قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 182 بازدید

ادبیات و پیشینه تحقیق بیمه

 

ادبیات و پیشینه تحقیق بیمه

بررسی ادبیات تحقیق

مقدمه

2-1)پیشینه تحقیق

2-1-1)سابقه تحقیق در داخل کشور

2-1-2)سابقه تحقیق در خارج از کشور

2-2)نقش بیمه

2-3)تاریخچه بیمه

2-4)سیر تحول بیمه

2-5)آغاز حرفه بیمه گری

2-6)تاریخچه بیمه در ایران

2-7)جایگاه صنعت بیمه بعد از انقلاب اسلامی ایران

2-8)تعریف  واژه بیمه

2-9)برنامه تحول در صنعت بیمه کشور

2-10)چشم انداز و اهداف کلان بیمه

منابع

بیمه

تعریف واژه هاو اصطلاحات:

1) مزیت رقابتی[1]:

مزیت رقابتی شامل مجموعه عوامل یا توانمندی هایی است که همواره شرکت را به نشان دادن عملکردی بهتر از رقبا قادر می سازد. به عبارتی، مزیت رقابتی عامل یا ترکیبی از عواملی است که در یک محیط رقابتی سازمان را بسیار موفق تر از سایر سازمان ها می نماید و رقبا نمی توانند به راحتی از آن تقلید کنند.

2) بیمه گذار[2]:

شخصي که قرارداد بيمه را منعقد و پرداخت حق بيمه را تعهد ميکند. در بيمه هاي اموال و مسئوليت بيمه گذار مشخص است، اما در بيمه هاي اشخاص گاهي بيمه گذار يک شخص يا يک موسسه است و بيمه شدگان، اشخاص ديگري ميباشند.

3)  بيمه‌گر[3] :

بيمه‌گر شخصي است حقوقي كه در مقابل دريافت حق‌بيمه از بيمه‌گذار تعهد جبران خسارت و يا پرداخت وجه معيني را در صورت وقوع حادثه به عهده مي‌گيرد.

5) خود بیمه گری[4] :

خود بیمه گری فعالیتی بیمه ای است که در آن شرکت خود بیمه گر، کلیه ریسکهای یک گروه یا سازمان و یا سازمانهای وابسته را بیمه میکند به این صورت که حق بیمه ای متناسب با ریسک از واحدهای وابسته خود دریافت و آنها را در صندوقی واریز و از محل آن خسارت وارده را جبران میکند.

6)چانه زنی[5] :

چانه‌زنی یا به طور عامیانه‌تر چک و چانه زدن اصطلاحاً به معنی اصرار هر یک از دو طرف معامله در مراعات سود خویش است. سماجت فروشنده در پایین نیاوردن قیمت جنس و تقاضای مکرر خریدار در کاستن بهای آن و گفتگوی فروشنده و مشتری بر سر بهای جنس مورد معامله را چانه‌زنی می‌گویند.

 چارچوب پژوهش:

در تحقیق موردنظر از مدل پنج وجهی مایکل پورتر استفاده گردیده است وتطبیق سازی مدل پورتر در  صنعت بیمه.

فرايند جهاني شدن، به وجود آمدن سازمان‌ تجارت جهاني و يکپارچگي بازارهاي جهاني، پيشرفتهاي سريع و بنيادين تکنولوژيک، پيشرفت هاي جديد در زمينه‌ فناوري اطلاعات، افزايش تغييرات سريع در الگوهاي مصرف و تقاضا، تبيين کنترل هاي آلودگي محيط زيست و حفظ منابع انرژي، کمبود منابع و هزينه‌هاي بالاي آنها، چالشهايي هستند که بنگاه‌ها و صنايع مختلف در عرصة تجارت و  فعاليتهاي اقتصادي با آن روبرو هستند و ادامة حيات آنها، منوط به تصميم گيري درست و به موقع در برابر اين تغييرات است. در اين ميان، فرايند جهاني شدن و گسترش بازارهاي مصرف و نيز افزايش تعداد رقبا و شدت رقابت، باعث اهميت بخشيدن به مفاهيمي مانند رقابت‌پذيري شده است.

اين امر موجب گرديده تا بنگاه‌ها، صنايع و کشورهاي مختلف در جهت ارتقاي رقابت‌پذيري خود به شناسايي عوامل مؤثر بر رقابت‌پذيري و تقويت آنها تلاش کنند. بسياري از محققان جهت توجيه و تفسير رقابت‌پذيري و عوامل مؤثر بر آن، نظريه و مدل‌هايي را عرضه داشته اند و عوامل مؤثر بر رقابت‌پذيري را دسته بندي کرده و در قالب مدل هايي ارائه کرده اند. اين نظريه‌ها و مدل‌ها نيز از تنوع نسبتا زيادي برخوردارند. اما در اين ميان مدل پنج وجهی  مايکل پورتر از اهميت و جايگاه ويژه‌اي برخوردار است.

مايکل پورتر متولد سال 1947 در آمريکا مي باشد. وي داراي مدرک کارشناسي مهندسي مکانيک از دانشگاه پرينستون و کارشناسي ارشد ام بي اي(MBA) و دکتراي اقتصاد کسب و کار از دانشگاه هاروارد مي باشد. وي در سال 1981 در 34 سالگي استاد دانشگاه هاروارد گرديدو همچنين موسس دوره راهبرد در هاروارد است پورتر راهبرد،تجارت و اقتصاد را به هم پيوند داد، مدل پنج نيروي رقابتي پورتر شهرت جهاني دارد .هدف از راهبرد رقابتي براي يک واحد کسب و کار در يک صنعت دست يافتن به موقعيت برتر در بين رقبا و همچنين حفظ و ادامه حيات باتوجه به شرايط موجود مي باشد.

 مدل 5 وجهی مایکل پورتر

پورتر[6] برای بررسی محیط رقابتی در یک صنعت ،پنج نیرو معرفی کرده است که عبارتند ازتهدیدرقبای تازه وارد[7] ، تهدید محصولات یا خدمات جایگزین[8] ، قدرت چانه زنی خریداران[9] ،قدرت چانه زنی تامین کنندگان[10] ورقابت درمیان شرکت های موجود درصنعت[11] (دیوید ا آکر ،1386،113) .

[1] – Competitive Advantage

[2] -Policyholder

[3] Insurer

[4] -Captive

[5] -Bargaining

[6] – Porter

[7] – Threat of new entrants

[8] – Threat of substitute products or services

[9] – Bargaining power of customers (buyers)

[10] – Bargaining power of suppliers

[11] – Intensity of competitive rivalry

 

مفهوم رقابت‌ پذیری

مطالعه نظريات صاحب نظران و پژوهشگران مختلف نشان مي‌دهد که از رقابت‌پذيري تعريف و تعبير واحدي وجود ندارد. اما به طور کلي مي‌توان رقابت‌پذيري را قابليتها و توانمنديهايي دانست که يک کسب و کار، صنعت، منطقه، کشور دارا هستند و مي‌توانند آنها را حفظ کنند تا در عرصة رقابت بين‌المللي نرخ بازگشت بالايي را در فاکتورهاي توليد ايجاد کرده و نيروي انساني خود را در وضعيت نسبتاً بالايي قرار دهند. به عبارت ديگر، رقابت‌پذيري توانايي افزايش سهم بازار، سوددهي، رشد ارزش افزوده و ماندن در صحنه رقابت عادلانه و بين المللي براي يک دوره طولاني است.

رقابت‌پذيري در اثر ترکيبي از داراييها و فرايندها به وجود مي‌آيد. داراييها يا به صورت موهبتي است (مثل منابع طبيعي) و يا ساخته شده به وسيلة انسان است (مثل زير ساختها) و فرايند‌ها که داراييها را به منافع اقتصادي حاصل از فروش به مشتريان تبديل مي‌کند و در نهايت موجب ايجاد رقابت‌پذيري مي‌گردند.

در بررسي رقابت‌پذيري مي‌توان از زاوية ديگري نيز به مسئله نگريست و آن منابع ايجاد رقابت‌پذيري است. منابع ايجاد رقابت‌پذيري را مي‌توان در سه دستة فناوري، سازمان و نيروي انساني تقسيم‌بندي کرد. مزيت رقابتي حاصل از نيروي انساني دوام و پايداري بيشتري نسبت به ساير مزيتهاي رقابتي دارند و مدت زمان بيشتري لازم است تا رقبا بتوانند اين مزيتهاي رقابتي را تقليد کنند.

 

 تدوين راهبرد در يك صنعت رقابتي

مفهوم “راهبرد” تا حد زيادي با مفهوم “رقابت” عجين و آميخته است و رقابت تأثير زيادي در تعيين اهداف عالي براي يک مجموعه و رشد آن مجموعه دارد. بنابراين نبايد رقابت و وجود رقيب را به عنوان بدشانسي تلقي کرد. رقابت در يك صنعت، نه تنها در حوزه‌ي كاري آن و در ارتباط با ساير صنايع و شركتها معني مي‌يابد، بلكه در تقسيم سهام يك صنعت بين سهامداران آن نيز وجود دارد. به عبارت ديگر رقابت در زيربنايي‌ترين بخشهاي يك صنعت و يا سازمان نيز به چشم مي‌خورد.

 

تدوین عوامل رقابتی پورتر درصنعت بیمه :

وقتی به ردیابی تحلیل های مدیران بیمه می پردازیم،به این نکته بر می خوریم که این تحلیل ها تنها به رقابت با بازیگران اصلی محدود است و در خوش بینانه ترین حالت،آنها تنها به یکی از نیروهای موثر بر رقابت توجه نشان مي دهند، بدون اینکه به تمامی  نیروهاي موثر  و توان جمعی آنها توجه لازم را داشته باشند.

ماهیت استراتژی عبارت است از مرتبط کردن یک شرکت به محیط پیرامون آن. جنبه کلیدی محیط ، نوع صنعتی است که شرکت در آن فعاليت و رقابت می کند. ساختار صنعت نقش عمده ای در تعیین رقابت و استراتژیهایی دارد که به طور بالقوه در اختیار آن شرکت قرار دارد . اهمیت نیروهای بیرون صنعت اساسا نسبی است،چراکه این نیروها تمام شرکتها را تحت تاثیر قرار می دهند.

ساختار یک صنعت ریشه در پنج عامل اساسی رقابت دارد که به لحاظ شکلي قابل شناسایی اند. توان جمعی این پنج عامل است که سودآوری یک صنعت را مشخص می کند.از سوی دیگر این پنج عامل هستند که موقعیت رقابتی شرکت را درون آن صنعت مشخص می کنند. هدف استراتژی با این وصف،یافتن موقعیتی است که شرکت در آن موقعيت به بهترین وجه در مقابل این عوامل از خود دفاع می کند و یا آنها را در راستای اهداف خود متاثر می سازد. شناخت این عوامل نقاط ضعف و قوت شرکت فعال در یک صنعت را نيز نمايان می سازد.نکته قابل توجه در این مدل آن است که سطح رقابت در آن  فراتر از سطح بازیگران جا افتاده و فعال در آن صنعت است.همه این پنج عامل با هم شدت رقابت در یک صنعت و سودآوری آن را تعیین می کنند،پس لازم است تمامی آنها در تحلیل ها مورد ارزیابی قرار گیرند،اما این پنج نیروبه طور خلاصه کدامند ؟

 

شدت رقابت در بين رقباي موجود درصنعت بیمه

دليل رقابت در بين رقباي موجود به طور معمول به دو اصل بر مي گردد:يكي اينكه اين سازمانها احساس فشار مي كنند و ديگري  اينكه احساس مي كنند فرصتهايي براي پيشرفت برايشان فراهم شده است. به عنوان مثال،شرکت های بیمه دولتی با نگاه اول و خصوصی ها با نگاه دوم دست به رقابت می زنند.اين رقابت البته مانند چاقويي 2 لبه است كه مي تواند همه را دچار درد سر سازد يا اينكه موجب پيشرفت كل صنعت شود.

بدین معنی که رقابت شدید هم می تواند سودآوری را تضعیف کند، هم می تواند با رشد پتانسیلهای صنعت زمینه سودآوری را فراهم آورد.يكي از معمول ترين دردسر هاي رقابت در بين رقباي موجود جنگ قيمتهاست كه  توان سوددهي يك صنعت را به شدت تضعيف  مي كند.  مبارزات تبليغاتي هم جنبه ديگري از اين رقابت است كه ممكن است سطح تنوع خدمات و محصولات را به نفع همه شركتهاي آن صنعت افزايش دهد . در كل بايد گفت اين رقابت معمولا با استفاده از تاكتيك هايي چون مبارزه بر سر قيمت، مبارزات تبليغاتي، معرفي محصولات يا افزايش سطح خدمات صورت مي گيرد كه در هر صنعتي مي تواند مثبت يا منفي باشد.

هنگامي كه شركتهاي فعال در يك صنعت زياد هستند،احتمال وجود شركتهاي تك رو و خودمدار بالاست.اين احتمال اما در صنعت بیمه به دليل نظارتها و حساسيتهاي بالا ضعيف به نظر مي رسد. در حالتي ديگر ممكن است شركتهاي هم اندازه در يك صنعت به دليل رقابت با هم باعث ايجاد بي ثباتي در وضع آن صنعت شوند. در طرف مقابل،اگر صنعت تحت تاثير يك يا دو شركت پيشرو باشد، اين احتمال وجوددارد كه اين شركتها بتوانند نظم رفتاري خاصي را برقرار سازند.

آنچه كه ممكن است براي شركتهاي يك صنعت رخ دهد بازي سهم بري است. بازي اي كه اين روزها شرکت های  بیمه در كشور به شدت به آن مشغول اند.يكي از دلايل شروع اين بازي رشد كند صنعت براي شركتهايي است كه به دنبال توسعه هستند که این نیاز به توسعه در بیمه های خصوصی بیشتر دیده می شود.بر همین مبنا شاهدیم که جنگ سهم بری در میان آنها بسیار سخت تر از بیمه های دولتی در جریان است،اما نکته جالب در این میان موضوع تمایز است.

تمايز در عرصه رقابت،لايه هاي نفوذ ناپذيري را در مقابل ابزارهاي رقابتي ايجاد مي كند.اين تمايز است كه ترجيح و تعلق خاطر به وجود مي آورد و بر كسي پوشيده نيست كه ما در بیمه تغيير يا تمايز چنداني را تجربه نكرده ايم و در اين راستا هزينه اي نكرده ايم. به تعبير بهتر هنوز از لايه نفوذ ناپذير تمايز استفاده و بهره نبرده ايم.بدين صورت، تنها نوع رقابت با مفهوم و دارای کارکرد در ميان ما رقابت بر سر قيمت است، چه اينكه تفكيك و تمايز هيچگاه براي مديران ما محلي از اعراب نداشته است.

نكته قابل ذكر ديگر در خصوص رقابت بين رقباي موجود آن است كه رقابت كنندگان از نظر استراتژي، منشا و روابط شان اهداف متفاوتي را دنبال مي كنند.پس شركتها زمان زيادي را صرف درك اين موضوعات مي كنند،اگرچه ممكن است مقررات رفتاري خاصي را براي رقابت در يك صنعت وضع كنند،البته اينكه الزام به اين مقررات چگونه و تا چه حد است هميشه مناقشه برانگيز بوده است.

 

تعریف  واژه بیمه:

واژه بیمه که در زبان فرانسه assurance  و در زبان انگلیسی insurance نامیده می شود، ظاهراً به کلام فارسی شباهت دارد ولی معلوم نیست از چه تاریخی مصطلح شده و غرض از استعمال آن چه بوده است. لغت شناسان معتقدند که واژه های انگلیسی و فرانسه از ریشه لاتینی secures که به معنای اطمینان است گرفته شده و علاوه بر عقد بیمه در معانی تضمین، تأمین، اعتماد یا اطمینان به کار رفته است. واژه بیمه در اغلب زبان های دیگر نیز از همین ریشه مشتق شده است.

در حالی که تصور نمی رود که واژه «بیمه» در فارسی خود از ریشه های عربی، ترکی، عبرانی، یونانی، روسی یا لاتین باشد گو اینکه واژه های بسیاری در زبان فارسی از این زبان ها گرفته شده، با این همه، به نظر می رسد که ریشه اصلی همان «بیم» است زیرا عامل اساسی انعقاد عقد بیمه، ترس و گریز از خطر است و به سبب همین ترس و به منظور حصور تأمین عقد بیمه وقوع می یابد.

(کریمی، آیت،1390،«چشمه انداز صنعت بیمه کشور (مجموعه مقالات بیمه)،انتشارات جنگل،چاپ اول)

 

برنامه تحول در صنعت بیمه کشور

برنامه تحول در صنعت بیمه کشور با مد نظر قرار دادان اصول زیر به ترسیم چشم انداز صنعت بیمه کشور در افق 1404 و استراتژی ها ف سیاست ها و طرح ها و پروژه های تحقق آن می پردازد :

حرکت در مسیر تحقق چشم انداز بیست ساله ج.ا.ایران ،

حرکت در مسیر سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ،

حرکت در مسیر تحقق فرمان ده ماده ای ریاست جمهوری در باره تحول در صنعت بیمه کشور

آینده نگره نسبت به محیط درونی و بیرونی صنعت بیمه

مواجهه کارآمد با چالش های اساسی صنعت بیمه

توجه به خرد جمعی و دیدگاه های صاحبنظران اجرائی و علمی صنعت بیمه

مأموریت صنعت بیمه

بر اساس قوانین و مقررات بیمه ای کشور و اصول مربوطه به فعالیت تولیدی در عرصه فعالیت های اقتصادی ، مأموریت صنعت بیمه کشور عبارت است از :

«تولید و عرضه اطمینان برای چرخه فعالیت های کشاورزی، صنعتی و خدماتی کشور و جریان زندگی آحاد خانوار ها و شهروندان با حداقل قیمت و حداکثر کیفیت ، بصورتی جامع ، مکفی و پایدار »

 

 جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های مدیریت کلیک کنید

نمونه ای از منابع فارسی:

 1. آكر، ديويد، 1386،مديريت استراتژيك بازار ،ترجمه : ترجمه دکتر حسین صفرزاده،دکتر علی اکبر فرهنگی ومهدی خادمی ،تهران ،انتشارات پیام پویا.
 2. آقاخانی ، شیما، 1390،  مزيت هاي رقابتي بازار تابلو برق ايران ( بررسي موردي شرکت پارس تابلو)، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده مدیریت و اقتصاد – دانشگاه پیام نور استان البرز.
 3. اشتن ، رابرت ،1390، چگونه بفروشیم ، ترجمه : احمد روستا ، چاپ اول ، تهران ، کلک سیمین.
 4. بیمه مرکزی ج .ا.ا ،1391،سالنامه آماری صنعت بیمه.
 5. پانتر،آلن،1391،مدیریت ریسک وتامین مالی،ترجمه محمد حسن هادی اصل سرای،تهران، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران،پژوهشکده بیمه.
 6. خاکی ، غلامرضا ،1382، روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی ، چاپ اول ، تهران ، انتشارات بازتاب.
 7. خليلي ، ناصر و ابراهيم دانشوري،1378، روش تحقيق و کاربرد آن در مديريت ، تهران : نشر آذين.
 8. دادوند ، سارا، 1389،رتبه بندي عوامل موثر در کسب مزيت رقابتي شرکت هاي بيمه، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
 9. دانش پژونژاد ،نازگل ، 1390، بررسي تاثير پنج نيروي رقابتي پورتر بر موفقيت شرکت ساختماني بتن راديه ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده مدیریت دانشگاه پیام نور البرز.
 10. دلاور، علي،1382، روشهاي تحقيق در روان‏شناسي و علوم تربيتي ، تهران، دانشگاه پيام نور، چاپ اول.

 

منابع لاتین:

 • 23.María José Ruiz Ortega , Competitive strategies and firm performance:Technological capabilities’ moderating roles, University of Castilla-La Mancha,Spain, Journal of Business Research 63 (2010) 1273–1281.
 1. Mohammad Farahat Farahat.2011″ Competitive Analysis of the Higher Education Sector in the Gaza Strip by Adapting Porter’s Five Forces Model” Islamic University of Gaza.
 2. Nicholas J. O’Shaughnessy, Michael Porter’s Competitive Advantage
 • revisited, MCB University Press [ISSN 0025-1747], Management Decision 34/6[1996] 12–20
 • 26.Porter, Michael E., “Competitive Advantage”. 1985, Ch. 1, pp 11-15. The Free Press. New York.
 • 27.Porter, Michael E., “The Competitive Advantage of Nations” ,1990, New York:    The Free Press.NewYork.
 1. Nicholas Argyres and Anita M. McGahan, Michael Porter’s Competitive
 • Strategy, Academy of Management Executive, May 2002, Vol.16, No.2
 • 29.Thompson, J.L, ” Strategic Management “, Thomson Learning, fourth edition, 2001

 

 

مشخصات اصلی
رشته مدیریت
گرایش مدیریت بازرگانی –گرایش مدیریت بیمه
تعداد صفحات 60 صفحه
منبع فارسی دارد
منبع لاتین دارد
حجم 110 kb
فرمت فایل ورد (Word)
موارد استفاده پایان نامه (جهت داشتن منبع معتبر داخلی و خارجی ) ، پروپوزال ، مقاله ، تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بیمه (ادبیات و پیشینه تحقیق)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید