قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 385 بازدید

مصرف مکمل چای سبز در مردان چاق

 

مصرف مکمل چای سبز و تمرینات ترکیبی بر نیمرخ لیپیدی و ترکیب بدنی در مردان چاق

چای سبز

ترکیب بدنی

ادبیات و پیشینه تحقیق.

مقدمه.

2-1. لیپیدها (چربی ها)

2-1-1. ماهیت چربی ها

2-1-2. اهمیت زیست پزشکی چربی ها

2-2. انواع چربی ها

2-3. لیپوپروتئین های خون.

2-4. شیلومیکرون ها

2-5. لیپوپروتئین با چگالي خیلي کم (VLDL)

2-6. لیپوپروتئین با چگالي کم (LDL)

2-7. LP (a)

2-8. لیپوپروتئین با چگالي زياد (HDL)

2-9 تري گلیسريدها

2-10. کلسترول.

2-11. چای سبز.

2-12. تاثیر چای سبز بر روی دیابت نوع 2:

2-13. پیشینه تحقیق.

منابع

مصرف مکمل چای سبز در مردان چاق

مصرف مکمل چای سبز و تمرینات ترکیبی بر نیمرخ لیپیدی و ترکیب بدنی در مردان چاق

 لیپیدها (چربی ها)

لیپیدها شامل ترکیبات مختلف و نامتجانسی می باشند که بیشتر از نظر خواص فیزیکی بویژه حلالیت با یکدیگر مشابهت دارند. خاصیت اصلی و مشترک لیپیدها غیر محلول بودن آنها در آب و محلول بودن در حلال های غیر قطبی مانند استر، کلروفرم و بنزن است. بر مبنای یک چنین خواص مشترکی چربی-ها، روغن ها، استروئیدها، واکس ها و مشتقات آنها را می توان در گروه لیپیدها جای داد.

 

ماهیت چربی ها

مولکول چرب دارای همان عناصر ساختاری مولکول کربوهیدرات است با این استثنا که پیوند اتم های ویژه به نحو چشمگیری متفاوت است؛ بویژه نسبت هیدروژن به اکسیژن به طور بارزی در ترکیب چربی بیشتر است (تغذیه). برای مثال چربی معروف تری  پالمیتین (تری پالمیتوگلیسرول)  دارای فرمول شیمیایی C51H98O6 می باشد.

 

جهت مشاهده و دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره ترکیب بدنی کلیک کنید .

 

اهمیت زیست پزشکی چربی ها

چربی ها به طور مستقیم و یا بصورت ذخیره ای در بافت چربی از منابع مهم انرژی زا محسوب می-گردند. چربی ها در بافت های زیر پوستی و همین طور در بافت های پوششی برخی اندام ها نقش یک لایه عایق حرارتی را بر عهده دارند. لیپیدهای غیر قطبی در طول اعصابی که آکسون آنها توسط یک غلاف میلین پوشیده شده است به عنوان عایق الکتریکی عمل کرده و باعث انتشار سریع امواج خنثی کنندة قطبیت می گردند.

از پیوند چربی ها با پروتئین ها، لیپوپروتئین ها تولید می شوند که از ترکیبات مهم سلول بوده، در ساختمان غشاء های سلول شرکت نموده، در داخل میتوکندری ها وجود داشته و وظیفه و وظیفه نقل و انتقال چربی ها در جریان خون را نیز بر عهده دارند.  درک بسیاری از مسائل زیستی-پزشکی از جمله چاقی، اترواسکلروز، نقش اسیدهای چرب غیراشباعی در تغذیه و سلامتی و سلامتی مستلزم شناخت دقیق خواص بیوشیمی لیپیدها می باشد .

 

چای سبز

چای سبز می تواند از اختلالات قلبی پیشگیری کند. از لحاظ اپیدمی نشان داده شده است که مصرف چاي سبز از دیابت نوع 2 پیشگیری می کند. چاي سبز نوشیدنی عمومی شرق آسیا است و همچنین در اروپا و شمال آمریکا به عنوان گیاه دارویی مورد استفاده قرار می گیرد.

اجزای شیمیایی چای سبز شامل پروتئین ها(٪20-15 از وزن خشک)، آمینواسیدها (٪4-1 از وزن خشک) مانند تیامین یا 5-N  اتیل گلوتامین، گلوتامیک اسید، تریپتوفان، گلیسین، سرین، آسپارتیکاسید، تیروزین، والین، لئوسین، ترونین، آرژنین و لیزین؛ کربوهیدرات‌ها(٪7-5 از وزن خشک) مانند سلولز، ژلتین گیاهی(پکتین‌ها) گلوکز، فروکتوز و ساکاروز؛ مواد معدنی و عناصر کمیاب(٪5 از وزن خشک) مانند کلسیم، منیزیوم، کروم، منگنز، آهن، مس، روی، مولیبدن، سلنیوم، سدیم، فسفر، کبالت، استرونتیوم، پتاسیم، فلوئور و آلومینیوم و مقادیر ناچیز از لیپدها(لینولئیک و a- لینولنیک اسیدها)، استرول‌ها(استیگمااسترول)، ویتامین‌ها(B,C,E)، کافئین و تئوفیلین، پیگمان‌ها(کلوروفیل و کاروتن) و اجزاء فرار(آلدهیدها، الکل‌ها، استرهاف لاکتون‌ها و هیدروکربن‌ها) هستند.

عصاره چای سبز شامل پلی فنول‌ها(مانند کاتچین، اپی کاتچین، اپی گالوکاتچین و گالات‌هایش)، همچنین تینین و پیرولوکوینولین کوینون(ویتامین تازه کشف شده) است. در برگ های تازه چای سبز فنولیک اسیدها مانند گالیک اسید و آمینواسید تینین وجود دارد. چاي سبز شامل پلی فنول‌ها که شامل فلاوانول‌ها، فلاواندیول‌ها، فلاوونوئیدها و فنولیک اسیدها می شوند می باشد؛ این اجزا ممکن است تا حد ٪30 از وزن خشک را تشکیل می دهند. اغلب پلی فنول‌های چاي سبز به صورت محلول تا به صورت پودر از ٪45 تا ٪90 تغییر می کند و شامل ٪40 تا ٪10 کافئین می باشد.

عمده فلاوونیدهای چای سبز کاتچین‌های مختلف هستند، که در چای سبز مقادیر بیشتری نسبت به چای سیاه و چای اولونگ یافت شده است(19). چهار نوع از کاتچین‌ها وجود دارد که عمدتا در چاي سبز یافت می شوند: اپیکاتچین اپی‏گالوتچین، اپی کاتچین-3- گالات و اپی گالوکاتچین گالات.

تاثیر چای سبز بر روی دیابت نوع 2:

چای سبز با اثر بر روی مقادیر GLUT4 ، انتقال گلوکز از جریان خون را به درون سلول بدون نیاز به افزایش انسولین افزایش می دهد. ازطرف دیگر با اثر بر روی کبد و کاهش گلوکز خروجی از کبد باعث کاهش گلوکز خون می‌شود. مکانیسم دیگر که باعث کاهش گلوکز به وسیله‌ی چای سبز می‌شود، تاثیر چای سبز بر آنزیم آمیلاز است. آمیلاز آنزیمی است که باعث شکستن نشاسته به گلوکز می‌شود. چای سبز با تاثیر منفی بر آمیلاز، دریافت گلوکز از غذا را کاهش می‌دهد. همچنین اصلی ‌ترین نقش چای سبز افزایش سوخت و ساز چربی می باشد که این باعث حفظ گلوکز خون، کاهش تری گلیسرید و کلسترول می‌شود.

جهت مشاهده نمونه های دیگر از فصل دوم پایان نامه تربیت بدنی کلیک کنید.

.

      نمونه ای از فهرست منابع

 • 1.اسمعیلی م، (1382)،  “اصول عمومی فعالیت های جسمانی”، چاپ اول، دانش افروز، تهران، صفحه8. 2.اراضي  حميد، اصغري احسان,  جوربنيان  ابوذر، 1391. مقايسه تأثير يك دوره تمرينات تركيبي (مقاومتي-هوازي) و هوازي بر حداكثراكسيژن مصرفي، نيمرخ ليپيدي، قند خون و فشار خون مردان ميانسال داراي عواملخطرزاي قلبي  عروقي. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد دوره 20، شماره 5، ص 638-627.
 • 3.اميري پارسا طيبه،  االسادت آذرنيوه مرضيه، حامدي نیا محمدرضا . حسيني كاخك. سيد عليرضا، 1390. تأثير تمرينات مقاومتي، هوازي و بيتمريني بر نيمرخ ليپيدي و CRP در دختران چاق. مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار،  دوره18، شماره3، ص 197-188.
 • 4.احمدی دهرشید کیوان  ,محمدی سردار،یکتایار مظفر،. 1390. مقايسه اثرات تمرينات ورزشي مقاومتي، استقامتي و تركيبي بر پروفايل ليپيد مردان ميانسال غير ورزشكار. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان، دوره شانزدهم، ص 36-26.
 • 5.آتشک سيروان ، آذربايجاني محمد علي، جعفري افشار. 1390.  اثرات تمرين هاي مقاومتي طولاني مدت بر سطوح آديپونكتين و نيم رخ ليپيدي مردان چاق. مجله علوم پزشكي رازي،  دوره 18 ، شماره 86
 1. 6. صارمی و همکاران، اثر 12 هفته تمرین قدرتی بر سطح سرمی کمرین، پروتئین و فاکتور نکروز دهنده ی تومور آلفا در افراد مبتلا به واکنشگر C سندرم متابولیک(1389)
 • 7.بشیری جبار ,گائینی عباسعلی ، هادی حمداله، 1390، فعالیت ورزشی و کنترل کلسترول، ترجمه: ، چاپ اول، تهران، عصر انتظار، ص 18-1.
 • 8.باسامی م، شمشکی ا، مرادی ز، (1391)، “تأثیر مصرف مکمل زعفران بر تغییرات سطوح آنزیمی سوپر اکساید دیسموتاز و کاتالاز طی یک جلسه فعالیت شدید بی هوازی در زنان جوان”، فیزیولوژی ورزشی، شماره 14: ص 119
 • 9.بان پروری م، صالحی کیا ع، نقی زاده ح، (1388)، “تأثیر برنامه تمرینی با مصرف ویتامین E بر وضعیت آنتی اکسیدانی و عوامل خطرزای قلبی-عروق”، مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان، ، شماره 1، دوره 12: ص 33.
 • 10.پائول ال گرین-هاف ,دان موگان، میکائیل گلیشسون،. بیوشیمی فعالیت های ورزشی. حامدی نیا محمدرضا، فتحی مهرداد کوشکی جهرمی مریم ,گائینی عباسعلی، ،. انتشارات سمت، چاپ اول، 1390.
 • 11-…
 • 12-…

 

مصرف مکمل چای سبز و تمرینات ترکیبی بر نیمرخ لیپیدی و ترکیب بدنی در مردان چاق

https://digitalcommons.usf.edu/edj_etd/

مشخصات اصلی
رشته تربیت بدنی
گرایش فیزیولوژی ورزشی
تعداد صفحات 28 صفحه
منبع فارسی دارد
منبع لاتین دارد
حجم 150 kb
فرمت فایل ورد (Word)
موارد استفاده پایان نامه (جهت داشتن منبع معتبر داخلی و خارجی ) ، پروپوزال ، مقاله ، تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مصرف مکمل چای سبز و تمرینات ترکیبی بر نیمرخ لیپیدی و ترکیب بدنی در مردان چاق”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید