قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 51 بازدید

بیماری های درختی

1مقدمه بیماری های درختی در فضاهای سبز شهری  2

2- مهم­ترین بیماری­های غیرزیستی (بیماری فیزیولوژیک) فضاهای شهری. 8

2-2- ویژگی بیماری­ های غیرزیستی. 8

2-3- تشخیص بیماری­های غیر زیستی. 9

2-4- کمبود عناصر غذایی. 11

2-4-1- کمبود آهن. 12

2-4-2- کمبود نیتروژن. 13

2-4-3-کمبود فسفر 14

2-4-4- کمبود پتاسیم. 16

2-5- گرمازدگی. 17

2-6- سرمازدگی. 18

2-7- تنش نوری. 19

2-8- بیماری های درختی  ناشی از فعالیت­های عمرانی انسان. 20

2-8-1- صدمات ناشی از عملیات حفاری. 21

2-8-2- عملیات ساختمانی و عمرانی. 21

2-8-3- آسیب­های ناشی از شوری خاک. 22

2-9- آلودگی خاک. 25

2-10- مسمومیت ناشی از مصارف نادرست سموم شیمیایی. 27

2-11- آلاینده­های هوا 27

2-11-1- مهم­ترین گازهای آلاینده 28

2-12- تنش آبی. 29

2-13- تغییر اقلیم. 30

3-مهم­ترین بیماری های درختی زیستی فضاهای سبز شهری. 33

3-1- بیماری مرگ هلندی نارون: 33

3-1-2- علائم بیماری. 35

3-1-3- راه­های تشخیص ظاهری بیماری. 36

3-1-4- مدیریت و کنترل. 38

3-2- پژمردگی ورتیسیلیومی. 41

3-2-1- علائم بیماری. 42

3-2-2- چرخه بیماری. 45

3-2-3- مدیریت و کنترل. 47

3-3- پژمردگی ورتیسیلیومی افرا 49

3-3-1-علائم  بیماری. 50

3-3-2- مدیریت و کنترل. 50

3-4-  پژمردگی ورتیسیلیومی زبان گنجشگ.. 51

3-4-1- علائم بیماری. 52

3-4-2- مدیریت و کنترل بیماری. 52

3-5- بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی زیتون. 53

3-5-1- علائم بیماری. 53

3-6- زوال تدریجی. 54

3-7- سیاهک.. 55

3-7-1- مدیرت و کنترل بیماری. 56

3-8- بیماری­های قارچی در بیماری های درختی  . 56

3-8-1- تغییر رنگ و پوسیدگی در درختان. 58

3-8-2- قارچ سم اسبی (Fomes fomentarius) 59

3-8-2-1-کنترل و مدیریت.. 60

3-8-3- قارچ سفید عسلی. 60

3-8-3-1- چرخه بیماری. 61

3-8-3-2- کنترل و مدیریت.. 62

3-8-4-  سفیدک پودری (سفیدک سطحی) 62

3-8-5- سفیدک پودری شمشاد 64

3-8-6- سفیدک پودر توری. 65

3-8-7- سفیدک پودری چنار 65

3-8-8- سفیدک پودری توت. 66

3-8-8-2- کنترل و مدیریت.. 66

3-8-9- شانکر سیتوسپرایی (فتیله نارنجی) 67

3-8-9-1- علائم بیماری. 67

3-8-9-2- کنترل و مدیریت.. 68

3-8-10- قارچ دوده ای (Fumago vagans) 69

3-8-10-1- کنترل و مدیریت.. 70

3-8-11- بیماری­های پیتیومی. 70

3-8-11-1- کنترل و مدیریت.. 71

3-8-12- بیماری باکتریایی گال طوقه و ریشه (Agrobacterium tumefaciens) 72

3-8-12-1- کنترل و مدیریت.. 72

4- نتیجه­گیری. 75

4-1 مدیریت عامل بیماری­زا در بیماری های درختی   77

4-1-1 جلوگیری از ورود ماده­ی آلوده کننده 77

4-1-2 اجتناب عامل بیماری­زا 77

4-1-3 نابودسازی عامل بیماری­زا 78

4-2 مدیریت میزبان. 78

4-3 کاربرد مواد شیمیای. 79

4-3-1 سموم شیمیایی حفاظتی. 80

4-3-2 سموم شیمیایی نابودکننده 80

4-4 مبارزه بیولوژیک در مدیریت بیماری 81

پیشنهادات در بیماری های درختی   82

منابع در بیماری های درختی        78

بیماری های درختی در فضاهای سبز شهری و روش های مبارزه با آن

مقدمه بیماری های درختی در فضاهای سبز شهری

امروزه شهرسازی یک پدیده­ی فراگیر در تمام جهان است. پارک­های شهری و فضاهای سبز  نقش­ مهمی در تعریف ساختارهای اکولوژیک اکوسیستم­های شهری دارند (گیلبرت[1]، 1989). آنها تنوع زیستی را حفظ و خدمات اکوسیستم مهمی ارائه می­دهند (بولاند و هان همر[2]، 1990؛ کرنه و کینزینگ[3]، 2005؛ گاستون و همکاران[4]، 2005؛ اسمیت و همکاران[5]، 2005).

در اکوسیستم­های شهری متوسط درجه حرارت و غلظت گازهای گلخانه­ای در مقایسه با مناطق حاشیه­ای بالاتر است (گریم و همکاران[6]، 2008). نقش پوشش درختی در اکوسیستم شهری در کنترل آلودگی­های هوا یکی از مهم­ترین مزایای فضاهای سبز شهری است (باراک[7]، 2000). افزایش شهرسازی میکروکلیمای شهرها را تحت تاثیر قرار داده است.

پارک­ها و فضاهای سبز هم­چنین خدمات زیست­محیطی، اجتماعی و فیزیولوژیکی بسیاری ارائه می­دهند که برای قابل زندگی بودن شهرهای مدرن و هم­چنین برای ساکنان شهر مهم هستند (فنگ و لینگ[8]، 2003؛  یانگ و همکاران[9]، 2005). درختان در اکوسیستم­های شهری با جذب و ذخیره­ی گاز­های آلاینده و در نتیجه حذف کردن آنها از اتمسفر، آلودگی هوا را کاهش می ­دهند (نواک[10]، 1994؛ نواک و همکاران[11]، 2006).

درختان با ایجاد سایه و خنک کردن محیط، هوا را معتدل می­کنند. بنابراین به کاهش احتمال بیمارهای مربرط به گرما کمک می­کنند. اکوسیستم­های شهری پیچیده­ترین محیط­ها در مدیریت بیماری بشمار می­آیند.(ادامه در فایل بیماری های درختی در فضاهای سبز شهری)

جهت مشاهده نمونه های دیگر از پایان نامه مهندسی کشاورزی کلیک کنید.

نمونه ای از منابع  بیماری های درختی در فضاهای سبز شهری

 • Abad, Z. G., and Lucas, L. T. 1990. Pythium species identified from turf grasses in North Carolina. (Abstr.) Phytopathology 80:979.
 • Al-ahmad, M.A. and hamidi, 1998. Quntitive survey of verticillium wilt of olive in southern Syria. Arab jurnal of plant porotection 6,27-32.
 • Allen JA, Chambers JL & Stine M. 1994. Prospects for increasing salt tolerance in forest trees: a review. Tree Physiology 14: 843–853.
 • Arciero, M., and Morris, T.V., 1992. Dutch elm disease Annual Report. The Resources Agancy  California Department of Forestry. 30pp.
 • Asumang, A. 2011. “Captured by Christ Jesus: Paul as Christ’s Trophy Slave in Philippians 3: 12c.” Volume 12 September 2011: 1.
 • Back, M., P. Haydock, et al. 2002. “Disease complexes involving plant parasitic nematodes and soilborne pathogens.” Plant pathology 51(6): 683-697.
 • Bassuk, N., Deanna, F.C., Marranca, B.Z., Barb, N., 2009. Recommended Urban Trees: Site Assessment and Tree Selection for Stress Tolerance. Urban Horticulture Institute, Cornell University, Ithaca, NY.
 • Batson Jr, W. and D. Blasingame, 1988. Field performance of selected mid-south cotton cultivars in Verticillium dahliae infested soil in Mississippi.
 • Berg, G., L. Eberl, et al. 2005. “The rhizosphere as a reservoir for opportunistic human pathogenic bacteria.” Environmental Microbiology 7(11): 1673-1685.
 • Bernier, L., Yang, D., Ouellette, G.B., and Dessureault, M. 1996. Assessment of Phaeotheca dimorphospora for biological control of Dutch elm disease pathogens, Ophiostoma ulmi and Ophiostoma novo-ulmi. Plant Pathology. 45: 609-617.biocontrol. Ann. Rev. Phytopathology. 23: 23-57.
 • Bowers, J., S. Nameth, et al. 1996. “Infection and colonization of potato roots by Verticillium dahliae as affected by Pratylenchus penetrans and P. crenatus.” Phytopathology 86(6): 614-621.
 • Brack CL 2002 Pollution mitigation and carbon sequestration by an urban forest. Environmental Pollution 116, S195–S200..
 • Brasier, C. M., and Kirk, S. A., 2001. Designation of the EAN and NAN races of Ophiostoma novo-ulmi as subspecies. Mycol. Res. 105(5): 547-554.
 • Brasier, C.M. 1990.China and the origin of Dutch elm disease an appraisal Plant Pathology. 39: 5-16.
 • Brasier, C.M. 1991.Ophiostoma novo-ulmi sp. Nov., Causative agent of current Dutchelm disease pandemics.Mycopathologia. 115:151-161.
 • Brasier, C.M., and Gibbs, J.N. 1975. MBC tolerance in aggressive and non-aggressive isolates of Ceratocystis ulmi. Ann. Appl. Biol., 80: 231-235.

 

بیماری های درختی در فضاهای سبز شهری

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بیماری های درختی در فضاهای سبز شهری و روش های مبارزه با آن”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید