قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 566 بازدید

تمرینات دایره ای پلایومتریک بر آمادگی جسمانی کشتی گیران

 

تمرینات دایره ای پلایومتریک بر برخی از فاکتور های آمادگی جسمانی کشتی گیران

پلایومتریک

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه.

بخش اول: مبانی نظری تحقیق:

2-2- تمرینات پلایومتریک ….

2-3- تعریف تمرینات پلایومتریک ….

2-4- ابعاد فیزیولوژیکی تمرینات پلایومتريک ….

2-5- چرخه کشش – انقباض در تمرینات پلایومتريک ….

2-6- گیرنده‌های حسی و عمقی..

2-6-1- دوکهای عضلانی..

2-6-2- اندامهای وتری گلژی..

2-7- تأثیرات مربوط به تمرینات پلایومتریک….

2-8- طبقه‌بندی تمرینات پلایومتریک….

2-9- اصول بکارگیری تمرینات پلایومتريک….

2-10- آسیب‌های ناشی از تمرینات پلایومتريک….

2-11- توان بیهوازي..

2-11-1- عوامل مؤثر بر توان بي‌هوازي..

2-12- چابكي..

2-12-1- عوامل مؤثر بر چابكي..

2-12-2- عوامل مؤثر در گسترش دامنه چابكي..

2-13- استقامت عضلاني..

2-13-1- عوامل تأثير گذار در استقامت عضلانی..

2-14- انعطاف پذیری..

2-14-1- عوامل تأثيرگذار بر انعطاف پذيری..

2-14-1-1- عوامل داخلی..

2-14-1-2- عوامل خارجي..

2-14-1-3- ارزشيابي انعطاف پذيري..

بخش دوم: پيشينه تحقيق..

2-15- تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور.

2-16- جمع‌بندی تحقیقات انجام شده

منابع

تمرینات دایره ای پلایومتریک
تمرینات دایره ای پلایومتریک

تمرینات دایره ای پلایومتریک بر برخی از فاکتورهای آمادگی جسمانی کشتی گیران

پلایومتریک

مبانی نظری تحقیق:

  تمرینات پلایومتریک

منشأ و سابقه این تمرینات به عنوان یک شیوه تمرینی جهت افزایش توان انفجاری نتیجه تلاش و موفقیت ورزشکاران روسی و اروپای شرقی در رشته ی دوومیدانی در دهه 1960 می‌باشد. این تمرینات برای اولین بار توسط فردی به نام« یوری وروشانسکی»، يه مربی روسی برای تمرین ورزشکاران رشته پرش در دوومیدانی تحت عنوان تمرینات «شوک» به کار گرفته شد. این تمرینات بعدها در رشته­های مختلف  پرتابی در دوومیدانی در سطح رقابت­های بین­المللی استفاده شد و توسط فردی به نام «فرد[1] ویلت»  به کشور آمریکا و سایر کشور‌های اروپایی توسعه پیدا کرد.

از نظر وروشانسکی تمرینات پلایومتریک باعث توسعه کل سیستم عصبی- عضلانی می‌شود. این تمرینات به وسیله یک کشش( انقباض برون گرا) و به دنبال آن یک انقباض سریع درون گرا تحت عنوان چرخه کشش- انقباض اثرات قابل ملاحظه­ای را در آمادگی جسمانی ورزشکاران ایجاد می­کند (جیمز و همکاران، 1386. جیمز و همکرانف 1386).

تمرینات پلایومتریک به ورزشکاران رشته‌هایی از جمله فوتبال، والیبال، بسکتبال، وزنه برداری، شنا ،  شیرجه، اسکی، دو و میدانی، بیسیال و سایر رشته­های ورزشی کمک زیادی می­کند. به طور کلی برای هر مهارت ورزشی که نیاز به توان (ترکیبی از قدرت و سرعت است) داشته باشد می­توان این تمرینات را توصیه کرد، البته تصمیم برای استفاده مفید از تمرینات پلایومتریک و اثرات آن روی یک رشته ورزشی مثل کشتی می­تواند برای مربیان و ورزشکاران آن رشته بسیار ارزشمند باشد.

امّا نکته قابل توجه این است که چون برخی از مربیان و ورزشکاران در رشته‌های مختلف ورزشی آگاهی کافی از این تمرینات ندارند، لذا آموزش اصولی در مورد بکارگیری این  تمرینات و اجرای صحیح آن لازم و ضروری است، چرا که این تمرینات فشار زیادی روی سیستم عصبی- عضلانی وارد می‌کند.

 

تعریف تمرینات پلایومتریک

به آن دسته از تمریناتی گفته می‌شود که از طریق انقباضات پر قدرت عضلانی در پاسخ به یک بار کاری یا کشش پویا و سریع عضلات درگیر انجام می‌گیرد (جیمز و همکاران، 1386). این تمرین بهترین شیوه تمرین برای افزایش و توسعه توان انفجاری در رشته‌های مختلف ورزشی می‌باشد؛ برای مثال، بازیکن بسکتبالی که توپ را به سمت سبد پرتاب می­کند و سپس برای دریافت توپ برگشتی سریعاً به بالا می­پرد و یا شیرجه رونده­ای که در مرحله رها شدن از تخته شیرجه به ارتفاع بالاتری نیاز دارد.

 

  ابعاد فیزیولوژیکی تمرینات پلایومتریک

بازتاب کششی یکی از اصلی ترین مکانیزم­ها در چرخه کشش- انقباض(کوتاه شدن) است. بازتاب کشش موجب می‌شود تا عضلات هنگام کشیده شدن منقبض شده و مانع انقباض عضلات مخالف می‌شود.

دوک­‌های  عضلانی[2] (به عنوان گیرنده­های عضلانی)  نسبت به کشش عضله و سرعت کشش حساس می­باشند در نتیجه با کشش عضله این گیرنده تحریک شده، اطلاعات و پیام عصبی را به مراکز عصبی در نخاع ارسال می‌کنند. تارهای عصبی آوران با ارسال پیام و تحریک عضلات از کشش بیش از اندازه عضله جلوگیری می‌کنند. این بدین مفهوم است که عضلات با جلوگیری از کشش بیشتر منقبض شده و عضلات مخالف غیر فعال شده که نتیجه این فعالیت تولید یک نیروی عضلانی قوی تر است (جیمز و همکاران، 1386).

کومی‌و همکارانش[3] در سال 1986، افزایش در نیروی تولیدی در تمرینات پلایومتریک را نتیجه افزایش طول عضله قبل از هر نوع انقباض درون گرا بیان کرده اند. آنها در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که افزایش زمان استراحت بین فاز برون گرا و درون گرا (فاز استهلاک) موجب کاهش تولید نیرو شده و علت آن را هم از بین رفتن انرژی حاصل از بازتاب کششی بیان کردند. در سال 1996 چو[4]و همکاران بیان کردند که تمرینات پلایومتریک به خاطر تقویت سرعت بازتاب کششی موجب فراخوان بیشتر واحدهای حرکتی می­شود. همچنین نتیجه گیری که آن‌ها به آن دست یافتند. این بود که این تمرینات موجب سفتی اجزای الاستیک عضله می‌شود (شیران، 1385).

یکی از نکات مهم در اجرای تمرینات ، اهمیت بیشتر سرعت کشش در برابر  میزان کشش است. سرعت کم باعث پاسخ الاستیکی عضله و بازتاب کشش و از بین رفتن آن‌ها به صورت گرمایی می­شود. بدین صورت که کاهش مرحله استراحت موجب افزایش پاسخ عملکردی در نتیجه خاصیت الاستیک و بازتاب کششی می‌شود (جیمز و همکاران، 1386. جیمز و همکاران، 1386).

با توجه به توضیحات فوق می‌توان نتیجه گیری کرد که این تمرینات باعث تغییرات عضلانی، افزایش سرعت بازتاب، سفتی اجزای الاستیک، کاهش تحریک پذیری گیرنده‌های مهار، هماهنگی در سیستم عصبی – عضلانی، تقویت حساسیت دوک­های عضلانی، فرا خوان واحد‌های حرکتی بیشتر می‌شود.

[1] – Fred Vilet
 1. Muscle Spindle
[3] . Komi et al
[4] . Chu 1996

جهت مشاهده نمونه های دیگر از فصل دوم پایان نامه ارشد تربیت بدنی کلیک کنید.

جهت مشاهده و دانلود پلابیومتریک کلیک کنید (تأثیر یک دوره برنامه تمرین ترکیبی بر پلایومتریک ( قدرت ، سرعت ، توان و چابکی) پسران کاراته کا)

نمونه ای از منابع و مآخذ:
 • ادیب پور، ناهید، بررسی اثر تمرینات (پلایومتریک و وزنه) بر توان بی هوازی ، پرش عمودی و بعضی از ویژگی‌های ساختاری دختران بسکتبالیست، 1380، پایا نامه تحصیلی کارشناسی ارشد تربیت بدنی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز.
 • اکبری، اصغر، افشاری­پور، رقیه، حسینی­فر، محمد، غیاثی، فاطمه، تاثیر تمرین­های پلایومتریک و تقویتی بر قدرت عضله چهارسررانی دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، طبیب شرق، 1385، سال هشتم، شماره 3، صفحه 219-225.
 • امیر خانی، زهره، مقایسه تاثیر دو روش تمرین قدرتی و پلایومتریک بر بهبود رکورد شنای کرال سینه 25 و 50 متری دختران دانشجوی شهرستان مشهد، 1381، پایان نامه تحصیلی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز.
 • بومپا، تئودور، (1382)، زمان­بندی و طراحی تمرین قدرتی در ورزش، ترجمه حمید رجبی، حمید آقاعلی­نژاد و معرفت سیاهکوهیان، چاپ اول، تهران، فردانش پژوهان، 310-322.
 • بومپا، تئودور، (1384) ، تمرینات توان در ورزش، ترجمه خسرو ابراهیم و‌هاجر دشتی دربندی، چاپ اول، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، 7.
 • توفیقی، اصغی، جواد طلوعی، اصغر، مقايسه تأثير دو شيوه برنامه تمرينی ارتعاش کل بدن (ويبراسيون) و پلايومتريک بر ميزان پرش عمودی بازيکنان واليبال مرد جوان، نشریه ورزش و علوم زیست حرکتی، (1390)، دوره 3، شماره 5، 16-24.
 • جیمز سی. راد کلیف، رابرت سی .فارنتینوس، دونالد آ. چو، تمرین­های ورزشی نوین (پلایومتریک)، ترجمه دکتر مهدی طالب پور، انتشارات آستان قدس رضوی، 1379.
 • جیمز سی. رادکلیف، رابرت سی. فاکس، پلیومتریک نظری و کاربردی، ترجمه دکتر ضیاء فلاح محمدی، انتشارات دانشگاه مازندران، 1386.
 • رئیسی، عبدلرضا. بررسی رابطه اندازه­های آنتروپومتریکی اندام تحتانی بدن با توان هوازی و بی هوازی دانش آموزان پسر 13-11 سال. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزش، دانشگاه تهران.
 • رایلی، توماس. 1384. علم و فوتبال. ترجمه عباسعلی گائینی،فتح الله مسیبی، محمد فرامرزی، تهران، انتشارات کمیته ملی المپیک.
 • زالي، بابك، تأثير يك برنامه تمريني منتخب پلايومتريك بر برخي از وبژگي‌هاي ساختاري و عملكردي دانشجويان پسر، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي وحد تهران، 1378.
 • سليماني، مسعود، مقايسه اثر دو روش با وزنه و پلايومتريك، روي ركورد شناي صد متر شناگران كرمان، پايان نامه كارشناسي ارشد، سازمان تربيت بدني، 1375.
 • سلیمی،علیرضا.1379. بررسی اثر تمرینات منتخب پلایومتریک بر بی هوازی و چابکی بازیکنان والیبال. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزش، دانشگاه شهید بهشتی تهران.
 • …..

 

https://digitalcommons.usf.edu/edj_etd/

مشخصات اصلی
رشته تربیت بدنی
گرایش فیزیولوژی ورزشی
تعداد صفحات 28 صفحه
منبع فارسی دارد
منبع لاتین دارد
حجم 75 kb
فرمت فایل ورد (Word)
موارد استفاده پایان نامه (جهت داشتن منبع معتبر داخلی و خارجی ) ، پروپوزال ، مقاله ، تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تمرینات دایره ای پلایومتریک بر برخی از فاکتورهای آمادگی جسمانی کشتی گیران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید