قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 75 بازدید

بیمه آتش سوزی

بیمه و بیمه آتش سوزی

2 – 1 – 1 – تاریخچه بیمه در جهان …………………………………………………………………………………………..

2 – 1 – 2 – تاريخچه بیمه آتش سوزی ………………………………………………………………………………………

2 – 1 – 3 – تاریخچه بیمه در ایران ……………………………………………………………………………………………

2 – 1 – 4 – آمار فعالیت شرکتهای بیمه در سال 92 در ایران ………………………………………………………….

2 – 1 – 5 – تعاریف بیمه ………………………………………………………………………………………………………….

2 – 1 – 6 – شیوه عقد قرارداد بیمه نامه ها ………………………………………………………………………………….

2 – 1 – 7 – بیمه آتش سوزی ……………………………………………………………………………………………………

2 – 1 – 8 – آتش سوزی …………………………………………………………………………………………………………..

2 – 1 – 9 – انواع بیمه آتش سوزی ……………………………………………………………………………………………

2 – 1 – 9 – 1 – بیمه واحد مسکونی …………………………………………………………………………………………

2 – 1 – 9 – 2 – بیمه مراکز صنعتی …………………………………………………………………………………………..

2- 1 – 9 – 3 – بیمه مراکز غیرصنعتی ………………………………………………………………………………………..

2 – 1 – 10 – انواع خطرهای تحت پوشش در بیمه نامه های آتش سوزی ……………………………………….

2 – 1 – 10 – 1 – خطر یا پوشش ……………………………………………………………………………………………..

2 – 1 – 10 – 2 – خطرات اضافی یا تبعی ………………………………………………………………………………….

2 – 1 – 11 – خسارت‌ و هزينه‌هاي‌ قابل پرداخت ………………………………………………………………………..

2 – 1 – 12 – تعریف خطرهای اصلی و تبعی ………………………………………………………………………………

2 – 1 – 13 – انواع روشهای صدور بیمه نامه ……………………………………………………………………………….

2 – 1 – 13 – 1 – بیمه نامه آتش سوزی با سرمایه ثابت ………………………………………………………………

2 – 1 – 13 – 2 – بیمه نامه عمومی یا اظهارنامه ای ……………………………………………………………………..

2 – 1 – 13 – 3 – بیمه آتش سوزی و بیمه نامه آتش سوزی با شرایط جایگزینی و بازسازی ………………………………………..

2 – 1 – 14 – خسارت و هزینه های غیرقابل تامین ………………………………………………………………………

2 – 1 – 15 – تعاریف کلی در بیمه نامه ها ………………………………………………………………………………….

منابع بیمه آتش سوزی

بیمه آتش سوزی چیست؟ - مبانی نظری

  بیمه آتش سوزی

دستاوردهای مادی بشر از آغاز زندگی شهرنشینی و خاصه پس از توسعه صنعت، در معرض انواع خطرها و حوادث گوناگون قرار داشته و دارد. ترس از سوانح و بلایای طبیعی مانند: آتش سوزی، سیل، زلزله،‌ طوفان، صاعقه، سرقت و بیم از بین رفتن ثروت و اموالی که حاصل یک عمر تلاش و کوشش انسان می باشد، عواملی است که آرامش و آسایش او را سلب، و زندگی وی را توام با نگرانی و تشویش می سازد. انسان امروز نیازمند پشتوانه ای مطمئن و همیشگی است تا بتواند با آثار زیانبار حوادث و بلایای طبیعی مقابله کرده و خسارتهای بوجود آمده را جبران نماید.

در این راستا شرکتهای بیمه تلاش وافری در جهت رشد و توسعه صنعت بیمه در کشور داشته و با ارائه پوششهای بیمه ای مناسب از نابودی سرمایه های ملی جلوگیری و با ایجاد تامین امنیت و آرامش خاطر که لازمه فعالیت اقتصادی است، گامهای موثری در جهت رشد، توسعه و شکوفائی اقتصاد کشور و جبران خسارتهای وارده به اموال سازمانها و شهروندان ارجمند برداشته اند(آقازاده و رزمجوی، 1386).

موضوع اصلی بیمه آتش سوزی تامین خسارت و جبران زیان های مالی و مادی است که بر اثر وقوع خطر آتش سوزی به اموال و دارائی های منقول و غیر منقول بیمه گذاران اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی وارد می شود. بنابراین در بیمه آتش سوزی خسارتهای مالی مورد تأمین قرار می گیرند نه خسارتهای جانی و بدنی، اضافه کنیم که خسارت وارده به اموال اشخاص ثالث بر اثر وقوع آتش سوزی که مطابق قانون، موجب مسئولیت و پاسخ گویی بیمه گذار شود نیز همراه با پوشش خطر آتش سوزی یا بطور جداگانه از طریق بیمه نامه مسئولیت مدنی مورد تأمین بیمه گران قرار می گیرند.

از آنجائیکه بیمه آتش سوزی یکی از رشته های شاخه، بیمه اموال است لذا اصل غرامت، اصل قاعده جانشینی، اصل حسن نیت، اصل قاعده نفع بیمه ای و اصل قاعده نسبی سرمایه و حق بیمه بر آن حاکم است(سایت پروتال بیمه ایران، 1392).

 

انواع بیمه نامه های آتش سوزی

بطور کلی اماکن و مراکزی که در بیمه آتش سوزی تحت پوشش قرارمی گیرند به سه دسته تقسیم می شوند:

  بیمه واحد مسکونی

محلی که برای کار و حرفه نیست و صرفاً‌ به منظور سکونت از آن استفاده می شود.

 بیمه مراکز صنعتی

مراکزی که در آن فعالیت صنعتی انجام می شود مثل کارخانه اتومبیل سازی، کارخانه سرامیک سازی و …

 بیمه مراکز غیر صنعتی

مراکزی که در آن هر فعالیتی بجز فعالیتهای صنعتی انجام می شود مثل فروشگاه ها، بیمارستان ها، سینماها، مراکز پخش دارو و … (سایت پروتال بیمه ایران، 1392).

 انواع خطرهای تحت پوشش در بیمه نامه های آتش سوزی

در بیمه نامه های آتش سوزی، خطرهای تحت پوشش به دو دسته تقسیم بندی می شوند.

 خطر یا پوشش اصلی :

در بیمه نامه آتش سوزی سه خطر آتش سوزی، صاعقه و انفجار به عنوان خطرات اصلی، تحت پوشش بیمه قرار می گیرند.

  تعریف خطرات اضافی یا تبعی :

در بیمه نامه آتش سوزی علاوه بر خطرهای ذکر شده بالا خسارات ناشی از خطرهای زلزله، آتشفشان، سیل، طغیان آب دریاها و رودخانه ها، طوفان، رانش زمین، سقوط بهمن، ترکیدگی لوله آب، ضایعات ناشی از آب باران و ذوب برف، سقوط هواپیما و هلی کوپتر، شکست شیشه، سرقت اموال و اثاثیه منزل و بسیاری از خطرهای دیگر با درخواست بیمه گذار تحت پوشش بیمه قرار می گیرد که به آن خطرات اضافی می گویند و به تبع خطرات اصلی بیمه می شوند(سایت پروتال بیمه نوین، 1392).

بیمه آتش سوزی

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های مدیریت کلیک کنید.

نمونه ای از فهرست منابع و ماخذ بیمه آتش سوزی

  1. الوانی، سید مهدی (1388) مدیریت عمومی، نشرنی، چاپ سی و نهم، تهران
  2. الوانی، سید مهدی- ریاحی، بهروز (1382) سنجش کیفیت خدمات در بخش عمومی، مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران چاپ اول، تهران
  3. اعرابی، سیدمحمد – ورزشکار، محسن (1382) بررسی عوامل موثر بر حفظ و تقویت وفادارای مشتریان، فصل نامه مطالعات مدیریت، شماره 26
  4. ابوالحسنی، زهرا – شاهین،آرش (1389) سنجش تفاوت مشخصات کیفی خدمات و نحوه ارائه خدمات در صنعت بیمه « بررسی موردی شرکت سهامی بیمه ایران در استان اصفهان »، مجله دانش و توسعه، شماره 31
  5. اوترویل، ژان فرانسوا (1381) مبانی نظری و عملی بیمه، ترجمه عبدالناصر همتی و علی دهقانی، انتشارات بیمه مرکزی ایران، تهران
  6. امیری، هوشنگ (1382) بیمه ایران از فروهر تاعباس زادگان، انتشارات دل آگاه،تهران
  7. پورتال شرکت سهامی بیمه ایران( )مورخ3/2/93
  8. پیک، مرجان (1388) بررسی تاثیر عوامل محصول و قیمت بر وفاداری مشتریان به برند، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا
  9. تقی زاده، محمدرا-طالقانی، محمد (1389) اثر عناصر الگوی مدیریت منسجم خدمات بر میزان تمایل به خرید بیمه نامه های عمر و پس انداز شرکت سهامی بیمه ایران شهر رشت، فصلنامه صنعت بیمه، شماره 98
  10. ثبات، غلامعلی (1387) مجموعه کامل مصوبات شورای عالی بیمه همراه با قوانین و ضوابط صنعت بیمه، انتشارات بیمه مرکزی ایران، تهران

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بیمه آتش سوزی چیست؟ – مبانی نظری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید