قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 85 بازدید

بانک تسویه های بین المللی

همکاری جهانی میان بانکهای مرکزی در چارچوب بانک تسویه های بین المللی

همکاری جهانی میان بانکهای مرکزی در چارچوب بانک تسویه­های بین المللی(BIS)

مقدمه

مبحث اول: معرفی بانک تسویه های بین المللی    

گفتار اول: تحول تاریخی بانک تسویه های بین المللی

گفتار دوم: اهداف اصلی

گفتار سوم: صلاحیت های بانک تسویه های بین المللی از سال 1930

مبحث دوم: بی آی اس و نظارت بانکی

گفتار اول:کمیته بازل

گفتار دوم:کنکوردای بازل 1975

گفتار سوم:کنکوردای بازل 1983

مبحث سوم: موافقت نامه های بازل

گفتار اول: موافقت نامه بازل 1988

گفتار دوم: تحولات جاری و ارزیابی موافقت نامه بازل

گفتار سوم: تغییرات پیشنهاد شده برای موافقت نامه بازل 1988

گفتار چهارم: تجدید نظر در موافقت نامه بازل

مبحث چهارم: بانک تسویه های بین المللی و روابط آن با بانک های مرکزی

گفتار اول:کارکردهای بانك تسويه هاي بين المللي در خصوص بانک های مرکزی

بند اول: سپرده گذاري و وام ها

بند دوم:بانک تسویه های بین المللی به عنوان مجمعی برای بانک های مرکزی

بند سوم: مشاوره منظم با بانك هاي مركزي

بند چهارم: جمع آوري اطلاعات و ارزيابي

گفتار سوم:کمیته های دایمی بانک تسویه های بین المللی

گفتار چهارم: همکاری با بانک های مرکزی منطقه ای

مبحث پنجم: بانك تسويه هاي بين المللي و روابط آن با سایر موسسات مالی بین المللی

گفتار اول: رابطه بانك تسويه هاي بين المللي با صندوق بین المللی پول و بانک جهانی

بند اول: رابطه بانك تسويه هاي بين المللي و صندوق بين المللي پول

بند دوم: رابطه بانک تسویه های بین المللی و بانك جهاني

گفتار دوم: رابطه بانك تسويه هاي بين المللي با مجمع ثبات مالی

گفتار سوم: رابطه  بانك تسويه هاي بين المللي با بانک مرکزی اروپا

بند اول: همكاري بانك تسويه هاي بين المللي با بانك مركزي اروپا در  زمينه سياست هاي پولي

بند دوم: موسسه مشترك وين

نتيجه گيري

منابع

بانک تسویه های بین المللی و همکاری جهانی آن

معرفی بانک تسویه های بین المللی

بانک تسویه های بین المللی به عنوان قديمي ترين نهاد مالي بين المللي، تاكنون منشا خدمات عمده در توسعه همكاري بين بانك هاي مركزي جهان بوده است. بدون شك شناخت تحولات تاريخي، اهداف اصلي وصلاحیتهای بانک تسویه های بین المللی مي تواند در شناخت اين بانك و اهداف اين پژوهش كه همان تبیين همكاري بين بانك هاي مركزي است تاثيرگذار باشد.

 

اهداف اصلی بانک تسویه های بین المللی

بانک تسویه های بین المللی عملیات خود را در ساختار حقوقی یک شرکت با مسئولیت محدود که دارای سرمایه به صورت سهام عرضه شده بود، آغاز نمود. این شکل حقوقی از تاسیس بانک تسویه های بین المللی دقیقا مورد نظر بانیان بانک مورد نظر بود بدان دلیل که ایشان معنقد بودند که این نهاد می بایستی تا حد امکان از مداخله دولت ها مصون بماند[1].فعالیت های بانک تسویه های بین المللی به وسیله منابع مالی قابل دسترسی تامین می شد.

منابع مالی آن از منشاءهای متفاوتی تامین اعتبار گشته که عمده ترین آنها ناشی از بانک های مرکزی دول عضو بود. بخش عمده دوم شامل سپرده گذاری های بلند مدتی بود که اساسا بوسیله بانک هاي مرکزی و سایر موسسات مالی بر اساس قرارداد تراست به بانک تسویه های بین المللی اعطاء می گشت. هم اکنون این بانک حدود 10 تا 15 درصد از ذخایر ارزی جهان را در دست داشته و بر آنها سرمایه گذاری می نماید. سومین منبع عمده تامین مالی بانک بوسیله منابع خزانه داری بانک های مرکزی دول عضو در اختیار بانک تسویه های بین المللی قرار می گرفت.

بنیان گذاران بانک تسویه های بین المللی بانک های مرکزی بلژیک، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و بریتانیا همراه با سه بانک پیشرو تجاری آمریکا یعنی جی.پی مورگان،First National Bank of New York و First National Bank of Chicago بودند.هر بانک مرکزی 16000سهم و هر سه بانک تجاری آمریکا نیز به همین مقدار صاحب سهم بودند.در مجموع،23 موسسه مالی از کشورهای مختلف،112000 از مجموع 165100 سهم دارای حق تقدم را در سال اول فعالیت بانک تسویه های بین المللی در اختیار داشتند.[2]

متعاقبا، بانک تسویه های بین المللی مجاز شد تا 6000000 سهم که 529165 از آنها سهام با حق تقدم بود را منتشر نماید. با این حال، تدریجا بانک های مرکزی فرانسه و بلژیک قسمتی و سه بانک تجاری آمریکا تمامی سهام خود را به اشخاص خصوصی انتقال دادند. در پایان سال 2000 میلادی، 6/83 درصد از سهام با حق تقدم بانک تسویه های بین المللی در اختیار بانک های مرکزی دول عضو و باقی آن در اختیار اشخاص خصوصی بود[3]. با این حال به موجب تصمیم یک جلسه عمومی فوق العاده بانک تسویه های بین المللی در  8 ژانویه 2001، طرح محدود کردن مالکیت سهام بانک تسویه های بین المللی به بانک های مرکزی به تصویب رسید[4].

بر اساس این طرح، بانک مزبور، هر سهم را که ارزش آن 10000 دلار آمریکا بود، از اشخاص خصوصی خریداری می کرد. اگرچه برخی سهامداران خصوصی از این تصمیم ناراضی  بودند با این حال بانک تسویه های بین المللی مقرر نمود که هر یک از این سهامداران می توانند در صورت ادعا به محاکم قضایی طرح دعوا نمایند. در واقع بانک تسویه های بین المللی این تصمیم را بر این مبنا اتخاذ نمود که ماموریت های عمومی آن شامل ترویج همکاری بین بانک های مرکزی و کمک به ثبات مالی بین المللی بود در حالیکه هدف سهامداران خصوصی به حداکثر رساندن سرمایه مالی خود بود که به هیچ وجه با هدف بانک تسویه های بین الملی منطبق نبود.[5]

همانگونه كه در بخش هاي پيشين گفته شد، هدف خاصي كه بوسيله بنيان گذاران بانک تسویه های بین المللی دنبال مي شد هماهنگ سازي تسويه غرامات آلمان در زمان جنگ جهاني اول بود. يك هدف خاص ملازم ديگر  آن، اين بود  كه بانك تسويه هاي  بين المللي به عنوان امين پرداخت  غرامات جنگي بلغارستان، مجارستان  و  چك اسلواكي تعيين شد. يك هدف كلي تر براي بانك تسويه هاي بين المللي، ارتقاي همكاري بين بانك هاي مركزي  و ارائه تسهيلات بيشتر براي  عمليات مالي بين المللي بود.

برخي از مقاماتي  كه در تاسيس بانک تسویه های بین المللی دخيل بودند معتقد بوند كه ضروري است تا  يك موسسه مالي  بين المللي تاسيس شود كه عهده دار تنظيم عمليات بانكي بين المللي  كه به واسطه افزايش قابل توجه تجارت و سرمايه گذاري بين المللي پس از جنگ جهاني دوم مورد نگراني بوده است،گردد. با اين حال،اين عملكرد تا دهه 70 ميلادي براي بانک تسویه های بین المللی مورد پذيرش قرار نگرفته بود[6].

از زمان جنگ جهاني دوم، بانک تسویه های بین المللی نقش خودش را به عنوان  يك موسسه مالي بين المللي رشد و توسعه داده است.عمليات آن نه تنها نسبت به همكاري با بانك هاي مركزي اروپايي بلكه در خصوص بانك هاي مركزي اعضاء گروه ده نيز بسط يافته است.گروه  10، بانك هاي مركزي 10 كشور پيشرو  صنعتي جهان يعني  بلژيك، كانادا، فرانسه، آلمان، ايتاليا، ژاپن، هلند، سوئد، بريتانيا و ايالات متحده آمريكا  هستند. بانك مركزي سوييس عليرغم بي طرفي سوييس اخيرا عضويت در اين بانك را پيدا نموده است. بانک تسویه های بین المللی جلساتي را با گروه ها و موجوديت هاي مهم بين المللي براي بحث راجع به موضوعات مهم مالي جهاني برگزار مي نمايد.اين موسسه هم چنين چندين كميته با وظايفي هم چون نظارت بانكي،كفايت سرمايه  و مشكلات مالي بين المللي را تشكيل داده است.

 

بانک تسویه های بین المللی و روابط آن با بانکهای مرکزی

بانک تسویه های بین المللی به عنوان بانك مركزي بانك هاي مركزي جهان،تاكنون در اهداف و ماهيت خود دچار تغييرات شگرفي شده است.پيشنهاداتي در اواخر قرن نوزدهم براي ايجاد يك بانك مركزي بين المللي كه در يك كشور بي طرف قرار داشته باشد ارائه گرديد و  لويجي لوزاتي در پاسخ به بحران نقدینگی بين المللي طرفدار نهادي بود كه بتواند باعث پيش برد وام دادن ميان نهادهاي پولي بين المللي به طور منظم گردد و توسط يك نهاد بين المللي نيز مديريت گردد[1].

حتي در آن زمان وزير امور خزانه داري وقت آمريكا را تشویق كرد كه كنفرانسي از بانك هاي مركزي را گرد آورد. اما در آن موقع هيچ توافقی حاصل نشد شايد به اين دليل كه بانك مركزي  انگليس خود را به عنوان تنها بانك مركزي  دنيا تصور  مي كرد و در  واقع فقدان  يك بانك مركزي در آمريكا –بانك مركزي آمريكا در سال1913 تاسيس شد- حصول توافق را  ناممكن نمود و  در خلال جنگ جهاني اول وقفه اي در بحث و گفتگو راجع به لزوم ايجاد اين نهاد به وجود آمد اما مونتاگو نورمن به ايده ايجاد يك موسسه كه بتواند همكاري ميان بانك هاي مركزي را به رسميت بشناسد مجدداً در اوايل دهه1920 جان تازه اي بخشيد و  در اين راستا وي از ياري  بنيامين استرانگ، رييس بانك فدرال روزو نيويورك  نيز برخوردار بود و  ليكن در  مجموع  آمريكايي ها  اشتياق چنداني براي ايجاد يك موسسه كه به زعم آنها تحت نفوذ اروپاييان  در مي آمد نداشتند و  در واقع، در جلد نخستين تاريخ فدرال رزرو آلن ميلتزر كه سال هاي 1913  تا 1951 را پوشش مي داد حتي يكبار هم از بانك تسويه هاي بين المللي ذكر نشده بود[2].

تا اينكه در اواخر دهه 1920  و در جريان كنفرانس بادن بادن توافق  نامه بين المللي درباره ايجاد يك موسسه جديد حاصل شد و انگيزه و محرك آن نيز تصميم در مورد طرح ريزي پرداخت غرامات آلمان بود و دولت هايي كه آلمان ها ملزم به پرداخت پول بدانها بودند مي خواستند كه هر چه سريع تر آن پول را دريافت  كنند و  بانك هاي تجاري نيز  وام دادن به دولت آلمان را يك  فرصت سرمايه گذاري تلقي كردند در حالي  كه دولت آلمان مايل بود حداقل بخشي از غرامات مجددا در صنایع داخلي آلمان سرمايه گذاري  شود و  لذا  تدبيري براي  تجاري سازي  پرداخت ها و  غرامت ها انديشيده شد كه بر مبناي آن به انتشار  اوراق  قرضه  مبادرت گردد.

بانك هاي خصوصي  چون سيتي بانك، جي.پي مورگان به همراه گروه ده متشكل از 7 كشور به علاوه هلند،سوئد و بلژيك از سال 1930 در توسعه بانک تسویه های بین المللی نقش داشته و هم اكنون نيز در آن عضویت دارند و بنابراين اين نهاد،يك نهاد بين الدولي نمي باشد. پس از جنگ جهاني دوم، بانك مزبور به تسويه بدهي هاي دولت هايي كه در برنامه ترميم اروپايي شركت كرده بودند پرداخت.   ماده 3 اساسنامه بانك تسويه بين المللي، هدف از تشكيل آن را ترويج همكاري بين بانك هاي مركزي و ايجاد تسهیلات تكميلي براي عمليات مالي بين المللي مي داند[3].

اين بانك با بيش از 600 خدمه و عضویت 60 بانك مركزي در آن، دو شعبه نمايندگي يكي در هنگ كنگ براي امور بانك هاي مركزي آسيايي و اقیانوس آرام و ديگري در مكزيكو سيتي براي امور بانك مركزي كشورهاي آمريكايي دارد.اين بانك چند اجلاس داشته كه اجلاس دو ماهانه روساي بانك هاي مركزي عضو،اجلاس معاونین و مقامات ارشد بانك هاي مركزي،اجلاس اقتصاددانان و صاحب نظران در زمينه عملكرد مشترك بانك هاي مركزي و اجلاس دفاتر نمايندگي  بانك در هنگ كنگ و مكزيكو سيتي مي باشد.

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع لاتین

 1. Broude Tomer et al,”The Politics of International Economic Law”2011, Cambridge University Press
 2. Bruce Hall, Rodney,’’ Central Banking as Global Governance: Constructing Financial Credibility’’ , Cambridge University Press, 2010.
 3. Bruszt, Laszlo,’’ Leveling the Playing Field: Transnational Regulatory Integration and Development’’, Oxford University Press, 2014.
 4. Buckley, Ross P,’’ International Financial System: Policy and Regulation’’, Kluwer Law International, 2009.
 5. Calomiris, C.W. (2000) U.S. Bank Deregulation in Historical Perspective, Cambridge : Cambridge University Press.
 6. Calvin Baker, James,’’ The Bank for International Settlements: Evolution and Evaluation’’, Greenwood Publishing Group, 2006.
 7. Caparello, M. (2003), Internal audit in the central banking community, in Courtis, N. and Mander, B. (eds.), Accounting standards for central banks, Central Banking Publications, London, 2003.
 8. Capie et al,’’ Central bank independence: what is it and what will it do for us?’’, Institute of Economic Affairs, 1993,p27.
 9. Capie, F. (2003). “Central banking,” in J. Mokyr (ed.), The Oxford Encyclopedia of Economic History. Oxford: Oxford University Press, pp. 372–77.
 10. Capie, Forest,’’ the evolution of general banking’’, World Bank Publications , 2013.
 11. Capie,Forrest,’’ The Great RecessionThe Bank of England: 1950s to 1979’’, Cambridge University Press, 2010.
 12. Cappel, Marlon, Rizzo Cristian,”Central Banking and Globalization”2010, Nova Science Publishers.Inc
 13. Chossudovsky,Michel,’’Brazil’s IMF Sponsored Economic Disaster’’,Heise Online, April 25,2001.
 14. Cobham David, Dibeh Ghassan,”Monetary Policy and Central Banking in the Middle East and North Africa”2009, Routledge
 15. Cobham David, Dibeh Ghassan,”Monetary Policy and Central Banking in the Middle East and North Africa” Routledge, 2009.
 16. Cooper, George,’’ The Origin of Financial Crises: Central banks, credit bubbles and the efficient market fallacy’’, Harriman House Limited, 2008,pp126-133.
 17. Cooper, R. N. (2005a). “Almost a century of central bank Cooperation.” Paper presented at the Fourth BIS Annual Conference: Past and Future of Central Bank Cooperation. Basel: BIS, June 27–29.
 18. Cottier, Thomas;’’ The Rule of Law in Monetary Affairs’’, Cambridge University Press, 2014.
 19. Cox, G.W. and McCubbins, M.D. (2001) “The Institutional Determinants of Economic Policy Outcomes,” in S. Haggard and D. McCubbins, eds, Presidents, Parliaments, and Policy, Cambridge: Cambridge University Press.
 20. Davies Howard, Green David,”Banking on the Future: The Fall and Rise of Central Banking”, 2010, Princeton University Press

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بانک تسویه های بین المللی و همکاری جهانی آن”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید