قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 434 بازدید

ورزش های هوایی و سایت های ورزش هوایی

ورزش هوایی

سایت های ورزش های هوایی

2-2-2- ورزش های هوایی

2-2-3- انواع ورزش های هوايی

2-2-3-1- بالون ها و سفينه هاي فضايي

2-2-3-1-1- بالون

2-2-3-1-2- سفينه فضايي يا کشتي فضايي

2-2-3-2-هوانوردي عمومي

2-2-3-3- گلايدرها‌

2-2-3-4- هواپيماي مدل

2-2-3-5- چتربازي

2-2-3-5-1- چتربازي اتوماتيک

2-2-3-5-2- چتربازي غيراتوماتيک (سقوط آزاد)

2-2-3-6- آکروباسي هوايي

2-2-3-7- رکوردهاي هوايي و فضايي

2-2-3-8- کايت و پاراگلايدر

2-2-3-8-1- کايتينگ

2-2-3-8-2- پاراگلايدر

2-2-3-9- ميکرولايت

2-2-3-10- هليکوپتر واتوژيرو

2-2-4- تاريخچه ورزش هوایی

2-2-5- فدراسيون ورزش هوایی

2-2-6- اهداف و وظايف فدراسيون جهاني هوانوردي

2-2-7- معيارهاي مکان يابي سايت هاي ورزش هوایی

2-2-7-1- سرعت و جهت باد

2-2-7-2- شيب زمين

2-2-7-3- دماي هوا

2-2-7-4- دسترسي به راه ها

2-2-7-5- فاصله از مراکز شهري

2-2-7-6- رطوبت

2-2-7-7- ارتفاع

2-2-8- مکان يابي

2-2-9- سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)

2-2-10- کاربرد GIS در مکان يابي

2-2-11- مراحل فرآيند مکان يابي با استفاده از GIS

2-3- تکنيک ها و روش ها

2-3-1- مدل تحليل سلسله مراتبي (AHP)

2-3-2- مراحل انجام مدل سلسله مراتبي (AHP)

منابع

سایت های ورزش هوایی

ورزش های هوايی[1]:

ورزش هاي هوايي مجموعه اي از فعاليت هاي هوانوردي از قبيل پروازهاي تيمي و انفرادي آکروجت، پرواز با انواع گلايدرها مانند هواپيماي گلايدر، کايت و پاراگلايدر، پرواز با بالن هواي گرم، پرش سقوط آزاد، ساخت و پرواز هواپيماي مدل و غيره را شامل مي شود(www.qazvinpara.blogfa.com). در این قسمت به انواع ورزش های هوایی پرداخته می شود.

فدراسیون ورزشهای هوایی[2]، ورزش های هوایی را به شرح زیر دسته بندی می نماید:

انواع ورزش های هوايی:

 • بالنها و سفینه های فضایی[3]
 • هوانوردی عمومی[4]
 • گلايدرها[5]
 • هواپیمای مدل[6]
 • چتربازی[7]
 • آکروباسی هوایی[8]
 • رکوردهای هوایی و فضائی[9]
 • کایت و پاراگلایدر[10]
 • میکرولایت[11]
 • هلیکوپتر و اتوژیرو[12]
 1. Aerial sports
 2. FAI
 3. Ballonsing
 4. General Aviation
 5. Gliding
 6. Aeromodelling
 7. Parachuting
 8. Acrobatics
 9. Astronautic records
 10. Paragliding & Hang Gliding
 11. Microlight

11.Rotocraft

 

فدراسيون ورزش های هوايی – ورزش هوایی

فدراسيون بين‌ المللي هوانوردي (به فرانسوي: Fédération Aéronautique Internationale) که با نام کوتاه FAI نيز شناخته مي‌شود، يک سازمان حاکم بر تعاريف و رکوردهاي جهاني ورزش هوایی، مکانيک پرواز و آسترونوتيکس (مبحث کيهان‌نوردي) است. اين تعريف شامل وسايل هوافضايي سرنشين‌دار و بدون سرنشين است که اين خود از بالونها گرفته تا فضاپيماها را دربر مي‌گيرد و شامل هواپيماهاي مدل و پهپادها نيز مي‌شود ((http://fa.wikipedia.org/wiki.

فدراسيون جهاني هوانوردي در حال حاضر تنها سازماني است كه به اداره ورزشهاي هوايي در سطح جهاني مي پردازد و با داشتن نزديك به يكصد عضو تمام زيرگروههاي ورزش هاي هوايي در سطح بين المللي را تحت پوشش دارد. به هر حال با ظهور تكنولوژي و وسايل جديد و با توليد انواع ورزش هاي هوايي، FAI همواره به گسترش دامنه مداخله خود در اين امور پرداخته است و متناسب با جامعة در برگيرندة آن و خواسته هاي افرادي كه به ورزشهاي هوايي مي پردازند اهداف جديدي اتخاذ نموده است. FAI يك سازمان بين المللي غير دولتي با هدفي غير انتفاعي است كه هدف اصلي آن گسترش ورزش هاي هوانوردي است www.simorghaviation.com)).

کمیته های مختلف ورزشهای هوایی بشرح زیر می باشند:
1. کمیته پرواز با بالون
2. کمیته پرواز با گلایدر
3. کمیته هوانوردی عمومی (فعالیتهای با هواپیمای سبک)
4. کمیته ساخت و پرواز هواپیمای مدل
5. کمیته چتربازی

 1. کمیته پرواز با کایت و پاراگلایدر
  7. کمیته اکروباسی هوایی با هواپیما
 2. کمیته پرواز با میکرولایت ها (هواپیماهای سبک و فوق سبک)
  9. کمیته پرواز با هلیکوپتر واتوژیروس
  ۱0. کمیته رکوردهای فضانوردی
  ۱1. فدراسیون جهانی و کمیته عمومی ورزشهای هوایی((www.letsfly.ir

 

 اهداف و وظايف فدراسيون جهانی هوانوردي برای ورزش هوایی

اساسنامه جاري اين سازمان اهداف خاص آن را با جزئيات تمام بدين شرح بيان مي كند:

 • زنده كردن روح جهاني هوانوردي به عنوان عامل بسيار قوي براي هرچه نزديك تر كردن انسانها به يكديگر و ايجاد تفاهم دو جانبه و برادرانه بدون در نظر گرفتن مسائل سياسي، قومي يا مذهبي كه به خلق يك اراده جهاني خوب و ايجاد دنيايي بهتر و صلح آميزتر كمك مي كند.
 • ارتقاء بخشيدن جنبه هاي فيزيكي و فكري، دانش فني و مهارت به عنوان عوامل مقدماتي براي فعاليت هاي فضانوردي و ورزشهاي هوايي.
 • گردآوري مردان و زناني كه در سراسر جهان به ورزشهاي هوايي مي پردازند در رقابتهاي بين المللي.
 • هماهنگ كردن فعاليت هاي جداگانه اعضاي خود به منظور بهبود بخشيدن به هوانوردي و فضانوردي در سراسر جهان.
 • تأمين فضاي بيشتر در آسمان بيكران براي همه كساني كه مي خواهند پرواز نمايند.
 • ايجاد ترييوني براي تبادل اطلاعات و بحث در مورد مسائل مشترك با ديگر سازمانهاي هواپيمايي خصوصي.
 • به منظور دست يابي به اين اهداف و مشاهده احتياجات هر ورزش هوايي و دامنه فعاليت آن، ساختار سازمان FAI در حال پيشرفت است و هر ازگاهي كميته ها و كميسيون هاي جديدي ايجاد مي شوند(airian.ir).

 

معیارهای مکان یابی سایت های ورزش های هوایی

شاخص هاي مورد استفاده در مکان يابي نسبت به نوع کاربرد آنها متفاوت هستند اما همه آنها در جهت انتخاب مکان مناسب همسو مي شوند. استفاده از اين شاخص ها نياز به داشتن اطلاعاتي صحيح و کامل از مکان مورد مطالعه دارد و دستيابي به اطلاعات، نيازمند تحقيقاتي گسترده و جامع است. تنها پس از تجزيه و تحليل اطلاعات جمع آوري شده و ارزيابي آنها، امکان تصميم گيري مکاني وجود دارد(فخري، 1378: 52). ورزش های هوایی مورد بررسی در این پژوهش، پاراگلایدر، کایت، پاراموتور، بالن سواری، بانجی جامپینگ، هواپیمای مدل رادیو کنترل و چتربازی می باشد.

در این قسمت پس از مطالعه راجع به ورزش های هوایی مورد بررسی و شرایط لازم برای انواع ورزش های هوایی به ارائه معیارهای مکان یابی و استانداردهای آن پرداخته شده است. با توجه به اینکه منبع معتبر علمی در زمینة استانداردهای لازم جهت انتخاب سایت های ورزش های هوایی وجود نداشت، با مصاحبه با مربیان این ورزش، تعدادی معیار انتخاب گردید.

 

مکان يابي:

به طور کلي مکان يابي فعاليتي است که استعدادهاي فضايي و غيرفضايي يک سرزمين را جهت انتخاب مکان مناسب

براي کاربري خاص ارزيابي و تجزيه و تحليل مي کند(فخري، پرهيزکار، 1379: 21).

مکان يابي فعاليتي است که قابليتها و توانائي هاي يک منطقه را از لحاظ وجود زمين مناسب و کافي و ارتباط آن با ساير کاربريهاي شهري جهت انتخاب مکان مناسب براي کاربري خاص مورد ارزيابي و تجزيه و تحليل قرار مي دهد. انتخاب مکان مناسب براي يک فعاليت يکي از تصميمات مهم و اساسي براي انجام يک طرح گسترده است که نيازمند تحقيق در مکان از ديدگاههاي مختلف مي باشد.

از آنجا که مديريت منابع نياز به حجم بزرگي از اطلاعات جزئي براي کانديد نمودن مکان هاي مختلف دارد بايد جمع آوري، ترکيب، تجزيه و تحليل شوند تا ارزيابي صحيحي از عواملي که ممکن است در انتخاب تأثير داشته باشد صورت پذيرد. مکان يابي، فرايند تصميم گيري با دوره زماني طولاني است. زيرا تعداد زيادي از شاخصهاي موجود بايستي آزمايش شده و نتيجه تصميمات ممکن ارزيابي گردند. مکان يابي مناسب، وقتي صورت مي گيرد که يک ارزيابي دقيق از جذابيت مکانهاي مختلف براي کاربردي خاص وجود داشته باشد(میکائیلی، 1383: 21).

ورزش هوایی

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات و پیشینه تحقیق پایان نامه های جغرافیا  کلیک کنید.

www.washington.edu

نمونه ای از منابع و مأخذ

 1. ابراهیم زاده، عیسی، عبدالله آقاسی زاده، 1388 : تحلیل عوامل مؤثر بر گسترش گردشگری در ناحیة ساحلی چابهار با استفاده از مدل راهبردی SWOT ، مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای، سال اول، شمارة اول
 2. احسانی، محمد، هنرور، افشار، رکن الدین افتخاری، عبدالرضا، هنری، حبیب و فیونا جردن، 1389: تعیین عوامل مهم در کیفیت بسته های گردشگری ورزشی در کشور، نشریة مدیریت ورزشی، شمارة 4، صص 26-5
 3. حسین زاده، احمد و میثم، احمدی فیروزجائی، 1387: مکان یابی پارک ها و فضای سبز بابلسر با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی AHP ، پایان نامه کارشناسی جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری
 4. ادبی فیروزجاه، جواد، هاشم کوزه چیان، محمد احسانی، 1388: بررسی مهم ترین جاذبه های طبیعی ورزشی مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی کشور از دیدگاه کارشناسان ورزشی و گردشگری، مدیریت ورزشی (حرکت)، شماره 1، صص 81 – 67
 5. اسدی، حسن، پورنقی، امین، اصفهانی، نوشین، حمید، زیتونلی، 1389: مطالعه ابعاد مختلف امنیت در گردشگری ورزشی ایران، فصلنامه مطالعات گردشگری، شماره 13، ص 47- 63
 6. اکبري، زاهدي کيوان، نعمت الله و مهدي،1386: کاربرد روش هاي رتبه بندي و تصميم گيري چند شاخصه، انتشارات سازمان شهرداري ها و دهياري هاي کشور، تهران
 7. امیراحمدی، ابوالقاسم، عباس نیا، محسن،1389: ناحيه بندي آب و هوايي استان اصفهان با استفاده از روش هاي نوين آماري، مطالعات جغرافيايي مناطق خشک، سال اول، شماره اول
 8. انورالخلولی، امین، 1383: ورزش و جامعه، ترجمه حمیدرضا شیخی، چاپ دوم، انتشارات وزارت امور خارجه
 9. ای.سی.کرمود،1378: ترجمة مسعود نخکوب، پرواز بدون فرمول، شرکت انتشارات جزیل، چاپ اول
 10. آفرينش خاکي، اکبر، فریدون تندنویس و سید امیر احمد مظفری، 1384: مقایسه دیدگاه های اعضای هیأت علمی، مربیان، ورزشکاران و مدیران در مورد چگونگی توسعه ورزش همگانی، علوم حرکتی و ورزش، جلد اول، شماره 5، ص 22-1

 

ورزش هوایی

مشخصات اصلی
رشته جغرافیا
گرایش برنامه ریزی شهری
تعداد صفحات 35 صفحه
منبع فارسی دارد
منبع لاتین دارد
حجم 2 MB
فرمت فایل ورد (Word)
موارد استفاده پایان نامه (جهت داشتن منبع معتبر داخلی و خارجی ) ، پروپوزال ، مقاله ، تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ورزش های هوایی (ورزش هوایی) و سایت های ورزش هوایی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید