قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 430 بازدید

ویژگی های جغرافیایی و فضای سبز شهر بندر انزلی

فضای سبز شهر بندر انزلی

ویژگیهای جغرافیایی شهربندر انزلی                                                                                                                       

3-1: موقعیت جغرافیایی

3-2: توپوگرافی

3-3: وجه تسمیه شهر انزلی

3-4: اقلیم

3-4-1: بررسی ایستگاه هواشناسی ناحیه مورد مطالعه

3-4-2: بارندگی

3-4-3: دما

3-4-4: رطوبت نسبی

3-5: خاک

3-6: منابع آب

3-7: جمعیت

3-7-1: بررسی وضعیت خانوارو تغییرات آن

3-7-2: بعدخانوار

3-7-3: میزان رشد وافزایش جمعیت

3-7-4: تراکم جمعیت

3-7-5: مهاجرت

3-7-6: سواد

3-8: بررسی ویژگیهای اقتصادی

3-8-1: جمعیت فعال وغیرفعال

3-8-2: جمعیت شاغل برحسب گروههای عمده فعالیت

 

فصل چهارم: یافته های تحقیق                                                                                                                       

4-1: بررسی وضع موجودفضاهای سبزشهر بندر انزلی

4-1-1: پارک بلوارقدس

4-1-2: پارک پاسداران

4-1-3: پارک ارامنه

4-1-4: پارک کودک

4-1-5: پارک دادگستری

4-1-6: پارک میان پشته

4-1-7: پارک سیده آسیه

4-1-8: پارک 15 خرداد یا پارک کارآموزی

4-1-9: پارک قایقران

4-1-10: پارک نیمه شعبان

4-1-11: پارک شهیدطلوعی

منابع

 فضای سبز شهر بندر انزلی

فضای-سبز-شهر-بندر-انزلی

موقعیت جغرافیایی

بندر انزلي در طول جغرافيايي 49 َ20 شرقی و عرض جغرافیایی 37 30َ شمالی  با وسعتي معادل 9كيلومتر مربع در سر تاسر طول شمالي خود به درياي خزر و سراسر طول جنوب خود به تالاب انزلي محدود مي باشد . شهر بندر انزلي داراي بافتي خطي است كه حول محور ارتباطي رشت – آستارا در طول معادل ۱۵كيلومتر و با عرض متوسط  ۵/۲  كيلومتر گسترش يافته است .

شمال شهر به درياي خزر و جنوب آن به تالاب انزلي و اراضي پست و آبگير محدود است و آبراهه تالاب انزلي كه ارتباط بين دريا و تالاب را برقرار مي سازد. شهر بندر انزلي از دوبافت منظم و نامنظم تشكيل شده كه بافت منظم آن مربوط به توسعه هاي شهري در دهه هاي اخير و بافت نامنظم كه هسته اوليه شهر را تشكيل مي دهد مربوط به دوره هاي گذشته است. بستر شهر از دو سو با شيب ملايم از شمال به سمت دريا و از جنوب به طرف تالاب تشكيل يافته وسطح نسبتا همواري را به وجود آورده است. اين شهر از سمت شرق به خمام و رشت و از جنوب به صومعه سرا و از سمت غرب به شهرستان رضوانشهر محدود مي شود .

 

 توپوگرافی

شهر بندرانزلی در قسمت شمالی استان گیلان و در مجاورت دریاچه خزر استقرار دارد و از سطحی هموار برخوردار است این شهرستان در پایین ترین نقطه استان گیلان یعنی در ارتفاع 23- متر از سطح آبهای آزاد قرار گرفته. این شهرستان در منطقه ای واقع شده است که سه چهارم آن را آب مرداب انزلی و دریا فرا گرفته و یکی از مشخصات مهم توپوگرافی این منطقه فاصله نسبتاً زیاد آن با سرچشمه رودهاست.

نواحی ساحلی آن محدوده باریکی است که در امتداد ساحل بین دریا و نوار ممتد ماسه ای کشیده شده و بیشتر روستاهای چهار فریضه در این ناحیه قرار گرفته است.( نقشه توپوگرافی بندرانزلی 50000 : 1).

بندر انزلی از دو بخش انزلی و غازیان تشکیل شده است که بوسیله کانال موجود بین این دوبخش، آب چهار رودخانه از شرق ( سوسر روگا، پیربازار روگا، راست خانه، نهنگ روگا) و یک رودخانه از غرب (شنبه بازار روگا) وارد دریا می شود.

 

وجه تسمیه شهر بندر انزلی

اولین و تنها نامی است که برای این منطقه در طول تاریخ مورد استفاده قرار گرفته است که بدون شک این نام برگرفته از موقعیت جغرافیایی این شهر بین تالاب بین المللی انزلی و دریای خزر می باشد و تنها در دوران سلطنت خاندان پهلوی (از 1304 تا 1357) اسم آن به « بندر پهلوی« یا پهلوی تغییر داده شده بود ولی پس از انقلاب اسلامی اسم دیرین خود انزلی را بازیافت.

از میان تعریف های مختلف که درباره واژه انزلی وجود دارد قابل قبول ترین معنی «انزل به معنی گذرگاه و دروازه است که می بینیم از گذشته نیز انزلی را دروازه اروپا و ایران می نامیدند و در بسیاری از نوشته ها هم آمده است. در زبان یونانی نیز واژه هایی نظیر «انزلیوس و انزلیا» وجود دارد به معنی «مرداب» که این دیدگاه را بوجود می آورد که نام این منطقه که صاحب یکی از بزرگترین مرداب های جهان «مرداب انزلی» است به زمانی قبل از آغاز شهرنشینی در این منطقه باز می گردد. زیرا پیدایش جزیره و مرداب در این منطقه از قدمتی 15000 ساله برخوردار است. و می تواند نامگذاری این منطقه به دورانی به مراتب کهن تر بازگردد.

 

اقلیم

در خصوص وضعیت اقلیمی منطقه مورد مطالعه گام نخست با توجه به اینکه روشهای مطروحه در مطالعات اقلیم شناسی یک منطقه تماما استناد به آمار و اطلاعات هواشناسی می باشد لذا با در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی منطقه به شناسائی ایستگاه یا ایستگاههای موجود در منطقه مورد مطالعه پرداخته شد. سپس با شناسایی ایستگاههای فوق در مرحله تجزیه و تحلیل داده ها و آنالیز اطلاعات به تفکیک برای بارندگی ،دما،رطوبت نسبی،یخبندان و … صورت می پذیرد و در مقیاسهای ماهانه،سالانه،فصلی به بررسی تغییرات آن پرداخته می شود و در زمینه طبقه بندی اقلیمی نیز از طریق روشهای رایج طبقه بندی اقدام و تعیین اقلیم منطقه گردیده است.

 

خاک

خاکهای شهر بندرانزلی به دلیل وجود سواحل و نسیم دریا و خشکی عبارتند از:

1- رسوبات دریایی: این رسوبات در طول خط ساحل بواسطه عملکرد امواج دیده می شود ولی در
مجموع با افزایش عمق محیط رسوبگذاری ، ذرات ریزتر فرصت و مجال بیشتری برای تثبیت پیدا
می کنند.

2- شن های ساحلی: که در نواحی شمالی منطقه و در کناره دریای خزر قرار گرفته اند و بخشی از
جلگه گیلان است که در شهرستان انزلی در مناطق نزدیک به دریا دیده می شود این مناطق فاقد پوشش
گیاهی بوده و قابلیت زراعی ندارند. در حالیکه در نقاط دورتر بعلت بوجود آمدن هوموس و ایجاد
چسبندگی در ذرات خاک که امکان نگهداری آب و رشد گیاه را پدید می آورد رویش گیاهان در این
خاکها مشاهده می گردد.

3- خاکهای نیمه تالابی و خاکهای چمنی مرطوب و نسبتاً مرطوب: بخشی دیگر از اراضی جلگه ای
گیلان را تشکیل می دهند. این نوع خاکها غالباً برای کشت برنج مورد بهره برداری قرار می گیرند.

 

بررسی وضع موجود فضاهای سبز  شهر بندر انزلی

با انجام مطالعات و بررسی های بعمل آمده فضاهاي سبزدر سطح شهر بندر انزلی شامل بوستانهای محله ای، پارک کودک، پارک شهر، پارک های ساحلی(رودخانه- دریا)، فضاهای سبز خیابانی، پارک جنگلی، میادین و بلوارها می باشد. بطوری  که براساس آمارهای موجود و محاسبات صورت گرفته با توجه به جمعیت 116664 نفری شهر بندر انزلی در سال 1390، در مجموع سرانه فضای سبزآن حدود  4/4 مترمربع می باشد؛ که با سرانه پیشنهادی پارک ها و فضای سبز شهرها براساس نظر وزارت مسکن و شهرسازی(12-7 مترمربع) فاصله دارد درعین حال توزیع فضایی آن نیز بسیار نامتعادل و نامتناسب می باشد.

 

جدول4‑1: مساحت انواع فضاهای سبز شهر بندر انزلی

ردیف شرح مساحت(مترمربع)
1 پارک شهری 40000
2 پارک های محله ای 37351
3 پارک جنگلی 130000
4 پارک کودک 6000
5 پارک ساحلی(رودخانه- دریا) 23490
6 فضای سبز حاشیه ای 54674
7 لچکی ها 56796
8 میادین 22994
9 بلوارها 138915

مأخذ : سازمان پارکها و فضای سبز شهر بندر انزلی

 

 

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات و پیشینه تحقیق پایان نامه های جغرافیا  کلیک کنید.

www.washington.edu

نمونه ای از منابع و مأخذ جهت مطالعه بیشتر

 • آشتیانی؛ سعید؛ راهنمای طرح جامع پارک سازی؛ سازمان جنگل ها و مراتع؛ 1359 .
 • آریانپور؛ علیرضا؛ پژوهشی در شناخت باغهای ایرانی؛ تهران 1365.
 • ابراهیم زاده؛ حسین؛ 1381؛ بررسی پارامترهای برنامه ریزی و توسعه فضای سبز شهر تهران.
 • باوندی؛ اکوسیستم؛ انجمن ملی حفاظت از منابع طبیعی؛ 1354 .
 • بهرام سلطانی؛ کامبیز؛ 1362؛ طرح بررسی اثرات توسعه بر فضای سبز تهران؛ انتشارات سازمان محیط زیست.
 • بان؛ سعید؛ پایان نامه کارشناسی ارشد؛ تحلیل جغرافیایی و ساماندهی فضای سبز شهری.
 • بهمن پور؛ هومن؛ 1383؛ بررسی اثرات توسعه شهری بر فضای سبز شهر تهران.
 • برزه کار؛ پارک ها و تفرجگاه های جنگلی؛ نظام مهندسین کشاورزی؛ 1384 .
 • بحرینی؛ محمد حسین؛ (1376)؛ تئوری شکل شهر؛ انتشارات دانشگاه تهران.
 • بیژن زاد؛ محمدرضا (1380)؛ توصیه هایی در مورد مکانیابی؛ طراحی و نگهداری پارک ها
  و فضای سبز.
 فضای سبز شهر بندر انزلی
مشخصات اصلی
رشته جغرافیا
گرایش برنامه ریزی شهری
تعداد صفحات 45 صفحه
منبع فارسی دارد
منبع لاتین دارد
حجم 100 mb
فرمت فایل ورد (Word)
موارد استفاده پایان نامه (جهت داشتن منبع معتبر داخلی و خارجی ) ، پروپوزال ، مقاله ، تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بندر انزلی – ویژگی های جغرافیایی و فضای سبز شهر بندر انزلی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید