قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 123 بازدید

طراحی ایستگاه آتش نشانی

طراحی ایستگاه آتش نشانی چگونه است؟

از چه هنگام نخستين اداره آتش‌نشاني آغاز به كار كرد؟

٢ـ 5-  تاريخچه آتش نشاني در ايران

٢ – 6 – تاريخچه آتش‌نشاني در تهران

٢- 6 – 1- تاريخچه آموزش در آتش‌ نشاني تهران قبل از انقلا

٢- 6 – 2-  تاريخچه آموزش در آتش نشاني تهران در دهه 60

٢ – 6 – 3- تاريخچه آموزش در آتش‌ نشاني تهران در دهه 70

٢- 6 -4- تاريخچه آموزش در آتش‌نشاني تهران در دهه 80 تا كنون

2-7-  مرکز آموزش

2-7-1-  ساختار مرکز آموزش

2-7-2-  مولفه های یک مرکز آموزش

2-7-2-1-  مولفه های اداری وتسهیلات حمایتی

2-7-2-2-  مولفه های تسهیلات داخلی ساختمانی

2-7-2-2-1-  مولفه های آزمایشگاهی آموزشی ویژه

2-8-2-3-  مولفه های تسهیلات خارجی

2-7-2-4-  مولفه های زیربنایی

2-7-3-  ساختمان های مرکز آموزش

2-7-3-1-  دفاتر

2-7-3-2-  تالار سخنرانی

2-7-3-3-  برج تمرین

2-7-3-3-1-  پلکان اضطراری برج تمرین

2-7-3-4-  ساختار آموزشی Live Fire

2-8-  ایستگاه آتش نشانی

2-8-1-  ضوابط ومقرارات طراحی ایستگاه آتش نشانی

2-8-1-1-  ساختمان اصلی ایستگاه در طراحی ایستگاه آتش نشانی

2-8-1-2-  اتاق اطلاعات ومخابرات

2-8-1-3-  آشیانه

2-8-1-3-1-  ابعاد

2-8-1-3-2-  فضاهای جانبی

2-8-1-3-3 – موادومصالح

2-8-1-3-4-  تهویه و نور

2-8-1-3-5-  شیب

2-8-1-4-  آسایشگاه

2-8-1-5-  آشپزخانه

2-8-1-6 – غذاخوری

2-8-1-7-  اتاق فرمانده

2-8-1-8-  اتاق سخنرانی وکلاس درس در طراحی ایستگاه آتش نشانی

2-8-1-9-  ورزش

2-8-1-10-  کمد خانه رختکن خشک کن شستشو

2-8-1-11-  انبارعمومی

2-8-1-12-  میله فرود

2-8-1-13-  محوطه تمرینات

2-8-1-14-  موارد خاص

منابع طراحی ایستگاه آتش نشانی

آتش نشانی و نحوه طراحی ایستگاه آتش نشانی

مرکز آموزش در طراحی ایستگاه آتش نشانی

دراین پروژه طرح وساختار تسهیلات آموزش آتش نشانی را نشان می دهد. وجوانبی را تحت پوشش قرار می دهد که بایستی موقع برنامه ریزی یک مرکز آموزش آتش نشانی آنرا مورد توجه قرارداد.بنابراین اجزاء اصلی یک مرکز آموزش بایستی ضرورتا در آموزش مامورین آتش نشانی موثر ، کارآمد وایمن باشند.یک محیط مناسب برای آموزش نیز بسیار مهم است. این مرکز آموزش تجهیزات وتسهیلات لازم برای آموزش وارتقاء رفاهی جامعه را با بهترین روش های ممانعت از آتش وخنثی نمودن آن فراهم می آورد.

ساختار مرکز آموزش

ساختار یک مرکز آموزش آتش نشانی علی رغم اندازه آن با برنامه ریزی ، طراحی وصرف هزینه همراه است. برای حداکثر سازی بهره مندی از منابع قابل دسترس ، تشخیص وارزیابی نیازهای فعلی وآینده لازم است. برای این ارزیابی بایستی به موارد زیر توجه کرد:

 1. نیازهای فعلی وآینده آموزشی
 2. تسهیلاتی که دردسترس می باشند.
 3. سازمان ها یا حوزه هایی که با مرکز آموزشی همکاری دارند، شامل همکاری بالقوه مناطق اطراف آن است.
 4. راه هکارهای مناسب رشد وترقی برای ساختار جدید
 5. منابع سوخت
 6. زمینهای دسترس
 7. تناسب زمین های مورد نظر با نوع آموزش
 8. طرح های بعدی برای زمین های مجاور (NFPA1402,2012,6)

 

مولفه های یک مرکز آموزش در طراحی ایستگاه آتش نشانی

مولفه های کاربردی هرکدام میتوانند بطور جداگانه ساختار جدیدی برای یک مرکز آموزش ایجاد نمایند. به این منظور ، دستورالعمل ها ، ساختمان ها ، سازه های آموزشی واثاثیه های آموزشی بطور جداگانه شرح داده شده اند.هرچند ترکیب این مولفه ها ضروری ومفید خواهد بودولی هرکدام نقش کاربردی جهت تامین اهداف آموزشی خواهند داشت.

 

مولفه های اداری وتسهیلات حمایتی

شامل موارد زیر می باشد: (NFPA1402,2012,6,7)

 1. دفاتر
 2. اتاق کنفرانس
 3. کتابخانه
 4. لابراتوار عکس واتاق تاریک
 5. بخش کپی وپرینت
 6. بخش آماده سازی وسایل گرافیکی وبصری
 7. خوابگاه
 8. تسهیلات سرویس غذاخوری ، کافه تریا ، آشپزخانه کوچک با اتاق استراحت
 9. تسهیلات اتاق های استراحت ، دستشویی وکمدها
 10. مراکز تعمیر دستگاه ها
 11. تجهیزات وتاسیسات تدارکاتی
 12. فضای انبار برای مواد مختلف
 13. مرکز ارتباط
 14. بخش پزشکی ، درمانگاه یا کمک های اولیه
 15. انبار بایگانی
 16. دستگاه های کامپیوتری
 17. بخش حفظ ، تعمیر وپرکردن مجدد دستگاه های تنفسی خودکار [1]

 

مولفه های تسهیلات داخلی ساختمانی در طراحی ایستگاه آتش نشانی

طراحی ایستگاه آتش نشانیدر داخلی ساختمان شامل مواردزیر می باشد: (NFPA1402, 5.1,2012,7)

 1. محوطه آموزشی(تمیز وکثیف)
 2. بخش های خارجی برای کلاس درس
 3. تالار سخنرانی
 4. استخر برای غریق نجات
 5. بخش های آموزش نجات فنی

 

مولفه های آزمایشگاهی آموزشی ویژه

مطابق زیراست:

 1. شبیه سازها
 2. آب پاش های اتوماتیک
 3. پمپ ها
 4. سرویس فوریت های پزشکی [2]ونجات
 5. سیستم های هشدار آتش
 6. آزمایشگاه احتراق عمدی
 7. فضای انبار برای تجهیزات ووسایل

 

مولفه های تسهیلات خارجی

شامل موارد زیر می باشد: (NFPA1402,2012,7)

 1. برج تمرین
 2. ساختار آموزشی Live fire
 3. بخش آموزش راننده ، پیست عملیاتی وسایل نقلیه اورژانسی[3]
 4. بخش توزیع سوخت ، گازها ومایعات قابل اشتعال برای خودروها
 5. آتش ناشی از شکاف لوله گاز
 6. محل فرود هلی کوپتر
 7. فضای انبار برای تجهیزات قابل حمل ، وسایل وتجهیزات
 8. نیمکت های برای کلاس های خارجی یا مشاهدات برج تمرین
 9. ایستگاه آتش نشانی
 10. آموزش حوادث راه آهن (بدون آتش سوزی وبا آتش سوزی)

آموزش حوادث هوایی (بدون آتش سوزی وبا آتش سوزی)

آموزش حوادث دریایی (بدون آتش سوزی وبا آتش سوزی)

آزمایشگاه رفتار دربرابر حریق

آموزش آشنایی با دستگاه های اطفاء حریق

 

مولفه های زیربنایی در طراحی ایستگاه آتش نشانی

طراحی ایستگاه آتش نشانی در مولفه های زیر بنایی شامل موارد زیر: (NFPA1402,2012,7)

 1. تصفیه واحیاء آب

حداکثر منبع ذخیره آب لازم را باید برآورد کرد تا حدی که یک سیستم برای ارائه حجم وفشار آب لازم در فعالیت های آموزشی ، سیستم های محافظت از آتش ونیازهای جاری مرکز آموزش کافی باشد.بایستی منابع آب را در محل منظور داشته ومنابع دست ساز ذخیره آب را نیز در صورت لزوم تعبیه کرد می توان از منابع زیر زمینی نیز استفاده کرد. همچنین می توان برای انتقال آب ذدر فشارهای مناسب از پمپ استفاده نمود.

 1. توزیع آب وفاضلاب

دفع فاضلاب از عملیات آتش نشانی ، درجه آلودگی فاضلاب ها بسته به موارد اجرایی آن متفاوت است. اگر مسیر عملکردی آن با هیدروکربن های قابل اشتعال یا قابل سوختن ویا دیگر مواد شیمیایی یا ترکیبات آن باعث آلودگی محیطی می شود سروکار داشته باشد، بایستی قوانینی را برای جدا سازی مواد آلوده از پیش در نظر داشت.باید مراقب بود تا از آلودگی آب های زیر زمینی اجتناب شود.

 1. فعالیت های پاکسازی محیط

وقتی یک مکان را برای مرکز آموزش انتخاب می کنیم ؛ عوامل محیطی در آن مورد توجه قرار گیرد. مهم است تا مطمئن شویم که مرکز آموزش از لحاظ محیطی ایمن باشد. عواملی که باید از یک جنبه محیطی به آن توجه کرد آب ، هوا، خاک(زمین) است.  درجه آلودگی فاضلاب ها بسته به موارد اجرایی آن متفاوت است. اگر مسیر عملکردی آن با هیدروکربن های قابل اشتعال یا قابل سوختن ویا دیگر مواد شیمیایی یا ترکیب آن که باعث آلودگی محیطی می شود سروکار داشته باشد، بایستی قوانین را برای جداسازی مواد آلوده از پیش رانه در نظر داشت. محیط عملیاتی پس از هر بار فعالیت باید از مواد آلوده وزباله پاکسازی شود وجهت برآورد خواسته های معماری پایدار سریعا به بازیافت این مواد اقدام شود تا مجدد به چرخه حیات باز گردند.

طراحی ایستگاه آتش نشانی

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های معماری کلیک کنید.

نمونه ای از منابع طراحی ایستگاه آتش نشانی

 1. اتمن ، عثمان (1390) معماری سبز با مصالح وتکنولوژی های پیشرفته ترجمه سارا زهری.تهران: مهراز
 2. احمدی ، فرهاد (1382) معماری پایدار ، آبادی ، سال سیزدهم ، شماره 40-41
 3.    (1384) پایداری اجتماعی – فرهنگی ، معماری وفرهنگ ، سال هفتم ، شماره 23
 4. اعرابی، نگین (1392) مقدمه ای برتوسعه پایدار ویژه مهندسین عمران ومعماری . تهران: سروش دانش
 5. آگویلار، سنوسیان (2010) معماری فرایند زیستی. مترجم سامان صادقی .تهران: پرهام نقش
 6. ایمانی جاجرمی ، حسین (1375) مطالعات در باب ایجاد سازمان های مرکزی آتش نشانی کشور، وزارت کشور . تهران: انتشارات مرکز مظالعات برنامه ریزی شهری
 7. بلوچی، لیلا (1390) امکان سنجی وارائه یک مدل اجرائی جهت هوشمند سازی ساخنمان های اداری . پایان نامه دانشگاه آموزش الکترونیک شیراز استاد راهنما دکتر محمد رفیع خوارزمی
 8. تقوی، شهلا (1378) تنظیم شرایط محیطی. تهران :آهنگ
 9. تومه ، آربل (1391) طراحی ایستگاه های آتش نشانی همسان .تهران: راه دان: سازمان شهرداری ها ودهیاری های کشور
 10. جویس ، کالهون وهمکاران (1389) الگوهای تدریس . تهران: مرکز ترجمه ونشرکتاب ما
 11. خامنه ، مهرداد (1391) کانون پرورش فکری کودک ونوجوان با رویکرد معماری پایدار. پایان نامه دانشکاه آزادقزوین استاد راهنما : دکتر مصطفی نورالدین

طراحی ایستگاه آتش نشانی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آتش نشانی و نحوه طراحی ایستگاه آتش نشانی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید