قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 411 بازدید

مطالعه تاثیر متقابل متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص قیمت سهام

 

مطالعه تاثیر متقابل متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص قیمت سهام

قیمت سهام

ادبیات موضوع

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..

2-2 نقش نظام مالی در فرآیند توسعه اقتصادی……………………………………………………………………….

2-3- توسعه بازار مالی پیش نیاز رشد اقتصادی با ثبات………………………………………………………….

2-4- نقش بازار های مالی در تشکیل سرمایه ثابت…………………………………………………………………

2-5- پس انداز-سرمایه گذاری عامل توسعه بازار های مالی…………………………………………………..

2-6- توسعه بازار مالی…………………………………………………………………………………………………………….

2-7- ارتباط میان متغیر های کلان اقتصادی و بازده سهام……………………………………………………….

2-8- شاخص های ارزیابی بازار سهام…………………………………………………………………………………….

2-8-1- تعریف شاخص…………………………………………………………………………………………………………

2-8-2- شاخص های ارزیابی بازار سهام………………………………………………………………………………..

2-8-2-1- موارد استفاده عام………………………………………………………………………………………………….

2-8-2-2- موارد استفاده خاص……………………………………………………………………………………………..

2-8-3- کاربرد شاخص های قینتی سهام………………………………………………………………………………..

2-8-4- شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران…………………………………………………….

2-8-4-1- محاسبه شاخص قیمت سهام در سطح شرکت، صنعت و کل………………………………..

2-8-4-2- محاسبه شاخص کل قیمت سهام …………………………………………………………………………..

2-8-4-3- نحوه تعدیل پایه شاخص در بورس اوراق بهادار تهران………………………………………..

2-8-4-4- تعدیل شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران……………………………………..

2-8-5- بررسی تاثیر متغیر های خرد اقتصادی بر شاخص قیمت سهام …………………………………..

2-8-5-1- رفتار و انتظارات سرمایه گذاری……………………………………………………………………………

2-8-5-2- اثر پرداخت سود نقدی بر شاخص قیمت سهام…………………………………………………….

2-9- بورس اوراق بهادار………………………………………………………………………………………………………..

2-9-1- نگاه بنیادین به شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران

منابع

 

(فایل بروز شده در تاریخ 1402/7/7)

  قیمت سهام

شاخص قیمت سهام

مقدمه

در خلال دهه­های گذشته، اثرات متقابل بازده سهام و متغیرهای کلان اقتصادی به عنوان موضوع مورد علاقه محافل دانشگاهی و مجامع حرفه­ای مطرح بوده است. معمولا در چنین محافلی بحث بر سر این است که آیا قیمت سهام بر اساس متغیرهای بنیادین اقتصاد کلان از قبیل تولید ناخالص داخلی، عرضه پول، نرخ تبدیل ارز و سطح عمومی قیمت­ها (تورم) تعیین می­شود. بر اساس ادبیات حوزه اقتصاد مالی، سرمایه­گذاران معمولا اعتقاد دارند که سیاست­های پولی و رویدادهای کلان اقتصادی دارای تاثیرات عمده­ای بر روی نوسان­پذیری قیمت سهام هستند.

این مطلب بدان مفهوم است که متغیرهای کلان اقتصادی می­توانند بر روی تصمیمات سرمایه­گذای افراد تاثیر بگذارند، به همین خاطر بررسی رابطه میان بازده سهام و متغیرهای کلان اقتصادی از جمله موضوعات مورد توجه محققان بوده است. مطابق با الگوهای ارزشیابی سهام، قیمت جاری سهام برابر است با ارزش فعلی جریانات نقد آتی آن. تغییرات در شرایط کلان اقتصادی بر جریانات نقد آتی مورد انتظار و نرخ بازده مورد درخواست سهام تاثیر می­گذارد، این امر به نوبه خود بر قیمت جاری سهام اثرگذار است.

از طرف دیگر، بررسی حرکت­های عمومی اقتصاد و بخش­های مختلف آن، به منظور ارزیابی عملکرد اقتصاد از لحاظ میزان و جهت حرکت بخش­های مختلف و برنامه­­ریزی­های اقتصادی، لازم و ضروری است. بدین منظور از معیارهای مختلفی استفاده می­گردد که از آن جمله می­توان به شاخص­ها اشاره نمود که در هر بخش و متناسب با متغیرهای کلان اقتصادی، شاخص­های مرتبط با اهداف و متغیرها خاص آن بخش، طراحی می­شوند.

در این راستا، به منظور فراهم ساختن زمینه­های لازم در بررسی ارتباط میان متغیرهای کلان اقتصادی و بازده سهام، در فصل ادبیات موضوع نخست مروری اجمالی خواهیم داشت به عملکرد نظام مالی در فرایند توسعه اقتصادی که طی آن مطالبی چون توسعه بازار مالی پیش نیاز رشد اقتصادی باثبات، تشکیل سرمایه ثابت، پس­انداز-سرمایه گذاری عامل توسعه بازار مالی، توسعه بازار مالی بیان خواهند شد.

سپس به طرح مطالبي چون تعریف و موارد استفاده از شاخص­های بازار اوراق بهادار، ويژگي­هاي كلي در طراحی و محاسبه شاخص­های مطلوب خواهيم پرداخت. همچنین تاثیر متغیرهای خرد اقتصادی از قبیل رفتار و انتظارات سرمایه­گذاری، اثر پرداخت سود نقدی، سیاست تقسیم سود، سود نقدی سهام و سود هر سهم بر شاخص قیمت سهام بررسی قرار گرفته­اند. و در پايان تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص قیمت سهام خواهیم پرداخت. در این بخش مطالبی چون تولید ناخالص داخلی و سرمایه­گذاری، نرخ ارز، عرضه پول، نرخ تورم بعنوان عوامل کلان اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و روابط میان هر یک از آنها با بازده سهام بیان می­شود.

جهت مشاهده و دانلود ادبیات و مبانی نظری کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام کلیک کنید.

 

شاخص ­های ارزيابی بازار سهام

شاخص­های قیمت سهام در تمامی بازارهای مالی دنیا، به مثابه یکی از مهمترین معیارهای سنجش عملکرد بورس اوراق بهادار، از اهمیت و توجه زیادی برخوردارند، زیرا اندازه­گیری حرکت­های بازار از جنبه­های مختلفی حائز اهمیت است. شاید مهمترین دلیل این توجه روزافزون، این امر باشد، که شاخص­های مزبور از تجمیع حرکت­های قیمتی سهام تمامی شرکت­ها یا طبقه خاصی از شرکت­های موجود در بازار بورس، بدست می­آیند و در نتیجه بررسی جهت و اندازه حرکت­های قیمتی را در بازار سهام، امکان­پذیر می­سازند. در واقع گسترش نظریه­ها و نوآوری­های مالی در یکی دو دهه اخیر بر پایه نقش محوری توجه به حرکت عمومی بازار، با گرایش روزافزون به محاسبه و بررسی روند حرکتی شاخص­های قيمتي همراه بوده است.

موارد استفاده از شاخص را می­توان به دو گروه عام و خاص تقسیم­بندی نمود که در ادامه به شرح هر یک ار طبقات فوق می­پردازیم. شاخص­های بازار اوراق بهادار حداقل دارای هفت مورد استفاده عام و ده مورد استفاده خاص به شرح زیر می­باشند:

 

 موارد استفاده عام

 • اعداد شاخص بیانگر اطلاعات عمومی و کلی در مورد ساختار و ترکیب بازار است. در واقع شاخص می­تواند همانند یک دماسنج، وضعیت کلی اقتصاد و بازار را نشان دهد. معمولا از کاهش شاخص به معنای رکود اقتصادی و افزایش آن به مفهوم رونق اقتصادی تعبیر می­شود.
 • شاخص ابزاری برای مقایسه تغییرات یک پدیده در دو زمان متفاوت است. به بیان دیگر به کمک اعداد شاخص می­توان تغییرات یک پدیده در ادوار مختلف را بررسی نمود.
 • از بررسی اعداد شاخص، تغییرات احتمالی قیمت­ها در آینده را می­توان دنبال کرد. در واقع به کمک اعداد شاخص می­توان تغییرات احتمالی آتی را بررسی نمود.
 • شاخص ابزاری برای مقایسه تغییرات گروهی چند پدیده با یکدیگر است. در واقع با استفاده از شاخص قیمت می­توان صنایع و حتی اقتصادهای مختلف را با یکدیگر مقایسه کرد.
 • بوسیله شاخص می­توان فعالیت­های اقتصادی را بطور محرمانه از نظر رقبا دور نگهداشت.
 • به مدد شاخص می­توان از بیان جزئیات امر احتراز نمود و به بیان کلی اطلاعات اکتفا کرد.
 • از اعداد شاخص می­توان در تجزیه­وتحلیل­های آماری، نظیر شاخص­های مرکزی و انحرافات (پراکندگی­ها) و رسم نمودارهای آماری در خصوص فعالیت­های بازار استفاده نمود.

 

  قیمت سهام

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های اقتصاد کلیک کنید .

 

 کاربرد شاخص ­های قیمتی سهام

اکثر شاخص­های محاسبه شده برای سنجش منفعت سرمایه­ای برخاسته از تغییرات قیمتی اوراق بهادار طراحی گردیده است. بنابراین هنگام کاربرد و تحلیل نتایج به دست آمده از شاخص­های مزبور، توجه به ویژگی­های متعارف و هدف­های تحلیلی طراحی و محاسبه اینگونه شاخص­های قیمتی اهمیت اساسی دارد. در این باره مهمترین نکات قابل توجه که کاربران شاخص­ها باید توجه نمایند عبارتند از:[1]

 • هم­سنجی شاخص کل قیمت سهام که به کمک یک میانگین حسابی وزنی بدست می­آید با شاخص­های قیمتی بدست آمده از یک میانگین هندسی یا حتی شاخص­های مربوط با پایه زماني متفاوت باید با دقت و توجه لازم همراه باشد. برای مثال، روایی مقایسه بازدهی شاخص­های شاخته­شده با روش میانگین حسابی طی یک دوره مفروض در گرو آن است که زمان پایه آنها با شروع دوره زمانی مزبور یکسان باشد. از سوی دیگر، چون میانگین وزنی شاخص از هم­فزونی قیمت سهام شرکت­های زیادی بدست می­آید؛ بدین ترتیب کاربرد نتایج بدست آمده برای شرکت­های منفرد عضو سبد سهام ناروا خواهد بود.
 • شاخص قیمت سهام علت و ماهیت حرکت­های قیمتی را آشکار نمی­نماید. برای مثال شاخص مزبور از نمایان ساختن دستکاری یا ایجاد نوسان­های ساختگی قیمت­ها یا جداسازی تغییرات قیمتی ناشی از بازده نقدی سهام یا افزایش سرمایه شرکت­ها و مانند اینها ناتوان است. از اینرو افزایش یا کاهش شاخص مزبور لزوما به معنای رونق یا رکود بازار سهام نیست.
 • شاخص قیمت سهام یک معیار سنجش عملکرد کاملا مناسب به شمار نمی­رود چرا که این نوع شاخص­ها بازتاب دهنده صحیحی از دگرگونی‌های مالی شرکت­ها و صنایع موجود سبد سهام مربوط، یا روند ارزش افزوده و سرمایه­گذاری­های ایجاد شده در آنها نیست. از سوی دیگر شاخص­ها نقاط دید کور عملکرد بازار مانند تاخیر زمانی انتقال سهام، مدت معطل ماندن سفارش­های خرید و فروش نزد کارگزاران بویژه در بازار ایران و مانند این­ها را روشن نمی­سازند.
 • شاخص قیمت سهام معیاری برازنده برای نمایش روند ارزش سهام نیست. بعبارت دیگر روند شاخص مزبور بازده واقعی اوراق سهام موجود در سبد مربوط را نشان نمی­دهد. از اینرو شاخص قیمت سهام را نمی­توان در همسجی بازده وجوه سرمایه­گذاری شده در بورس با سرمایه­گذاری­های صورت گرفته در سایر انواع دارایی­های مالی و واقعی بکار برد.
 • شاخص­های قیمت سهام بر مبنای تعدادی فرض­های ضمنی به شرح زیر طراحی و محاسبه می­شوند:
  • نبود مالیات بر منفعت سرمایه­ای
  • باز بودن محدوده نوسان قیمت­ها
  • یکسان بودن قیمت اسمی تمامی اوراق سهام موجود در سبد شاخصی
  • ارزشگذاری تمامی اوراق سبد شاخصی با واحد پول یکسان
  • صفر بودن ارزش تمامی حقوق متعلق به اوراق سهام
  • بی­تاثیر بودن عوامل غیرقیمتی در محاسبه شاخص

در صورت نقض هریک از پیش­فرض­های بر شمرده زمینه‌های تحلیلی، کاربرد شاخص­های قیمت سهام متفاوت خواهد بود.

جهت مشاهده و دانلود ادبیات و مبانی نظری نقدشوندگی (نقدشوندگی سهام در شرکت های بورسی) کلیک کنید .

نمونه ای از منابع

منابع فارسی:

 • اخوی، احمد، اقتصاد کلان، مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، چاپ اول، 1371
 • جهانخانی، علی، مجموعه مقالات بازار سرمایه، انتشارات پیشبرد، 1382
 • راعی، رضا. تلنگی، احمد، مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته، انتشارات سمت، 1383
 • طبیبیان، محمد، اقتصاد کلان، مؤسسه عالی پژوهش و برنامه ریزی، 1379
 • عباسی، ابراهیم، روش ها و نظریه های انتشار سهام و قیمت بازار، انتشارات علمی فرهنگی، 1384
 • عبده تبریزی، حسین، مجموعه مقالات ملی و سرمایه گذاری، انتشارات پیشبرد، 1377
 • قره باغیان، مرتضی، اقتصاد رشد و توسعه(دو جلد)، نشر نی، 1375
 • کراچ، رابرت، اقتصاد کلان، ترجمه: ذاکری، ناصر، نشر بهاریه، 1379
 • میشکن، فردریک، پول و ارز و بانکداری، ترجمه: جهانخانی، علی. پارسائیان، علی، انتشارات سمت، شماره 394
 • نیر، جرالد، اقتصاد توسعه، ترجمه: آزاد ارمکی، غلامرضا، نشر نی، 1380
 • نماگر سازی در بورس اوراق بهادار تهران: مفاهیم و روش ها، سازمان بورس اوراق بهادار تهران، 1376

 

منابع خارجی

 • Achsani, N. and H.G. Strohe. Stock Market Returns and Macroeconomic Factors, Evidence from Jakarta Stock Exchange of Indonesia 1990-2001 // Universität Potsdam, Wirtschaftsund Sozialwissenschaftliche Fakultät, Discussion Paper, 2002.
 • Ajayi, R.A. and M. Mougoue. On the Dynamic Relation between Stock Prices and Exchange Rates // The Journal of Financial Research, 1996, No. 19, pp.193-207. Investment Management and Financial Innovations, Volume 3, Issue 4, 2006 100
 • Allen, L. and J. Jagtianti. Risk and Market Segmentation in Financial Intermediaries’ Returns // Journal of Financial Service Research, 1997, No. 12, pp. 159-173.
 • Brailsford T. Time Varying Volatility and the Impact of Economic Reform on the New Zealand Stock Market. // Working Paper Series in Finance, The Australian National University, Canberra, 1995.

https://era.ed.ac.uk

مشخصات اصلی
رشته اقتصاد
گرایش علوم اقتصاد
تعداد صفحات 70 صفحه
منبع فارسی دارد
منبع لاتین دارد
حجم 230 KB
فرمت فایل ورد (Word)
موارد استفاده پایان نامه (جهت داشتن منبع معتبر داخلی و خارجی ) ، پروپوزال ، مقاله ، تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “قیمت سهام – مطالعه تاثیر متقابل متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص قیمت سهام”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید