قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 44 بازدید

توسل به زور و تهدید توسل به زور

­فهرست مطالب

عنوان صفحه
­چکیده ……………………………………………………………………………………………………………… 1
بخش اول: کلیات 9
فصل اول: تاریخچه ………………………………………………………………………………………. 10
مقدمه ………………………………………………………………………………………………….. 11
مبحث اول: تحولات توسل به زور تا پایان جنگ جهانی اول …………………………………….. 12
الف: دوران باستان و قرون وسطی(جنگ عادلانه) ……………………………………………. 12
1/ افلاطون(مفهوم نیاز­های جدید) …………………………………………………………. 12
2/ سیسرون(مفهوم جنگ عادلانه) …………………………………………………………. 13
3/ آگوستین(دلیل عادلانه) …………………………………………………………………… 14
­­ب: عصر جدید و مفهوم جنگ عادلانه ……………………………………………………….. 14
1/ ویتوریا – سوارز ………………………………………………………………………… 14
2/ گروسیوس و دفاع مشروع …………………………………………………………….. 15
3/ توسل به زور در مبانی قراردادی ………………………………………………………. 16
کنفرانس­های صلح لاهه …………………………………………………………… 17
مبحث دوم: تحولات توسل به زور تا پایان جنگ جهانی دوم …………………………………… 19
توسل به زور در میثاق جامعه ملل ………………………………………………………….. 19
1/  بررسی مواد میثاق ……………………………………………………………………… 19
2/ میثاق و پیشگیری از جنگ(کاربرد زور) ……………………………………………….. 20
مبحث سوم: تحولات توسل به زور پس از جنگ جهانی دوم …………………………………… 23
 منشور ملل متحد ………………………………………………………………………………. 24
1/ شیوه­های مسالمت­آمیز حل اختلاف ………………………………………………….. 25
2/ ممنوعیت توسل به زور(ماده2) بند (4) منشور ……………………………………….. 26
3/ ماده 51 منشور ………………………………………………………………………….. 28
    فصل دوم: بررسی مفهوم تهدید یا توسل به زور …………………………………………………. 30
مقدمه……………………………………………………………………………………………………. 31
مبحث اول: ممنوعیت کاربرد زور ………………………………………………………………….. 32
بند4 ماده 2 منشور …………………………………………………………………………… 34
عنوان صفحه
مبحث دوم: دفاع مشروع و ماده (51) ……………………………………………………………… 36
شرایط کاربرد زور ………………………………………………………………………… 39
1/ وقوع حمله مسلحانه …………………………………………………………………… 39
2/ ضرورت …………………………………………………………………………………. 42
3/ فوریت …………………………………………………………………………………… 43
4/ تناسب …………………………………………………………………………………….. 43
مبحث سوم: شورای امنیت و اقتدار کاربرد زور ……………………………………………… 46
   الف / شورای امنیت و استفاده از نیروهای چندملیتی ……………………………………… 47
   ب / شورای امنیت و عملیات حفظ صلح ………………………………………………….. 47
    ج / شورای امنیت و سازمان­های منطقه­ای ………………………………………………… 48
مبحث چهارم : آراء و نظریات دیوان بین المللی دادگستری ……………………………….. 50
   الف / دعوای نیکاراگوئه علیه ایالات متحده آمریکا (1986) …………………………….. 51
   ب / نظریه مشورتی مشروعیت تهدید به توسل به سلاح­های هسته­ای (1996) ……….. 54
ج / رای دیوان در قضیه سکوهای نفتی (2003) ………………………………………….. 56
د/ نظریه مشورتی در خصوص ساخت دیوار حایل در سرزمین­های اشغالی(2004) …. 57
هـ / رأی دیوان در پرونده کنگو علیه اوگاندا (2005) ……………………………………. 59
بخش دوم : تحولات مفهوم تهدید و توسل به زور 62
مقدمه………………………………………………………………………………………… 63
فصل اول: تهدید یا توسل به زور و دفاع پیشگیرانه و پیشدستانه ………………………….. 65
مبحث اول: دفاع پیشگیرانه ………………………………………………………………………….. 66
الف/  بررسی دکترین بوش …………………………………………………………………….. 66
ب/ رویه دولت­ها و تفسیر ماده 51 ……………………………………………………………. 67
1/  بحران موشكي كوبا 1962 ……………………………………………………………. 68
2/ جنگ 6 روزه اعراب و اسرائيل 1967 ………………………………………………… 69
3/ حمله اسرائيل به اسیراک عراق 1981 ………………………………………………… 70
4/ حمله اسرائيل به تونس 1985 …………………………………………………………. 70
5/ ‌حمله ايالات متحده به ليبي 1986 ……………………………………………………… 70
6/ حمله ايالات متحده به عراق 1993 …………………………………………………… 70
7/ ‌حمله ايالات متحده آمريكا به افغانستان و سودان 1998 …………………………….. 70
8/  حمله ايران به پايگاه هاي تروريستي سازمان مجاهدين خلق 2001 ……………… 71
مبحث دوم: دفاع پيش دستانه ………………………………………………………………………. 73
الف/ حمله به عراق و دفاع پیشدستانه ………………………………………………………… 73
1/ توجيه­ها و بهانه­ها ………………………………………………………………………. 78
تخلف از اصول و موازين بين المللي ………………………………………….. 78
2/ قطعنامه­های شوراي امنيت …………………………………………………………….. 80
قطعنامه 678 مورخ 29 نوامبر 1990 ……………………………………………… 80
قطعنامه 687 مورخ 3 آوريل 1991 ………………………………………………. 81
قطعنامه­های 1154 مورخ 25 مارس 1998 و 1205 مورخ 5 نوامبر 1998 …… 81
 قطعنامه 1441 مورخ 8 نوامبر 2002 ……………………………………………… 81
‌3/ رويه سازمان ملل متحد‌ ……………………………………………………………….. 82
حمله شوروی به مجارستان 1956 …………………………………………………… 82
حمله شوروی به مجارستان 1961 …………………………………………………… 83
حمله اسراییل به فرماندهی ساف در تونس ………………………………………… 83
حمله موشکی آمریکا به تاسیسات شیمیایی سودان ……………………………….. 83
حمله اسراییل به مرکز اتمی عراق …………………………………………………… 84
مبحث سوم: تروریسم ……………………………………………………………………………….. 86
الف/ مفهوم کلی …………………………………………………………………………………. 87
­­ب/ مفهوم حقوقی ………………………………………………………………………………. 87
ج/ تعریف تروریسم …………………………………………………………………………….. 88
تروريسم؛ جنايت عليه بشريت ………………………………………………………… 90
­د/کاربرد زور در پاسخ به تروريسم ……………………………………………………………. 94
ﻫ/ یازده سپتامبر و تحولات حقوق بين الملل ………………………………………………… 100
و/  قطعنامه 1373 و مقابله با تروریسم ……………………………………………………….. 106
1/ جرم انگاری و تعقیب کیفری تروریسم ………………………………………………. 107
2/  الزام به همکاری و معاضدت دولت ها ……………………………………………… 108
3/ مقابله با تأمین مالی تروریسم ……………………………………… 110
4/ عدم پشتیبانی مستقیم و غیر مستقیم از تروریسم …………………… 113
فصل دوم: کاربرد زور و حمایت بشردوستانه و مسئولیت حمایت …………………………….. 117
مبحث اول : مداخله بشردوستانه …………………………………………………………………………..    118
الف/ توصيف مداخله بشردوستانه …………………………………………………………………… 118
ب/ روند تاريخي مداخله بشردوستانه ………………………………………………………………. 119
‌1/ مداخله بشردوستانه پيش از تدوین منشور ………………………………….. 119
2/ مداخله بشردوستانه پس از تدوين منشور …………………………………… 120
3/ مداخله بشردوستانه پس از دوران جنگ سرد ………………………………. 121
گفتار اول:  تهديد نظامي دولت انگلستان عليه ايران …………………. 121
گفتار دوم: يورش نظامي اسرائيل به فردوگاه اوگاندا …………………… 122
ج/ توجیهات مداخله بشردوستانه  …………………………………. 123
1/ حقوق عرفي ……………………………………………….. 124
2/ دفاع مشروع ……………………………………………… 124
3 / بشردوستی ……………………………………………………….. 124
4 / حالت ضرورت ……………………. …………………………… 124
د / منشور و مداخله­ي بشردوستانه ………………………………………………………………………… 126
1/ اصل منع تهديد به زور و توسل به­آن و اصل عدم مداخله در­امور­­­­داخلي دولت­ها …….. 127
2/ دفاع مشروع ……………………………………………………………. 127
ﻫ / مداخله بشردوستانه ناتو در كوزوو ……………………………………………………………… 129
1/ استدلال هاي ناتو ………………………………………………….. 133
گفتار اول: مجوز ضمني شوراي امنيت ……………………. 134
گفتار دوم: توجيه حقوقي ……………………………………. 135
2/ تفسير منشور …………………………………………………………. 136
و / شكل گيري مداخله بشردوستانه ………………………………………………………………… 138
مبحث دوم: مسئولیت حمایت …………………………………………………………………………….. 142
الف / پیدایش مفهوم مسئولیت حمایت ……………………………………………………………. 142
 چیستی مسئولیت حمایت …………………………………………………………….. 143
ب / ابعاد مسئولیت حمایت ……………………………………………………………………. 147
1/ مسئولیت به پیشگیری ………………………………………………………………….. 147
2/ مسئولیت به واکنش ……………………………………………………………………. 149
3/ مسئولیت به بازسازی ………………………………………………………………….. 155

منابع و مواخذ

پایان نامه تحول در مفهوم توسل به زور و تهدید توسل به زور

تحولات مفهوم تهدید یا توسل به زور

مقدمه:

آثار زیانبار دو جنگ جهانی اول و دوم و آسیب­هایی که این دو واقعه از خود بر جامعه بشری بر جای نهاد، باعث گردید که ایده ممنوعیت جنگ و تحریم آن به خواستی عمومی تبدیل گردد. این خواست عمومی در سند مهم حقوقی قراردادی هم­چون منشور ملل متحد تبلور یافت و در بند 4 ماده 2 چنین آمده است:« اعضای سازمان ملل متحد در روابط بین المللی خود از تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی، استقلال سیاسی هر کشور یا هر گونه رفتاری که با اهداف ملل متحد مطابقت ندارد خودداری خواهند نمود.»تنهای استثنائات وارده بر این قاعده در خود منشور پیش بینی شده است.

« تحت مواد 42 و 53 منشور، شورای امنیت اجازه دارد در موارد خاص و با شرایط مشخص استفاده از نیروی نظامی علیه یک دولت را به عنوان ابزاری در جهت استقرار صلح و امنیت بین­المللی مورد توجه قرار دهد». استثنای بعدی اصل ممنوعیت کاربرد زور در منشور، ماده 51 است که در آن حق دفاع مشروع فردی و جمعی برای کشوری که مورد حمله مسلحانه قرار گرفته تصریح گردیده است.

اکنون اصل ممنوعیت تهدید توسل به زور و کاربرد آن قاعده­ای مهم و بنیادین در حقوق بین­الملل محسوب می­شود. چنان­که دیوان بین­المللی دادگستری آن را در زمره قواعد آمره می­داند که بر اساس ماده 53 کنوانسیون وین راجع به معاهدات، تنها با ایجاد یک قاعده آمره جدید، قاعده آمره موجود منسوخ می­گردد.[1]

دیوان هم­چنین در رای کنگو علیه اوگاندا که در سال 2005 صادر گردید اعلام نمود: «بند 4 ماده 2 منشور سنگ بنای منشور است و غیر از مواردی که شورای امنیت طبق مواد فصل هفتم منشور وارد موضوع می­شود، دولت­ها صرفا با رعایت شرایط مندرج در ماده 51 می­توانند در مقام دفاع مشروع استثنایی بر بند 4 ماده 2 در نظر بگیرند.»[2] مجموع حوادثی که در سال­های اخیر در صحنه بین­المللی و در حوزه کاربرد زوربه وقوع پیوسته است باعث بروز مباحثی در ارتباط با تغییر شرایط و استثنائات کاربرد زور مندرج در منشور گردیده است.

چرا که جمله این وقایع و کشورهایی که متوسل به زور شده­اند تلاش داشته­اند که اقدام خود را بر منشور ملل متحد مبتنی کنند و ادعای قانونی بودن اقدام خود را داشته باشند. از سویی نیز در مباحث نظری حقوق­دانان و اندیشمندان حقوق بین­الملل و بخصوص حوزه حقوق بشری از لزوم تحول در استثنائات کاربرد زور در جایی­که مساله­ای حقوق بشری در میان است سخن گفته­اند.

در بخش پیش­رو به بررسی این وقایع که شامل: حمله ناتو به یوگسلاوی با ادعای حمایت بشر دوستانه صورت گرفت، حمله ایالات متحده و متحدانش به عراق که تحت لوای دفاع پیشگیرانه توجیه گردید، حمله ایالات متحده و متحدانش به افغانستان با در قالب دفاع مشروع پیشدستانه و مبارزه با تروریسم توجیه گردید و در نهایت حمله مسلحانه به لیبی که تحت عنوان مسئولیت حمایت (حمایت بشر دوستانه) توجیه شد، است.

در این بخش که شامل دو فصل است با بررسی وقایع مذکور سعی خواهیم کرد که تحولات احتمالی در حوزه توسل به زور را بر اساس منشور به ارزیابی بگذاریم و به این سوال اساسی هم پاسخ دهیم که آیا مفاهیم حمایت بشر دوستانه، دفاع پیشگیرانه و پیشدستانه و همچنین مسئولیت حمایت می تواندد در چهارچوب حقوقی برای استفاده قانونی از زور تلقی گردند؟

 

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از فهرست منابع

  1. اكهرست، مايكل بارتون، حقوق بين‌الملل نوين، ترجمه مهرداد سیدی ، انتشارات :دفتر خدمات حقوقي بين­المللی جمهوري اسلامي ايران،تهران، 1373.
  2. ب.فاستر،مایکل ، خداوندان اندیشه­سیاسی، ترجمه محمدجواد شیخ الاسلامی، ج1، تهران:انتشارات جامعه و سیاست،1373.
  3. خسروی،علی اکبر،حقوق بین­الملل، دفاع مشروع،تهران: انتشارات موسسه فرهنگی آفرینه ،1373.
  4. دایرةالمعارف لاروس، پاریس 1964، ج 10.
  5. روسو،شارل، حقوق مخاصمات مسلحانه، ترجمه سید علی هنجی، تهران: انتشارات دفتر خدمات حقوقی بین­المللی ،1369.
  6. صفدري، محمد، حقوق بينﺍلملل عمومي، جلد اول، چاپ دوم، سازمان انتشارات ابوريحان 1342.
  7. ضیایی بیگدلی،محمد رضا، حقوق جنگ، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی،چاپ سوم 1380.
  8. طیب، علیرضا، تروریسم، تاریخ، جامعه شناسی، گفتمان، حقوق، تهران: نشر نی، 82.
  9. کاسسه، آنتونیو، نقش ­­­­زور­­در­روابط­بین­الملل،ترجمه،مرتضی­کلانتریان،موسسه انتشارات آگاه،1376.
  10. كرمي، جهانگير،شوراي امنيت سازمان ملل و مداخله بشردوستانه، تهران: وزارت خارجه،‌مؤسسه چاپ و انتشارات.

 

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان نامه تحول در مفهوم توسل به زور و تهدید توسل به زور”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید