قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 319 بازدید

آثار تمرین هوازی بر سندرم پیش از قاعدگی (PMS ) و ترکیب بدن دانش آموزان دختر چاق و کم وزن

 

آثار تمرین هوازی بر سندرم پیش از قاعدگی (PMS ) و ترکیب بدن دانش آموزان دختر چاق و کم وزن

سندرم پیش از قاعدگی (PMS )

سندرم پیش از قاعدگی

فصل دوم : سابقه موضوع و پیشینه تحقیق
2-1.مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………
2-2.مبانی نظری ……………………………………………………………………………………………………………
2-2-1.آناتومی سیستم تناسلی ………………………………………………………………………………………..
2-2-1-1.اندام های جنسی زن ………………………………………………………………………………………
2-2-1-2.تخمدان ها …………………………………………………………………………………………………….
2-2-1-3.لوله های رحم ……………………………………………………………………………………………….
2-2-1-4.رحم …………………………………………………………………………………………………………….
2-2-1-4-1.ساختمان و فضای رحم ………………………………………………………………………………

2-2-1-4-2.تقسیم بندی فضای رحم…………………………………………………………………………….

2-2-1-5.دستگاه هورمونی زن ………………………………………………………………………………………
2-2-2. سیکل قاعدگی ………………………………………………………………………………………………….
2-2-2-1.سیکل قاعدگی ازدیدگاه بالینی …………………………………………………………………………
2-2-2-2.چرخه قاعدگی ………………………………………………………………………………………………
2-2-2-3.علت خون روی قاعدگي …………………………………………………………………………………
2-2-3.اختلالات قاعدگي ………………………………………………………………………………………………
2-2-3-1.آمنوره اولیه و ثانویه ……………………………………………………………………………………….
2-2-3-2.الگیومنوره ……………………………………………………………………………………………………..
2-2-3-3.دیسمنوره ………………………………………………………………………………………………………
2-2-3-4.سندرم پیش از قاعدگي …………………………………………………………………………………..
2-2-4.تعریف وشیوع PMS …………………………………………………………………………………………
2-2-5.سبب شناسی PMS …………………………………………………………………………………………..
2-2-6.علائمPMS ………………………………………………………………………………………………………
2-2-7.تشخیصPMS ………………………………………………………………………………………………….
2-2-8.درمان PMS …………………………………………………………………………………………………….
2-2-8-1.درمان های دارویی …………………………………………………………………………………………
2-2-8-2.درمان های غیردارویی …………………………………………………………………………………….
2-2-8-2-1.رژیم غذایی ……………………………………………………………………………………………….
2-2-8-2-2.طب سوزنی ………………………………………………………………………………………………
2-2-8-2-3.کایروپراکتیک …………………………………………………………………………………………….
2-2-8-2-4.روش های آرام سازی و استرس زایی …………………………………………………………..
2-2-8-2-5.ماساژ…………………………………………………………………………………………………………
2-2-8-2-6.فعالیت ورزشی ………………………………………………………………………………………….
2-2-9.دستگاه های انرژی هوازی و بی هوازی ………………………………………………………………..
2-2-9-1.دستگاه بی هوازی …………………………………………………………………………………………..
2-2-9-2.دستگاه هوازی ……………………………………………………………………………………………….
2-2-10.فعالیت ، وزن و ترکیب بدن ………………………………………………………………………………
2-2-11.ترکیب بدن ……………………………………………………………………………………………………..
2-2-11-1.ترکیب بدن در هنگام بلوغ …………………………………………………………………………….
2-2-11-2.اهمیت توجه به ترکیب بدن در نوجوانی …………………………………………………………
2-2-11-3.ارزیابی ترکیب بدن ………………………………………………………………………………………
2-2-11-4.روش های اندازه گیری ترکیب بدن ………………………………………………………………..
2-2-12.شاخص توده بدنی ……………………………………………………………………………………………
2-2-13.اندازه گیری چربی زیر پوستی ……………………………………………………………………………
2-3. پیشینه تحقیقات …………………………………………………………………………………………………….
2-3-1. پیشینه تحقیقات داخلی ………………………………………………………………………………………
2-3-2.پیشینه تحقیقات خارجی ……………………………………………………………………………………..
2-4. جمع بندی ……………………………………………………………………………………………………………

 

منابع

جهت مشاهده و دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره تمرینات هوازی کلیک کنید .

جهت مشاهده و دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره ترکیب بدن کلیک کنید .

آثار تمرین هوازی بر سندرم پیش از قاعدگی (PMS )

سندرم پیش از قاعدگی

سندرم پیش از قاعدگی (PMS )

مقدمه

امروزه تأمین سلامت زنان یک هدف اصلی جهت توسعه اجتماعی و اقتصادی جامعه محسوب می شود. سندرم[1] اختلالی شایع در میان زنانی است که در سنین باروری هستند(107). این سندرم پیش از قاعدگي(PMS) مجموعه ای از تغییرات پریشان کننده جسمی، روانی ، رفتاری است که طی مرحله  لوتئال هر دوره ماهانه عود می کند(63). علل مختلفی در شیوع سندرم پیش از قاعدگی مؤثر است .یکی از این عوامل شاخص توده بدنی  می باشد(5). در عصر حاضر، اضافه وزن و چاقی یکی از جدی ترین مشکلات تندرستی و بهداشتی در حال شیوع در جوامع امروز است .

این موضوع چاقی و کم وزنی نه تنها سبب صدمه دیدن به افراد مختلف می گردد؛ بلکه بار اقتصادی کمر شکنی را بر اقتصاد کشور تحمیل می نماید و درصدی از مرگ و میر سالانه را به خود اختصاص می دهد افرادی که BMI آن ها بالاتر از 30% باشد جزء افراد چاق محسوب می شوند و افرادی که BMI  آن ها 5/18> باشد جزء افراد کم وزن محسوب می شوند وافرادی که 9/29 >BMI ≥25  دارای اضافه وزن می باشند .

این فصل شامل مبانی نظری پژوهش است که در برگیرنده مفاهیمی چون آناتومی سیستم تناسلی، فیزیولوژی قاعدگی، تاریخچه و تعریف سندرم پیش از قاعدگی ، شیوع ، علل ، علائم ،تشخیص و راه های درمان آن (غیر دارویی ، داروهای شیمیایی و جراحی ) ودستگاه هوازی ، فعالیت ، وزن و ترکیب بدن ، ارزیابی ترکیب بدن و با تأکید بر کاهش سندرم به وسیله پیاده روی بر ترکیب بدن دانش آموزان دختر چاق و کم وزن و همچنین مروری بر مطالعات انجام شده در ارتباط با موضوع مورد پژوهش می باشد .

[1] – Premenstrual syndrome (PMS)

 

سیکل قاعدگی

2-2-2-1. سیکل قاعدگي از دیدگاه بالینی

قاعدگي خونریزی دوره ای رحم است که اکثر زنان در سنین باروری آن را تجربه می کنند . قاعدگی طبیعی نمایان گر ریزش دوره ای اندومتر مترحشه رحم به علت کاهش تولید استرادیول و پروژسترون ناشی از اضمحلال جسم زرد می باشد (17،39). طول مدت سیکل قاعدگی ، معمولاٌ در هر ماه به میزان یک تا دو روز متغیر بوده وتنها 50 درصد زنان سیکلی در محدوده 26 تا 30 روز دارند که در تعریف به اصطلاع تیپیک 28 روز می باشد .

2-2-2-2. چرخه قاعدگی

یکی از ویژگی های مشخص زنان بالغ ، تغییرات دوره ای در دستگاه تولید مثل است که به چرخه قاعدگی یا عادت ماهانه گفته می شود . چرخه قاعدگي به هماهنگی لازم بین هیپوتالاموس، هیپوفیز ، فولیکول های تخمدانی و آندومتر بستگی دارد (51).

در بدن یک زن بالغ در طول 28 روز یک چرخه کامل و منظم روی می دهد که همراه با ایجاد تغییرات فیزیکی در ساختمان دیواره رحم و فولیکول های تخمدانی و نیز در هورمون های مربوط به آن است . چنانچه میانه چرخه را صفر بگیریم ، آنگاه چرخه را می توان به سه مرحله عمده یعنی فولیکولی به مدت 12 تا 13 روز ، که طی آن فولیکول های تخمدانی رشد می کنند ، مرحله تخمک گذاری که درست در میانه چرخه قرار دارد و یک تا دو روز طول می کشد و بالاخره مرحله لوتئال که در طی آن جسم زرد  تولید شده و مدت 15 روز به طول می انجامد (27،47،40).

 

. سندرم پیش از قاعدگی

سندرم پیش از قاعدگی یا (PMS) عبارت است از رخداد دوره های ترکیبی از تغییرات بدنی ، روانی ، رفتاری با شدت کافی در مرحله لوتئال سیکل قاعدگي که به اختلال ارتباطات بین فردی و یا مختل شدن فعالیت های طبیعی منجر می شود . علائم سندرم معمولاٌ در ماه بین 7 تا 14روز پیش از قاعدگي آغاز و به نظر می رسد نزدیک زمان قاعدگی شدت می گیرند و پس از چند روز فروکش می کنند . این علائم شامل نوسانات روحی ، اضطراب ،عصبانیت ،افسردگی،حساسیت و درد پستان ها ،تمایلات غذایی خاص ،سردرد ،احتباس آب و ورم ،بزرگی و نفخ شکم است (94) .

2-2-4. تعریف و شیوع PMS

یکی از شایع ترین مشکلات دوران باروری ، سندرم قبل از قاعدگی است . این سندرم مجموعه ای از علائم جسمی ، روانی و رفتاری است که در اواخر مرحله ترشحی سیکل قاعدگی ، به طور متوسط 7-5 روز قبل از قاعدگي شروع می شود و به مدت 4-2 روز پس از شروع خونریزی ماهیانه ادامه دارد . تکرار علائم در حداقل دو سیکل متوالی از معیار های تشخیصی سندرم است . 90%-70% زنان در سنین باروری حداقل چند علامت ناخوشایند را در این دوره تجربه می کنند، ولی حدود 40%-20% در دامنه سنی 35-25 سال به طور مشخص مبتلا به این سندرم هستند (114،74).

بین PMS  و فعالیت سیکلی تخمدان ارتباط وجود دارد ؛ زیرا علائم تنها بین بلوغ و یائسگی اتفاق می افتد و در سیکل های بدون تخمک گذاری و حاملگی از بین می رود . حتی در صورت برداشتن رحم در حضور تخمدان ها علائم وجود (61) . این عارضه نخستین بار در سال 1931 توسط فرانک [1]کشف گردید . لیکن نتایج تحقیقات وی به دست فراموشی سپرده شد .

گویا برای کسی اهمیت نداشت که زنان از این سندرم اعم از نشانه های جزیی آن مانند خستگی و عدم تمرکز حواس و یا عوارض مهم تر مانند تشنج های صرع مانند ، آسم و تشنج عصبی که گاهی به حدی شدید بود که آنان را وادار به خودکشی می کرد ، رنج می برند (5). در منابع مختلف میزان شیوع تقریباٌ مشابهی جهت سندرم قبل از قاعدگی گزارش شده است . به طور کلی بیش از 75% از زنانی که در سنین باروری هستند ، برخی از علائم و تغییرات دوره ای ناشی از این سندرم را ذکر می کنند (98-133) .

میزان شیوع شدید یا به عبارتی دیگر PMDD [2]10-3% ذکر شده است (115و133). تحقیقات نشان دادند سندرم پیش از قاعدگی عامل افزایش وقوع جرم ، حبس به دلیل اعتیاد به مصرف الکل ، سوء رفتار در مدرسه ، ناخوشی در مراکز صنعتی ، بستری شدن در بیمارستان عمومی ، افزایش تلاش برای خودکشی ، پذیرش روان پزشکی ، ضعف در انجام کار و تکالیف درسی ، جستجوی مراقبت طبی برای علائم جسمی و انزوای اجتماعی می گردد (5) .

براساس آخرین پژوهش های آماری ، 85درصد بانوان دارای یکی از نشانه های عود کننده PMS هستند، اما فقط 40 درصد شان این نشانه ها را بیان می کنند . در 2 تا10 درصد ، این نشانه ها آن قدر شدید است که می تواند زندگی خانوادگی یا شغلی آن ها را تحت تأثیر قرار دهد. شایع ترین علائم در این درصداز زنان عدم کارآیی و ناتوان ماندن از انجام کارها تخمین زده شده است (57،91).

 

سبب شناسی PMS

فرضیه های مختلفی برای علت سندرم پیش از قاعدگی ذکر شده است . مازا [1](2004) اظهار داشته که شامل:

1- کمبود پروژسترون 2- عدم توازن هورمونی 3- احتباس سدیم و آب ( افزایش آلدسترون ) 4- افزایش بیش از حد پرولاکتین و عوامل تغذیه ای ( کمبود پیریدوکسین ) 5- کاهش سروتین 6- کاهش گاما آمینو بوتیریک اسید[2] 7- کاهش ویتامین B6 8- کاهش منیزیم 9- کاهش اسید های چرب 10- کاهش روی 11- کاهش کلسیم 12- نقش پروستاگلاندین ها می باشد (40،99) .

لوداگ و همکاران[3] (2005) معتقدند کمبود پروژسترون در طی فاز لوتئال ، یک نظریه عمومی به عنوان علت PMS  در طی سال ها می باشد و مطالعاتی که سطح هورمون ها در زنان مبتلا به PMS با زنان غیر مبتلا مقایسه کرده اند نیز از این تئوری حمایت می کنند (95) .

پرولاکتین در زمان تخمک گذاری به اوج خود می رسد . پرولاکتین بالا ممکن است با بی نظمی های قاعدگی ، کاهش لیپیدی افسردگی و خشونت مرتبط باشد (99) . اسکات و همکاران[4] (2004) شواهد در حال افزایش نشانگر آن است که مکانیزم های نورواندوکرینی در پاتوفیزیولوژی PMS حائز اهمیت است .

سروتین یک نوروترانسمیتر موجود در سیستم عصبی مرکزی[5] است که بر روی خلق مؤثر می باشد . مارکر های محیطی تولید سروتونین در اختلالات خلقی تغییر یافته و نشانگر کاهش سنتز آن در داخل CNS است ، تغییرات مشابهی در سنتز سروتونین در طی فاز لوتئال در زنانی که از PMS  رنج می برند مشاهده شده است . ارتباط بین این نورترانسمیتر باPMS  با مشاهده اینکه دارو های مهارکننده انتخابی باز جذب سروتونین که باعث افزایش سروتونین CNS می شوند در برطرف کردن علائم مفیدند ، قوی تر می شوند (118) .

 

علائم PMS

سندرم پیش از قاعدگی ممکن است جسمانی ، روانی ، رفتاری و یا ترکیبی از هر سه مورد باشد . زنان مبتلا به PMS طیف وسیعی از علائم را با شدت های مختلف تجربه می نمایند (132) . بیش از 150علامت برای این سندرم شناخته شده است ؛ اما تحریک پذیری ، تنش و بی قراری از شایع ترین علائم در بین افراد می باشد (122) .

علائم جسمانی بارز عبارتند از : افزایش وزن ، سردرد ، نفخ شکم ، احتباس آب ، تورم اندام ها ، تورم و حساسیت پستان ها ، درد عضلات ، حالت تهوع (74،104) .

علائم روانی بارز عبارتند از : افسردگی ، اضطراب ، زودرنجی ، بی قراری ، عصبانیت ، گیجی ، گریز از اجتماع، گریه کردن ، فراموشکاری (74،104).

علائم رفتاری بارز عبارتند از : خستگی ، بی خوابی ، سرگیجه ، تغییر در تمایلات جنسی ، افزایش اشتها و پرخوری (74) .

 

تشخیص PMS

قدم اول در تشخیص PMS این است که بیمار علائم خود را به طور روزانه طی دو ماه ثبت می کند . اگر علائم قبل از قاعدگی ها ظاهر شده (مرحله ترشحی دیررس ) و  2 تا 3 روز پس از شروع قاعدگی ناپدید شوند، PMS قویاٌ مطرح می گردد (39،40) . یا یکی از علائم جسمانی ،روانی و رفتاری ؛ مانند: نفخ شکم ، کمردرد ، ورم اندام ها اختلال در انجام کارهای روزمره ، اضطراب ، …

بطور خلاصه تشخیص PMS یک روند دو مرحله ای می باشد . اول شامل تعیین شکل روزانه علائم جهت بررسی ارتباط آنها با قاعدگی و دوم شامل غربالگری مسائل مزمن روانی است (39،40) .

 

 درمان PMS

با توجه به مشکلات ناشی از این سندرم ، راههای متفاوتی نظیر درمان های دارویی (هورمونی ، ضد افسردگی ، ضد درد و … ) جراحی ( برداشتن تخمدان) و درمان های غیر دارویی ( ورزش ، رژیم غذایی ، ماساژ ، استراحت و…) پیشنهاد شده است (22،128) . با توجه به اثرات جانبی درمان های دارویی و جراحی ، استفاده از آن ها فقط در موارد شدید ویا مواردی که بیمار به درمان های دیگر پاسخ نداده باشد توصیه می شود (110 ، 8).

 

سندرم پیش از قاعدگی (PMS )

جهت مشاهده نمونه های دیگر از مبانی نظری و ادبیات تربیت بدنی کلیک کنید.

 

نمونه ای از منابع

 • ازوجی ،ح.(1390) .بافت شناسی برای پیرا پزشکان ، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی چالوس ، چاپ اول، ص 107تا167.
 • اسپیروف ،ل، فریتس ، م.( 1384).آندوکرینولوژی بالینی زنان و ناباروری اسپیروف ، ترجمه بهرام قاضی جهانی ، سمیرا مهاجرانی ، اکبرفدایی، نشر گلبان با همکاری آریان طب و قاضی جهانی ، ص 426تا470 ، 436تا469.
 • امامی ،س.(1378)” بررسی میزان شیوع نشانگان پیش از قاعدگی در دانشجویان دختر دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران،” پایان نامه دکترا رشته روانپزشکی ، ص1.
 • 4.امامی ، م.(1379).” بررسی تأثیر 3 ماه ورزش هوازی منظم بر علائم سندرم پیش از قاعدگی “، پایان نامه کارشناسی فیزیوتراپی ، دانشکده توانبخشی شهید بهشتی .
 • امیری فراهانی، لیلا. حیدری، طوبی. نارنجی ، فرشته.جعفرآبادی، محمد اصغر. شیرازی ، وحیده . (1390). بررسی ارتباط سندرم پیش از قاعدگی با شاخص توده بدنی در دانشجویان دختر . مجله دانشکده پرستاری ، مامایی دانشکده علوم پزشکی تهران . دوره 17، شماره 4.
 • 6 . امیری دوماری، محمد . (1381). ارزیابی شاخص فعالیت بدنی و ارتباط آن با آمادگی هوازی ، چربی بدن و عوامل خطرزای بیماری کرونری قلب در پسران ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه گیلان.
 • امینیان رضوی، توراندخت . (1367).” تأثیر فعالیت های بدنی هوازی بر اکسیژن مصرفی بیشینه دختران ورزشکار در مراحل مختلف دوره ماهانه “، تهران : دانشگاه تهران .
 • 8 . اظهری ، صدیقه. کریمی نیک چترودی، اکرم . عطارزاده حسینی ، سید رضا . مظلوم ، سید رضا  . (1384). تأثیر یک برنامه تمرینی هوازی گروهی بر شدت سندرم قبل از قاعدگی . دانشکده پرستاری مامایی مشهد ..
 • 9.اعتماد ، ظاهر . (1381). اثر برنامه های تمرین موضعی عضلات شکم بر تغییرات ترکیب بدن و لیپیدهای سرم ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه گیلان .
 • ایزنمن ، پاتریشیا . آ. جانسون ، استفان ، سی، بنسون، جان ، پی. (1378). تغذیه ورزشی و کنترل وزن ، ترجمه عباسعلی گایینی . نشر : دانش امروز.
 • آدامز ، ژن.ام. (1389). راهنمای آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی _ مترجمان فرهاد رحمانی نیا ، حمید رجبی، عباسعلی گایینی ، حسین مجتهدی. تهران : عصر انتظار .
 • اکبرزاده، مرضیه . نادری، طاهره. دباغ منش ، محمد حسین . طباطبایی، حمید رضا . زارع، زهرا. (1391). بررسی شیوع اختلالات قاعدگی در دختران 14تا18 ساله دبیرستان های شهر شیراز و ارتباط آن با سندرم تخمدان پلی کیستیک دوره پانزدهم ، شماره سی و یکم ، صفحه 19تا13.
 • باقری، طالب. (1383). ارتباط میزان هزینه انرژی ، آمادگی هوازی و عوامل خطررای کرونر قلب در دانشجویان پسر ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه گیلان.
 • 14.بامشاد، ز.( 1381). بررسی شیوع نشانگان پیش از قاعدگی (PMS) و تعیین رابطه افسردگی و اضطراب باباورهای مذهبی در دانشجویان دختر دارای PMS کارشناسی ارشد روان شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز  .

 

سندرم پیش از قاعدگی (PMS )

 

https://digitalcommons.usf.edu/edj_etd/

مشخصات اصلی
رشته تربیت بدنی
گرایش فیزیولوژی ورزشی
تعداد صفحات 65 صفحه
منبع فارسی دارد
منبع لاتین دارد
حجم 100 kb
فرمت فایل ورد (Word)
موارد استفاده پایان نامه (جهت داشتن منبع معتبر داخلی و خارجی ) ، پروپوزال ، مقاله ، تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سندرم پیش از قاعدگی (PMS)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید