قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 466 بازدید

ادبیات و مبانی نظری رقابت پذیری شهری

ادبیات و مبانی نظری رقابت پذیری شهری

رقابت پذیری شهری

4-2- رقابت پذیری شهری …

1-4-2-  مفهوم شهر و رقابت پذیری شهری…

2-4-2- مدل رقابت پذیری شهری و عناصر ساختاری…

3-4-2- رقابت کلان شهرها در فضای اقتصاد جهانی…

4-4-2- نقش فضاهای شهری در ارتقای رقابت پذیری شهری

1-4-4-2- فضاهای عمومی شهر.

2-4-4-2- فضای عمومی شهر(مکانی برای ملاقات)

3-4-4-2- مفهوم عرصه عمومی…

4-4-4-2- اثعاد فرهنگی قلمرو عمومی…

5-4-4-2- عوامل موثر در محتوای فرهنگی و اجتماعی قلمروی عمومی…

6-4-4-2- متغیرهای فرهنگ شهری…

7-4-4-2- چارچوب سیاستگذاری فرهنگی…

-2-4-5اهمیت فضاهای شهری در گردشگری شهری در عصر رقابت پذیری…

2-4-51تعریف و اهمیت گردشگری(توریسم)

جهت مشاهده و دانلود گردشگری چیست – اصول و مبانی گردشگری کلیک کنید .

جهت مشاهده و دانلود  اکوتوریسم، گردشگری و توریسم کلیک کنید .

-2-4-5-2تاثیرات اقتصادی _ اجتماعی توریسم..

-2-4-5-3عوامل انگیزشی توریستها در دیدار از مناطق شهری…

-2-4-5-4عوامل مکانی و غیر مکانی توسعه گردشگری…

-2-4-6ابعاد رقابت پذیری گردشگری

-2-4-7شهرهای رقابت پذیر اروپا

5-2- خلاقیت….

-2-5-1تئوری های خلاقیت در شهرسازی…

-2-5-2نقد های وارد شده بر تئوری خلاقیت….

-2-5-3عوامل جاذب گروه خلاق از دبدگاه فلوریدا

-2-5-4تحقیق مونتگومری……….. 

منابع …………………………………..

رقابت پذیری شهری

رقابت پذیری شهری

توجه به رقابت پذیری شهری در میان دانشمندان، سیاستمداران، سرمایه گذاران، توریست ها و حتی ارگان های فرهنگی و ورزشی در طول دهه های اخیر افزایش یافته است.شهرها در سیستم شهرهای جهانی مطابق با نمایش خاص خود در عرصه ها و فعالیتها ( کارخانه ای، خدمات دهی، تکنولوژی برتر، توریسم و غیره) وارد می شوند. شهرها بطور مداوم در جستجوی چشم اندازهایی هستند که توانایی افزایش رقابت پذیری و به روز کردن خود را در رقابت بین شهرها داشته باشند.

علی رغم کار بسیار بر روی موضوعات مربوط به رقابت پذیری شهری توسط دانشمندان، تحقیقات بر روی اندازه گیری میزان رقابت پذیری شهری همچنان دچار فقدان است. از آنجایی که رقابت پذیری یک شهر متشکل از ورودی و خروجی های بدست آمده از رقابت پذیری قابل تعمیم به موضوعات متنوعی از یک شهر است، یک شاخص به تنهایی قادر به نشان دادن رقابت پذیری نیست. عناصراقتصادی، اجتماعی و محیطی باید در اندازه گیری میزان رقابت پذیری یک شهر، تواما در نظر گرفته شوند.

جهت مشاهده و دانلود بافت فرسوده – ادبیات و مبانی نظری و پیشینه تحقیق بافت فرسوده شهری کلیک کنید .

جهت مشاهده و دانلود ادبیات و مبانی نظری ژئومورفولوژی و توسعه شهری کلیک کنید .

 

مفهوم شهر و رقابت پذیری شهری

مفهوم رقابت پذیری شهری به طور نزدیکی وابسته به مفهوم شهر است. مفهوم شهر که در کارهای دانشمندان بصورت گسترده مورد تحلیل قرار گرفته، متصل به توسعه فضایی مرتبط است. در سالهای اخیر تحقیقات اقتصادی در مورد نقش شهر در توسعه یا رقابت پذیری منطقه یا کشور، در میان محققان محبوبیت بیشتری یافته است.بیشتر آنها تعریف شهر را بر مبنای پیش زمینه توسعه فضایی قرار می دهند. دانشمندان دو تعریف را از مفهوم شهر بکار می برند: “شهر” و “شهر- منطقه”.

مفهوم شهر بیشتر برای شهرهایی استفاده می شود که سطح کوچک تری دارند و تاثیر کمتری روی توسعه اقتصادی در سطح جهانی در رقابت با شهر- منطقه ها دارند. مفهوم شهر- منطقه برای تحلیل شهر های بزرگ تر استفاده می شود، مراکز تجارت مشهور جهانی. مانند نیویورک، لندن، توکیو، پاریس و غیره.

اهمیت محیط طبیعی برای رقابت پذیری بعنوان سطح ملی و بین المللی تشخیص داده شده است. بعنوان مثال، تحقیقات انجام شده توسط دولت انگلیس با نگاه به رقابت پذیری شهرهای هسته ای اروپا، دریافته است که کیفیت زندگی، مانند محیط خوب، معماری متمایز و دستیابی به امکانات طبیعی، عنصر مهمی در جذب طبقه کارگر ماهر است.

اهمیت محیط کالبدی شهر مانند چشم انداز متمایز شهری در کشورهای آسیایی هم دیده می شود. بعنوان مثال، دولت ژاپن “قانون چشم انداز” را در سال 2004 بکار گرفته است، با تشخیص اینکه کیفیت چشم انداز شهری  توانایی یک شهر را برای رقابت پذیری منطقه ای و جهانی افزایش می دهد.

شهرها مرکز و موتور رشد اجتماعی – اقتصادی ملی و بین المللی هستند، آنها ابزار دستیابی به اهداف ملی و شیوه های زندگی موجود بشر هستند. نخستین مسئولیت رفاه جمعیت شهری در بسیاری از کشورها تکیه بردولت های محلی دارد. جنبه های کلیدی مفاهیم شهری عبارتند از: یک زیر واحد اداری – ارضی از یک ناحیه، یک واحد جمعیتی با تعاریف و مرزبندی مشخص و قانونی، دارای حقوق حکمروایی خود، که بیش از نیمی از جمعیت آن در بخش های غیر کشاورزی فعالیت می کنند.

خلاصه ای از دورنماهای دانشمندان مختلف برای تعریف “شهر” تمایز بین انواع موضوع را به وجود می آورد:

 • شهر به عنوان یک فرایند
 • شهر به عنوان یک سیستم
 • شهر به عنوان یک مکان
 • شهر به عنوان یک نتیجه
 • شهر به عنوا یک سازمان
 • شهر به عنوان یک عملکرد

جهت مشاهده و دانلود برنامه‌ ریزی شهری – ارزیابی وضعیت ساختمان‌ های سازمان های متولی بحران به منظور برنامه‌ ریزی و مدیریت بحران شهری کلیک کنید .

جهت مشاهده و دانلود تقسیمات محله ای (محله بندی) ، مدیریت شهری کلیک کنید .

جهت مشاهده و دانلود اراضی شهری – توسعه اهداف برنامه ریزی کاربری اراضی شهری کلیک کنید .

 

جدول شماره 5 : تعاریف رقابت پذیری

جنبه های تاکیدی تعریف رقابت پذیری شهری نویسنده
رقابت پذیری محصولات شهری؛ درآمد های بالا/ در حال افزایش جمعیت محلی درجه ای که در آن تحت شرایط بازار آزاد و عادلانه، کالا و خدماتی که مطابق میل بازار جهانی است ارائه شود، با نگهداری همزمان درآمد های واقعی و افزایش یابنده مردم طی یک دوره طولانی. OECD
افزایش رقابت پذیری محصولات محلی رقابت پذیری توانایی یک اقتصاد را برای جذب و نگهداری کارخانه ها با سهام ثابت یا در حال افزایش منعکس می کند، در حالی که بطور همزمان از استانداردهای ثابت یا در حال افزایش زندگی برای کسانی که در آن مشارکت می کنند، نگهداری می کند. Storper (1997)
افزایش رقابت پذیری محصولات محلی رقابت پذیری شهری اشاره دارد به توانایی یک شهر منطقه برای تولید و بازاریابی مجموعه ای از محصولات(کالا و خدمات) که عرضه کننده ارزش مناسبی هستند (نه لزوما با قیمت پایین) در رابطه با تکمیل محصولات دیگر شهر منطقه ها. Webster ir Muller (2000)
افزایش منابع سرمایه ای، کنترل بازار، رفاه جامعه محلی تلاش آژانس ها برای فراهم کردن محدوده هایی مشخص برای افزایش مزایای محلی خود با دستکاری برخی ویژگی هایی که به ارزش آن محدوده نسبت داده می شوند بعنوان فضایی برای فعالیتهای مختلف. Gordon and Cheshire (2001)
توانایی برای جذب جریان ها، محیط های ابتکاری، رقابت پذیری کارخانجات، استانداردهای بالای زندگی توانایی برای جذب جریان اطلاعات، تکنولوژی، سرمایه، فرهنگ، مردم و سازمانهایی که در منطقه مهم تلقی می شوند، توانایی برای نگهداری و گسترش کیفیت زندگی و استانداردهای زندگی ساکنان محلی، به اندازه توانایی خلق یک محیط ابتکاری نوآورانه در آن.  

 

 

 

Kostiainen (2002)

ماخذ: Jolita Sinkiene

 

رقابت کلان شهرها در فضای اقتصاد جهانی

رقابت معمولا در سطح موسسه یا صنعت تعریف شده است (اسکات، 1384). رقابت یک شهر به مجموعه ای ازعوامل بستگی دارد که شامل فرایند حاکمیت، زیرساختهای اجتماعی و اقتصادی، کیفیت سرمایه انسانی و محیط طبیعی، محیط تجاری و قابلیت موسسات محلی می باشد(Friedman, 1998) .

در فضای جهانی شدن معاصر، شهرهای جهانی به عنوان قدرت های رقابتی جدید در متن اقتصاد جهانی، به شدت در حال فراز و فرود هستند(اسکات، 1384). علاوه بر این در فضای جهانی شدن معاصر میان کلان شهرها همکاری های تعاملی نیز وجود دارد ولی این نوع همکاری ها بیشتر در راستای رسیدن به سطوح بالای زندگی صورت می گیرد و مکمل رقابت های بین آنهاست؛ چرا که شاخص های زندگی وقتی در یک شهر بهبود می یابد، آن شهر قدرت عملکردی بیشتری در رقابت با سایرین پیدا می کند (Taylor, 2007).

 

  نقش فضاهای شهری در ارتقای رقابت پذیری شهری

متناسب با تقسیم جدید بین المللی کار، سرمایه ها راهی مناطقی می شوند که مزیت های نسبی بالایی در خود داشته باشند و دارای زیر ساختهای غنی اطلاعاتی نیز باشند. چنین مناطقی به پهنه های شهری گسترده با گره های ارتباطی و مدیریتی سیستم جهانی تبدیل می شوند و دستگاه عصبی نظام اقتصاد بین المللی را تشکیل می دهند(افراخته، 1381، 149). بر همین اساس، شهرها با رقابت در اقتصاد جهانی برای جذب سرمایه گذاری در گردش، سعی می کنند دارایی های خود را _ که شامل بهبود کیفیت زیر ساخت ها و محیط های عمومی است _ افزایش دهند.

بنابراین فضاهای عمومی شهر چونان وسیله ای برای بهبود تصویر شهر در محیطی بسیار رقابتی که در بازار جهانی وجود دارد و همچنین بازگرداندن زمین به بازار محلی تلقی می شود(مدنی پور، 1387، 254). در این شرایط، مکان ها در عصر جهانی شدن، بیش از همیشه «به منظور جذب هر چه بیشتر سرمایه سیال با یکدیگر در رقابت اند و به همین خاطر نیاز به ایجاد محیط های امن و جذاب برای سرمایه گذاران و کارکنان شان دارند»(Hall, 1995)  .

بدین ترتیب سرمایه گذاری در بخش عمومی که در جهت افزایش کیفیت قلمرو عمومی صورت می گیرد، پیش زمینه لازم برای افزایش اعتماد در بخش خصوصی در فعالیت های عمرانی و ساخت و ساز است(مدنی پور، 1387، 253). همان گونه که بویر(Boyer, 1990)  اظهار نظر می کند، بازگشت زیبایی به شهر به عنوان نشانه ای برای بازگشت سرمایه تلقی می شود و در عین حال تلاشی به منظور ارتقای رقابت پذیری شهری نیز هست.

 

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات و پیشینه تحقیق پایان نامه های جغرافیا کلیک کنید. 

جهت مشاهده و دانلود مسکن پایدار – ادبیات و مبانی نظری مسکن و مسکن پایدار روستایی و شهری کلیک کنید .

جهت مشاهده و دانلود نظریات سازماندهی و جابجایی روستاها کلیک کنید .

جهت مشاهده و دانلود ادبیات و مبانی نظری مدیریت روستایی کلیک کنید .

 

نمونه ای از منابع فارسی

 1. صالحی میلانی، س و محمدی، م. (1390). تدوین شاخص های سیاستگذاری با هدف تحقق پایداری فرهنگی. دو فصلنامه مدیریت شهری، شماره 27.
 2. قورچی، م و مالکی، ج. (1389). رقابت کلان شهرها در عرصه های فراملی با استفاده از ابزار استراتژی یابی. اقتصاد شهر، شماره7.
 3. رهنما، ر. (1385). موانع، مشکلات و راهکارهای جهانی شدن شهرهای ایران. مجله ی جغرافیا و توسعه ناحیه ای، شماره ی هشتم.
 4. پورزرندی ، حسین محمد و غفاری ، اسماعیل (1387) ، حل مسائل سازمانی با استفاده از فنون مالی (رویکرد کلینیکی) ، نشر آسیا ، تهران.
 5. احمد پور احمد و دیگران(1390). بررسی مفاهیم و شاخص های نظریه شهر جهانی. باغ نظر شماره 16.صص29-42
 6. جان تامیلسون(1381). جهانی شدن و فرهنگ. محسن حکیمی. دفتر پژوهش های فرهنگی
 7. کیان تاجبخش(1385). جهانی سازی یا بهبود بهره­وری، بررسی ارتباط بین چالش های اصلی کلانشهر تهران.فصلنامه مدیریت شهری شماره 18 انتشارات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
 8. ناجیل هریس (1389). تهران، شهر جهانی و بحران اقتصادی جهانی: پاسخی به آقای دکتر صرافی و همکاران. نشریه اقتصاد شهر شماره5
 9. برنارد هوکارد (1384). اطلس کلانشهر تهران. محسن حبیبی. شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری، چاپ اول
 10. علی مدنی پور(1381). تهران؛ ظهور یک کلان شهر. شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری، چاپ اول.

 

www.washington.edu

 

مشخصات اصلی
رشته جغرافیا
گرایش برنامه ریزی شهری
تعداد صفحات 43 صفحه
منبع فارسی دارد
منبع لاتین دارد
حجم 350 kb
فرمت فایل ورد (Word)
موارد استفاده پایان نامه (جهت داشتن منبع معتبر داخلی و خارجی ) ، پروپوزال ، مقاله ، تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ادبیات و مبانی نظری رقابت پذیری شهری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید