قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 128 بازدید

قاچاق زنان

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق قاچاق زنان – ادبیات و مبانی نظری را خدمت شما عزیزان در 84 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع لاتین و فارسی بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

فصل اول: قاچاق زنان ..

مبحث اول : پیشینه قاچاق زنان ….

مبحث دوم : مفهوم قاچاق زنان….

مبحث سوم : رکن شناسی قاچاق زنان….

گفتار اول : رکن قانونی..

گفتار دوم : رکن مادی…

بند اول : فعل مثبت مادی…

بند دوم : شروع به جرم.

بند سوم : معاونت….

گفتار سوم:‌رکن معنوی…

بند اول : سوء نیت عام.

بند دوم: سوء‌نیت خاص…..

بند سوم: انگیزه.

مبحث چهارم: موقعیت بزه دیده در پدیده قاچاق زنان ….

گفتاراول: وضعیت عمومی قربانیان در قاچاق زنان ..

بند اول: سن در قاچاق زنان ..

بند دوم: میزان تحصیلات در قاچاق زنان …

بند سوم: خانواده در قاچاق زنان

گفتار دوم :‌نحوه قاچاق زنان..

بند اول: سوء‌استفاده از عملکرد نهادهای عدالت کیفری…

بند دوم :‌ حیله های اغفال قربانیان..

مبحث پنجم:‌ ضرورت جرم انگاری و علل پیدایش پدیده قاچاق انسان ….

گفتار اول :‌علل فرهنگی و اجتماعی..

بند اول :‌ازدواج نا مناسب….

بند دوم :‌ خشونت….

بند سوم : از هم گسیختگی خانواده و تضعیف روابط افراد.

گفتار دوم: علل روانشناختی..

بند اول: اعتماد به نفس پائین..

بند دوم: تجاوز.

بند سوم:  آرمان گرایی..

بند چهارم :‌ بیماری روانی..

گفتار سوم: علل اقتصادی…

بند اول: فقر.

بند دوم: تطمیع وسود آوری…

گفتار چهارم : علل حقوقی..

بند اول : عدم اثبات جرم.

بند دوم: خلاء قانونی..

بند سوم : فساد در سیستم دادرسی..

بند چهارم : قانونی شدن روسپیگری…

گفتار پنجم : علل بین المللی..

بند اول:‌پدیده جهانی شدن..

بند دوم : عدم وجود اراده کافی بین المللی..

مبحث ششم : واکنش های کیفری در قبال پدیده قاچاق انسان….

گفتار اول: کیفر قاچاق ساده و بطور سازمان یافته.

گفتار دوم : ‌فاعل اصلی..

بند اول:  اشخاص حقیقی..

بنددوم: اشخاص حقوقی..

گفتار سوم: کیفر معاونت….

گفتار چهارم: کیفر شروع به جرم.

گفتار پنجم : کیفیات مشدده درجرم قاچاق انسان..

بند اول: کیفیات مشدده با توجه به وضعیت بزه دیده.

بند دوم: کیفیات مشدده با توجه به وضعیت بزهکار.

گفتار ششم: دیگر واکنش های تقنینی..

بند اول:‌تعلیق اجرای کیفر.

بند دوم: تخفیف مجازات…

بند سوم:  مرور زمان..

بند چهارم : صلاحیت قضایی..

منابع

قاچاق زنان

مفهوم قاچاق زنان

مسئله قاچاق اشخاص معمولاً بر حسب قاچاق زنان یا قاچاق برای مقاصد بهره کشی جنسی مورد بحث قرار می گیرد . قاچاق عموماً تأثیر بسیارشدیدی برای زنان و دختران دارد و اغلب قاچاق برای مقاصد تجارت جنسی را شامل می شود . قاچاق پدیده ای بسیار گسترده تر در سطح جهان به شمار می رود .

هم اکنون این قاچاق شامل این موارد می گردد  : « مبادله افراد جهت مهاجرانی که در کارگاه های کارسخت به کار می پردازند ،‌ همچنین برای کار خانگی یا کشاورزی ، ازدواج های اجباری یا فریب آمیز به صورت پستی و سفارشی و نیز خرید و فروش زنان جوان برای روسپی خانه ها و کلوپ های رقص برهنه »[1] .

به رغم تعاریف دوازدهم ،  توافق فزاینده ای وجود دارد که مسأله قاچاق موجودات بشر متضمن حرکت دادن افراد به منظور قرار دادن آنان در کار اجباری یا دیگر اشکال بیگاری غیر داوطلبانه می باشد. بنابراین قاچاق اشخاص به گونه ای تعریف می شود که هم مقاصد جنسی و هم مقاصد غیر جنسی و همه اقدامات در راستای زنجیره قاچاق از بکارگیری (یا ربودن) اولیه فرد قاچاق شده گرفته تا مقصود یا هدف نهایی بهره کشی از شخص قربانی یا کار او را دربر می گیرد.[2]

تعریفی که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1994 ارائه داد ، تا پیش از تعریف پروتکل مصوب سال 2000 از قاچاق اشخاص بصورت گسترده مورد پذیرش قرار داشت. این تعریف چنین است : « حرکت دادن غیر قانونی و مخفیانه اشخاص از مرزهای ملی، عمدتاً از کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد در حال گذار با هدف نهایی واداشتن زنان و دختران به وضعیت های بهره کشانه و ستمگرانه از لحاظ جنسی و اقتصادی به منظور سود بکارگیرندگان ، قاچاقچیان و سندیکاهای جنایتکار، و نیز دیگر فعالیتهای مرتبط با قاچاق همچون کار خانگی اجباری ، ازدواج دروغین ، استخدام مخفیانه و فرزند خواندگی دروغین »[3].

تعریف دیگری که توسط سازمان غیر حکومتی ائتلاف جهانی علیه قاچاق زنان ارائه شده است[4] : « همه اعمال متضمن بکارگیری و یا حمل و نقل یک زن در عرض مرزهای ملی برای کار یا خدمات بوسیله خشونت یا تهدید به خشونت ، سوء استفاده از اقتدار یا موقعیت مسلط ، اسارت ، دام ، فریب یا دیگر اشکال تحمیل ». [5]

ادامه مفهوم قاچاق زنان

در پروتکل پیشگیری ، ‌سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص، به ویژه زنان وکودکان ، مصوب سال 2000 ، در ماده سوم، قاچاق زنان بدین ترتیب تعریف شده است :

« استخدام ، انتقال ، حمل ونقل ، پناه دادن یا دیگر اشکال تحمیل ، آدم ربائی ، تقلب ، فریب ، سوء استفاده از قدرت یا موقعیت آسیب پذیری یا دادن یا دریافت پرداخت ها یا منافع جهت کسب رضایت فردی که بر شخص  دیگری کنترل دارد به منظور بهره کشی.[6]

بهره کشی باید حداقل بهره کشی از روسپیگری دیگران یا دیگر اشکال بهره کشی جنسی ، کار یا خدمات اجباری ، بردگی یا رویه های مشابه بردگی[7]، بیگاری[8] یا برداشتن اندمهای بدن را در بر می گیرد.». ار آنجائیکه قاچاق زنان و دختران معمولاً برای اهداف جنسی صورت می پذیرد، واژه های جدیدی در این خصوص همچون « قاچاق جنسی » نیز مطح شده است.

قاچاق جنسی معمولاً در خصوص کسانی است که  به سن 18 سالگی نرسیده اند ، و به این عمل ترغیب و یا با زور و فریب آنها را به عمل واداشته و در معنای دیگر ، جذب نیروی جدید ، پناه دادن ، حمل و نقل ، حمایت و بکارگیری اشخاص برای اعمال جنسی را می توان قاچاق جنسی تعریف نمود. تعاریفی که بیان شد تعاریفی بود که توسط مجامع بین المللی ارائه گردیده است .

هر چند که تعاریف ارائه شده از سوی سازمانهای بین المللی دارای نواقصی نیز هست؛ در این تعاریف سعی شده است که تمامی مواردی که به قاچاق زنان و کودکان می انجامد مد نظر قرار گیرد. البته در صورتیکه زن بالغی که با مهاجرت خود برای اهداف جنسی به کشورهای دیگر می رود و در آن کشور اقدام به کسب درآمد از این طریق می نماید از شمول تعریف خارج میشود.

با این حال تعریف قاچاق زنان که مورد استفاده سازمان بین المللی مهاجرت است فریب یا زور را الزام نمی دارد بلکه هر گونه غیر قانونی و یا مبادله آنها را برای منافع اقتصادی یا شخصی دیگر در بر می گیرد،‌ علاوه بر این برخی سازمانهای غیر حکومتی استدلال می کنند که قاچاق نباید بر حسب تحمیل یا فقدان رضایت تعریف شود به ویژه در چارچوب صنعت سکس . استدلال اصلی آنها این است که  کار جنسی ذاتاً بهره کشانه است ،‌ بنابراین رضایت یا کنترل زن بر وضعیت خودش هیچ اهمیتی ندارد[9] .

آنچه که مورد استفاده در مجامع بین المللی در خصوص تعاریف ارائه شده مورد توجه قرار دارد، تعریف ارائه شده در پروتکل پیشگیری ، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص بویژه زنان و کودکان است. اشخاصی که مورد قاچاق واقع می شوند زمانی مورد تمهیدات این پروتکل قرار می گیرند که ماهیتاً فراملی بوده و توسط گروههای سازمان یافته ارتکاب یابد.

رکن شناسی قاچاق زنان

هر جرمی برای اینکه محقق گردد ، ‌لازم است که واجد سه رکن باشد و این ارکان عبارتند از : رکن قانونی ، رکن مادی و رکن روانی . بنابراین برای اینکه بتوان شخصی را مجازات کرد ، ‌ابتدا باید عناصر سه گانه فوق توسط مرجع تعقیب احراز و اثبات گردد و هر موقع یکی از این سه رکن تحقق نیافته باشد ، نمی توان فرد را مجازات کرد . دراین مبحث ارکان تشکیل دهنده جرم قاچاق زنان مورد بررسی قرار می گیرد.

 

موقعیت بزه دیده در پدیده قاچاق زنان

وضعیت عمومی قربانیان

وضعیت قربانیان قاچاق زنان، برحسب متغیرهایی نظیر سن،طبقه اقتصادی-اجتماعی، سطح تحصیلات و وضعیت خانوادگی بررسی می شود.

بند اول: سن

اکثر دختران مورد نظر قاچاقچیان انسان در جهان میانگین سنی 13 تا 17 سال دارند. آمار دیگری نشان می دهد که 2 میلیون دختر بین 5 الی 15 سال در دنیا قربانی قاچاق جنسی هستند براساس گزارش سازمان دفاع از قربانیان خشونت: «دختران یا زنانی که از راه ایران به پاکستان قاچاق می شوند بیشتر بین 4تا 17 سال سن دارند در حالی که دختران یا زنانی که از ایران به امارات قاچاق می شوند بیشتر بین 15 تا20 سال سن دارند که البته در میان آنها افراد زیر 15سال و بالای20 سال نیز دیده می شود»[1]. این صغر سن نشان دهنده میزان آسیب پذیری دختران و کودکان در برابر سوءاستفاده های جنسی است و اهمیت برخورد سریع و وسیع با این پدیده را یادآور می شود.

در اکثر موارد کشمکش های درون خانواده، اعتیاد والدین، طلاق، مسکن نامناسب، مناطق پر جمعیت، و حاشیه شهرهای بزرگ موجب می شود تا تعدادی از دختران، محیط نامساعد خانه را ترک کرده و به درون جامعه بیایند. اما دسته ای از آنها به خاطر فقر اقتصادی خانواده به این امر ننگین تن می دهند[2].

بند دوم: میزان تحصیلات

از آنجا که اغلب قربانیان قاچاق زنان، از اقشار فقیر یا دختران فراری هستند، از نظر تحصیلی در سطح راهنمایی یا دبیرستان هستند و کارشناسان معتقدند دخترانی که طعمه این باندها می شوند، غالباً افرادی هستند که تحصیلات کمی دارندو با مشکلات مالی گریبانگیر هستند و از فقر فرهنگی و ضعف اعتقادات رنج می برند؛ اما متاسفانه بعضی از دختران دارای تحصیلات عالیه نیز به این مسیر کشانده شده اند که حائز اهمیت است[3]، البته این وضع منحصر به کشور ایران نیست و در سایر کشورهای جهان نیز مشابه این پدیده مشاهده می شود.

بند سوم: خانواده

از جمله عوامل زمینه ساز در قربانی شدن افراد در امر قاچاق انسان برای بهره کشی جنسی و اقتصادی عوامل مربوط به محیط خانوادگی قربانیان و نابسامانی های حاکم بر آن و فشارهای محیط موجود بر اعضای آن وارد می کنند می باشد. فقر فرهنگی و نارسایی فرهنگی و سایر نابسامانی ها در محیط خانواده مثل انواع خشونت ها نسبت به زنان و دختران از قبیل ناسازگاری با والدین، ازدواج اجباری، اعتیاد والدین، طلاق، کثرت فرزندان و تبعیض میان آنان و تضعیف نظام خانوادگی و باورهای اخلاقی و دینی در این زمینه بسیار تاثیرگذار می باشد[4]. لذا براساس تحقیقات صورت گرفته 80 درصد دختران فراری از خانواده های طلاق هستند و بیشتر آمار قاچاق زنان و دختران نیز از طریق همین دختران فراری صورت می گیرد[5].

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع:

 1. آرین، علی و میرسعید قاضی، علی، ترجمه کار پایه عمل و اعلامیه پکن، 1375تهران: دفتر امور زنان نهاد ریاست جمهوری،.
 2. آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، 1372تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، جلد اول، چاپ پنجم.
 3. احمدی، عبدالله، جرم قاچاق،‌ نشر میزان، سال 82، چاپ اول.
 4. اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، تابستان 79 نشر میزان.
 5. اشتری، بهناز، قاچاق زنان، بردگی معاصر، انتشارات اندیشه برتر سال 1380.
 6. تبریزی، ایرج، تجارت شیطانی، تهران،‌ انتشارات کیهان، 1379.
 7. حسینی،‌ سید محمد،سیاست جنایی در اسلام ودر جمهوری اسلامی ایران،تهران،انتشارات سمت، 1383
 8. حسنی نژاد،‌ حسنقلی،‌حقوق کیفری بین المللی، ‌تهران، ‌نشر میزان، ‌
 9. خالقی، علی ، آئین دادرسی کیفری، تهران ،انتشارات شهر دانش، 1386.
 10. ذاقلی،عباس-قاچاق انسان در سیاست جنایی ایران و اسناد بین المللی،چاپ اول،پائیز1389، نشر میزان.
 11. https://www.un.org/

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “قاچاق زنان – ادبیات و مبانی نظری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید