قیمت 5,900 تومان

اشتراک 0 دیدگاه 6 بازدید

توضیحات

تعارض و تعارض سازمانی

2-5- تعارض :

2-5-1- ماهیت تعارض :

2-5-2- علل تعارض:

2-5-3- ریشه های ارتباطی تعارض:

2-5-4- علل ساختاری تعارض:

2-5-5- انواع تعارض:

2-5-6- دیدگاههای عمده نسبت به تعارض:

2-5-7-جنبه های منفی و مثبت تعارض:

2-5-8- مدیریت تعارض:

2-5-9- فنون رفع تعارض:

منابع

 

تعارض :

سازمان با ماهیتی که دارد، زمینه­ی باروری برای پرورش و رشد تعارض­ها [1] و عدم توافق­هاست. اما بر خلاف ماهیت، همیشه در ستیز سازمان، مدیران و محققان سازمانی اطلاعات اندکی از مدیریت تعارض[2] و مسائل مبتلا به آن دارند. بویژه این کمی اطلاعات در جامعه مدیریت کشور ما به وضوح مشاهده و مشکلات فراوانی به تبع آن گریبان­گیر مدیران و دست­اندرکاران امور سازمانی می­گردد. مدیران معمولاً نسبت به تعارض نگرش منفی دارند، و از آن هراسان و گریزانند.

علت این ترس، بی­اطلاعی آنها از ماهیت ویژگی­های تعارض است. تعارض، پدیده­ای است که آثار مثبت و منفی روی عملکرد افراد و سازمانها دارد، استفاده صحیح و مؤثر از تعارض موجب بهبود عملکرد و ارتقاء سطح سلامتی سازمان می­گردد و استفاده غیر صحیح از آن موجب کاهش عملکرد و ایجاد کشمکش و تشنج در سازمان می­شود.

بدیهی است استفاده موثر از تعارض مستلزم کسب مهارت در اداره و کنترل آن است که البته امروزه به عنوان یکی از مهمترین مهارتهای مدیریت به شمار می­آید. در این بخش سعی بر آن است که مفهوم تعارض، دیدگاه­های مختلف در مورد تعارض «دیدگاه سنتی، دیدگاه روابط انسانی، دیدگاه تعاملی» انواع تعارض و ریشه­های آن، جنبه­های منفی و مثبت تعارض، مدیریت تعارض و … تبین می­گردد (اشراقی، 1388).

[1] – Conflict

[2] – Conflic management

 

تعاریف برگزیده تعارض:

از تعارض تعاریف زیادی شده است و در حدی برای این تحقیق کافی است که به چند تعریف اشاره می­شود.

 • تعارض عبارت است از هر رفتاری که از جانب اعضای یک سازمان به منظور مخالفت با سایر اعضاء سر بزند.
 • تعارض عبارت است از شرایطی که در آن، مسائل مورد توجه دو طرف، ناسازگار و ناهماهنگ به نظر برسد.
 • رفتار تعارض آمیز رفتاری است که طی آن هر یک از طرفها سعی می­کند با هر وسیله­ای که در اختیار دارد برطرف دیگر فشار وارد کند تا وضعیتی را که به نظرش رضایت بخش نیست تغییر دهد.
 • تعارض یعنی دنبال کردن هدفهای ناسازگار و متناقض که باعث از دست دادن منابع و سایر هدفها می­شود.
 • تعارض فرایندی است که بر اساس آن، شخص «الف» عملاً از طریق ایجاد یک سلسله موانع، تلاش می­کند تا مانع دستیابی شخص «ب» به اهدافش شود.
 • تعارض عبارت است از فرایند ادراک یا احساس هر گونه ناسازگاری در درون، و یا بین افراد، گروه­ها و یا سازمان­ها که منتهی به رفتار پنهان و یا آشکاری متعارض در دو طرف گردد.

 

علل تعارض:

تعارض خود به خود به وجود نمی­آید بلکه عواملی سبب آنها شده است. برای اینکه بهتر بتوان شیوه برخورد با تعارض را انتخاب کرد، باید منشأ بروز تعارض را دانست. لویس پوندی[1] مهمترین دلایل تعارض در سازمان را به سه دسته تقسیم کرده است:

 • منابع محدود: زمانی که منابع سازمان برای تأمین نیازمندی­های واحدها و قسمتهای سازمانی و انجام وظایفشان ناکافی باشد، رقابت برای گرفتن منابع محدود ایجاد می­شود.
 • نظارت و کنترل یک طرفه: زمانی که یکی از طرفین درگیر، کارها و فعالیتهای گروه یا واحد دیگری از سازمان را زیر نظر و کنترل گیرد (در حالی که گروه یا واحد دیگر از این دخالت­های بیجا دوری می­جوید.)
 • عدم توافق در مورد شیوه کار: زمانی که طرفین درگیر بایستی با یکدیگر کار کنند و همکاری داشته باشند ولی آنان هیچگونه توافقی روی شیوه انجام کار نداشته باشند.

راستیفن رابینز بر اساس یافته­های تحقیق دلایل بروز تعارض را به سه دسته کاملاً مجزا تقسیم کرده است. (رابینز، 1374، ص 725):

 • اختلافهای ارتباطی[2]
 • اختلافهای ساختاری[3]
 • اختلافهای شخصی (تفاوتهای فردی)4

[1]-Lpondy

[2] – Communication differnces

[3] – structural differences

4-personal differences

 

علل ساختاری تعارض:

اختلافهای ساختاری موجب عدم انسجام و یکپارچگی میان واحدهای سازمان می­شود و در زمانی بوجود می­آید که روی اهداف سازمانی، شقوق تصمیم­گیری، معیارهای عملکرد، تخصیص منابع، قوانین و مقررات و روش­ها و رویه­های توافق وجود نداشته باشد. این باعث بروز تعارض در سازمان می­شوند. بعنوان مثال اگر سازمانی هدف­های ناسازگار را انتخاب کند، کارکنان نمی­دانند در کدام جهت یا هدف گام بردارند.

در ذیل مهمترین منابع ساختاری تعارض اشاره می­شود:

 • وابستگی متقابل وظیفه
 • تفکیک افقی بیش از حد واحدها
 • رسمیت کم
 • وابستگی به منابع مشترک کمیاب
 • تفاوت در معیارهای ارزشیابی و سیستم­های پرداخت
 • تصمیم­گیری مشارکتی
 • عدم تجانس اعضاء
 • عدم تناسب پست سازمانی با مقام و منزلت افراد
 • نارضایتی از نقش

 

مدیریت تعارض: [1]

پدیده تعارض به طور واقعی کمتر درک شده است، در حالی که کاربرد سنجیده­ای برای سازمان و زندگی سازمانی دارد. همچنین جانبداری از تعارض  به خصوص تعارض سازنده و مؤثر  کمتر صورت گرفته است، در حالیکه برای از بین بردن یا اجتناب از آن تلاش بیشتری شده است. با بکارگیری مفهوم مدیریت تعارض، ماهیت و کاربرد تعارض در سازمان بیش از پیش روشن­تر می­شود.

مدیریت تعارض یعنی مدیریتی که بتواند در شرایطی که تعارض وجود دارد به بهترین شکل، سازمان را اداره کند. در مدیریت تعارض عقیده بر این است که تعارض منبع با ارزشی از انرژی­های آزاد شده انسانی است که مدیر می­تواند برای اصلاح جو و محیط سازمان، و در جهت رشد کسانی که با آنها کار می­کند، و بالاخره دست یافتن به اهداف سازمان از آن استفاده کند. مدیریت تعارض ترس از جلوگیری، و یا سرکوب تعارض نیست، بلکه برخورد درست و بهره­گیری مناسب از آن، در جهت تأمین نیازها، ایجاد خلاقیت و شکوفایی استعدادهاست (میر کمالی، 1364).

مدیریت تعارض، نگرش خوشبینانه، منطقی و علمی نسبت به تعارض است و نباید آن را با حل تعارض [2] که حاصل برداشتی منفی و بدبینانه می­باشد اشتباه کرد. افراد معمولاً در نگرش دوم سعی می­کنند که اساساً تعارضی وجود نداشته باشد، و چنانچه بوجود آید آن را از بیخ و بن برکنند (کنث و توماس، 1973).

[1] – Management of conflict

2-confliictresolution

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های مدیریت کلیک کنید.

نمونه ای از فهرست منابع فارسی :

 • 1-امیرزاده خاتونی، ماندانا. (1387). بررسی رابطه میان هوش هیجانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان کارخانه بخش خصوصی در شهر شیراز. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال اول، شماره دوم، زمستان 87 صفحات 38-23.
 • 2- اسماعلی خانی، فرشته. (1389). بررسی روابط ساده وچند گانه هوش هیجانی با سبک مدیریت تعارض در دانشجویان. مجله یافته های نو در روان شناسی، شماره دوم، سال اول، صفحات 123-107.
 • 3-اعتباریان و پورولی. (1387). تعیین رابطه میان خود کنترلی واستراتژیهای حل تعارض در بین کارکنان اداری دانشگاه آزاد خوراسگان (اصفهان). مجله علوم رفتاری، سال دوم، شماره 5، پاییز 1387، صفحات 104-96.
 • 4- آخوند لطفعلی، پریناز. (1388). بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی برتعارض وسبک مدیریت تعارض پرستاران بیمارستان روانپزشکی رازی تهران. مدیریت سلامت. دوره 8، شماره 32، صفحات 74-65.
 • 5-آر.کی. چین واج. سی نرایاندیس.( 1376). مدیریت برمدیریت ناپذیر، مترجم : دفتر مطالعات موسسه آموزشی وتحقیقات صنایع دفاعی، چاپ اول. تهران : موسسه آموزشی وتحقیقاتی صنایع دفاعی.
 • 6-الوانی، سید مهدی. (1371). مدیریت عمومی، چاپ پنجم، تهران: نشرنی .
 • 7-اکبر زاده، نسرین. (1383). هوش هیجانی دیدگاه سالووی ودیگران. تهران: انتشارات فارابی .
 • 8-اشراقی، حسام. (1388). تاثیر نظام ارتباطات سازمانی برتعارض در ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان غربی. فصلنامه المپیک، سال هفدهم، شماره1.
 • 9-امینی ها، آزاده. (1375). بررسیرابطه هوش هیجانی وسازگاری زناشوی دبیران زن مرد دبیرستانهای تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی دانشگاه الزهرا .
 • 10-امینی، فضل الله. (1384). رهبری عاطفی. گزیده مدیریت، اردیبهشت ماه، شماره 36. ص 18-7.
 • https://peace.ax/en/
 • 11-…
 • 12-…
مشخصات اصلی
رشته مدیریت
گرایش مدیریت دولتی گرایش مالی
تعداد صفحات 33 صفحه
منبع فارسی دارد
منبع لاتین دارد
حجم 180 kb
فرمت فایل ورد (Word)
موارد استفاده پایان نامه (جهت داشتن منبع معتبر داخلی و خارجی ) ، پروپوزال ، مقاله ، تحقیق

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “تعارض و تعارض سازمانی – ادبیات و مبانی نظری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *