قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 63 بازدید

حجاب و پوشش زنان در حقوق

بررسی ابعاد تاریخی، اجتماعی ومذهبی پوشش وظاهر اشخاص باتاکید برجامعه ایران امروز
فصل اول:پیشینه حجاب درمیان اقوام باستان تاکنون  وحجاب در جامعه ایران امروز
مبحث اول:تاریخچه حجاب
گفتار اول: حجاب در اقوام باستان
گفتار دوم:حجاب در میان ادیان الهی
بند اول:پـوشش وحجـاب در آييـن زرتشت
بند دوم:پـوشش و حجـاب در آييـن يهـود
بند سوم:پـوشش و حجـاب در آييـن مسيحيـت
گفتار سوم:حجاب وپوشش زن در ایران باستان
بند اول:فـرهنـگ و لبـاس ايـران  باستـان در گـذر تاريـخ
بنددوم:پـوشش زن در ايـران  باستـان
مبحث دوم:حجاب در جامعه ایران امروز وتاثیر برخوردبا فرهنگ بیگانه
گفتار اول:پدیده تجدد وبرخورد فرهنگ سنتی ایران با مفاهیم برگرفته از فرهنگ غرب
بند اول:زن در دوره صفـوی
بنددوم:پـوشش زنـان در دوره شاه عبـاس اول
بندسوم:حجـاب در دوره قاجـار
بندچهارم:دوره معاصر
گفتار دوم:تاثیر انقلاب اسلامی وعوامل پیدایش بی حجابی وبد حجابی در ایران امروز
 بند اول: عوامل روانی
بنددوم:عوامل فرهنگی
 بند سوم:عوامل اجتماعی
بندچهارم: عوامل سیاسی
فصل دوم: حجاب از منظر دین اسلام وبررسی ابعاد شرعی حجاب
مبحث اول:مقام وحرمت دختران وزنان ازدیدگاه اسلام وبررسی فلسفه حجاب 31
گفتار اول:نگاه اسلام به زن وشان او در اجتماع
گفتار دوم:فلسفه حجاب و پوشش در اسلام وایرادات وارده به آن
بنداول:مفهـوم لغـوی حجـاب
بند دوم:فلسفه حجاب
مبحث دوم:حکم حجاب و خودآرایی در اسلام وحدود آنها
گفتار اول:حکم پوشش در اسلام وسیره بزرگان دین
بند اول:حجـاب در قـرآن
بند دوم:ديـدگـاه  مفسـران
بند سوم:دلايـل روايـي
 بند چهارم:حجـاب از ديـدگـاه عقـل
بند پنجم:حجيّـت سيـره
بندششم:معافيت هاي پوششي در زنان
گفتار دوم:زیبا شناختی  پوشش  وحدود خودآرایی از منظر اسلام
بند اول:اهميـت رنـگ پـوشش در اسلام
بند دوم:حدود خود آرایی در سلام
فصل سوم:بررسی حجاب در حوزه اخلاق اجتماعی
مبحث اول:بررسی آثار اجتماعی حجاب اسلامی
گفتار اول: جامعه شناختی بی حجابی
گفتار دوم:آثار مثبت اجتماعی رعایت حجاب وعفاف
بنداول:کاهش چشمگیر جرایم و جنایات جنسی و جرایم مرتبط با امور جنسی
بند دوم:کاهش انحرافات جنسی
بندسوم:استحکام بنیان خانواده وکاهش آمارطلاق
بند چهارم:افزایش امنیت عمومی و سلامت اخلاقی
بند پنجم: فراهم شدن بسترهای رشد وپیشرفت در عرصه های گوناگون
گفتار سوم: آثار منفی اجتماعی عدم رعایت حجاب وعفاف
بند اول: افزایش جرایم وجنایات جنسی  وجرایم مرتبط با امورجنسی ودرنتیجه کاهش آمارازدواج
بند دوم:سست شدن بنیان خانواده و افزایش آمار طلاق
بند سوم:کاهش امنیت  و آرامش عمومی وسلامت اخلاقی به دلیل شیوع فساد و فحشاء.
بندچهارم:افزایش آمار فرزندان نامشروع
مبحث دوم:بدحجابی درحوزه اخلاق اجتماعی
گفتار اول:بد حجابی؛ مرز میان انحراف ،جرم وگناه
گفتار دوم:بدحجابی:پدیده یامعضل اجتماعی

 

مداخله حقوق جزا در کنترل پوشش و ظاهراشخاص
فصل اول:مباني جرم انگاري در خصوص نحوه  پوشش  وظاهر اشخاص 117
مبحث اول: حفظ اخلاق وعفت عمومی
گفتاراول:درمورد اشخاص مسلمان
گفتار دوم:وضعیت اتباع خارجه مقیم درایران وافراد غیر مسلمان
بند اول: نظر مخالفین اصل پوشش و حجاب افراد غیر مسلمان
بند دوم: نظر موافقین اصل لزوم حجاب برای افراد غیر مسلمان و اتباع بیگانه در جامعه اسلامی
بند سوم: نظربرگزیده در زمینه اصل لزوم حجاب برای افراد غیر مسلمان و اتباع بیگانه در جامعه اسلامی
مبحث دوم:حفظ نظم عمومی از طریق الزام اشخاص به رعایت حجاب و ظاهرمتعارف
گفتاراول:کارایی یا عدم کارایی ابزارکیفری
گفتار دوم:محدودیت کاربردابزارکیفری
بنداول:مطلوبیت یا عدم مطلوبیت سختگیری پلیسی_قضایی
بنددوم:قلمرو مناسب برای دخالت ضابطین دادگستری ومقامات قضایی در مسئله پوشش وظاهر اشخاص
فصل دوم:ارکان جرم عدم رعایت حجاب شرعی وتظاهربه عمل حرام
مبحث اول:عدم رعایت حجاب شرعی
 گفتار اول:عنصر قانونی جرم
گفتار دوم:زن بودن مرتکب وچرایی عدم اشاره به تکلیف شرعی مردان
گفتارسوم:علنی بودن یا ارتکاب درمعابر و اماکن عمومی
گفتار چهارم:منظور از ظاهر شدن بدون حجاب شرعی:شمول یاعدم شمول حکم بر پدیده بد حجابی
مبحث دوم: تظاهر به عمل حرام
گفتاراول:تبیین مفهوم حرمت شرعی ونسبت آن با اصل قانونی بودن جرم
بنداول:اصطلاحات و اقسام حرمت:
بنددوم:تبيين حدود اصل قانونى بودن جرم و مجازات
بندسوم:حرمت شرعی ونسبت آن با اصل قانونی بودن جرائم ومجازاتها
گفتاردوم:جریحه دار ساختن عفت عمومی و مفهوم آن
فهرست منابع ومآخذ

حجاب و پوشش زنان و مداخله حقوق در کنترل آن ها

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از فهرست منابع و مآخذ

  1. آشنایی ، علی محمد ، حجاب در ادیان الهی ، اشراق ، قم ، 1373 .
  2. آخوندى، محمود، آيين دادرسى كيفرى، انتشارات فرهنگ و ارشاد اسلامى، چ 4، ج 2، 1379
  3. آقابخشی،علی،فرهنگ علوم سیاسی،نشرتندر،چاپ اول1363
  4. احمدی ، احمد، اصول و روشهای تربیت در اسلام ، انتشارات واحد فوق برنامه بخش فرهنگی جهاد دانشگاهی 1364.
  5. امین صارمی،نوذر؛انحرافات اجتماعی و خرده فرهنگهای معارض؛تهران دانشگاه علوم انتظامی ناجا؛1380
  6. پیكا، ژرژ ، جرم شناسی، ترجمه دكتر علی حسین نجفی ابرند آبادی، تهران انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، چاپ اول.1380
  7. تاجيك، محمدرضا، گفتمان امنيت ملي در جمهوري اسلامي ايران، نگاهي به مسائل امنيتي ايران،انتشارات امیر کبیر ،چ اول ، 1380
  8. حداد عادل غلامعلي، فرهنگ برهنگي و برهنگي فرهنگي، سروش،ريال تهران، چاپ هفتم1378
  9. حکيم الهي،مرتضی، زن و آزادي، تهران، فردوسي، چاپ دوم، 1382
  10. دایره المعارف زن ایرانی ،به سرپرستی مصطفی اجتهادی ، موسسه فرهنگی هنری نقش سیمرغ ،چاپ اول،1382

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “حجاب و پوشش زنان و مداخله حقوق در کنترل آن ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید