قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 54 بازدید

آسیا پاسیفیک

جايگاه آسیا پاسیفیک در معادلات جهانی(بررسی تاريخی)

مقدمه آسیا پاسیفیک و جایگاه آن در معاملات :

3-1. ويژگی های منطقه آسیا پاسیفیک

3-2. اوضاع منطقه آسیا پاسیفیک قبل از جنگ جهانی دوم:

3-2-1. عصر تمدن های سنتی..

3-2-2. عصر امپرياليسم.

3-3. منطقه آسیا پاسیفیک پس از جنگ جهانی دوم و دوران جنگ سرد.

3-3-1. تحولات اواخر دهه 1940:

3-3-2. امضاء معاهده صلح با ژاپن:

3-3-3. تحولات دهه های 1950 و 1960.

3-3-4. تحولات دهه های 1970 و 1980:

3-4. وضعيت منطقه آسیا پاسیفیک پس از فروپاشی شوروی و پايان جنگ سرد:

بخش دوم: بازيگران اصلی و بحران های مهم در منطقه آسیا پاسیفیک

مقدمه آسیا پاسیفیک و بازیگران آن:

4-1. چين..

4-1-2. سیاست درهای باز چین و نتایج آن:

4-1-3. نخبگان نسل سوم چین و چالشها

4-1-4. نسل چهارم رهبران چین و صعود قدرت آن کشور.

4-2. ژاپن..

4-2-1. توانمندی اقتصادی ژاپن :

4-2-2. چرخش در سیاست خارجی و امنیتی ژاپن..

4-3. بحران کره شمالی:

4-3-1. تداوم بحران کره شمالی پس از جنگ سرد.

4-3-2. مذاکرات شش جانبه در باره کره شمالی..

4-3-3. علل تطویل بحران کره شمالی..

4-4. بحران تايوان:

4-4-1. اولین بحران تنگه تایوان:

4-4-2. دومین بحران تایوان:

4-4-3. سومین بحران تایوان:

4-5. اتحاديه ملل جنوب شرق آسيا(آ سه آن)

4-5-1. اهداف آسه آن:

4-5-2. نشست‌های آسه آن:

4-5-3. فعالیت های آسه آن.

4-5-4. چشم انداز آینده آسه آن.

4-6. سازمان همکاری اقتصادی آسيا اقيانوسيه (اپک)

4- 6-1. نقش آمریکا در شکل گیری اپک….

4-6-2. روند فعالیت های اپک….

4-6-3. ارزیابی و چشم انداز آینده اپک….

منابع آسیا پاسیفیک

آسیا پاسیفیک – مبانی نظری، معاملات جهانی و بازیگران اصلی آن و...

ويژگی های منطقه آسیا پاسیفیک

اقیانوس آرام یا پاسفیک بزرگترین اقیانوس و قاره آسیا بزرگترین قاره جهان است. این اقیانوس که یک چهارم کره زمین را می پوشاند، قریب نصف سطح آب های این کره خاکی را در برگرفته است. منطقه اقیانوس آرام از 7 کشور پرجمعیت دنیا، 5 کشور ( چین، روسیه، ژاپن آمریکا و اندونزی ) را در برمی گیرد.

سه اقتصاد بزرگ دنیا ( آمریکا، چین و ژاپن ) در این منطقه قرار دارند و 3 قدرت از 5 قدرت هسته ای دنیا( آمریکا، روسیه و چین ) در این منطقه واقع شده اند. وجود تنگه ها، مجمع الجزایر، آبراه ها، شبه جزایر، و جزایر متعدد، موقعیت استراتژیک پیچیده ای را برای منطقه بوجود آورده که می تواند باعث بروز برخوردها و مناقشات میان قدرت های ذینفع شود. بیش از 100 سال قبل ویلیام سیوارد، وزیر خارجه وقت آمریکا گفته است:

«از این پس علیرغم اینکه امور بازرگانی و سیاسی در اروپا گسترش می یابد، ولی بتدریج از اهمیت آن کاسته خواهد شد. به عکس اقیانوس آرام، کشورهای حاشیه آن و جزایر اقیانوس آرام، کشورهای حاشیه آن و جزایر اقیانوس مذکور و منطقه پهناور آن در آینده به صحنه عمده وقایع مهم جهانی بدل خواهد شد.»( دفتری و قوام 1369: 3)

قریب ربع قرن بعد از این سخنان، جان هیز، یکی دیگر از وزرای خارجه آمریکا چنین بیان داشت:

«مدیترانه دریای گذشته بود؛ اقیانوی اطلس اقیانوس امروز است؛ اما اقیانوس آرام به آینده تعلق دارد.» (دفتری و قوام 1369: 3)

در اواخر قرن نوزدهم روسیه و آمریکا دارای یک سلسله منافع اقتصادی و استراتژیک در حوزه شمالی اقیانوس آرام بودند. روسیه درصدد آن بود تا ضمن دسترسی به سواحل آب های گرم و بهره گیری از امکانات بالقوه کشاورزی اطراف رودخانه آمور، خلاء قدرت ناشی از ضعف چین را در منچوری و کره پر نماید. آدمیرال ماهان به رهبران وقت آمریکا توصیه کرد تا ضمن ساختن ناوهای جنگی ، افق سیاسی خود را بسط دهند. پس از شکست اسپانیا از آمریکا و الحاق هاوائی به کشور اخیرالذکر، آمریکا در عمل به صورت یک قدرت امپریالیستی در بخش اقیانوس آرام در آمد.

در سال 1900 یکی از سناتورهای جمهوریخواه آمریکا به نام البرت بوریج اظهار داشت که هر قدرتی که بر اقیانوس آرام حکومت کند برجهان مستولی خل 1900 یکی از سناتورهای جمهوریخواه آمریکا به نام البرت بوریج اظهار داشت که هر قدرتی که بر اقیانوس آرام حکومت کند برجهان مستولیواهد شد. جنگ 5-1904 روسیه و ژاپن که منجر به انقلاب 105 روسیه گردید، درعمل منطقه شمالی اقیانوس آرام را به صورت یک منطقه کلیدی در سیاست و روابط بین المللی در آورد. قبل از وقوع جنگ مزبور تئودور روزولت که نقش میانجی را در این جنگ ایفاء کرده بود اظهار داشته بود که آمریکا در اقیانوس آرام به مثابه اقیانوس اطلس دارای منافع حیاتی است.( دفتری و قوام 1369: 4)

 

بازيگران اصلی و بحران های مهم در منطقه آسیا پاسیفیک

مقدمه:

یکی از ویژگی های منطقه آسیا پاسیفیک در شرایط کنونی وجود دو دسته عوامل تاثیرگذار در سیاست منطقه می باشد.: بازیگران کلیدی منطقه و بحران های قدیمی آن. منظور از بازیگران کلیدی منطقه بازیگرانی است که نقش جدی و تاثیرگذاری بر تحولات منطقه دارند. از میان بازیگران مهم منطقه دو بازیگر کلیدی و تاثیرگذار چین و ژاپن جایگاه خاصی دارند. این دو قدرت بزرگ منطقه که در یکصد سال گذشته همواره در رقابت و نزاع برای کسب جایگاه برتر در این منطقه بوده اند در تمامی تحولات این منطقه و  فعل و انفعالات آن از بیشترین تاثیر برخوردار بوده اند.

دو بازیگر دیگر منطقه در واقع دولت- ملت نبوده بلکه دو سازمان بزرگ منطقه ای می باشند. این دو سازمان یکی اتحادیه ملل جنوب شرقی آسیا (آ سه آن) و دیگری سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه(اپک) می باشند. این دو سازمان در حال حاضر بزرگ ترین سازمان های منطقه ای در آسیا پاسیفیک می باشند که نقش مهمی در سیاست منطقه ای ایفا می کنند. از بین این دو سازمان نقش آسه آن پیوسته در حال افزایش بوده و نقش اپک تا حدودی کاهش یافته است. ولی با توجه اینکه اپک بزرگترین سازمان منطقه ای به لحاظ تعداد کشورهای عضو بوده و نیز بواسطه حضور همزمان آمریکا و چین در آن، کماکان از اهمیت بالایی برخوردار است.

در کنار این بازیگران، دو بحران مهم نیز در منطقه وجود دارند. یکی بحران کره شمالی و دیگری بحران تایوان که هر دو از جمله بحران های قدیمی و طولانی این منطقه پس از جنگ جهانی دوم می باشند که تاکنون ادامه داشته اند. این دو بحران با فراز و نشیب های فراوان در طول چند دهه گذشته ضمن اینکه منشاء بروز نا امنی و بی ثباتی در منطقه بوده اند، صحنه بازیگری قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای بویژه آمریکا نیز بوده اند. شناخت موثر و عمیق تر بازیگران و بحران های مهم منطقه آسیا پاسیفیک از آنجا ضروری است که این عوامل نقش مهمی در شکل گیری استراتژی آینده آمریکا در منطقه داشته و از بیشترین تاثیر و تاثر در این ارتباط برخوردارند.

آسیا پاسیفیک

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های علوم سیاسی کلیک کنید.

نمونه ای از منابع فارسی آسیا پاسیفیک

 1. ابراهیمی فر، طاهره (1388)، سیاست بین الملل. تهران: انتشارت سازمان جهاد دانشگاهی.
 2. ازغندی، علیرضا، و روشندل، جلیل(1390)، مسائل نظامی و استراتژیک معاصر، انتشارات سمت
 3. امیدی، علی(1388)، منطقه گرایی در آسیا: نگاهی به سازمان های آسه آن، سارک و اکو. تهران: دفتر مطالعات سین های آسه آن، سارک و اکواسی و بین المللی وزارت امور خارجه
 4. بزرگمهری، مجید(1388)، تاریخ روابط بین الملل(1870-1945)، انتشارات سمت
 5. پوراحمدی، حسین(1386)، اقتصاد سیاسی بین الملل و تغییرات قدرت آمریکا: از چندجانبه گرائی هژمونیک تا یک جانبه گرائی افول. تهران: مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه.
 6. دفتری، مریم وقوام، سیدعبدالعلی (1389)، اهمیت و مسائل اقیانوس آرام. تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.
 7. دهشیار حسین(1386)، سیاست خارجی و استراتژی کلان ایالات متحده آمریکا، تهران: نشر قومس
 8. راجرز، پال(1384)، زوال کنترل: امنیت جهانی در قرن 21، ترجمه امیرمحمد حاجی یوسفی و مژگان جبلی. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.زوهشکده مطالعات راهبردیدر قرن 21. تهران:
 9. سازمند، بهاره (1388)، منطقه گرایی و هویت مشترک در جنوب شرقی آسیا(آسه آن.2008-1967). تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه.
 10. سازمند، بهاره (1390)، سیاست خارجی قدرت های بزرگ. تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران.
 11. سجادپور، سید محمد کاظم (1391)، سیاست خارجی و دنیای پرتلاطم، کنشگران، کنشها و محیط بین المللی.تهران: انتشارات اطلاعات.
 12. سیف زاده، سید حسین(1385)،معمای امنیت و چالش های جدید غرب. تهران:دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه.
 13. ….
 14. ….

آسیا پاسیفیک

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آسیا پاسیفیک – مبانی نظری، معاملات جهانی و بازیگران اصلی آن و…”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید