قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 35 بازدید

رفتار پل ها

 رفتار پل ها در زلزله های گذشته  و روش های بهسازی پل ها

2-1- مقدمه.

2-2- تعریف پل های مورب..

2-3- مطالعات صورت گرفته  بر روی پل های مورب..

2-4 – خسارتهاي وارده به پل ها در زلزله هاي گذشته.

2-5- علل عمده آسيب پذيری لرزه اي و روشهای ترميم و بهسازی پل ها

2-5-1- عدم وجود نشيمنگاه کافی..

2-5-2- روانگرايی و فرونشست كوله ها

2-5-3-  زوال ستون

2-5-4-  مقاومت خمشی و برشی تير سرستون

2-5-5-  زوال اتصالات

2-5-6- زوال پی

2-6- جداسازی لرزه اي به عنوان يک روش مقاوم سازی

2-7- مفهوم و مکانيزم جداسازی لرزه اي پل ها

2-8- انواع تكيه گاه های جداگر لرزه ای

2-8-1- سيستمهای الاستومريک..

2-8-1-1- تکیه گاه های جداکننده الاستومریک چند لايه مسلح شده توسط ورق های فولادی

2-8-1-2- جدا کننده های  الاستومريک مسلح شده توسط الياف

2-8-2- سيستمهای جد اکنندة لغزشی (اصطکاکی)

2-8-3- سيستم جداکنندة ترکيبی الاستومر و لغزنده ها

2-9- مطالعات تحليلی صورت گرفته جداسازی لرزه ای پل ها

2-9-1- مقدمه.

2-9-2- مطالعات تحليلی و پارامتريک..

2-10- تفاوت کاربرد جداسازی لرزه ای در پل ها با ساختمان

2-11- کاربرد جداگرهای لرزه ای در پل ها در کشورهای مختلف

منابع

رفتار پل ها در زلزله های گذشته و روش های بهسازی پل ها

خسارت هاي وارده به پل ها در زلزله هاي گذشته

با بررسي خسارت هاي وارد بر پل ها ناشي از زلزله های  اخير، سه نقص عمده طراحي را مي توان عنوان کرد که با همراه شدن ضعف های اجرايی معضل بحرانی تری شکل مي گيرد؛ اگرچه ممكن است هر نقص به شكل هاي مختلف تجلي كند. اين نقايص نتيجه مستقيم فلسفه طراحي الاستيك مي باشند كه قبل از سال ۱۹۷۰ عمومأ استفاده مي شد و هنوز نيز در بعضي از كشورها استفاده مي شود. درطرح لرزه اي الاستيك پل هاي قديم نوعأ سطوح پائين تنش مجاز استفاده مي شد و متناظر با نيروهاي زلزله اي بود كه تنها كسر كوچكي از نيروهاي واقعي توليد شده در سازه با پاسخ الاستيك و مقاومت بالا را تشکيل می دادند؛ در حالي كه مقاومت لازم واقعي حدود ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصد بيشتر از سطح نيروهاي الاستيك بود که حتي در يك زلزله متوسط نيز تجربه می شد.

بنابراين نتايج روش طرح الاستيك چنين بودند ]14 [:

۱-  تغيير شكل لرزه اي كه براساس سطوح نيروي جانبي مشخص شده بودند، بسيار كمتر از مقادير واقعي تخمين زده مي شدند.

2- چون سطوح نیروي زلزله پائين فرض مي شد، نسبت بار ثقلي به نيروي زلزله نادرست تصور می شده و لذا الگوهاي لنگر پائين و با شكل نامناسب در نظر گرفته مي شد.

3- كنش هاي غيرالاستيك سازه اي و مفاهيم شكل پذيري و طرح ظرفيت كه براي بقاي سيستم هاي غيرالاستيك تحت زلزله هاي شديد حياتي هستند، در روش طرح الاستيك ملاحظه نمي شد، بنابراين موقعيت هاي بحراني مفصل بالقوه براي تحمل تغيير فرم هاي غيرالاستيك بزرگ بدون كاهش مقاومت، بدرستي تعيين نمي شدند. درنتيجه مقاومت برشي عضو بيشتر از مقاومت خمشي آن نمي شد و بنابراين زوال برشي ترد، محتمل و ممكن بود.

انواع خسارت هاي وارده به پل ها در زلزله های  گذشته که وابسته به  يك يا تركيبي از نقيصه هاي اشاره شده مي باشند، عبارتند از  ]14،15[ :

 • ـ زوال دهانه پل ها ناشي از نشيمنگاه ناکافی در درزهاي جابجائي
 • ـ بزرگنمايي جابجائي ها ناشي از اثرات خاك
 • ـ برخورد بين قاب های پل
 •   ـ فرونشست[1] كوله ها ، ستون ها
 • ـ زوال ناشي از عدم شكل پذيري و مقاومت خمشي
 • ـ كافي نبودن نيروهای طراحی
 • ـ مقاومت خمشي غير قابل اعتماد ستون ها
 • ـ شكل پذيري خمشي ناكافي
 • ـ زوال برشي ستون
 • ـ زوال اتصالات
 • ـ زوال تير سرستون[2]
 • ـ زوال پی ها

برخی از خسارت های وارده بر پل ها در زلزله های گذشته با ذکر دلایل آن در اشکال (2-2) تا (2-8) آورده شده است.

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های مهندسی عمران کلیک کنید.

نمونه ای از مراجع :

 • [1]- زهرائی، سید مهدی. انوار، سید احد. طباطبایی، مصطفی. ” آشنایی با جداساز های لرزه ای و تاثیر آن ها بر عملکرد  پل ها “، معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری پژوهشکده حمل و نقل، دانشگاه تهران، 1385
 • [2]- نشریه 511، (1390)، ” راهنمای بهسازی لرزه ای پل ها “، معاونت نظارت راهبردی دفتر نظام فنی اجرایی
 • [3]- پورنداف، مهدی. ” رفتار لرزه ای پل های مورب دو دهانه بتنی “، پایان نامه کارشناسی ارشد،  پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله ، 1388
 • [4]- پرستش، حسین. طاهری، محبوبه.  یزدان ستا، جواد.  تبریزیان، زهرا. ” رفتار لرزه ای و پارامترهای مؤثر در فرو افتادن عرشه پل های مورب تک دهانه “، پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله، سال  شانزدهم، ، شماره اول ،1392
 • [5]- Bjornsson, S., Stanton, J., and Eberhard, M. (1997). “Seismic response of skew bridges”, 6th U.S. National Conference on Earthquake Engineering, 1-12.
 • [6]- Mohti, A. and Gokhan, P. (2008). “Seismic response of skewed RC box girder bridges”, 14th Word Conference on Earthquake Engineering (WCEE), Beijing, China.
 • [7]- Sevgili, G. and Caner, A. (2009).  “ Seismic performance of multisimple-span skew bridges retrofitted with link slabs”, Journal of Bridge Engineering, ASCE, 14(6), 452-459
 • 8-….
 • 9-….

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “رفتار پل ها در زلزله های گذشته و روش های بهسازی پل ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید