Haider A. Khan, Ying-Chieh Wang, Ruei-Yuan Chang (2006)  ” A New Approach to Modeling Early WarningSystems for Currency Crises : can a machine-learning fuzzy expert system predict thecurrency crises effectively?”
 • – Craig Burnside, Martin Eichenbaum, and Sergio Rebelo (2008), ‘Currency crisis models‘, New Palgrave Dictionary of Economics, 2nd ed.

 https://era.ed.ac.uk

بحران های اقتصادی

مشخصات اصلی
رشته اقتصاد
گرایش علوم اقتصاد
تعداد صفحات 84 صفحه
منبع فارسی دارد
منبع لاتین دارد
حجم 500 kb
فرمت فایل ورد (Word)
موارد استفاده پایان نامه (جهت داشتن منبع معتبر داخلی و خارجی ) ، پروپوزال ، مقاله ، تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ادبیات و پیشینه تحقیق بحران های اقتصادی و مالی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید