قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 494 بازدید

 مهارت های روانی تير اندازان

 

ادبیات و پیشینه تحقیق مهارت های روانی تير اندازان (انگیزش ، اعتماد به نفس ، تمرکز ، تصویر سازی ذهنی ، هدفمندی )

مهارت های روانی تير اندازان

مروری بر ادبیات پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه مهارت های روانی تير اندازان …………………………………………………………………………………………………………………………………….

2-2- مبانی نظری تحقیق مهارت های روانی تير اندازان …………………………………………………………………………………………………………………

2-2-1- مهارت های روانی…………………………………………………………………………………………………………….

2-2-2- انگیزش در مهارت های روانی تير اندازان ……………………………………………………………………………………………………………………………..

2-2-2-1- انگیزش در ورزش………………………………………………………………………………………………………..

2-2-2-2- انگیزش درونی و انگیزش بیرونی…………………………………………………………………………………

2-2-3- اعتماد به نفس در مهارت های روانی تير اندازان …………………………………………………………………………………………………………………..

2-2-3-1- اعتماد به نفس و تکامل آن……………………………………………………………………………………………

2-2-3-2- اعتماد به نفس در ورزش………………………………………………………………………………………………

2-2-3-3- ابعاد اعتماد به نفس………………………………………………………………………………………………………

2-2-3-4- تأثیر اعتماد به نفس بر عملکرد ورزشی………………………………………………………………………..

2-2-4- تمرک درز مهارت های روانی تير اندازان ………………………………………………………………………………………………………………………………..

2-2-5- کنترل حالت های روانی……………………………………………………………………………………………………

2-2-5-1- محدوده بهینه و مطلوب انرژی روانی……………………………………………………………………………

2-2-6- تصویر سازی ذهنی در مهارت های روانی تير اندازان ……………………………………………………………………………………………………………

2-2-6-1- انواع تصویر سازی ذهنی………………………………………………………………………………………………

2-2-6-2- بیان نظریه ای……………………………………………………………………………………………………………….

2-2-7- هدفمندی در مهارت های روانی تير اندازان ………………………………………………………………………………………………………………………….

2-2-7-1- انواع هدف ها……………………………………………………………………………………………………………….

2-2-7-2- اصول تعیین اهداف………………………………………………………………………………………………………

2-2-7-3- مشکلات رایج در تعیین هدف……………………………………………………………………………………..

2-3- پیشینه تحقیق در داخل و خارج…………………………………………………………………………………………….

2-3-1- تحقیقات انجام شده در داخل……………………………………………………………………………………………

2-3-2- تحقیقات انجام شده در خارج……………………………………………………………………………………………

2-4- جمع‌بندي ادبيات پيشينه مهارت های روانی تير اندازان

منابع مهارت های روانی تير اندازان

مهارت های روانی تير اندازان

مهارت های روانی تير اندازان کدام اند

مقدمه مهارت های روانی تير اندازان

توسعه معلومات و کشف مجهولات هر علم، مستلزم انجام مطالعه و پژوهش علمی می باشد. باید اذعان داشت که اصول و قوانین علمی ، بطور عمده از طریق پژوهش و تحقیق حاصل شده است . اگر کمی عمیق بیندیشیم، درمی یابیم که کلید رشد و ترقی چشمگیر جوامع پیشرفته در جهات مختلف علمی، تحقیقات و بررسی های مستند و دقیق آنها بوده است. در همین راستا، تربیت بدنی نیز به عنوان یک علم، برای حفظ پویایی و یافتن نقاط مجهول نیازمند پژوهش در ابعاد مختلف می باشد و اجرای طرح های پژوهشی در زمینه های مختلف تربیت بدنی می تواند نقش موثری در ارتقاء این علم داشته باشد.

بدون تردید، شناخت دانش و تجربیات گذشته، از ضروریات یک تحقیق علمی به شمار می رود. آگاهی از این تجربیات معلوم می دارد که این موضوع، از چه زمانی و به چه ترتیبی در جامعه به صورت مساله در آمده و متعاقب آن چه تحولی را در پی داشته است. کسب اطلاع از آنچه در گذشته روی داده است، توام با دانش موجود، ضمن افزایش آگاهی محقق از موضوع مورد تحقیق، استواری و استحکام یافته های جدید را برای افزایش بهره وری علمی تضمین می نماید. همچنین اصلاح نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت، نیازمند اطلاع دقیق از نتایج تحقیقات گذشته دارد تا بتوان با بررسی همه جانبه آنها، پیشنهادهایی اصولی و دقیق جهت بهبود و پیشرفت امور ارایه نمود.

بنابراین در این بخش ابتدا ادبیات و مبانی نظری مهارتهای روانی بیان شده است و در بخش پیشینه تحقیق، چکیده ای از نتایج تحقیقات مشابه به انجام شده در داخل و خارج از کشور ارائه گردیده است.

 

 مبانی نظری مهارت های روانی تير اندازان

مهارت های روانی

با پیشرفت علم روانشناسی بحث مهارتهای روانی در اجرای مهارت های ورزشی از اهمیت به سزایی برخوردار شده است و در حالی که قبلاً به اهمیت آماده سازی جسمانی تأکید می شد، امروزه روانشناسان ورزشی ، مربیان و ورزشکاران هرچه بیشتر برای آماده سازی روانی توجه و تأکید می نمایند (هوگز[1]، 1990). هر مولفه روانی می تواند جنبه های فنی و جسمانی فعالیتهای حرکتی را تحت الشعاع قرار دهند. در هر کدام از رشته های ورزشی، موفقیت یا عدم موفقیت یک ورزشکار، از ترکیبی از ظرفیتهای جسمانی (مثل قدرت، سرعت، تعادل و هماهنگی) و ظرفیتهای روانی (مثل تمرکز، اعتماد به نفس و مدیریت اضطراب) منتج می گردد.

بسیاری از مربیان اذعان دارند که حداقل 50 درصد فعایتهای ورزشی، به عوامل و ظرفیتهای روانی بستگی دارد و در بعضی از رشته های ورزشی مثل گلف، تنیس و اسکیت این رقم به 80 تا 90 درصد می رسد. جیمی کورنز ـ که در ضریب هوشی نام آور است ـ گفته است که تنیس حرفه ای به 95 درصد ظرفیت روانی احتیاج دارد. هم اکنون بسیاری از ورزشکاران ده تا بیست ساعت از اوقات خود را صرف تمرینات جسمانی می کنند و اوقات بسیار کمی را به تمرینات روانی اختصاص می دهند. این امر نمی تواند تناسب خوبی را برای موفقیت ورزشکاران ایجاد کند (دباغیان، 1379).

بطور کلی مهارتهای روانی باعث بروز احساس پیشرفت در ورزشکار می شود و به ورزشکار اجازه می دهد تا درهنگام مسابقه، اعتماد به نفس پیدا کند. همچنین اطلاعاتی را برای او فراهم می آورد که باعث آماده شدن بدن برای اجرای بهینه فرد می شود (کاکس، 1996).

کوکس معتقد است ورزشکارانی که دارای مهارتهای روانی و جسمانی هستند تا حد امکان در مسابقات ورزشی خود موفق مي باشند و وظایفشان را در ورزش های تیمی و انفرادی به خوبی انجام می دهند (دانگ[2]، 1994) . همچنین روان شناسان ورزشی از جمله مای[3] و همکاران در سال 1985، مورگان و پولک[4] در سال 1977، الیگو در سال 1968، و مربیان و ورزشکاران در سالهای اخیر به این نتیجه رسیده اند که برای رسیدن به اهدافشان به مهارتهای روانی بیشتر از مهارت های جسمانی نیاز دارند (ماهونی[5]، 1989).

مهارتهای روانی یا مهارتهای ذهنی، مجموعه ای از حالت ها (مانند انگیزش)، توانایی ها (مانند تصویر سازی ذهنی) و برنامه ریزی ها (مانند تعیین هدف) می باشند که علاوه بر افزودن بهزیستی روانی به عملکرد بهتر ورزشکار کمک می کنند. همانطور که قبلاً هم گفته شد مهارتهای روانی آموخته شده و با تمرین بهتر می شوند (واعظ، 1379) . چند تحقیق به مقایسه اثرات استفاده از این مهارتها و متعاقب آن کسب موفقیت یا عدم موفقیت ورزشکاران پرداخته است.

تحقیقات گولد و وینبرگ[6] در سال 1995 نشان داد ورزشکارانی که از مهارتهای روانی استفاده می کنند بهتر می توانند تمرکز کنند، از اعتماد به نفس بالایی برخوردارند، کارایی ذهنی آنها بالا می رودو کمتر دچار هیجان می شوند و به طبع در عملکردشان موفق ترند، همچنین این ورزشکاران دارای قوه تفکر مثبت و قوه تصمیم گیری بهتری نسبت به سایر ورزشکاران می باشند (گولد[7]، 1981).

اگر مهارتهای روانی تا این حد می توانند در موفقیت ورزشکار سهیم باشند، این سوال مطرح می شد که چرا ورزشکاران اوقات کمی را برای تقویت مهارت های روانی و به تبع آن رشد فعالیت های جسمانی صرف می کنند؟ در پاسخ به این سوال سه دلیل عمده که چرا مهارتهای روانی مورد غفلت مربیان و ورزشکاران قرار گرفته است، مورد بررسی قرار می گیرد.

 انگیزش در ورزش

بر اساس تحقیقات انجام گرفته، انگیزش به مجموعه ای از عوامل شخصیتی، متغیر های اجتماعی و شناختها گفته می شود که زمانی که وظیفه ای بر عهده فرد گذاشته می شود، و هنگامی که در جریان شرکت در یک مسابقه و یا تلاش برای کسب برتری با دیگران مورد مقایسه و ارزیابی قرار می گیرد، موجبات شرکت فرد در آن فعالیت را فراهم سازد. اعتقاد بر این است که هر فرد از قابلیت مسئولیت پذیری معین برای کسب پیروزی برخوردار می باشد و سطوح مبارزه جویی، در وظیفه ای که بر عهده فرد گذاشته شده امری ذاتی است. در چنین شرایطی، پویایی ورزش، حالات هیجانی و ارزیابی های شناختی مختلفی را که رفتارهای موفقیت آمیز را تحت تأثیر قرار می دهد، تسهیل می کند (آقاعلی نژاد، 1376).

هنگامی که شخص به تازگی وارد یک رشته ورزشی می شود به طور منظم ترقی و پیشرفت خود را می بیند، به راحتی برانگیخته می شود . نگهداری انگیزش پیچیده تر است. زیرا بتدريج پیشرفت کم می شود. و فرد به فلات می رسد (سالی[1]، 1996). انگیزش اغلب حاصل توجه کارآمد، اعتماد به نفس، هدف چینی و برنامه ریزی درست است. با این حال، انگیزش سطح بالا، به تنهایی برای توسعه این توانایی ها ارزش کافی ندارد. زمانی که از مربیان در مورد توانایی های مورد نیاز ورزشکاران موفق سوال می شود، آنها درباره سطح بالای خودانگیزشی صحبت می کنند. خود انگیزشی از دو راه به دست می آید. انگیزش درونی و انگیزش بیرونی (مارتنز، 1372).

[1] . Sally

 

جهت مشاهده و دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره انگیزش کلیک کنید .

 

اعتماد به نفس به عنوان مهارت های روانی تير اندازان

برخی از مربیان و ورزشکاران تأثیر قوه اعتماد به نفس بر عملکرد مطلوب ورزشی را باور ندارند، اما ورزشکارانی که در رده قهرمانی فعالیت می نمایند، کلید موفقیت را، باور به خویشتن می دانند که در شکل اعتماد به نفس در بازی، تأثیر خود را متجلی می سازد. در حالیکه خیلی از ورزشکاران اهمیت این قوه را درک کرده اند، اما هنوز دچار ضعف توسعه و ایجاد این نیروی اساسی در خود هستند. همچنین اکثر مربیان بر این باورند که برای پیروزی، اعتماد به نفس لازم است.

اما مشکل آنها چگونگی نیل به پیروزی برای تحکیم اعتماد به نفس است. عده ای از ورزشکاران چنین می اندیشند که اعتماد به نفس، پیش باوری به برد است. به عقیده آنها ، ورزشکاران باید دایماً فکر کنند که برنده خواهند شد و اگر باور به شکست رقیب نداشته باشند، تفکر و روحیه آنها مانند بازنده ها خواهد بود و همین خود، موجب شکست می گردد. این باور غلط معمولاً منجر یه شکل گیری ضعف اعتماد بنفس یا اعتماد به نفس بیش از حد و غیر واقعی می گردد. اعتماد به نفس حقیقی، توقعات واقعی و متناسب ورزشکار برای رسیدن به پیروزی است. اعتماد به نفس درهم تنیدگی و انباشت تجارب ویژه هر ورزشکار است که منجر به توقع متناسب او از خودش، برای رسیدن به پیروزی در مسابقات آتی می گردد.

برخی از ورزشکاران میزان اعتماد به نفس شان خیلی پایین است، ما انها را دچار ضعف اعتماد به نفس می دانیم. تعدادی دیگر، اعتماد به نفسشان بیش از حد بالاست. آنها دچار اعتماد به نفس غیر طبیعی و نوعی تفکر بزرگ منشی غیر عادی هستند. برخی دیگر از ورزشکاران، دارای میژان مطلوب و متناسبی از اعتماد به نفس می باشند. این دسته را افراد با اعتماد به نفس طبیعی می نامیم. اعتماد به نفس بر روی یک بردار واقع می شود که همه انواع آن را در بر می گیرد و میزان مطلوب و بهینه اش را بطور بارز در نقطه ای در وسط خود نشان می دهد (تصویر 2-1)

 

تمرکز به عنوان مهارت های روانی تير اندازان:

تمرکز یک فعالیت شناختی برای نگهداري کانون توجه ذهنی و بدنی بر اجرای تکلیف حرکتی است. توانایی ورزشکار در توجه به مرتبط ترین محرک (مانند حرکت بازیکن مقابل) و نادیده گرفتن سایر محرک هاست. (مانند هیاهوی تماشاچیان) که گاهی مترادف با توجه در نظر گرفته می شود، ولی با آن هم معنی نیست. تمرکز در واقع توجهی است کانونی شده که به اراده، اهمیت موضوع و خلق ورزشکار وابسته است (واعظ، 1379) .

مهارت تمرکز یکی از مهارتهای اساسی و لازم برای عملکرد بهینه در ورزش است. مفهوم تمرکز و توجه با یکدیگر متفاوتند. تمرکز در حقیقت، توجه تنگ و باریک شده است، تثبیت توجه بر محرک مورد نظر و قدرت حفظ آن است. تمرکز ، توان نگهداری توجه بر روی محرک انتخاب شده در زمان معین است و معمولاً آن را گنجایش يا ظرفیت توجه می نامند (مارتنز 1372). اشمیدوپپر (1986) اظهار می دارند که: « بخش عمده تمرکز حواس، توانایی متمرکز نمودن توجه روی تکلیفی است که در دست انجام است و بنابراین نباید آرامش فرد به وسیله محرک های درونی و بیرونی نامربوط در هم ریخته شود (آقاعلی نژاد، 1376) .

محرک های بیرونی متداول در ورزش، شامل سر و صدا ، رفتار داوران، بازی بازیکنان طرف مقابل و شرایط سخت بازی است. محرکهای درونی شامل احساسهای مختلف در بدن است که موجب جلب توجه می شود، مانند تنشهای عضلانی و یا خستگی و نیز احساسات و افکاری که ذهن را متوجه خود می سازند، مانند فکر کردن درباره اهمیت بازی و یا فکر کردن درباره یک اشتباه بزرگ. توانایی تمرکز در ورزشکاران متفاوت است. برخی توانایی بیشتری برای تمرکز دارند و برخی به سادگی تحت تأثیرعوامل مخل تمرکز قرار می گیرند.

علت اختلال در تمرکز، ضعف در تشخیص محرکهای مختلف است. به همین دلیل، مهارت تمرکز، نیاز به توسعه و رشد دارد و بواسطه تمرین و درگیر ساختن ذهن با فعالیت هایی که نیازمند تمرکز هستند، تقویت می شود. روش های موفق برای بهبود و حفظ تمرکز حواس، اغلب ماهیت بسیار ویژه و منحصر بفردي دارند. ورزشکاران باید بیاموزند که تمرین تمرکز، نیازی به بهم فشردن دندانها، انقباض عضلات و فشار آوردن به ذهن ندارد. اینگونه روشها، بجای تمرکز روی فعالیت ویا عملکرد ورزشی، موجب تمرکز، روی خود مهارت تمرکز می شود که خود، تمرکز نداشتن است.

روشهای مقابله با محرکهای بیرونی، تمرین همزمان تجارت ورزشی رقابتی را شامل می شود، مانند گوش کردن به نوار صدای یک مسابقه واقعی، فریاد مربی یا سرپرستی که به بازیکن دشنام می دهد، و بازیکن طرف مقابل که وقت را هدر می دهد و یا کلمات توهین آمیز به کار می برد. نوع دیگر تمرینات بهبود تمرکز، به آموزش مراقبه در یوگا شباهت بسیار دارد. در این تمرین، فرد در حالی که با چشمانی بسته، آرام نشسته است، سعی می کند روی یک فکر یا تصویر ذهنی یا مدت طولانی تمرکز کند. همچنین می توان از یک شیء واقعی مانند توپ و یا راکت استفاده کرد.

ورزشکاران باید بدانند که چه زمانی تمرکز را برقرار سازند، و چه زمانی آن را باز گیرند. اگر تمرکز با احتیاط تنظیم نشود، ممکن است منجر به احساس خستگی روانی شود و خستگی روانی، مکانیسم توجه را درهم می ریزد. به هنگام خستگی روانی، حفظ تمرکز روی محرک اصلی، پایدار نمی ماند و تنظیم وسعت و جهت توجه، کند می شود و تمرکز از بین می رود. در چنین شرایطی اشتباهات حرکتی افزایش می یابند و مهارتهای ساده، انرژی جسمانی زیادی را هدر می دهند و ورزشکاران در مقابل عوامل مخل از قبیل درد افکار منفی، آسیب پذیر می شوند.

تنها، زمانی می توان از خستگی روانی جلوگیری کرد که ذهن ورزشکاران، بواسطه تمرین مهارتهای روانی لازم، آمادگی یافته باشد. آمادگی جسمانی، بدن آمادگی روانی، مانند بریدن کیک و نخوردن آن است (آقاعلی نژاد، 1376). بایستی توجه داشت که ذهن قوی می تواند اجرا را پیشرفت دهد و این مورد نیز همانند جنبه های فیزیکی با اهمیت است (برویر، 1995) .

مهارت های روانی تير اندازان

جهت مشاهده نمونه های دیگر از مبانی نظری پایان نامه تربیت بدنی کلیک کنید.

نمونه ای از جمع‌بندي ادبيات پيشينه مهارت های روانی تير اندازان

اصانلو (1370) با بررسی عامل انگیزه انتخاب رشته های ورزشی دسته جمعی و انفرادی خانمهای ورزشکار استان تهران اختلاف معنی داری بین سطح انگیزش ورزشکاران رشته های دسته جمعی و انفرادی مشاهده نکرد. نوابی نژاد (1373) با بررسی ویژگیهای روانی ورزشکاران زن شرکت کننده در مسابقات قهرمانی در 10 رشته ورزشی بدمینتون، بسکتبال، تکواندو، دو و میدانی، شطرنج، شمشیر بازی، شنا، نجات غریق، والیبال و هندبال با استفاده از آزمون سنجش مهارتهای روانی اوتاوا به این مهم دست یافت که بالاترین میزان هدف چینی، متعلق به ورزشکاران بسکتبال و کمترین میزان متعلق به ورزشکاران جوان همین رشته بود.

بیشترین میزان تعهد و التزام، متعلق به ورزشکاران شمشیر بازی و کمترین میزان متعلق به ورزشکاران هندبال بود. بیشترین میزان واکنشهای روانی، در ورزشکاران تکواندو و کمترین میزان، در ورزشکاران هندبال مشاهده گردید. بیشترین میزان ترس، در ورزشکاران بسکتبال و کمترین میزان در ورزشکاران شطرنج، بیشترین میزان آرامش روانی، متعلق به ورزشکاران هندبال و کمترین میزان متعلق به ورزشکاران شنا بود. بالاترین میزان انرژی روانی، تمرین ذهنی، تمرکز متعلق به ورزشکاران بسکتبال و پایین ترین میزان در ورزشکاران شنا ملاحظه گردید.

بیشترین میزان تمرکز مجدد، در ورزشکاران بدمینتون و کمترین میزان در ورزشکاران شنا مشاهده گردید و بالاخره بیشترین میزان طرح ریزی مسابقه، در ورزشکاران تکواندو و کمترین میزان در ورزشکاران شنا ملاحظه گردید. علی نژاد (1376) مهارتهای روانی بازیکنان هندبال تیم های ملی شرکت کننده در مسابقات هندبال دهه فجر را با استفاده از پرسشنامه وینتر مورد ارزیابی و مقايسه قرار داد. نتایج نشان داد که سطح انگیزش بازیکنان تیم ملی هندبال ایران از ارمنستان بیشتر، و از هندوستان و سوریه کمتر است.

 

نمونه ای از منابع مهارت های روانی تير اندازان

نمونه ای از منابع فارسی

 • ـ آق باشلی، بهرام، تعیین رابطه میان مهارت های روانی قهرمانان پسر جودو با سطح عملکرد، هفتمین همایش ملی تربیت بدنی، تهران، 1385.
 • -ابراهیمی مقدم، حسین، روان شناسی ورزشی، مجله ورزش و ارزش، نشریه ماهانه اداره کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش، شماره 156، 1380.
 • ـ اسلامی نسب، علی، روان شناسی اعتماد به نفس، چاپ اول، انتشارات مهرداد، 1373.
 • ـ اصانلو، پرستو، عامل انگیزه انتخاب رشته های ورزشی دسته جمعی و انفرادی خانمهای ورزشکار استان تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 1370.
 • ـ اصلانخانی، محمد علی و شهیدی، شهریار، بررسی و مقایسه برخی از ویژگیهای روان شناختی دانشجویان دختر و پسر ورزشکار و غیر ورزشکار در دانشگاههای منتخب تهران، دانشگاه شهید بهشتی، 1378.
 • ـ آقا علی نژاد، حمید، ارزیابی و مقایسه مهارت های روانی بازیکنان هندبال شرکت کننده در مسابقه های بین المللی هندبال دهه فجر، کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران، 1376.
 • ـ انشل، هیوود، فریدسون، هوروات، همیل، پلاتن، واژه نامه علوم ورزشی، ترجمه حسین سندگل، محمد کاظم واعظ موسوی، شکوه نوابی نژاد، رحمت اله صدیق سروستانی، محمد خبیری، چاپ اول، تهران، انتشارات کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران 1376.
 • ـ آهولا، اسو و هنفیلد، براد، روان شناسی ورزش با رویکرد روانی، اجتماعی، ترجمه رضا فلاحی و محسن حاجیلو ، چاپ اول، تهران، انتشارات سازمان تربیت بدنی، معاوتن امور فرهنگکی و آموزشی دفتر تحقیقات و آموزش ، 1372.
 • ـ پارسا، محمد، روان شناسی انگیزش و هیجان، چاپ اول، تهران، انتشارات سخن، 1376.
 • ـ تجاری، فرشاد، توصیف نیمرخ مهارت های روانی دوچرخه سواران نخبه ایران، فصلنامه علوم ورزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، 1388.
 • -تقیان، فرزانه، مقایسه برخی از مهارتهای روانی بین بازیکنان والیبال نخبه و غیر نخبه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم، 1380.
 • ـ جان نتر و دیگران، آمار کاربردی، ترجمه علی عمیدی، جلد دوم، مرکز نشر دانشگاهی، 1374.
 • ـ جنگجو، مهدی، جایگاه و نقش روانشناسی در ورزش قرن 21، مجله ورزش و ارزش، نشریه ماهانه اداره کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش، شماره 143، 1378.
 • ….

https://digitalcommons.usf.edu/edj_etd/

مهارت های روانی تير اندازان
مشخصات اصلی
رشته تربیت بدنی
گرایش علوم ورزشی
تعداد صفحات 45 صفحه
منبع فارسی دارد
منبع لاتین دارد
حجم 700 kb
فرمت فایل ورد (Word)
موارد استفاده پایان نامه (جهت داشتن منبع معتبر داخلی و خارجی ) ، پروپوزال ، مقاله ، تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ادبیات و پیشینه تحقیق مهارت های روانی تير اندازان (انگیزش ، اعتماد به نفس ، تمرکز ، تصویر سازی ذهنی ، هدفمندی )”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید