قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 516 بازدید

پیش بینی سود در شركت های بورس

 

پیش بینی سود

فصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق پیش بینی سود

2- 1- مقدمه پیش بینی سود .

2- 2- مباني نظري پژوهش پیش بینی سود ….

2-3- اهداف حسابداري و گزارشگري مالي..

2-4- تعريف پيامد اقتصادي..

2-4-1- پيامد‌هاي اقتصادي گزارش‌هاي مالي..

2-5- تعريف پيش بيني و اهداف آن.

2-6- سود آوري..

2-7-  قابليت پیش بینی سود

2-7-1- اهميت سود هر سهم.

2-8- سود به عنوان معياري براي پيش بيني- پیش بینی سود ..

2-9- سود تحقق يافته هر سهم (EPS)

2-10- سود تحقق يافته هر سهم طي دوره

2-11- سود اقتصادي..

2-12- سود حسابداري..

2-13- مقايسه بين روشهاي مبتني بر پيش بيني و مبتني بر واقعيت در عامل سود.

2-14 مفهوم سود.

2-15- ثبات نسبي سودآوري..

2-16- سود هر سهم.

2-17- نسبت هاي سود دهي..

2-17-1- نسبت سود هر سهم  (EPS)

2-17-2- نسبت قيمت به سود هر سهم  (P/E)

2-17-2-1- کاربرد نسبت (P\E)

2-17-2-2- رشد سود.

2-17-2-3- نسبت سود تقسيمي هر سهم.

2-18- تحليل نسبت P/E و  E/P سود هر سهم.

2-19- درآمد براي هر سهم.

2-20-  تورم.

2-20-1- تعريف تورم از ديدگاه  گونتربورگر.

2-20-2- تعريف تورم از ديدگاه محسن دستگير.

2-21- طبقه بندي تورم ها بر مبناي درجه شدت تورم.

2-22- طبقه بندي تورم ها بر مبناي نسبت افزايش قيمت ها به افزايش حجم پول.

2-23- رابطه تورم و پول.

2-24- عوامل اقتصادي تاثير گذار بر تورم.

2-25- نرخ ارز.

2-26- تعريف بورس اوراق بهادار.

2-26-1-  قيمت اوراق بهادار به عنوان پیش بینی سود حسابداري..

2-27- شاخص کل قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران ((TEPIX

2-27-1- روش ها و مباني ارزيابي سهام.

2-28- ارزيابي سهام  از طريق سود آوري (بورس)

2-29- حد نوسانات قيمت…

2- 30- نسبت ارزش بازار به دفتري..

2- 31- پیش بینی سود ، محتواي اطلاعاتي دارد.

2- 31- جايگاه کيفيت سود.

2- 32- افزايش تورم و کاهش کيفيت سود شرکت ها

2-33- سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته.

2- 33- 1- تحقيقات داخلي..

2- 33- 2-  تحقيقات خارجي..

منابع پیش بینی سود

پیش بینی سود

پیش بینی سود در بورس

مقدمه پیش بینی سود

وجود اطلاعات مالي شفاف و قابل مقايسه رکن اصلي پاسخگويي و تصميم گيري اقتصادي آگاهانه است. صاحبان سرمايه، اعتباردهندگان وساير استفاده کنندگان براي تصميم گيري در زمينه خريد، فروش، نگهداري سهام، اعطاي وام، ارزيابي عملکرد مديران و تصميم گيري هاي اقتصادي مهم  به اطلاعات مالي مربوط و قابل فهم نياز دارند. پيش بيني، عاملي کليدي در تصميم گيري اقتصادي است. سرمايه گذاران، اعتباردهندگان، مديريت و ديگر اشخاص در تصميم گيري هاي اقتصادي متکي به پيش بيني و انتظارات هستند.

از آنجايي که سرمايه گذاران و تحليل گران مالي از سود به عنوان يکي از معيارهاي اصلي براي ارزيابي شرکت ها استفاده مي‌کنند و باتوجه به اين که ميزان سود آوري يک شرکت از مهمترين معيارهاي ارزيابي شرکت ها توسط سرمايه گذاران است لذا  آنان تمايل به اندازه گيري ميزان سودآوري آتي دارند تا نسبت به نگهداري يا فروش سهام خود تصميم گيري کنند. آنان با پيش بيني سود، نسبت به وضعيت يک شرکت قضاوت مي‌کنند. زيرا در اصل تفاوت در اين پيش بيني هاست که تخصيص منابع سرمايه به بخش ها و واحدهاي مختلف تجاري را تعيين مي‌کند و اين موضوع براي سرمايه گذران اهميت دارد.

سودهاي گزارش شده شرکت، اطلاعات مربوط به گذشته هستند، ولي با توجه به آنها مي‌توان نحوه فعاليت شرکت و ميزان موفقيت آن را در گذشته ارزيابي نمود. چنانچه سرمايه گذاران گذشته را مبنايي براي آينده قرار دهند، آن ها با استفاده از اطلاعات گذشته مي‌توانند پيش بيني بکنند که در آينده وضعيت شرکت چگونه خواهد بود، ولي تنها يک پيش بيني است که بر اساس اطلاعات گذشته بدست آمده است در حالي که آينده ممکن است بسيار با گذشته تفاوت داشته باشد.

 

مبانی نظری پژوهش پیش بینی سود

تحليل گران مالي، طرفداران اصلي افشاي عمومي در پيش بيني سود هستند. طرفداران معتقدند افشاي پيش بيني سود منجر به ثبات بيشتردر بازار سهام شده، سطح اعتماد بازار را افزايش خواهد داد. در نتيجه افشا و پيش بيني سود، انتظارات سرمايه گذاران به نتايج واقعي نزديکتر خواهد شدو مجموعه پيشنهادات  و در خواست هاي گروهي بيش تري وجود خواهد داشت که در واقع تعداد تغيير در بازار سهام را کاهش خواهد داد .

مخالفين گزارشگري پيش بيني سود در درجه اول گروه مالي و اجرايي شرکت ها هستند که معتقدند ارائه پيش بيني سود قابل اتکاء، با مشکلات عملي روبرو است و ارائه اين اطلاعات بر عمليات شرکت و معاملات سهام تاثير دارد. همچنين افشا ممکن است براي شرکت هزينه هايي داشته باشد مثلا رقبا ممکن است از اطلاعات افشا شده استفاده کنند .

مخالفين مي‌گويند معمولا هنگام افشاي نتايج واقعي که داراي انحراف از سود پيش بيني شده است، عدم اطمينايني در بازار بوجود مي‌آيدکه اين عدم اطمينان منجر به عدم قابليت اتکاي پيش بيني سود و حتي کليه اطلاعات و صورتهاي مالي ارائه شده از سوي شرکت خواهد داشت. در صورت افشاي غلط، ريسک اقامه دعوا عليه شرکت هم بالا مي‌رود .

ادامه مبانی نظری پژوهش پیش بینی سود

افشا در سمت مقابل مخالفين گزارش پيش بيني‌هاي سود معتقدند که:

افشاء پيش بيني‌هاي سود موجب تغييرات قيمت سهام خواهد شد. در نتيجه مجموعه پيشنهادات و درخواستهاي گروهي به شدت تحت تاثير قرار خواهد گرفت، هم در زمان انتشار پيش بيني سود و هم به هنگام افشاء نتايج واقعي که داراي انحراف از سود‌هاي پيش بيني شده است .بنابراين اين مسئله باعث عدم اطمينان و اعتماد سرمايه گذار به بازار سهام شده و اين عدم اطمينان منجر به عدم قابليت اتکاء نه تنها نسبت به پيش بيني‌هاي سود که بلکه کليه اطلاعات و صورتهاي مالي ارائه شده خواهد گرديد.

افشاء پيش بيني‌هاي سود طي يک آگهي براي شرکتها و مديران آن نيز به اندازه شرکتهايي که تحت تاثير قرار مي‌دهند سرمايه گذاران را اتخاذ تصميمات سرمايه گذاري منطقي مي‌تواند خطرناک باشد و بلاخره آنکه افشاء  پيش بيني‌هاي سود نمي‌تواند و نمي‌بايست به عنوان آخرين راه حل تلقي شود. مقررات جداگانه‌اي مي‌تواند براي کنترل و جلوگيري مبادله اطلاعات با افشاء پيش بيني‌هاي سود وضع گردد.

الزامي کردن افشاء به موقع توسط کميسيون بورس اوراق بهادار براي برقراري تعادل بين سرمايه گذاران کلان و کوچک در سطحي برابر بوده است (رحماني نصرآبادي، 1387).

جهت مشاهده و دانلود ادبیات پیش بینی بهای عوامل تولید توسط مدیران، در زمان انتشار گزارشات کلیک کنید .
جهت مشاهده و دانلود کیفیت سود در شرکت های بورسی کلیک کنید .
جهت مشاهده و دانلود ادبیات و مبانی نظری کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام کلیک کنید .

 

اهداف حسابداری و گزارشگری مالی

محصول نهايي فرايند حسابداري مالي، ارائه اطلاعات مالي به استفاده کنندگان مختلف، اعم از استفاده کنندگان داخلي و استفاده کنندگان خارج ازواحد تجاري، در قالب گزارشهاي حسابداري است .آن گروه از گزارش هاي حسابداري که با هدف تامين نيازهاي اطلاعاتي استفاده کنندگان خارج از واحد تجاري تهيه وحيطه عمل گزارش هاي مالي قرارمي گيرد. گزارشگري مالي منعکس کننده حسابدهي واحد تجاري در قبال منابع آن است و ازاين رو مبنايي براي ارزيابي وظيفه مباشرت مديريت و اتخاذ تصميمات اقتصادي فراهم مي‌آورد (سازمان حسابرسي،شماره160).

 

سود آوری

شايد مهم ترين عامل برتري يک سهم، ميزان سودآوري آن باشد. با توجه به اينکه تعداد سهام منتشره از سوي شرکت‌ها با هم متفاوت است ميزان سود آوري يک سهم را با نسبت سود هر سهم يا EPS  مي‌سنجند. با استفاده از اين شاخص عملکرد کلي شرکت و مديريت آن ارزيابي مي‌شود  (تحليل بنيادي، بورس)

2-4-1) سود را از چند نظر مي‌توان مورد بررسي قرار داد :

الف –  از نظر درآمد هر سهم                              ج – بر مبناي هر ريال از دارايي ها  

ب –  بر اساس هر ريال فروش                           د- بر اساس هر ريال از حقوق صاحبان سهام شرکت

 

 قابليت پیش بینی سود

محققين اشاره دارند که توانايي پيش بيني به صورت خاص، توانايي سودهاي گذشته در پيش بيني سود‌هاي آتي است. بااين وصف، انحراف معيارمقادير خطاي حاصل از رگرسيون سود هر دوره به سود دوره قبل، به عنوان معياري جهت اندازه گيري قابليت پيش بيني سود حسابداري در نظر گرفته مي‌شود (نوروش و همكار، 1389).

اهميت سود هر سهم

سود هر سهم بيانگر مبلغ ريالي سود تحصيل شده واحد تجاري بازاري هر سهم عادي يا سهام عادي با لقوه آن که به عموم عرضه شده با در جريان عرضه عمومي است. براي شرکت هايي که سرمايه آنها در بورس اوراق بهادار قابل داد و ستد نمي‌باشد، محاسبه سود هر سهم کاربرد ندارد. سود هر سهم معيار با اهميتي براي ارزيابي عملکردواحد تجاري و پيش بيني عملکرد آينده آن مي‌باشد (همتي،1389،ص:196).

 

سود حسابداری

در بيانيه شماره يک هيات استانداردهاي حسابداري مالي (SFAC.1)، فرض شده که سودحسابداري معيار خوبي براي ارزيابي عملکرد واحد انتفاعي است و مي‌تواند براي پيش بيني گردش آتي وجه نقدي مورد استفاده قرار گيرد (نوروزي، مدينه).

جهت مشاهده و دانلود ادبیات و مبانی نظری نقدشوندگی (نقدشوندگی سهام در شرکت های بورسی) کلیک کنید .
جهت مشاهده و دانلود صندوق های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران کلیک کنید .
جهت مشاهده و دانلود ادبیات و مبانی نظری و پیشینه تحقیق مالکیت چیست و ترتیب مالکیت در شرکت های بورسی کلیک کنید .

 

تورم

تورم، يکي از اصطلاحات ديرين در حوزه علم اقتصاد و مسائل روزمره زندگي است که در همه گروه‌هاي اجتماعي شهرت يافته است. تورم نيز همچنين بسياري ديگر ازمفاهيم اقتصادي، توسط اقتصاددانان به طرق مختلف تعريف شده است که به پاره‌اي از اين تعاريف که مهم تر است اشاره مي‌شود. تورم روند افزايش سطح عمومي قيمت ها طي يک دوره به نسبت طولاني است. تورم به افزايش در سطح عمومي قيمت ها اطلاق مي‌شود که خارج از کنترل و نا خواسته اتفاق مي‌افتد. تورم وضعيتي است که در آن درآمد‌هاي پولي سريعتر ار جريان کالا و خدمت هايي است که اين درآمدها روي آن ها صرف مي‌شوند افزايش مي‌يابد(يعني سريعتر از درآمد ملي واقعي).

تعريفي که از تورم از مقبوليت بيشتري نزد اقتصاد دانان برخوردار است، عبارت است از افزايش دائم و بي رويه سطح عمومي قيمت کالاها و خدمات که در نهايت به کاهش قدرت خريد، و نابساماني اقتصادي منجر مي‌شود .

نوسان‌هاي نرخ تورم ممکن است در تصميم گيريهاي مديران درباره تامين مالي مهم و اثر گذار باشد، با توجه به اينکه افزايش نرخ تورم در دراز مدت بهبود جريان‌هاي ورود وجه نقد به شرکت نيز افزايش مي‌يابد. از آنجا که يکي از منابع تامين مالي شرکت ها استفاده از سود انباشته  شرکت است، لذا با انجام تامين مالي از طريق سود انباشته، اهرم مالي شرکت کاهش خواهد يافت که نشان دهنده ارتباط منفي بين نرخ تورم و ساختار سرمايه است (نوروزي، مدينه).

 

پیش بینی سود

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حسابداری کلیک کنید

https://ung.edu/

نمونه ای از منابع فارسی پیش بینی سود

  1. احمدي، مرتضي، (1387) “توانمندي اقلام ثابت و متغيير در پيش بيني سود” پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده حسابداري و مديريت، دانشگاه علامه طباطبايي
  2. آزاد ، محمد، (1383) “محتواي اطلاعاتي پيش بيني سود شرکتها “پايان نامه گارشناسي ارشد، دانشکده حسابداري و مديريت دانشگاه علامه طباطبايي .
  3. اكبري، مرتضي (1387). «متغيرهاي موثر بر اعتبار پيش‌بيني سود توسط مديريت» رساله دكتر، دانشكده حسابداري، مديريت دانشگاه علامه طباطبايي.
  4. آهنچيان، محمد، احتشام، ميثم، (1390) “بورس اوراق بهادار “
  5. بلوريان تهراني، محمد، (1360) “بورس اوراق بهادار و آثار آن بر اقتصاد و بازرگاني کشور “انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني .
  6. خالقي مقدم ،حميد، بهراميان محمد، (1384) “ميزان عدم صحت پيش بيني سود در شرکتها درعرضه اوليه “فصلنامه مطالعات حسابداري، شماره 10 و 11
  7. دستگير، محسن، (1372) “حسابداري تورمي “نشر علوم دانشگاهي .
  8. دلاور، علي. (1390). مباني نظري و علمي پژوهش در علوم انساني و اجتماعي. تهران: انتشارات رشد
  9. دواني، غلامحسين، (1375) “بورس سهام و نحوه قيمت گذاري سهام شرکتها “نشر نخستين تهران.
  10. رحماني نصر آبادي، محمد، (1387) “عوامل موثر بر دقت سود پيش بيني شده شرکتها” پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشکده علوم اقتصادي و اداري دانشگاه مازندران.

پیش بینی سود

مشخصات اصلی
رشته حسابداری
گرایش حسابداری
تعداد صفحات 45 صفحه
منبع فارسی دارد
منبع لاتین دارد
حجم 330 kb
فرمت فایل ورد (Word)
موارد استفاده پایان نامه (جهت داشتن منبع معتبر داخلی و خارجی ) ، پروپوزال ، مقاله ، تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پیش بینی سود در شركت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید